SERAH TUGAS

LAMPIRAN ‘A’

4. Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai iii. Senarai Tugas Jawatan ii. 6. Surat Penyerahan Dan Akuan Terima Nota Serah Tugas i. Fail Meja v. 3.SERAH TUGAS KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1. Kedudukan Kewangan/Akuan Dan Lain-Lain iv. 2. 5. Lain-Lain Hal vii. Manual Prosedur Kerja vi. . 7.

. yang memegang jawatan ………………………………………………………………....193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai 1985.…...….. mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/Manual Prosedur Kerja.…..……….….... Disemak oleh: T/tangan:………………………….....…………………. Disaksikan oleh: T/tangan:………………………. Nama:…………………………….... di Universiti Pendidikan Sultan Idris mulai tarikh ……………………..SERAH TUGAS -iI.....….... . Nama:………………………….... yang mengambil alih tugas jawatan ………………………………………………….. Surat Penyerahan Dan Akuan Terima Nota Serah Tugas (a) Adalah saya ………………………………………………………………………... Nama:………………………….... (Pegawai yang akan bertukar) (Dekan/Ketua Bahagian) (b) Adalah saya …………………………………………………………………….…hingga …………..…. Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja... Nama:……………………………. * Diserahkan oleh: T/tangan:…………………..…..…………. * Diterima oleh: T/tangan:……………………….. di Universiti Pendidikan Sultan Idris dari tarikh ………………………. JPA.. bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil......

SERAH TUGAS (Pegawai yang akan mengambilalih tugas) (Pegawai Tadbir) _______________________________________________________________________ Catatan: * Potong mana yang tidak berkaitan.ii - II. Senarai Tugas Jawatan . .

SERAH TUGAS .

PEGAWAI JABATAN YANG BERKAITAN CATATAN .iii - III.SERAH TUGAS . KedudukanTerakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI KEDUDUKAN SEKARANG TINDAKAN SUSULAN YANG DIPERLUKAN RUJUKAN FAIL.

SERAH TUGAS .

Kedudukan Kewangan/Akaun Dan Lain-Lain (Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja) .iv IV.SERAH TUGAS .

SERAH TUGAS -v V. Fail Meja (Hendaklah disertakan sebagai Lampiran ‘A’ 1) .

vi VI. Manual Prosedur Kerja (Hendaklah disertakan sebagai Lampiran ‘A’ 2) - .SERAH TUGAS .

Lain-Lain Hal .SERAH TUGAS .vii VII.

SERAH TUGAS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful