Anda di halaman 1dari 11

ASSINGMENT JPAM

NAME:NURUL NATRAH BINTI ZULKIFLI MATRIC NO:2011672288 GROUP:2B SUBMITE TO:

Tajuk assignment:-

Kawad kaki Teknik extrikasi dan mengeluarkan mangsa Cara menyelamat:1. Kawad usungan Ikatan dan simpulan tali Cara2 anggota penyelamat membawa dri tempat bencana.

ARAHAN KAWAD KAKI ASAS PENUH(GELANGGANG ) 1.Skuad henti 2.Menghadap kehadapan..ke kanan..pusing 3.Buka barisan..gerak 4.Ke kanan lurus 5.Pandang depan 6.Lapor (assalamualaikum tuan,pasukan Kadet Remaja Sekolah L ( )siap untuk diuji tuan. 7.Bergerak ke kiri..kiri pusing 8.Bergerak ke kanan..belakang pusing 9.Menghadap ke belakang..ke kanan pusing 10.Menghadap ke hadapan..belakang pusing 11.Tutup barisan..gerak 12.Ke kanan..lurus 13.Pandang depan. 14.Bergerak ke kiri,kiri pusing 15.Dari kanan..cepat jalan 16.Kiri belok ( kon pertama ) 17.Kiri belok ( kon kedua ) 18.Kiri belok ( kon ketiga ) 19.Tukar langkah perlahan..perlahan jalan

20.Kiri belok ( kon keempat ) 21.Kiri belok ( kon kelima / dekat dgn kon empat ) 22.Menghadap ke hadapan,kekanan pusing 23.Bergerak ke kiri,kiri pusing.

TEKNIK EXTRIKASI DAN MENGELUARKAN MANGSA Extrikasi ialah satu proses di mana mangsa terperangkap dihampiri, dirawati dandikeluarkan dengan selamat dari situasi yang bahaya. Antara situasi tersebut ialah sepertikenderaan yang remuk, dari dalam timbunan bangunan yang runtuh, di dalam lif dan rumahyang terbakar.Teknik menghampiri, merawati dan mengeluarkan mangsa dari keadaan tersebut mestilahdilatih dan dipraktikkan secara yang standard dan selaras supaya semua penyelamat bolehmenggunakan konsep extrikasi yang baik. Terdapat beberapa prinsip yang penting selaindaripada kemahiran terlatih. Antaranya ialah commonscence, resourcefulness, inovasidan keselamatan diri.Teknik extrikasi ini memerlukan beberapa peralatan dan pakaian perlindung penyelamat untuk prosedur extrikasi seperti topi keledar, perisai muka dan goggles. Selain itu, sarungtangan dan pakaian yang tidak terbakar (Flame Resistant) juga diperlukan.Terdapat beberapa agensi yang terlibat dalam prosedur extrikasi mangsa daripadakenderaan remuk, runtuhan bangunan dan lain-lain. PDRM, SMART, Bomba danPenyelamat, Pertahanan Awam, Hospital dan lain-lain agensi adalah merupakan agensi yangterlibat dalam prosedur tersebut.

Panduan Asas Prosedur Dalam kerja Extrikasi

Dalam kerja extrikasi, mengetahui tahap kemahiran, penggunaan peralatan dan skopperkhidmatan yang dilatih merupakan perkara yang paling utama. Kita juga haruslah mengenalpasti hazard di tempat kejadian. Selain itu, mengawasi dan memperbaiki keadaanyang berisiko ke tahap kemahiran yang terlatih sahaja juga merupakan perkara yang harus diutamakan. Mangsa yang terlibat hanya digerakkan jika diperlukan setelah dirawati dan distabilkan. Apabila memasuki situasi berbahaya, penyelamat haruslah melalui jalan yangmudah dahulu dan mestilah dirancang dengan rapi. Sebelum mengeluarkan mangsa,perawatan mangsa haruslah dilakukan terlebih dahulu. Namun begitu, ianya bolehditangguhkan jika keselamatan penyelamat atau mangsa terancam .

