Anda di halaman 1dari 15

TAJUK 1 Pengenalan kpd KAUB Konsep dan Definisi KAUB kemahiran urus diri Kemahiran Urus Diri memberi

ri fokus kepada perkembangan sosial, hidup berkeluarga, peribadi dan pengurusan rumahtangga kemahiran Pra-vokasional mengenalpasti bentuk kemahiran hidup, pravokasional dan asas vokasional yang sesuai dengan tahap kefungsian atau keupayaan mereka. Kepentingan KAUB kpd murid2 bermasalah pembelajaran Membolehkan murid

Berdikari dan menjalankan aktiviti seharian.

Teori Psikososial (Erik Erikson), menyatakan : o Perkembangan emosi fizikal.

Menyediakan diri menghadapi situasi sebenar.

sejajar dengan pertumbuhan

Mengamalkan kebersihan dan serta persekitaran.

kesihatan yang baik untuk dirinya

o Ada interaksi antara

penjagaan diri, perkembangan

pertumbuhan fizikal dan

Mengaplikasi pengetahuan di bilik darjah ke dalam kehidupan Teori-teori Pembelajaran KAUB

perkembangan psikologi. o Ada keseimbangan antara pertumbuhan fizikal dan perkembangan psikologi. o Perkembangan ke alam dewasa, membawa penyatuan perkembangan psikologi, biologi dan sosial.
o

Teori Psikososial

Tahap perkembangan individu sepanjang hidupnya, dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu tersebut sehingga menjadi matang secara fizikal dan psikologi.

Anak adalah gabungan dari organisme, ego, dan makhluk sosial.

o Perkembangan manusia dari sejak lahir hingga akhir hayat dibahagikan pada 8 fasa, dengan tugas-tugas diselesaikan pada setiap
Teori Behavioris

Tingkah laku operan yang ditunjukkan dalam teori ini ialah peneguhan positif, peneguhan pelepasan, pengelakan dan dendaan.

peneguhan negatif dengan cara yang tidak diingini.cnthnya seorang murid meniru jawapan gagal.

perkembangan yang harus fasa.

negatif, kelupaan, kelenyapan,

bagi mengelakkannya daripada

Kelupaan - satu kemahiran

Pengelakan - percubaan untuk melarikan diri daripada peneguhan yang kurang seronok. cnthnya murid berpura-pura sakit kerana takut mengambil peperiksaan.

tingkah laku pelajar boleh dikawal dan diramal. Mereka menekankan bahawa perkaitan gerak balas individu dengan rangsangan adalah sesuatu proses pembelajaran, demi membentuk sesuatu tingkah laku yang baru.

yang telah dikuasai guru tetapi telah lama tidak dipraktikkan oleh guru akhirnya dilupakan oleh murid-murid.

Kelenyapan - proses di mana tingkah laku makin berkurang apabila peneguhan diberikan dalam satu tempoh yang agak lama.

denda dikenakan kepada muridmurid untuk menghentikan tingkah laku yang tidak diingini. Teori Pembelajaran Sosial Proses pembelajaran yang melibatkan individu melihat dan meniru tingkah laku orang lain.

dikenali - Teori RangsanganGerak Balas.

Pelepasan - percubaan untuk melepaskan diri daripada

Ciri-ciri : Unsur-unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan :

peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai. ada 3 unsur : persekitaran individu (kognitif) tingkah laku

Penyimpanan, iaitu langkahlangkah perlakuan model akan disimpan dalam ingatan oleh pelajar.

Tingkah laku model boleh misalan dan teladan

Pengeluaran, iaitu tingkah

dipelajari melalui bahasa ,

laku yang ditiru diperlihatkan dalam situasi yang sesuai.

Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demonstrasi guru sebagai model dan akan menguasai kemahiran itu jika dia memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan.

Motivasi, iaitu sekiranya tingkah laku yang diperlihatkan menerima peneguhan (motivasi) daripada orang lain, peniruan akan diulangi.

Langkah2 pbljrn peniruan

Pemerhatian, iaitu apabila seseorang ingin meniru perlakuan model, mula-mula dia akan perhatikan model tersebut dan cuba mengingat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh model tersebut.

