Anda di halaman 1dari 7

EKONOMI MALAYSIA 2011

KULIAH MINGGU 1 EKONOMI MALAYSIA: SEJARAH DAN PERUBAHAN I. II. III. IV. V. Sejarah Perkembangan Ekonomi Malaysia Sektor-sektor Ekonomi Ciri-ciri Ekonomi pada Masa Penjajahan Kesan Ekonomi Penjajah Perubahan dan Perkembangan Ekonomi Sehingga Kini

I. SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA (a) Era prapenjajahan (b) Era penjajahan (c) Era kemerdekaaan (d) Era baru kini

(a). Era prapenjajahan


- asalnya, sangat bergantung kepada pertanian dan penternakan. - aktiviti ekonomi bertambah rancak dengan tertubuhnya beberapa kerajaan Melayu tua di Kedah dari kurun masihi ke 5. - Pembukaan Melaka (abad 14) membuka aktiviti ekonomi Tanah Melayu kepada perdagangan antara bangsa dari Timur dan juga Barat. - Hasil negara juga diperolehi daripada cukai barangan perdagangan.

(b) Era penjajahan


- Perkembangan negara yang dahulunya dikenali sebagai Tanah Melayu sangat rancak dan kedudukan Melaka di tengah-tengah jalan laut Timur-Barat menjadikannya sebagai pusat perdangangan yang disinggahi dan terkenal dikalangan negara asing. - Pada masa yang sama, negara-negara Barat mula mencari kawasan-kawasan baru sebagai kawasan jajahan untuk kepentingan ekonomi mereka. - Ini akhirnya membawa kepada beberapa insiden yang berakhir dengan penaklukan Portugis di Tanah Melayu pada tahun 1511 selama 130 tahun. - Penaklukan kuasa barat berterusan dengan berganti tangan kepada Belanda pada tahun 1641-1824 dan Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824 membuka era penjajahan British di Tanah Melayu. - Sehingga zaman pemerintahan Belanda, ekonomi Tanah Melayu masih berasaskan kepada perdagangan. Namun, semasa penjajahan British, banyak perubahan ekonomi dan politik telah berlaku. - Zaman penjajahan (British) sungguhpun merupakan era yang membawa kepada struktur perekonomian yang jauh lebih baik, namun tetap meninggalkan beberapa kesan kepada Tanah Melayu. # (PERBINCANGAN: Ciri-ciri ekonomi di masa penjajahan dan kesan)

- Ciri-ciri ekonomi di masa penjajahan


1. Berasaskan perladangan: - Dengan menjalankan Sistem Torrens (pendaftaran tanah) British telah dapat mengambil alih banyak tanah-tanah daripada rakyat tempatan dan membuka ladang-ladang. - British telah memperkenalkan sistem perladangan getah dan kelapa sawit dengan cara pengurusan moden dan sistematik. 2. Kegiatan perlombongan: Kegiatan perlombongan juga mendapat sambutan oleh kerajaan British. Pada mulanya dipelopori oleh orang-orang melayu. Dengan keupayaan modal mereka berjaya mengambil alih bidang perlombongan drpd orang Melayu dan Cina. Pada tahun 1930-an, para pemodal Inggeris telah menguasai lebih 65% drpd jumlah keluaran timah dan lebih drpd 75% kawasan
Hak Cipta Terpelihara @sfi@anuar _ 2011

EKONOMI MALAYSIA 2011

perladangan getah di negara ini.

3. Kepesatan pembangunan infrastruktur: - Kegiatan perladangan dan perlombongan ini disusuli dengan pembangunan infrastruktur terutamanya pengangkutan. Ini bagi membawa hasil perladangan dan perlombongan ke kawasan tertentu dan pelabuhan. 4. Pengeluaran bahan mentah: - Semasa penjajahan ini juga berlakunya revolusi perindustrian di negara-negara barat. - Untuk terus memberi sokongan bahan mentah diperlukan. Ini akhirnya menjadikan Tanah Melayu terus menjadi pembekal utama keperluan sumber bahan mentah mereka khusus daripada getah dan bijih timah. - Pada masa yang sama juga menjadikan Tanah Melayu menjadi pengimpot bahan siap mereka. 5. Ekonomi dualisme: - Kehadiran British adalah bermotifkan keuntungan. Justeru itu, pembangunan diutamakan di kawasan yang mempunyai potensi yang baik. Kawasan berpotensi terus dimajukan dan yang sebaliknya dipinggirkan. - Dari segi pengurusan ladang juga mereka menekankan prinsip pengurusan estate (yang dilengkapi kemudahan dll) berbanding pekebun kecil. - Kedua-dua keadaan ini akan menyebabkan wujud ekonomi duelisme dan keterpinggiran sesuatu kawasan dan kaum. Duelisme ini adalah antara masalah yang timbul kesan ekonomi penjajahan.

