Anda di halaman 1dari 146

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 2

QUADERN DACTIVITATS COMPLEMENTRIES

QUADERN DACTIVITATS COMPLEMENTRI

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 3

N N D
E
X
DEX

RIES

UNITAT 1

.......................................

UNITAT 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

UNITAT 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

UNITAT 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

UNITAT 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

UNITAT 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

UNITAT 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

UNITAT 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

UNITAT 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

UNITAT 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

UNITAT 11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

UNITAT 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 4

C FITXA 1
Nom:

U N I TAT 1

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Esbrina el codi que hem fet servir per xifrar aquest missatge.

L 4 l 4 r d 2 l 2 s f l 4 r s m 1 g r 1 d 1 m 4 l t , 2 n c 1 n v 3 , n 4
s5p4rt4 l4l4r d2ls p2rf5ms.

1=

....................

2=

....................

3=

....................

4=

....................

5=

....................

2 Inventat un altre codi i fes-hi una frase perqu un altre company o companya el desxifri.
3 La parla s la manera com ens comuniquem especficament els humans.
Tanmateix, tamb hi ha altres llenguatges, altres maneres de comunicar-nos:
sons, gestos, olors, etc. Per mitj de la mmica, dos voluntaris heu dintentar
que la resta de la classe endevini el ttol duna pellcula. Noms podeu fer servir els gestos i els sons.

QUAC

4 Els colors tamb poden transmetre sensacions. Tanca els ulls i imagina que ets
en una habitaci pintada dun daquests colors. Explica quina sensaci et produeix.

ve
rm
ell

bla
u

bla
nc

gr
oc

ve
rd

lila

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 5

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 1

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Relaciona cada nombre amb el nom de lesport que representa:

2
5
4

8
6
10
7

12

QUAC

11

submarinisme

escalada

vela

voleibol

tennis

piragisme

ala delta

petanca

surf

golf

hpica

aerbic
5

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 6

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 1

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Ara ordena alfabticament els esports de lactivitat anterior.


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Per parelles i mentre un cronometra el temps (un minut), laltre haur descriure totes les paraules que se li acudin comenades per la lletra p. Desprs,
us canvieu els papers. Quan els dos hgiu escrit les paraules, poseu-les en
com, elimineu les repetides i ordeneu-les alfabticament en una llista.
4 Ordena alfabticament aquestes paraules:

dtil

diable

desnivell

dent

dormir

doblatge

data

duc

dutxa

directe
dol

decisi

davall

diari

disseny

dansa

dbil
dof

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................

QUAC

5 I ara aquestes:

cadira
cendra

clau

crossa

closca

crisi

cirera

crear

cubeta

clnica

crulla

clenxa

cranc

club

cotxe

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 7

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 1

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Relaciona cada signe de puntuaci amb el que creus que diu sobre la seva
funci:
Quan faig de punt
i seguit, serveixo
per acabar frases.

QUAC

Faig de punt final


quan sacaba
un text.

Em fan servir per


comenar cada lnia
duna llista de coses.

Hi sc sempre que
comena un dileg.

Quan faig
de punt i a part,
acabo pargrafs.
Sc el ms tafaner:
magrada saber-ho
tot i per aix
sempre acompanyo
les preguntes.

Em fan servir per


separar les paraules
duna enumeraci.

Sc molt inquiet
i acompanyo les
exclamacions de sorpresa, alegria, etc.,
i tamb dono ordres.

Serveixo per indicar


pauses curtes dins
duna frase.

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 8

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 1

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Llegeix b el text segent i encerclan els signes de puntuaci.

Va fugir i, caminant caminant, va arribar al zoo i va descobrir un grup de llops.


Aqu mano jo. Qu vols?
Busco feina de llop. He estat una temporada fent de gos i aix no fa per a mi.
Doncs has vingut al lloc millor. Aqu som llops. Passegem. Els humans ens
miren per fem la nostra. Ning no ens molesta.
I teniu bona cacera? Hi ha conills?
No. Els humans ens porten el menjar cada dia. Carn de la bona.
Quina sort! Creus que podria collocar-mhi jo tamb?
A veure, ensenyam les dents. Molt b, correcte. Tens bona pinta.
P. GABANCHO, D. FEBRS, Mongo-Bongo, linventor danimals (text adaptat)

Paraules que em costen descriure:

................................................................................................................................................

............................................................................................. ................................................................................................................................................................................................

3 Escriu el text anterior, que ara et dictar el teu mestre o mestra:


.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 9

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1
Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Marca aquestes oracions segons que siguin enunciatives (E), interrogatives (I),
exclamatives (Ex) o imperatives (Imp):

On vas per aquest cam?


Acostat!
No puc ms!
Ha vingut dalgun lloc del mn.
Llena la llauna de benzina ara mateix!
Vols pujar a la mquina groga?
Les dunes enganyen molt i s millor que no thi acostis.
Grcies, la llauna de benzina s la primera cosa totalment meva!

2 Subratlla el subjecte (S) i el predicat (P) de cada frase, com en lexemple:

QUAC

El Joan / t una ortografia molt bona.


S
P
La castanyera ven moniatos i castanyes torrades.
El dtil s el fruit de la palmera.
La mare ha deixat la teva motxilla a la meva habitaci.
El documental sobre el desert va ser molt interessant.
9

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 10

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM

QUAC

1 Fes memria dalgun dia en qu vas tenir una gran sorpresa i explica-la com
si escrivissis una pgina del teu diari personal.

10

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 11

U N I TAT 1

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Ordena alfabticament les paraules segents:
carrera

senyal

estranger

marca

llauna

soroll

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

2 Ara buscan el significat en el diccionari:


carrera:

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

senyal:

............................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

estranger:

...............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

marca:

............................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

llauna:

............................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

soroll:

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 12

R FITXA 7
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Subratlla de colors diferents els signes de puntuaci que trobars en aquest
text: la interrogaci (blau), ladmiraci (vermell), la coma (taronja), el punt
i seguit (verd) i el punt i a part (lila):

Avi! Qu fas? va cridar horroritzada i li va subjectar el bra amb fermesa.


Que qu faig? va grunyir lavi. Matar-los.
Ests boig, avi! va cridar la Hanne, no pots fer-los res, als ratolinets.
Ratolinets va esbufegar enrabiat. Sn les maledes cries dels talpons!
Per els petits no en tenen cap culpa va replicar la Hanne indignada. Aix
ho fan els grans. Els petits no podien fer-hi res de res.
No podien fer-hi res, qu creus que faran els teus ratolinets quan es facin
grans? Rosegaran el meu presseguer i les meves dlies i les meves margarides.
Tant se men dna!, tant se men dna! va cridar la Hanne, que, fermament decidida a salvar les cries, es va posar davant lavi amb els braos estesos.
F. BAUER, R. MHLBAUER, La pedra negra (text adaptat)

QUAC

2 Escriu els signes de puntuaci que falten en aquest text:

12

Tot duna va sentir veus de lluny i va veure una taca de llum tremolosa sobre
la pujada escarpada que tenia darrere seu
Va escalar-la fins on va poder i quan va mirar cap amunt va veure una claror
enlluernadora Un cop els seus ulls es van haver acostumat a la llum va reconixer el cap den Ralf i va sentir que cridava: Hanne i va veure que tenia
la llanterna encesa a la m
Sc aqu va cridar fent senyals El cap de lavi tamb havia aparegut
Tots dos es retallaven netament contra la claror del cel
Tha passat res Ei Hanne
tha passat res cridava en Ralf des
de dalt La veu li sonava cavernosa
F. BAUER, R. MHLBAUER, La pedra negra (text adaptat)

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 13

U N I TAT 1

R FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Relaciona cada frase amb el rtol que li correspon:
enunciativa

interrogativa

Quina sort!