Kepentingan Analisis Tugasan dalam KAUB mengetahui tahap murid

Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, pemikiran , peringatan,

membantu guru untuk persediaan pengajaran penyediaan intervensi bantu murid bljr scr berperingkat

bengkel KH yang teratur dan selamat tanpa berlakunya kemalangan ataupun kecederaan. Keselamatan bengkel meliputi aspek yang berikut:(i) Keselamatan am

n apron & kasut ttutup Dptkn kbnrn msuk Sentiasa ma bekerjasa Rncg pgunaan bhn sblm kerja Letak

bantu ibu bapa ikuti

(ii) Keselamatan diri dan rakan Keselamat Keselama an am tan diri dan rakan Peraturan Ikut paturn bgkel Jgn main,gura u dlm bgkel

perkembangan murid

(iii) Keselamatan alatan dan bahan Keselamat an alatan dan bahan pemakaia n Potongan rmbut pemakaia Guna alat dgn arahan guru Guna alatan dengan betul

bengkel Psekitrn bgkel sih Sentiasa patuhi arahan guru Pstikan suis elektrik dimatikn

Jgn

sbg bukti penilaian merekod

kemas,ber rakan bila kerja Serius dan fokus

ganggu

alatan di tempat yg betul Bhati2 sewaktu guna alatan Simpan alatan mudah tbkr,mudh pecah di

TAJUK 2 Peraturan dan Keselamatan di Bengkel Peraturan di bengkel dan bilik KH Peraturan keselamatan diadakan untuk memastikan suasana kerja dalam persekitaran serta suasana

tmpt khas Bljr fungsi sblm guna alatan

berpeluang mempelajari aspek kerjasama dalam kumpulan serta mempraktikkan selamat. amalan kerja yang teratur serta Murid dapat bersama menglibatkan diri dalam aspek teknikal penyelenggaraan alatan dan matapelajaran Kemahiran Hidup. Murid dapat menimba pengalaman baru yang boleh diaplikasikan dirumah bagi membantu ibubapa masingmasing. pengurusan bengkel bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugasan, peraturan,

kebersihan dan mengelakkan kemalangan. Perlupusan Sisa Buangan Dari Bengkel KH Bahan-bahan lebihan daripada plastik, kertas, kaca dan sisa baik.

rutin dan organisasi bengkel KH utama yang perlu diwujudkan

aktiviti kerja murid seperti kayu, logam perlu diuruskan dengan Pengurusan sisa buangan yang baik mampu mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Amalan terbaik ialah dengan mewujudkan bekas tong sampah yang berasingan untuk jenis bahan sisa buangan mengikut kategori masing-masing seperti kayu, kaca dan plastik.

Organisasi Bengkel adalah perkara diawalpermulaan sesi mengajar guru bagi memastikan bengkel dapat diuruskandengan lebih lancar dan teratur. Kerja-kerja rutin dibengkel akan berjadualsecara teratur dan lebih sistematik.

bagunan sepanjang pembelajaran

Aspek kebersihan dan keselamatan mesti diutamakan dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bengkel KH. Melalui organisasi bengkel murid

Bahan buangan tersebut perlu diangkut oleh pihak berkuasa berkaitan untuk urusan pelupusan ataupun projek kitar semula bahan.

Dalam kerja pembersihan terdapat dua mesin yang digunakan iaitu: Mesin Penyedut Hampagas Jenis kering digunakan untuk Jenis basahdigunakan untuk cecair menyedut kotoran kering (jenis kering dan basah)

Mendisiplin Mematuhi peraturan keselamatan bengkel, alatan dan keselamatan diri Menilai Diri dan Tempat Kerja

Jangan sesekali

melakukanpembakaran terbuka Amalan 4M Membersih

bagi melupuskan sisa buangan.

Pencahayaan yang cukup

menyedut kotoran kering dan

Peredaran udara yang baik Mendisiplin

Lantai kering dan tak berminyak


Mematuhi peraturan keselamatan

Supaya bengkel bersih, kemas, Menitikberatkan kebersihan diri Berpakaian kemas, kuku dan Kebersihan mental adalah berfikir positif dan bertanggungjawab dengan tugas yang diberi. rambut yang pendek dan mental selesa dan selamat

Mesin Pemampat Udara digunakan untuk proses pembersihansecara semburan tekanan udara tinggi.

bengkel, alatan dan keselamatan diri Alat Bantuan Kebakaran Alat pemadam api yang barfungsi dengan baik perlu sebagi persediaan sekiranya terjadi kebakaran yang kecil di bengkel.

Guna alat mengikut kegunaannya Simpan alat di tempat yang betul Menilai Diri dan Tempat Kerja Pencahayaan yang cukup Peredaran udara yang baik Lantai kering dan tak berminyak

Menyusun Atur

Terdapat perbezaan bagi bahan alat pemadan api bagi memadam punca kebakaran yang berlainan. TAJUK 3

jenis kebakaran

risiko kewangan, risiko psikologikal dan risiko sosial serta mendapat ganjaran daripada usaha tersebut diri dan kebebasan. Kreatif dalam bentuk kewangan, kepuasan ciri-ciri keusahawanan

Terdapat label pada alat pemadam api bagi menentukan jenis bahannya.