kesan atau masalah penjajahan


-

Pergantungan ekonomi Ketidakseimbangan agihan kemudahan dan kekayaan Kemiskinan dan pengangguran luar bandar, Kurangnya penglibatan bumiputera dalam bidang moden

(c) Era kemerdekaan


Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 1957. Setelah mencapai kemerdekaan kerajaan memperkenalkan rancangan ekonomi yg lebih teratur. Rancangan Pembangunan Ekonomi (RPE 1) atau rancangan Malaya 1 (1956-60). FELDA ditubuhkan (1956) untuk mengatasi masalah petani yg kekurangan tanah di samping meningkatkan pendapatan dan kehidupan keluarga tani. 1961, RPE 2 dilancarkan. Tumpuan kepada sektor petanian.

d) Era baru kini


- Selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969, kerajaan telah menjalankan beberapa dasar. Antaranya: Dasar ekonomi Baru (DEB) Rancangan lima tahun Malaysia (RMK) Dasar pembangunan negara (DPN) Dasar wawasan Negara (DWN) # Bincangkan dasar-dasar di atas dan apakah kesannya kepada masyarakat dan ekonomi negara? BACA DASAR PEMBANGUNAN NEGARA (M/S 322 347)

Hak Cipta Terpelihara @sfi@anuar _ 2011

EKONOMI MALAYSIA 2011

Hak Cipta Terpelihara @sfi@anuar _ 2011

EKONOMI MALAYSIA 2011

II. SEKTOR-SEKTOR EKONOMI Tiga bahagian: a) Sektor pertama Contoh: tanaman, penternakan, perhutanan, perlombongan dan kuari. Secara umumnya, subsektor tanaman, perhutanan, penternakan dan perikanan kerap disebut sebagai sektor pertanian. Sektor pertama melibatkan aktiviti memproses bahan keluaran pertanian dan perlombongan. b) Sektor kedua Contoh: sektor pembuatan dan pembinaan. Sektor pembuatan juga dikenali sebagai sektor perindustrian dan perkilangan. Sektor ini memproses bahan mentah dari sektor pertama untuk dijadikan bahan separuh siap dan pengeluaran siap. c) Sektor ketiga Sektor perkhidmatan. Meliputi bidang pentadbiran, pertahanan, kemudahan asas dan pengangkutan. Dipecahkan kepada 3 subsektor iaitu: i) Perkhidmatan pengeluar - pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan. - kewangan, insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan. ii) Perkhidmatan awam - perkhidmatan kerajaan - elektrik, gas dan air iii) Perkhidmatan-perkhidmatan lain - perdagangan borong, runcit, hotel dan restoran - perkhidmatan sosial, perkhidmatan sukarela dan kebajikan, perkhidmatan swasta tanpa untung dan perkhidmatan rumah tangga.

Sumbangan sektor-sektor ekonomi kepada KDNK dan gunatenaga.


Sumbangan kepada KDNK: Sektor pertama: 1957(49.8%), 1970(37.2%), 2000 (15.3%) Sektor kedua: 1957 (9.2%), 1970 (19.4%) , 2000 (36.7%) Sektor ketiga: 1957(41.0%), 1970(43.4%), 2000 (49.2%) Sumbangan kepada guna tenaga: Sektor pertama: 1957(59.7%), 1970(49.8%), 2000 (15.6%) Sektor kedua: 1957 (10.6%), 1970 (15.1%) , 2000 (35.7%) Sektor ketiga: 1957(29.7%), 1970(35.1%), 2000 (48.7.2%)