Ajudam a posar el combustible!

imperativa

Com serien les mquines dels estrangers?

exclamativa

LImmal va continuar caminant.

QUAC

2 Relaciona cada subjecte amb el predicat corresponent i subratlla el nucli de


cada part.

Nosaltres

bufa del nord.

Les flors del camp

mha preparat lentrep.

La tomaquera

canten quan es desperten.

El llibre de la prestatgeria

ha crescut molt durant la primavera.

Els canaris de la gbia

anirem dexcursi a la muntanya.

El vent de tramuntana

est a punt de caure.

La rajola de xocolata

sha desfet de la calor.

La mare

tenen uns colors molt vius.


13

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 14

A FITXA 9
Nom:

U N I TAT 1

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Busca en aquesta sopa de lletres quinze paraules que comencen per m i, desprs, ordena-les alfabticament.
M O R T E R N G J N T E
B E C D R M A A O M E

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

M L D E S U B M M R T R
I

O G A T S H V E A J U

N H M E L C Q P C O P D

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

A J O R M L N O A P A A
M E S L X O A E N D S M
U S C M S M A G

A N F

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

L L A R U M L M C S B U
........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................

QUAC

2 Feu un concurs: ordeneu alfabticament les paraules de la llista segent com


ms rpid millor. Qui guanyi haur descriure la llista a la pissarra, i la resta
lhaur de corregir.

14

competir
agenda
ensurt
oca

vinya
castell
emblema
opini

centcames
germ
hiena
sucre

descal
blgar
imaginar
nt

msica
central
destacar
aspre

jonc
meta
bitlla
seient

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 15

C
A FITXA 1
10
Nom:

U N I TAT 1

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Converteix les frases enunciatives en interrogatives i les interrogatives
en imperatives. Ex.: Mapropes el llibre? Apropam el llibre!
La mare t el menjar fet.
Vols sopar?

...........................................................................................................................................................................................................................

Dem, anirem dexcursi.


Pots venir?

.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2 Escriu un subjecte per a les frases segents:

........................................................................

s la primera cosa propietat de lImmal.

........................................................................

volen anar en camell.

........................................................................

anirem de vacances al Marroc.

........................................................................

sha parat perqu li faltava benzina.

........................................................................

s un mineral que t forma de rosa.

3 Ara completa les frases segents amb un predicat:

QUAC

Les dunes del desert


Lestranger
Loasi

.......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

El pare de lImmal

..............................................................................................................................................................................................................

Les mquines grogues

................................................................................................................................................................................................

15

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 16

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Observa b les persones que surten en la fotografia de sota i escull-ne una.
Fixat en la roba que porta, ledat que pot tenir, els trets fsics que t, qu fa,
etc., i apunta aquestes caracterstiques.

QUAC

Trets de la persona que he escollit

16

edat:

..........................................................................................................................................................................................................................................................

trets fsics:

................................. ......................................................................................................................................................................................................

vestimenta:
qu fa:

....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

2 Per parelles i amb la foto amagada, cadasc haur de descriure el personatge que ha escollit i laltre haur dendevinar de qui es tracta.

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 17

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2
Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Per parelles, feu una llista dels noms de les parts del cos que recordeu.
Desprs senyaleu aquestes parts en el dibuix.

tronc

extremitats
superiors

extremitats
inferiors

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

QUAC

cap

17

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 18

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 2

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Completa les frases fetes segents amb les paraules que tens a continuaci,
extretes del vocabulari sobre el cos que acabes de veure:
peus

panxa

bra
1 Tenir
2 Fer la

...........................

...........................

3 Gratar-se la
4 Estirar les

galtes

coll

cella

barbeta

cames

de pa de ral.

...........................

5 Arrencar-se els

boca

8 Donar el

ulls

10 Posar-hi el

...........................

12 Obrir els

...........................

...........................

...........................

...........................

a trcer.

...........................

11 Caure de les

..........................

...........................

9 Posar entre

...........................

6 Florir-se el pa a la

mans

7 Tenir fred als

a alg.

...........................

cabells

3 Relaciona les frases fetes anteriors amb el seu significat:


esforar-se al mxim

afalagar-lo

estar sense fer res

estalviar

sser caragrs

QUAC

tenir una idea fixa

desesperar-se

4 Escriu un sinnim per a cinc dels significats de lactivitat 2.


Ex.: vigilar

vetllar

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

renyar-lo

deixar-se convncer

sser molt callat

engelosir-se

18

vigilar

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 19

U N I TAT 2

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Separa en sllabes les paraules segents i subratllan la tnica:
butxaca camamilla llit blancor histria harmnica clavell aire
bolet aigua telefonia ninot armari ordinador bagul sorra
simfonia guitarra missatge via cadira forn albergnia pintar
2 Troba les paraules definides i escriu una lletra a cada casella. Desprs classifica-les segons la graella.
Representaci duna imatge de persona,
paisatge, etc., en un paper.

Es paga quan perds un joc.

Lloc on saturen els trens, metros, etc.

Cara de cart, roba, etc., per tapar la


cara quan ens disfressem.

Fruit de la palmera.

Alg que ajuda a cometre un delicte.

QUAC

agudes

planes

A
L
E

esdrixoles

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

3 Accentua aquestes paraules:


agil algu decimetre compas violi automatic cubic esparrec anis
embus ancia esqui familia bambu fantastic fotosintesi pelegri
olimpiada vestibul indecis public aeropla vegetaria xamfra gabia
bustia gimnas ningu veri facil album tabu aguila fisica indigena
19

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 20

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 2

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Llegeix b aquest text. Fixat, sobretot, en les paraules accentuades.

La Serena havia trencat el gla, per un cop el Lu va descobrir que la m de la


nena no representava cap perill, sin que les seves carcies li agradaven, va buscar
el contacte fsic amb els altres de la famlia.
De mica en mica, tots nosaltres el tocvem quan el tenem a labast. Per si de
vegades no ens adonvem de la seva proximitat o b no li prestvem atenci perqu estvem distrets amb altres coses, ell es feia notar refregant-se contra les nostres cames o es posava a crrer com un esperitat en ziga-zaga fins que thi fixaves,
i aleshores estiraves la m i ell sapressava a buscar les carantoines.
R. SALADRIGAS, Amic Lu
Paraules que em costen descriure:

.............................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................