Langkah-langkah Extrikasi Teknik extrikasi membabitkan beberapa langkah. Antara langkah tersebut adalah sepertimengawasi keadaan tempat kejadian, menstabilkan keadaan di tempat kejadian sertamenghampiri dan mencari jalan masuk untuk mengeluarkan mangsa. Sesudah itu,penyelamat memberi perawatan ke atas mangsa sebelum mengeluarkannya denganmenggunakan prosedur mengeluarkan pesakit dari keadaan terperangkap iaitu disentanglement. Langkah yang terakhir adalah pengalihan mangsa dari kereta danmenghantar mangsa ke hospital secepat mungkin.

Peralatan Yang Perlu Dibawa Oleh Penyelamat

Bagi melakukan extrikasi, para penyelamat haruslah membawa beberapa peralatan penting.Antara peralatan yang perlu dibawa adalah seperti airway,bag valve mask, kain pembalut luka, kain balutan segi tiga, alat sedutan mudah alih, bekalan oksigen, pocket mask, splindan selimut. Peralatan ini amat penting dalam memudahkan para penyelamat melakukanproses extrikasi. Selain itu, peralatan bagi kenderaan light rescue 911 pula adalah bantal,selimut, tisu, lampu suluh dan alat pemeriksa denyutan nadi dan tekanan darah.Selain itu, peralatan bagi memindahkan mangsa juga perlu dalam proses extrikasi. Terdapatpelbagai jenis peralatan untuk memindahkan mangsa. Antara yang sering digunakan adalahseperti fold stretcher, scoop stretcher, basket stretcher, extrication coller dan soine board.Manakala bagi peralatan kes pendarahan pula, para penyelamat menggunakan  sterilegauze, multi-trauma dressing, pita pelekat dan pin keselamatan. Peralatan untukimmobilizing fractures juga sangat penting. Antara alatan tersebut adalah splint, paddedboard, air infated board dan triangular bandage.Jenis-jenis pembalut yang sering digunakan dalam proses extrikasi adalah seperti roller bandage, crepe bandage dan triangular bandage.

Kawad usungan

1.Teknik mengalih mangsa 2.Teknik menyelimut mangsa 3.Teknik mengikat mangsa di usungan Simpulan manuk Ikatan setengah belit

4.Mengankat mangsa ke dalam ambulans Mengankat dengan selimut Mengankat dengan mengunakan kain Webbing bands(5angota) 5.Jenis jenis usungan Stretcher aluminium Furley Stretcher aluminium Utila Stretcher kanvas Stretcher troli Pengusung ortopedik Pengusung penyelamat Pengusung alih ganti Ususngan kerusi roda 6.Mengalih mangsa Kekal dan stabilkan cervicalKekal ABC Selesai penilaian pesakit Ambil langkah-langkah mangsa kritikal Stabil tulang belakng Angkat dan alih mangsa 7.Bahaya elektrik Wayar putus Pastikan tiada wayar putus berhampiran Jauhkan orang awam Had perger

Cara-cara anggota penyelamat membawa dari tempat bencana.

Banyak bangunan yang rosak dan runtuh apabila berlakunya bencana alam ataupeperangan. Ini menyebabkan ramai mangsa bencana terperangkap di tempat kejadian danmenyukarkan kerja-kerja menyelamat .Terdapat tiga cara untuk membawa mangsa dari tempat bencana 1.Mengangkat mangsa melalui tempat runtuhan 2.Mengangkat mangsa melalui kawasan yang sempit 3.Mengangkat mangsa melalui lubang runtuhan.Cara ini digunakan untuk membawa mangsa keluar ke tempat yang lebih selamat.Hal ini kerana kerja menyelamat adalah berisiko tinggi kerana keadaan sekeliling adalahtidak selamat. Teknik membawa mangsa dari tempat kejadian secara melintang agar lebihselamat dan memudahkan pergerakan anggota penyelamat.Ada dua cara untuk mengangkat mangsa dari tempat kejadian. 1.Menggunakan6 orang penyelamat 2.Menggunakan 4 orang penyelamat Mengangkat usungan melalui runtuhan menggunakan 6 orang anggota. Cara ini diaplikasikan untuk mengangkat mangsa yang berat pada jarak antara 10-15 m. Tiga orang anggota akan berada di

