Anda di halaman 1dari 1

MUET/M(SI)

POTONG YANG TIDAK BERKENAAN

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) 2010 MUET PERTENGAHAN/AKHIR TAHUN*........................


Peringatan Kepada Calon: 1. 2. Sila rujuk Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon Sekolah/Institusi [APKM(SI)] sebelum mengisi borang ini. Anda dikehendaki mengisi borang ini dengan menggunakan pena mata bola berdakwat HITAM/BIRU. Pastikan tulisan anda itu jelas. Jika calon ada sebarang keraguan, sila berhubung dengan Pengetua sekolah/institusi atau Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing. Ruang ini hendaklah diisikan oleh Pengetua, Pendaftar atau Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan Negeri NOMBOR PUSAT NOMBOR SIRI CALON

MP 133

Nama calon (seperti dalam Kad Pengenalan)


Nama hendaklah ditulis dengan HURUF BESAR, satu huruf bagi satu petak. Satu petak hendaklah dikosongkan di antara dua perkataan atau pangkal nama.

MU H AMMA D

N A S R U L
Alamat Calon

B I N

Z A I N A L

A B I D I N
Nombor Kad Pengenalan

Jika tidak muat, sila gunakan singkatan seperti Jln. untuk Jalan, Kpg. untuk Kampung, Bt. untuk Batu, Pt. untuk Parit, dan lain-lain. Bagi Calon sekolah/institusi, gunakan nama dan alamat sekolah/institusi.

Jika anda pemegang kad pengenalan lama, isikan petak 1 hingga petak 8. Jika anda pemegang kad pengenalan baru, isikan petak 3 hingga petak 16.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I PG B U K

K AMP U S

P.

P I N A NG

9 0 0 6 0 2
Gred Bahasa Inggeris SPM/MCE/GCE/SPMV (Tandakan )
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 4

6 0 7 1
)

I T COOMB E G E L UGOR

1 1 7 0 0

Jantina (Tandakan Lelaki Perempuan Jenis Calon (Tandakan )


1 = Calon Sekolah Kerajaan

No. Telefon/No. Telefon Bimbit untuk dihubungi

01X

XX

XXXXX

BAYARAN YANG DIKENAKAN RM60.00


Nombor Kiriman Wang

2 = Calon Sekolah Swasta 4 = Calon Matrikulasi 5 = Calon Diploma 6 = Calon Ijazah

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


Nombor Resit Pembayaran

7 = Calon Sekolah Kerajaan Negeri

Saya ingin menduduki ujian ini di Bandar (tertakluk kepada negeri tempat anda mendaftar sahaja)

GEORGETOWN, PULAU PINANG


Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang tercatat dalam borang ini adalah benar. Saya bersetuju mematuhi semua arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia untuk ujian ini dari semasa ke semasa.

Tandatangan Calon Catatan : * Potong mana yang tidak berkenaan 08A

SILA NYATAKAN KAUM

MELAYU