5 Ara escriu el text anterior, que el teu mestre o mestra et dictar. Vigila de no
fer cap falta!
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

20

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 21

U N I TAT 2

C FITXA 4
Nom:

Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Completa el quadre segons lexemple.
gnere
femen
rosella

nombre

mascul

singular

plural

nom

nom com

propi

individual collectiu

ciutats
canari
Irene
pineda
banc
plaa
ramat
Tanet
colla

2 Allarga la llista anterior amb paraules que compleixin les caracterstiques


proposades.
gnere
nombre
femen mascul singular plural
X

X
X

QUAC

nom
propi
propi

X
X

X
X
X
X

nom com
individual collectiu

X
X

X
X

21

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 22

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Recorda qu cal tenir present per descriure un animal. Pensa en un dimaginari i descriu-lo. Desprs, dibuixal.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................

QUAC

.............................................................................................................

22

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 23

U N I TAT 2

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Escriu dos sinnims per a cada paraula. Si et cal, consulta el diccionari:

involuntari:

..........................................................................................................................................................................................................................

ric:

............................................................................................................................................................................................................................

dubts:

............................................................................................................................................................................................................................

colla:

............................................................................................................................................................................................................................

noi:

............................................................................................................................................................................................................................

donar:

............................................................................................................................................................................................................................

2 Pinta del mateix color les paraules que sn sinnimes.

maco
enrabiat

horrors
bonic

simptic

astut

irritat

horrible

setcincies

soroll

QUAC

amonat

saberut

llest
agradable

preocupat

enrenou

3 Ara escriu les parelles de sinnims que has trobat en lactivitat 2.


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 24

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 2

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Classifica les paraules segents segons el nombre de sllabes i la posici de
la sllaba tnica. Segueix el model.
electrnica equipatge fstic carrer taronja violoncel
pasts llum palau vidre costaner lgebra geometria editorial

QUAC

separaci
en sllabes

24

nombre
de sllabes

posici
tnica

classificaci

car / b

ltima

aguda

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

2 Posa laccent que calgui (agut o greu) en les paraules segents:


cautxu desembus encis cantir fisica atic ombrivol caricia infancia
justicia agricola anima tramus analisi tertulia diametre invalid tabu
sandalia suplica tolerancia carrec multiple angunia menu divi crater

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 25

U N I TAT 2

R FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Relaciona cada nom com amb el nom propi corresponent:
muntanya
nen
mascota
nena
riu
ciutat
edifici
pont
llac

la Pedrera
Cuqui
Ter
Llus
Moixer
Diable
Elena
Banyoles
Igualada

2 Analitza aquests noms segons lexemple:

QUAC

vaixells

nom com, mascul, plural, individual

faldilla

......................... .............................................................................................................................

roca

......................... .............................................................................................................................

pissarres

......................... .............................................................................................................................

Mriam

......................... .............................................................................................................................

roureda

......................... .............................................................................................................................

Bess

......................... .............................................................................................................................

ramat

......................... .............................................................................................................................

om

......................... .............................................................................................................................

pasts

......................... .............................................................................................................................

rius

......................... .............................................................................................................................

cartes

......................... .............................................................................................................................

troncs

......................... .............................................................................................................................

25

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 26

A FITXA9
Nom:

U N I TAT 2

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Per saber si dues paraules sn sinnimes, en podem buscar una en el diccionari de sinnims i comprovar si hi surt laltra. En aquests exemples hi ha algunes errades. Encercla-les i escriu un altre sinnim per a cada cas:
dolent: nociu, desastrs, saludable
clar: llumins, fosc, transparent
alt: gegant, baix, llarg

..........................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

misteris: secret, ocult, evident


pobre: necessitat, pobriss, ric

.....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

enganxat: adherit, separat, unit

...............................................................................................

QUAC

2 Una expressi tamb pot ser sinnima duna altra. Relaciona les etiquetes
i descobrirs que hi ha moltes expressions que ens ajuden a entendre com
sn les persones:

26

No nhi ha daltre.

Tot ho fa malb.

Posar els cabells de punta.

No hi ha ning millor.

Tot ho esguerra.

Passar molta por.

Ser carn i ungla.

Estar pendent de tot.

Fer-la com un cove.

Ser molt amics.

Ser molt despert.

Cometre una equivocaci molt gran.

Tenir grans pensades.

Fer-ho amb facilitat.

Tenir-hi la m trencada.

Tenir bones idees.

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 27

C
A FITXA 1
10
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 En aquest text, hi falten els accents de les paraules subratllades. Collocals
on calgui:
El mati que van trobar a faltar el pingi hi va haver un gran enrenou. Els animals sabien que no havia marxat per prpia voluntat. El pingi es trobava molt a
gust a casa seva, una casa feta de pedra i aigua, on podia saludar les visites i capbussar-se dins lestany, tot el cos estirat com un fuet i les aletes fent moviments
suaus per avanar molt de pressa. Si el pingi no havia marxat per iniciativa prpia, algu se lhavia endut. Per, qui? I per qu? El pingi no feia mal a ningu, era
simpatic i bonas. Va ser quan estaven ms ansiosos, tot xerrotejant alhora, que va
venir el pelica amb un tros de paper al bec. Era la nota dun segrest.
El pingi ha estat el primer. Altres animals desapareixeran. Teniu tres dies per
complir les instruccions. El tercer dia tot shaura acabat...
P. GABANCHO, D. FEBRS, Mongo-Bongo, linventor danimals (text adaptat)
2 Torna a llegir el text anterior i classifica els noms que hi ha segons que siguin
paraules agudes, planes o esdrixoles.
agudes

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

planes

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

esdrixoles

..........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

27

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 28

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM

QUAC

1 Mira aquests dibuixos. Imaginat que sn fotos que vas fer en algun viatge.
Escull-ne una i explica a un company o companya el que va passar.

28

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 29

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Fixat en aquest dibuix i relaciona cada nombre amb la paraula corresponent:
1

2
3
5

6
4

8
12
9

11
10
13
15

14

16

QUAC

21

botes de muntanya
brixola
bungalou
cmping
cantimplora
crema protectora
estoreta o allant

20

19

fogonet
gorra
igl
loci insecticida
navalla
necesser
piqueta

18

17

rulot
sac de dormir
sac mmia
tenda de campanya
tovallola
vent
xancles
29

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 30

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

2 Substitueix les paraules subratllades del text per antnims.


Amb molt de compte, lunicorn es va alar i, a poc a poc, va comenar a
crrer per lestable per tal que la Lian sacostums al seu trot. Cada cop anava
ms de pressa. De sobte, lunicorn va galopar a tota velocitat cap al mur. La Lian
es va agafar fort i va tancar els ulls. Lanimal es va enlairar i va sobrevolar el mur.
Desprs duna estona, que a la Lian li va semblar eterna, van aterrar corrent encara un tros, i desprs, lentament, es van anar aturant. Eren a laltra banda.
La Lian va pensar que es dirigien al bosc, per lunicorn es va encaminar cap
a la part de darrere del palau, on estaven els estables ms petits i les gbies que
guardaven els animals capturats mentre li construen el zoo al prncep. s clar!,
va pensar la Lian; tamb els hem de rescatar.
B. LANSKY, La Lian i lunicorn, dins Noies en acci

QUAC

30

Amb molt de compte sense pensar-hi


.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3 Escriu els antnims de les paraules segents.

dret

...........................................................................

mentida
ms

oblidar
rpid

............................................................

guanyar
cstig
igual

negre

................................ .................................