setiap sisi usungan. Ketua akan sentiasa memberiarahan angkat dan hulur ke arah mana mangsa hendak dipindahkan. Usungan dihulurhingga disokong oleh 4 orang anggota dan 2 orang akan turun untuk menyambut usungan.Cara ini diulang sehingga mangsa sampai ke tempat yang selamat. Kerjasama danpersefahaman amat diperlukan. Tidak ada sebarang pergerakan anggota di atas runtuhansemasa usungan dihulurkan. Mengangkat usungan melalui runtuhan menggunakan 4 orang anggota16. Cara operasi adalah sama seperti mengangkat usungan dengan 6 orang anggota.Teknik ini diaplikasikan untuk membawa mangsa yang lebih kecil. Semasa 2 orang anggotabergerak mengambil kedudukan di bahagian kaki, 2 orang anggota akan menahan bebananusungan dengan meletakkan di atas peha. Setelah usungan dihulur, dua orang akan terusbergerak ke bahagian kaki mangsa dan di ulang sehingga sampai ke tempat yang selamat. Mengangkat usungan melalui melalui ruangan yang sempit. Teknik ini diaplikasikan apabila ruangan runtuhan adalah terhad dari segi ketinggiandan keluasan. Mangsa perlu diikat pada usungan terlebih dahulu kerana ianya akan dibawasama ada secara menegak, mengiring dan biasa kerana laluan dan ruangan yang berliku danbersudut tajam. Semasa bergerak keluar, kaki mangsa perlu didahulukan untukmengelakkan berlaku kecederaan di bahagian kepala. Pergerakan ini perlu berhati-hati danberwaspada agar penyelamat dan mangsa tidak menghadapi bahaya besar hingga sampai diruangan yang luas dan selamat Mengangkat usungan melalui lubang runtuhan Apabila runtuhan berlaku, lubang besar atau kecil akan terhasil. Terdapat beberapacara untuk melintasi lubang bagi membawa mangsa ke tempat yang selamat. 1.Lubang besar Tangga panjang (35kaki) perlu diletakkan melintasi lubang tersebut. 2.Lubang yang lebih kecil

Menggunakan tangga pendek (14kaki) atau papan untuk menutup lubang tersebut. 3.Lubang kecil Menggunakan cara menyelamat mangsa dengan menggunakan 6atau4oranganggotaPenyelamat

Ikatan dan simpulan tali

BUKU SILA Kegunaannya : Ikatan buku sila digunakan untuk mengikat kain pembalut luka, menyambung tali yang sama besar saiznya dan untuk mematikan ikatan barang-barang. Kedua-dua punca atau hujung tali tersebut senang dibuka semula.

BUNGA KETI Kegunaannya : -Simpulan ini digunakan bagi menyambung hujung tal yang tidak sama besar, misalnya tali perahu dengan tali kapal

BUNGA KETI BERGANDA Kegunaannya : Simpulan bunga keti berganda digunakan untuk menyambung dua tali yang tidak sama besar dan dapat digunakan dengan selamat

LILIT 2 SIMPUL / SIMPUL BELIT Kegunaannya : Bagi mengikat tali pada tiang untuk mematikan ikatan ke pokok atau Ke pacang kerana cara begini mudah di buka dan tidak mudah tanggal ikatannya

SIMPUL MANUK (Clove Hitch) Kegunaannya : Simpulan ini akan digunakan sebagai permulaan untuk mengikat pada kayu atau sebagainya.

SIMPULAN PENGAIL (Fisherman's Knot) Kegunaannya : -Simpulan pengail digunakan untuk menyambung tali pada mata kail atau menyambung tali yang licin

LILIT BALAK SIMPUL PULIH Kegunaannya : Kegunaannya : Untuk mengikat tapi pada balak dan Simpulan ini digunakan bagi memendekkan untuk memindahkan atau tali yang panjang tanpa memotongnya. Ia mengheret kayu atau batang balak juga digunakan untuk menguatkan bahagian yang tidak kukuh