Hak Cipta Terpelihara @sfi@anuar _ 2011

EKONOMI MALAYSIA 2011

III. CIRI-CIRI EKONOMI PADA MASA PENJAJAHAN a) perladangan getah - menjelang kemerdekaan 800,00 hektar tanah telah di tanam dgn getah secara perladangan, berbanding dgn Cuma 700,00 hektar secara kebun kecil. Getah pada masa itu menyumbangkan lebih drpd 50% kpd eksport negara. b) kegiatan perlombongan - Walaupun kegiatan perlombongan bijih timah telah bermula sebelum Inggeris menjajah, kegiatan ini menjadi semakin pesat semasa penjajahan. Dalam tahun 1880-an, kegiatan ini semakin pesat dengan kemasukan buruh Cina. c) pembinaan infrastruktur - Kemudahan infrastruktur di TM berkait rapat dengan kegiatan perusahaan getah dan perlombongn pihak penjajah. - Jalan kereta api: (mulanya untuk mengangkut bijih) Taiping Port Weld K. Lumpur kelang Seremban Port Dickson - Landasan kereta api diteruskan di pantai barat untuk tujuan perkembangan dan pengangkutan industri getah. - Jalan raya juga turut dibina di pantai barat TM. Jalan raya yg mula-mula dibina ialah antara Prai-Melaka. d) Pengeluaran bahan mentah - Pihak Inggeris mengeksport bahan mentah seperti getah dan bijih timah terutama nya ke Britain dgn harga yg rendah untuk diproses. Bahan siap dan separuh siap pula dijual semula kpd negara di bawah takluknya termasuklah TM dgn harga yg mahal. e) Ekonomi dualisime - Menjadikan aktiviti ekonomi terbahagi kpd dua: maju vs tradisional (mundur) - Dalam sektor pertanian: i) sektor ladang: berintensif modal, pekerja mahir, pengurusan teratur, produktiviti tinggi dll ii) sektor pekebun kecil: berintensif buruh, pekerja kurang mahir, pengursan lembab, produktiviti rendah, dll. IV) KESAN EKONOMI PENJAJAH a) kebergantungan ekonomi - Sehingga pertengahan abad ke-20 neegara terlalu bergantung kpd eksport getah dan bijih timah. Contoh: 1960- kedua-dua bahan tersebut menyumbang lebih kurang 70% kpd pendapatan eksport kasar negara. b) ketakseimbangan agihan kemudahan dan kekayaan - Infrastruktur dibangunkan untuk kepentingan penjajah. Oleh itu infrastruktur lebih tertumpu di kawasan barat Tanah Melayu. - Pembangunan ekonomi yg tak seimbang juga membawa kpd ketakseimbangan agihan kekayaan. - Negeri-negeri di pantai barat seperti Selangor. W. Persekutuan, perak memperoleh pendapatan purata bulanan isirumah lebih tinggi berbanding pendapatan yg diperoleh di negeri di pantai timur dan di utara Semenanjung. c) kemiskinan dan pengangguran luar bandar. - Pada tahun 1970, drpd keseluruhan kemiskinan yg terdapat di Semenanjung, 58.7% keluarga yg miskin tinggal di luar Bandar. Pada masa yg sama, kira-kira 65% isi rumah orang melayu adalah miskin.

Hak Cipta Terpelihara @sfi@anuar _ 2011

EKONOMI MALAYSIA 2011

d) kurangnya penglibatan bumiputra dlm sector moden. - Orang melayu majoritinya terlibat dalam sektor pekebun kecil tradisonal. - Orang Cina terlibat dalam sektor lebih maju dan juga perniagaan terutama di kawasan bandar. - Orang India terlibat dalam sektor perladangan (estate). V) PERUBAHAN DASAR a) Rancangan Malaysia Lima tahun b) Mempertingkatkan perkembangan sektor pertanian c) Mempelbagai kegiatan ekonomi d) Menyeimbangkan pembangunan antara wilayah dan kaum

PROGRAM PRAUNIVERSITI SEKOLAH SUKAN TUNKU MAHKOTA ISMAIL

EKONOMI 3

[SSM 0073]

TUTORIAL 1 SEMESTER JULAI 2011

NAMA : KELAS : TARIKH Arahan : : Jawab semua soalan. [10 Markah]

1. Bincangkan dasar dan strategi ekonomi Malaysia di abad ke 21.

2. Bincangkan dasar-dasar di berikut dan apakah kesannya kepada masyarakat dan


Hak Cipta Terpelihara @sfi@anuar _ 2011

EKONOMI MALAYSIA 2011

ekonomi negara? i) Dasar ekonomi Baru (DEB) ii) Rancangan lima tahun Malaysia (RMK) iii) Dasar pembangunan negara (DPN) iv) Dasar wawasan Negara (DWN) [5 Markah] [5 Markah] [5 Markah] [5 Markah]

3.

Kesan negatif yang timbul akibat daripada kegiatan ekonomi penjajah menyebabkan kerajaan Malaysia telah berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyatnya. Terangkan dasar dan rancangan yang telah dijalankan oleh kerajaan tersebut. [10 markah]

4. Pengeluaran bahan mentah merupakan salah satu ciri ekonomi Tanah Melayu pada zaman penjajahan Inggeris. Terangkan tiga lagi ciri-ciri ekonomi selain daripada di atas. [6 markah]

5. Di Malaysia, sektor ketiga yang dikenali sebagai sektor moden mengelaskan sektornya kepada tiga subsektor. Jelaskan ketiga-tiga subsektor tersebut. [6 markah]

Hak Cipta Terpelihara @sfi@anuar _ 2011