........................................................................

just

...........................................................................

.....................................................................

........................................................................

.............................................................

.....................................................................

.............................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 31

U N I TAT 3

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Subratlla la sllaba tnica daquestes paraules i classifica el so de la e:
pintoresc gresca honest esma romesco magnesi banqueta banyeta
escabetx altaveu ametlla llenya herba conserva ballesta protesta
llenca cendra illenc silenci llesca bodega ocell gespa cobert
e oberta

e tancada

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2 Subratlla la sllaba tnica dels mots segents i accentuan la vocal:


benefic debil obediencia premer especie pure comedia medic
tambe dieresi academia pressec parentesi arteria etica proces
pessim oboe perdua temer consome espes genere

3 Completa aquestes paraules amb les grafies c, g, qu o gu que falten:

QUAC

orilla
es

pellerin

ombra

pi

mos

it

pa

et

boti

era

fo

ro

aleta

es

arrinxada peta

espete

formi

os

Ra

el

aixa

mi

ama

es

irol

er

ia

sa

an
ineu
atall
ulla

iri

all

ot
erra

oixa
ama

rema
alber

rossa

ix

itarra

eixal

31

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 32

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 3

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Llegeix aquest text i encercla totes les e tniques que hi hagi:


He posat la galleda de la Bocamolla darrere duna filera de pantalons de pell
de talp, en part perqu el senyor Cos no la veis si sortia del vestidor, i en part
perqu la Bocamolla no hagus de sentir com la comparaven amb un gos. Per
quan el senyor Cos mha vist sha posat nervis, sha sentit un soroll de filferro
trencat i, de sobte, la Bocamolla sha posat a volar i a xiular per tota la botiga,
i el client, que sortia del vestidor, ha agafat el malet i se lha posat davant.
La Bocamolla ha anat planejant i baixant i agafant mitjons i corbates i calotets trmics i llanant-los al damunt de piles de jerseis i samarretes de rugbi.
M. GLEITZMAN, Bocamolla (text adaptat)

Paraules que em costen descriure:

.............................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................

5 Escriu el text anterior, que el teu mestre o mestra et dictar:


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

32

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 33

U N I TAT 3

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Identifica el subjecte i el predicat de cada frase. Desprs analitza els elements
que componen el subjecte i compara si concorden en gnere i nombre.

Ex.: La nena petita menja xurros.


N
adj
S

El fruiter amable pesa fruita.

nena
petita

femen singular
femen singular

.............................................................................................................................

...........................................................................................................................

Aquell noi ros t tres germanes.

.............................................................................................................................

...........................................................................................................................

Els gossos negres vigilen la casa.

.............................................................................................................................

...........................................................................................................................

QUAC

2 Canvia el gnere i el nombre dels noms que fan de subjecte en lactivitat 1


i inventat una frase amb cadascun. Desprs identifican el subjecte i el predicat.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

33

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 34

C FITXA 5
Nom:

U N I TAT 3

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM

Actualment, una manera rpida de comunicar-nos s el correu electrnic (en angls


e-mail). Amb aquest sistema, que funciona per mitj de lordinador i una lnia
telefnica o de cable, podem comunicarnos en pocs segons. Aix, podem enviar un
missatge escrit a alguna persona que el
rebr a la seva bstia i el podr llegir quan
li vagi b.

1 Quan escriguis un correu electrnic, et trobars amb una pantalla com


aquesta. Fixa-thi perqu ara haurs descriure un correu electrnic a un
company o companya.

1 Persona a qui vols

QUAC

enviar el missatge.

34

2 De qu vols parlar.

3 Sescriu all que vols dir a la persona a qui

envies el missatge. Es comena amb una


salutaci, segueix lexplicaci i sacaba amb
el comiat. Per enviar-lo, tan bon punt lhas
escrit, has de fer un clic en el bot que posa
enviar.

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 35

U N I TAT 3

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Completa:

Dues paraules sn sinnimes quan tenen el


.

.............................................

.............................................

significat, i sn

quan el significat duna s el contrari del de laltra.

2 En cada srie de la segona columna hi ha una paraula antnima de les paraules de la primera columna. Encercla-les. Si et cal, utilitza el diccionari.
callat

reservat, discret, xerraire, silencis.

calmar

excitar, tranquillitzar, suavitzar, apaivagar.

constant

obstinat, variable, ferm, tena.

enganyar

entabanar, ensarronar, confessar.

habilitat

enginy, destresa, manya, matusseria.

netejar

embrutar, rentar, depurar, escurar.

QUAC

3 Esbrina quins antnims samaguen rere aquests dibuixos. Escriu-ne els noms.

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

35

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 36

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu la paraula representada per cada dibuix i digues si t e oberta, e tancada o vocal neutra.

..................................................................

..................................................................

e oberta

..................................................................

e tancada

..................................................................

vocal neutra
esquena

.............................................................................

.....................................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.....................................................................................

..............................................................................

2 Completa aquestes paraules amb una daquestes grafies: g, gu, c o qu.


ullera

QUAC

llar

36

ara

re

adora

imera

es

uma

ran

en

esta

orba

boti

ia

mar

asa

por

eria

onstipat

olom

li

ami

a
urdia

ena

orra

alliner

rumoll

oma

illem

es

3 Fes el plural daquestes paraules:


tasca
estaca
barca
conca
pica

................................

................................

................................

................................

................................

biblioteca
comarca
vaga
eruga
sinagoga

................................

................................

................................

................................

................................

tortuga
mantega
collega
orenga
plaga

................................

................................

................................

................................

................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 37

U N I TAT 3

R FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Relaciona cada nom amb ladjectiu amb qu concorda i escriu-los.
maduixes

petita

corda

fruiters

moble

llarga

cotxe

decorat

forquilla

vermelles

arbres

rpid

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

QUAC

2 Colloca larticle el, la, els o les davant de cada nom i complemental amb
un adjectiu:

.................

..................

.................

roses

.................

pulmons

..................

nena

.................

llibretes

...........................................................................

.................

planta

........................... ..........................................................

.................

prssec

........................................................................

..................

rdio

..............................................................................

..................

cargols

......................................................................................

rellotge

abelles

..............................................................

....................................................................

.................................................................

........................................................................

.................................................................