Keusahawanan

Definisi Usahawan

LABEL ALAT PEMADA M API A

BAHAN & PUNCA AN Air/ bagi punca kebakaran kayu,samp ah dan plastik KEBAKAR

individu yang menjalankan proses mencipta kekayaan dan penambahan nilai melalui idea-idea bernas, menghimpunkan sumbersumber dan membuat sesuatu yang baru dan berlainan dengan tujuan menambahkan kekayaan individu dan mengembangkannya untuk kemakmuran masyarakat. Definisi Keusahawanan proses menghasilkan sesuatu yang baru dari segi nilai dengan memperuntukan masa dan usaha yang diperlukan, menanggung

mencipta sesuatu kejayaan

Inovatif mengubahsuai sesuatu barang atau perkhidmatan sedia ada kepada sesuatu yang lebih baik dan menarik

Sanggup menghadapi risiko kemungkinan mengalami kerugian yang tidak dapat ditentukan

ABC

Debu kering/ bagi semua

Bijak mengambil peluang berpandangan jauh dan peka kepada peluang perniagaan yang ada di sekelilingnya

pengguna membuat pilihan yang lebih baik Menghasilkan pengeluaran barang melalui pengubahsuaian -

Semakin maju dan besar pernigaan tersebut, semakin ramai pekerja yang diperlukan. Lantas membuka peluang pekerjaan yang luas dan mengurangkan masalah pengangguran

Apabila penggunaan sesuatu barang semakin luas, juga meningkat permintaan terhadap barang itu

Daya usaha yang berterusan tidak mudah berpuas hati dengan pencapaiannya

Memajukan negara Kegiatan mengeksport barangan ke luar negeri menambah wang dalam negeri kerana berlaku aliran wang dari luar negeri

Peranan Usahawan Menghasilkan pengeluaran


-

Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat Usahawan seharusnya peka kepada permintaan masyarakat dan menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang menjadi keperluan dan kehendak masyarakat

produk dihasilkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna

Mengurus Perbelanjaan Diri Merekod Pendapatan Dan Perbelanjaan Mengenal pasti sumber pendapatan

menambah bilangan barangan di pasaran dan membolehkan

Mewujudkan peluang pekerjaan

Merancang dan mengurus projek yang mendatangkan pendapatan

perkhidmatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan Definisi Perniagaan Aktiviti membeli dan menjual mendapatkan keuntungan.

Mengeratkan hubungan antarabangsa.

Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan

Bentuk Perniagaan Perniagaan barang Aktiviti menjual dan membeli barang seperti barang seperti: o Pakaian,kenderaan,makana n

Merancang Perbelanjaan Menentukan cara berbelanja Membuat belanjawan diri Mengawal perbelanjaan diri Menentukan cara menabung Membuka akaun simpanan di bank

barangan atau perkhidmatan untuk

Ia melibatkan pemindahan hak milik barangan dari pengeluar kepada pengguna Kepentingan Perniagaan Memenuhi keperluan dan kehendak individu, masyarakat dan negara.

Perniagaan perkhidmatan Tidak melibatkan barang Tenaga dan kepakaran sebagai asas perniagaan.
-

Definisi Peniaga orang yang menjalankan kegiatan jual beli barangan dan

Membaiki taraf hidup individu dan masyarakat.

Cnthnya: catering,khidmat mdobi, ajen pelancongn

Menyediakan peluang kerjaya.

Jenis Perniagaan Dalam negeri melibatkan jual beli barang yang dihasilkan dalam negeri. Terikat kepada peraturan dan syarat-syarat. Perniagaan runcit dan borong.

Malaysia mengeksport kelapa sawit ke Indonesia.

hutang perniagaan dapat dibiayai. Diguna oleh pihak bank untuk meluluskan pinjaman. Risiko Dalam Perniagaan Risiko dalam sesuatu

Pengurusan Wang Berbelanja mengikut keutamaan dan elakkan pembaziran.

Perkara yang terlibat ialah: pusingan modal, rancangan perbelanjaan, aliran wang tunai. Menyediakan PENYATA ALIRAN TUNAI supaya : mengetahui kedudukan kewangan Mengetahui samada perbelanjaan dan pembayaran

perniagaan adalah berbeza Antara contoh-contoh risiko

perniagaan ialah : Kecurian, kebakaran, pecah amanah, bencana alam, kemalangan, penipuan, kegawatan ekonomi, persaingan

Antarabangsa antara sebuah negara dengan negara lain. import,eksport dan entreport.