37

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 38

A FITXA 9
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Subratlla la sllaba tnica i accentuan la vocal e, si cal:
clixe lliure autentic congres equivoc ximpanze molecula ministre
dentol academia arbre convivencia nomes intrepid arteria formatge
epica proces amen gegant prestec oboe progres isotermic medulla
2 Completa amb c, g, qu o gu:
es
bris
a bris
fle
a fle
es
avar
a avar
es
lla
a lla
es
mtri
a mtri
es
buta
a buta
es

eu
a eu
es
butxa
a butxa
es
nissa
a nissa
es
fillo
a fillo
es
filmote
a filmote
es
se
a se
es

QUAC

3 Subratlla totes les consonants del text segent que sonen com la c de vaca:

38

Van comenar a crrer, el cangur darrere de tot, fent voleiar les potes que semblaven els rems duna barca, perqu caminava amb els peus oberts i de costat. Era
com un pallasso, un pallasso amb sabatots de pallasso, per aix no el preocupava
gens perqu mai no havia vist un pallasso. Quan els corredors van comenar la
segona volta, el cangur encara estava a mig cam de la primera.
El que anava davant de tot el va voler passar per lesquerra i es va enganxar
amb el peu esquerre del cangur, que sortia mig metre de costat. I el corredor que
anava segon va ensopegar amb el peu dret, que sortia un altre mig metre de costat. I un per un, tots els corredors van anar topant amb els peus del cangur, ja fos
per la dreta o per lesquerra, que el cangur portava desplegats a banda i banda
com les ales dun avi.
Per com que no feia bots, no el van poder desqualificar.
El cangur va guanyar la cursa, ell solet, perqu no hi quedava ning.
P. GABANCHO, D. FEBRS, Mongo-Bongo, linventor danimals

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 39

U N I TAT 3

A F I T X A 10
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Subratlla els adjectius daquest text, digues quin nom acompanyen i analitzals:
Per, de sobte, alguna cosa es va precipitar sorollosament des del cel ser i va
aterrar fent una ombra gegantina. Va plegar unes ales que eren tan grans com les
duna avioneta i es va quedar mirant leruga amb el cap inclinat. Era un ocell
groc i negre amb una taca blanca darrere els ulls. Malgrat la seva grandria colossal, la Hanne el va reconixer de seguida. Hi entenia molt, docells. Es tractava
duna mallerenga carbonera. Per mai no hauria pensat que aquest petit ocell
pogus tenir un bec tan gran i esmolat.
F. BAUER, R. MHLBAUER, La pedra negra

Ex.: ser

cel ser (gnere mascul, nombre singular)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Escriu larticle el, la, els, les davant de cada nom i adjectiu de lactivitat
anterior i, desprs, canvian el nombre.
Ex.: cel ser

el cel ser els cels serens

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

39

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 40

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Quina obra creus que representen?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Per parelles, inventeu-vos el dileg que hi pot haver entre la Caputxeta i el llop.
Escriviu tamb les acotacions corresponents per poder interpretar aquest fragment. Desprs, representeu-lo.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

40

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 41

U N I TAT 4

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Fixat en aquests dibuixos i relacionals amb la paraula corresponent. Desprs,
encercla de vermell les fruites i, de verd, les verdures. En acabat, pinta-les.

14

28
22

1
9
29
2
15

18

23

10
3
27
19
16
4

11

30
24

5
20
17

31
25

12

21
32

QUAC

13

26

albergnia

coliflor

magrana

porro

all

enciam

mandarina

prssec

alvocat

endvia

mongeta

pruna

api

espinacs

nespra

ram

caqui

faves

pastanaga

sndria

ceba

kiwi

pebrot

taronja

cirera

llimona

pinya

tomquet

cogombre

maduixa

pltan

xirimoia
41

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 42

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4
Data:

...........................................................................................

2 Busca aquestes paraules en el diccionari i encercla les que sn polismiques.


Desprs, copia les definicions de les que has encerclat:
ceba estudi llapis galliner bra ratol gat telfon gelosia
pantalla dent goma pantalons grapa carta gui

................................................................................ ... ...................................................................................................................................................................... .....................

................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .....................

................................................................................ ... ...................................................................................................................................................................... .....................

................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .....................

................................................................................ ... ...................................................................................................................................................................... .....................

................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .....................

................................................................................ ... ...................................................................................................................................................................... .....................

QUAC

3 Escull una de les paraules anteriors i dibuixan dos significats en els espais
segents. Tamb pots enganxar-hi fotos.

42

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 43

U N I TAT 4

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu el nom de cada dibuix i relacional amb el so que representa:

.. ................................................................

........ ..........................................................

..................................................................

..................................................................

o oberta
o tancada
.. ................................................................

.. ................................................................

..................................................................

........ ..........................................................

..................................................................

..................................................................

2 Subratlla la sllaba tnica daquestes paraules i accentuan la vocal:

QUAC

autograf abundos actuacio resso automobil parodia colonia allo repos


amistos periodic arros microfon comode modul diapaso hipodrom
gondola gracios arqueologic proleg simbolic termometre helicopter
3 Encercla els diftongs que hi ha en aquestes paraules:
tou enlaire hereu boira cautx actriu cuiro decisiu druida efectiu
llauna exclusiu embeinar cau heura enrenou flairar gripau mausoleu
43

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 44

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 4

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Llegeix aquest text i subratllan totes les o que hi hagi. Desprs, fes un doble
subratllat a les que sn tones (les que pronuncies com a u).

No mhi podia arriscar. Per aix no he portat la Bocamolla a veure el pare, lhe
portada al cobert vell. s lluny de casa si hi vas desprs dun dia a lhort,
per no si busques un lloc per amagar una cacatua que t una visi agra del mn.
Mhe esquitllat fins al cobert dempaquetar on el pare guarda les eines i els trastos vells i hi he fet un cop dull. Amb tant de compte com he pogut, he agafat un
rotlle de filferro i unes tisores per tallar-lo.
Ho he hagut de carregar amb molt de compte, per no fer soroll.
No havia construt mai una gbia. Hi deu haver un mtode, per jo no lhe trobat.
M. GLEITZMAN, Bocamolla (text adaptat)

Paraules que em costen descriure:

.............................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................

5 Ara escriu el text anterior, que et dictar el teu mestre o mestra:


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

44

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 45

U N I TAT 4

C FITXA 4
Nom:

Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Completa aquestes frases amb els demostratius adequats.

..................................................................

...................................................................

Passam

vaixells van a pescar.


pescador t molta experincia.

............................................... ...................

aquest
aquelles

cistell que tens al costat.


aquella

Anirem a pescar en
dall.

.................................................................

He recollit

..................................................................

aquell

peixos sn molt frescos.

.....................................................

..................................................................

embarcaci

petxines del cove a la platja.

..................................................................

aquests

xarxa sha enganxat a la rocalla


aquestes

i sha foradat.

aquesta

dones saben arreglar xarxes.

aquells

QUAC

2 Escriu una oraci amb cada determinant possessiu:


meu:

............................................. ...................................................................................................................................................................................................

nostre:

............................................. ...................................................................................................................................................................................................

seva:

............................................. ...................................................................................................................................................................................................

teves:

............................................. ...................................................................................................................................................................................................

meva:

............................................. ...................................................................................................................................................................................................

vostres:

............................................. ...................................................................................................................................................................................................

45

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 46

R FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4
Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Relaciona cada paraula amb el significat corresponent.

llagosta

premsa

salsa

illa

2 Inventat una frase amb cadascun dels significats de les paraules polismiques
anteriors. Si et cal, consulta el diccionari.

................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

46

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 47

U N I TAT 4

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Relaciona cada paraula segons el so de la o:
torre

porteria

fora

ovella

mosca

gla

cassola

cobert

impost

esquirol

llom

llavor

telfon

rnxol

esclop

sona o oberta

sona o tancada

sona u

2 Subratlla la sllaba tnica de cada paraula i accentua-la:


mobil saltiro salmo pero melodic codol bioleg punxo salo anatomic momia
electronica precios toponim esbos bido historia bibero insolit discorrer

3 Ara classifica les paraules anteriors segons laccent que han de portar i escriules altre cop:

QUAC

(o tancada)

(o oberta)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

47

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 48

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 4

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Pinta de color vermell els determinants possessius i, de color verd, els determinants demostratius.

seus
aquell
teus

aquells
seu
vostres
aquestes

aquests
aquesta

meus
aquest

aquelles
meves

nostres
seves

2 Ara escriu una frase amb cada determinant de lactivitat anterior.

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

................................................................................................................................................................................................................................................................................

48

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 49

U N I TAT 4

A FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Relaciona cada definici amb la paraula corresponent:

QUAC

Plec cosit que es fa en algunes peces de roba.

gravetat

Estat de qui est greu, molt malalt o ferit.

Reproducci en petit dun edifici, vaixell, avi, etc.

Part final de la cama.

Instrument per agafar coses petites format per


dues peces que es poden tancar fent pressi amb
els dits.

Part baixa dalgun objecte (copa, esttua, etc.).

Estri que serveix per estendre la roba.

Prova dunes quantes pgines dun llibre o revista


amb el tipus de lletra, marges, dibuixos i ttols.

peu

maqueta

Fora datracci de la Terra sobre els cossos materials. Fa que les coses tinguin pes i que caiguin
cap avall.

Part final de les potes anteriors dalguns crustacis


(crancs, llamntols, llagostes).

Text que sescriu al costat duna foto en qu sexplica el que shi representa.

pina

2 Completa:

Les paraules gravetat,

............................................

........................................................................... .............

............................................

perqu tenen ms dun

............................................

sn paraules

.............................................................................................

49

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 50

A FITXA 9
Nom:

U N I TAT 4

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu tres paraules que es pronuncin amb o oberta i tres amb o tancada:
o oberta

o tancada

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

2 Posa laccent a aquestes paraules. Primer, buscan la vocal tnica i, desprs,


comprova si laccent ha de ser obert ( `) o tancat ( ).
rinxol opera enva lludria cervol pelica hamster escumos pao intesti
intim llastima corco petal luxos manec mandari massis ningu opinio
corbati cano pindola potencia pulmo quimica rafega coneixer rigid

3 A partir del que has fet en lactivitat anterior, completa:


Noms saccentuen les vocals

............................................ .

La i i la u sempre porten accent

QUAC

La e i la o porten accent

50

accent

............................................

La a sempre porta accent

............................................

............................................

........................

().

(, ).

quan es pronuncien obertes (, ) i duen

quan es pronuncien tancades (, ).

4 Subratlla els diftongs de les paraules segents, si s el cas:


moure mainada laic juliol bisectriu inrcia guineu gra gaita franqueig
esquiar esclau escaire diari croada creaci creixena coure peu causa
caixa bungalou buidar boicot boig bestiar bescuit auxili alegria
dolaina aldea contraatac coneixer gabia pairal cruixir creena cantaire

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 51

C
A FITXA 1
10
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4
Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Substitueix els determinants subratllats pels demostratius i possessius que
convingui:

En efecte, un bon mat, el veterinari puj i va entrar dins la gbia. Em va fer


jeure de costat i em tragu les benes que em subjectaven la pota. Sentia una picor
tan terrible per tota la cama, que amb prou feines em podia estar quieta. Desprs
va treurem els punts, i, un cop dreta, em va fer moure lextremitat. Jo vaig suportar el dolor sense queixar-me, i el veterinari em va dir que tot havia anat molt b
grcies al reps. Tot seguit va fer mitja volta i va continuar examinant els altres
animals. Un xic ms tard, va pujar el senyor Antonio, que em deix sortir de la
gbia i baixar les escales.
J. CUNILL, G. RUBIO, El refugi

QUAC

2 Escriu els demostratius i possessius especificats:

demostratiu singular, mascul de proximitat

possessiu dun possedor, singular, mascul de 3a persona

demostratiu plural, femen de llunyania

possessiu de molts possedors, singular, mascul de 1a persona

possessiu dun possedor, plural, femen de 3a persona

demostratiu plural, femen de proximitat

possessiu dun possedor, plural, femen de 1a persona

possessiu de molts possedors, plural, mascul de 2a persona

demostratiu singular, mascul de llunyania

possessiu de molts possedors, singular, femen de 2a persona

............................................................................................................

..........................................................

........................................................................................................................

........................................

...................................................................

....................................................................................................................

...................................................................

...............................................

................................................................................................................

..........................................

51

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 52

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Observa aquestes fotografies: no tenen paraules, per ens transmeten informaci. Escriu un missatge per a cadascuna i desprs comparteix el que has
escrit amb els teus companys i companyes.
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................................. ....................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

QUAC

.........................................................................................................................................

52

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.. ....................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 53

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Fixat en aquests dibuixos i relacionals amb la paraula corresponent:
15

11

10
1

16
12
2
18

3
17
25

19
32

26
27

20

29
28

21
31
30
5
9

22

6
23
13

24
14

QUAC

anguila

llagosta

pop

arxiplag

besuc

llagost

rap

badia

calamar

llenguado

salm

duna

clossa

llu

sardina

illa

cranc

musclo

seit

illot

escamarl

navalla

tonyina

penya-segat

escopinya

orada

verat

platja

gamba

ostra

vieira

sorra
53

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 54

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 5

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Encercla del mateix color les paraules que siguin de la mateixa famlia lxica
i desprs escriu-les seguint lexemple de sota. Nhi ha que no puguis posar en
cap grup?

peix
llumenera
culleraire

cullerer
peixater

dibuixant

peixejar

dibuix

administrar

Ex.: peix, peixejar,

culler

carrer

desdibuixat

derivar

lluminria

admirar

llum

cullereta
peixalla

enllumenat

cullera

admiraci
sab

dibuixar

admirable
lluna

llumins

peixateria
desdibuixar
admirador
peixera

cullerot

............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

54

3 Amb lajut del diccionari, escriu totes les paraules que se tacudin de
la mateixa famlia lxica que les paraules que no has pogut agrupar en lactivitat anterior.
Ex.: carrer

carretera,

......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 55

U N I TAT 5

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Classifica aquestes paraules segons el lloc de la sllaba tnica:
terrat lgebra zebra ampolla esperit porttil televisor estora ratol
autor infusi mfora sof

cultural paper victria fotosntesi retolador

sndria sobre mel naval prssec automtic ferstec carpeta rentaplats


enciam tur ventrloc atmosfera autmat bistur cabell desconsol ulleres

QUAC

agudes

planes

esdrixoles

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

2 Relaciona cada paraula amb el significat corresponent:


s
es
dona
dna
deu
du

pronom, acompanya el verb.