Antara punca risiko ialah : Manusia, barang jualan, alam

mendapat sambutan pembeli, barang jualan mudah rosak, tidak bermutu dan tidak berkualiti, memudaratkan kesihatan, menjual barang-barang yang menyalahi undang-undang Risiko yang berpunca daripada alam sekitar pula seperti hujan, banjir, jerebu dan kemarau Langkah-langkah untuk mengurangkan risiko dalam perniagaan ialah : Menyediakan perancangan perniagaan yang baik dan lengkap

Memilih barang jualan yang mudah dijual dan digemari pembeli

Risiko yang berpunca daripada manusia seperti perancangan yang tidak sempurna, sikap dan etika yang tidak baik dan layanan yang tidak memuaskan, tidak mengutamakan kebersihan dan keselamatan,tidak jujur, sistem penyimpanan rekod yang lemah, gagal memperbaiki pengurusan perniagaan untuk menghadapi pesaing.

Menghasilkan barang jualan yang bermutu

Memilih tempat perniagaan yang strategik

Menjaga kebersihan diri dan keselamatan ruang niaga

Mengutamakan pembeli dan melayan mereka dengan mesra

Risiko yang berpunca daripada barang jualan seperti ketiadaan promosi, barang jualan tidak

Membuat penyelidikan, mencari dan mengenalpasti punca risiko dan bertindak mengatasinya

Perbezaan Antara Usahawan dan Peniaga


Perkar a Fokus utama Seseoran g yang menjalank an urus beli niaga jual barang atau perkhidma tan untuk kan mendapat keuntunga n sematamata Daya Menjalank Sentiasa Seseorang yang mencari idea baru dan merebut peluang perniagaan dalam Peniaga Usahawan

usaha

an perniagaa n sedia ada

menjana idea baru

perniagaa nnya, tidak tidak kreatif dan

atau pembaharuan terhadap sesuatu

aktiviti

Seseoran g yang menjalank an aktiviti jual beli barangan

Seseorang yang memulakan sentiasa sesuatu dan berusaha untuk mencuba atau mencipta baru sesuatu yang

keluaran, berupaya mengatur strategi untuk menembusi sanggup pasaran baru, menghadapi risiko dan sentiasa

inovatif

menjalankan perniagaan. Kreati viti Tidak berusaha untuk membawa pembahar uan dan n memajuka

Kreatif dan usaha

inovatif dalam menghasilkan sesuatu yang baru Boleh membuat Wawa san Mementin gkan keuntunga

berusaha untuk memajukan perniagaan

Boleh membuat pengubahsuaian atau

pengubahsuaian

n sematamata dan tidak mengutam akan sumbanga n dan khidmat kepada at dan masyarak negara

pembaharuan terhadap sesuatu keluaran,

1.a) aktiviti yang mengajar konsep abstrak wang. keusahawanan dan perniagaan 1.b) senarai tugas urus diri 2.a) analisis tugasan lipat tuala

Nama Jelujur Kasar

Fungsi Jahitan sementara untuk membuat lipatan atau helai kain

berupaya mengatur strategi untuk menembusi sanggup pasaran baru, menghadapi risiko dan sentiasa berusaha untuk memajukan perniagaan

menyambung dua Jelujur Halus Jahitan kekal untuk buat lipatan atau helai kain Jahitan Kia Untuk matikan benang pada kain menyambung dua

Jahitan Sembat

Diguna untuk jahit kelepet (lipatan)

2.b) banding beza jenis jahitan asas


STRUKTUR

dari segi fungsi dan nama

Jahitan Sembat Susup

Digunakan untuk jahit kelepet -buat jahitan kia bawah kelepet Diguna untuk menjahit kelepet, jahitan sulaman lapik, pita zip dan

-peralatan mudah didapati -hanya perlu tunjukkan beberapa langkah,murid-murid akan mula memahami dengan cepat.

-ciri-ciri istimewa -bentuk luar badan haiwan -kesihatan haiwan -baka -kesempurnaan pergerakan haiwan 4.b) tujuan memelihara haiwan -minat/hobi -peneman -pertandingan/pertunjukan -berkhidmat untuk tuannya ESEI 1. RPH mengajar buat sandwich tuna dan senaraikan 10 jenis bahan dan langkah. 2. langkah2 kerja pemasuan semula dan nyatakan sebab pemasuan semula. -perniagaan

Jahitan Silang Pangkah

3.b) Haiwan peliharaan mamalia -kucing -arnab -kambing 4.a) Pemilihan kriteria haiwan peliharaan -tidak berbahaya kepada manusia -senang dijaga -tidak menelan kos yang tinggi untuk pelihara -jantina -burung

Jahitan Lilit Ubi

Diguna untuk

menyambung 2 tepi fabrik berlipat

Jahitan Insang Pari

Diguna untuk mengemas tepi jahitan

3.a) Projek jahitan mudah dan sesuai diajar.kenapa?