adult de sexe femen.
divinitat.
verb ser.
acci de regalar alguna cosa.
nombre desprs del 9.
55

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 56

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

3 Llegeix aquest text. Fixat sobretot en les paraules que porten accent:
Mira Lu, quantes cireres. Les vols? T aquesta. La Serena encara va anar una
mica ms lluny. Va estendre el bra amb la m plena de cireres. Sn totes teves...
He! Ests llesta. No vindr ni boig va opinar en Salva.
El Lu sho rumiava a conscincia. Bellugava nerviosament el llavi superior. Aleshores, amb el caparr una mica inclinat damunt lespatlla dreta, va recrrer dun salt
la distncia que el separava de la Serena. I aix, mentre el Lu es cruspia les cireres de
la manera ms natural del mn, la Serena li va passar la m pel llom.
R. SALADRIGAS, Amic Lu (text adaptat)

Porten accent dacord amb les regles daccentuaci:

.........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Porten accent diacrtic:

...............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Ara escriu el text anterior, que el teu mestre o mestra et dictar:


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

56

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 57

U N I TAT 5

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Esbrina els resultats matemtics daquestes fotos i escriu en nombres i lletres
el valor de tots els quadres.

11

.....................................................................................

.....................................................................................

+
onze pintures

.....................................................................................

=
.....................................................................................

QUAC

.................................................................................. ...

..................................................

euros

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

57

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 58

C FITXA 5
Nom:

U N I TAT 5

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Llegeix aquesta can. Desprs, explica com s el paisatge que shi descriu.

Cantem per saludar la neu


Quina sorpresa ens ha dut la nit.
Oh quin goig que fa el mn tan blanc
i polit.
Totes les cases porten barret
i el coix de la neu colga el caminet.
Enrivetats cada branquill,
avui la pomera fa Festa Major.

Sortim a fora al mgic Palau,


sota el vol encalmat de la neu que cau.
Guaiteu aqu la petja dun gat;
i el reixat del jard que sembla un brodat.
Ah si la neu de sucre es torns
com gaudirem tots els llaminers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

2 Ara dibuixa el paisatge anterior.

58

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 59

U N I TAT 5

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Ressegueix els fils per trobar les paraules que formen part duna mateixa
famlia lxica i escriu-les a sota:

patinet

invenci

tambor

pintoresc

invent

recolzar

sabater

pat

pintura

sabatilla

colze

tambor

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

2 Encercla la paraula que no forma part de la famlia lxica corresponent:

Document, documentaci, doctor, documental, documentalista.


Descans, descansar, cansat, cansament, cansaladeria, cansar.
Bra, abraada, abraar, braalet, braada, braal, bracer.
Ploma, plomada, plomall, plomar, plomatge, plom, plomissol.
Sec, sec, sequedat, secada, secall, secall, squia, sequera.

59

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 60

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 5

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Fixat en les paraules accentuades del text i encercla-les de colors diferents
segons que siguin agudes (blau), planes (taronja), esdrixoles (lila) o portin
accent diacrtic (verd).
La superfcie daquesta pedra en forma de melic, que tenia una depressi al mig,
tamb estava coberta de facetes, per aquestes no tenien forma de bresca sin de trapezi. Si se les mirava amb ms atenci, shi distingien nusos i clavilles.
Del centre del melic sobresortia un cilindre gris que semblava el bot per encendre un llum. Tenia un dimetre de vint centmetres i feia un efecte de feixuguesa que
cridava latenci en comparaci amb les altres parts de lesfera.
Sense dir res van fer una volta al crter on hi havia lesfera, i encara una ms
abans daturar-se davant de la protuberncia en forma de melic.
s una nau espacial va dir confs, en Ralf. s una nau espacial, us ho dic, aix
s una nau espacial.
Lavi es va posar les ulleres i va contemplar detalladament el bot cilndric que
sobresortia del melic. Aix s relatiu va dir pensatiu.
A velocitat rabent va tornar a desaparixer a linterior del forat. Va ser tan rpid
que no van poder veure-ho amb exactitud. Noms van veure que el cilindre metllic
sortia regularment i silenciosament fins a recuperar la seva posici inicial.
F. BAUER I R. MHLBAUER, La pedra negra (text adaptat)

QUAC

2 Completa:

60

Les paraules
tenen la sllaba tnica en l
centuen quan acaben en una daquestes terminacions:
Ex.:
,
,
.
Les paraules
tenen la sllaba tnica en la
posici i saccentuen quan
Ex.:
,
,
Les paraules
tenen la sllaba tnica en l
posici i saccentuen
.
Ex.:
,
,
.
........................................

...........................................

posici i sac.

...........................................................................

............................................................

. ...........................................................

.............................................................

............................................................

.....................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................

. ...........................................................

............................................................

............................................................

..........................................................................

............................................................

............................................................

. ...........................................................

...............................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 61

U N I TAT 5

R FITXA 8
Nom:

Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Completa aquest text. Escriu totes les dades amb lletres.
Jo vaig nixer el dia
de lany

...........................................................

......................... ...................................................................

i mesurava

semblava
Ara tinc

. Vaig pesar

..............................................................................

......................................................... ..........................

i els ulls

germans. Jo sc el/la
El meu pare t

...........................................................................

. Tenia els cabells de color


. Deien que

anys. A casa som

..............................................................................

. Sen porten

.....................................................................

..................................................................................................

......................................................... .....................................

.................................................................

.................................................................................

....................................................................................

...............................................................................

del mes de

anys i la meva mare


.

..................................................................................................

2 Escriu en lletres els nombres cardinals que et proposem.


34
276
14
980
50

QUAC

27
48
72
89
700

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

3 I tamb aquests ordinals:


1r
2n

........................................................................................................

........................................................................................................

3r
4t

........................................................................................................

........................................................................................................

61

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 62

A FITXA 9
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Les paraules daquest text han perdut els accents. Hem subratllat les que
nhan de portar, per no hem tingut temps de collocar-los-hi. Ajudans:

Les dones ja parlaven de bruixeria i recordaven les histories que els havien explicat
les avies. El cas es que tot el poble estava esverat. Ningu no havia anat a treballar,
excepte el cap destacio i la directora de la sucursal bancaria.
Dins la biblioteca, en Benjami i uns quants regidors estudiaven el problema i hi
buscaven solucions. En aquell moment, lalcalde tenia un llibre a les mans. Un regidor va posar una lletra en una de les pagines del llibre i van esperar. La lletra va lliscar com si estigues encerada, i va caure a terra.
Segona opcio va dir el regidor.
Un altre va encolar una lletra per darrere i va premer la lletra. Aquesta es va desencolar sola, va perdre tota ladherencia, i tambe va lliscar.
J. SIERRA, La biblioteca dels llibres buits (text adaptat)

2 Classifica les paraules anteriors i raona per qu van accentuades.

histries

esdrixola; saccentuen sempre.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

62

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 63

C
A FITXA 1
10
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Busca en aquesta sopa de lletres els numerals ordinals que corresponen als
cardinals segents. Escriu-los i, desprs, fes una frase amb cadascun.
1

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

12

.............................................................................................................

24

.............................................................................................................

33

.............................................................................................................

90

.............................................................................................................

N T

Q U A T R E

S C C D R M A A T Z
E L

E S U E S

S T

G H V N T S H U E E O
O O T E Q C V P R O D
N J O R M U N C A P A
N O R A N T E E N D S
U S Z M P R

I M E R N

QUAC

T R E N T A T R E S E

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

63

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 64

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Pregunta a casa (als avis, als pares...) algun joc de carrer que recordin de
quan eren petits i emplena aquesta fitxa. Desprs juga-hi amb els companys
i companyes i decidiu quin us agrada ms.

Ttol:
Tipus de joc:

individual

Lloc per jugar-hi:

collectiu

.................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de jugadors:
Com shi juga:

.................................................................................................................................................................................................

..................... ....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

64

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tamb es pot fer:

..............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 65

U N I TAT 6

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Fixat en aquest dibuix i relaciona cada nombre amb la paraula corresponent:

23

12

11

24
3
10

13
21
14
25

9
26

15

20

22

16
4

17
27

5
7
18

19

QUAC

abric

calotets

mitjons

americana

camisa

pantalons curts

armilla

corbata

pijama

barns

faldilla

samarreta

barret

gorra

sostenidors

bata

guants

top

brusa

jaqueta

vestit

bufanda

jersei

xal

calcetes

mitges

xandall
65

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 66

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

2 Relaciona cada una de les partcules de la columna esquerra amb una de les
paraules de la dreta i escriu les paraules noves que has format:

extra-

rplica

..........................................................................................................................................

anti-

endreat

..........................................................................................................................................

des-

racial

..........................................................................................................................................

mal-

robatori

conmulti-

fabricat

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

arrugar
..........................................................................................................................................

contra-

ordinari
..........................................................................................................................................

pre-

ciutad
..........................................................................................................................................

3 Ara busca en el diccionari les paraules que has format i escriu-ne les definicions:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

66

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 67

U N I TAT 6

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Els articles daquestes oracions han desaparegut. Escriu-los-hi.
Em fa mal

panxa i no puc acabar-me

...................

...................

llibres eren a

...................

camins enfangats sn millors per a

...................

casa de

...................

...................

...................

...................

aventura.

meva vena s molt gran i t

...................

albercocs.

esquerra del prestatge de dalt.

Em pensava que jugaries amb


Digues a

...................

arbre del meu jard t

...................

finestres immenses.

Enric.

...................

Maria que vingui i a

...................

...................

Anna tamb.

fulles verdes.

2 Completa les frases amb una daquestes contraccions:


a + el al
a + els als
Hem vist el pont

...................

El teu gat es passeja

de + el del
de + els dels
Diable des

.. .................

Quan sigui gran, viatjar

QUAC

La notcia

...................

Desa la roba
Es dedicava

cotxe.

jardins dels vens.

...................

mn.

naufragi els va afectar molt.

...................

...................

Li portava el regal
Hem passejat

...................

per + el pel
per + els pels

calaixos de baix.

submarinisme.
...................

...................

sant.

marge

...................

cam.

67

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 68

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 6

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Llegeix aquest text i encercla tots els articles (apostrofats o no) i les contraccions:

A les sis de la tarda, la senyoreta Marta em va tancar dins de secretaria sense adonar-se que en Mster i un altre company eren dins. Laltre gat era en Tot, un siams
amb els ulls blaus. Jo em vaig estirar damunt la meva manta. Les hores passaven lentament i manava endormiscant. Per, de sobte, vaig sentir una escalforeta en el llom.
Vaig girar el cap sigillosament i vaig tenir una sorpresa agradable: era en Tot, que
jeia al meu costat.
Lendem em vaig fer el propsit de saludar en Quisso. Per aix, un cop varen
obrir la porta vaig enfilar escales amunt com un llamp, sense parar-me a saludar els
meus germans grans, que sempre mintimidaven. En veure les gbies des de fora com
el primer dia, vaig pensar que ja feia gaireb un mes que havia arribat al refugi.
J. CUNILL, G. RUBIO, El refugi (text adaptat)
Paraules que em costen descriure:

.............................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................

4 Ara escriu el text de dalt, que el teu mestre o mestra et dictar.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

68

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 69

U N I TAT 6

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Encercla els pronoms personals que trobis en aquestes frases:
Ella volia comprar el regal per a vosaltres a la tarda.
Els divendres ells van a passejar amb bici mentre jo patino.
Tu deixam que ho provi. Segur que elles tamb vindran.
Nosaltres marxem ara. Vosaltres ja arribareu quan ell estigui llest.
2 Completa la graella amb els pronoms personals de lactivitat anterior:
persona

singular

plural

primera
segona
tercera

QUAC

3 Substitueix les paraules destacades en negreta per un pronom personal.

69

Mentre en Pau i en Gerard resolen el problema, la Judit i lAndrea el copiaran


a la pissarra.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Els companys i companyes de quart farem una festa per carnestoltes.


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Joan, abaixa el volum de la tele!


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

La Carme i tu sereu els encarregats descriure les postals.


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

69

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 70

C FITXA 5
Nom:

U N I TAT 6

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Llegeix les instruccions segents, en qu sexplica com sutilitza una sandvitxera. Detecta les paraules errnies que hi ha i substitueix-les per les segents:
escalfar

QUAC

desendolla

elctric
fusta

minuts

sandvitxera

sandvitxos

motlle

mans

oli
lembotit

Obre la sandvitxera i untan les concavitats amb


un tovall impregnat amb vinagre.

Endolla la sandvitxera al corrent daire. Vigila de


tenir les celles ben eixutes.

Gira la rodeta de la sandvitxera perqu es comenci


a refredar.

Rega amb oli les cares externes del pa de pessic.

Farceix el sandvitx amb la llaminadura que vulguis.

Quan el llumet sencn, la batedora est calenta. Llavors posa un sandvitx


a cada concavitat i tanca-la b.

Espera tres o quatre hores, talla la sandvitxera i, amb compte, obre-la.

Amb una esptula de metall, treu-ne els croissants. Bon profit!

2 Escull un petit electrodomstic que utilitzeu a la cuina (batedora, liquadora,


etc.). Pregunta a casa com funciona i escriu-ne les instruccions.
................................................................................... . .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... . .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... . .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... . .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... . .........................................................................................................................................................................................................

70

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 71

U N I TAT 6

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Subratlla el prefix amb qu shan format les paraules segents:

transportar

reedici

expresident

prehistria

asimtric

subttol

2 Escriu cada prefix de lactivitat anterior davant del seu significat i, desprs,
la paraula que han format.

.....................

: negaci, que no ho s

asimtric

.....................

: anterior, amb antelaci

.....................

: que est per sota

.....................

: duna banda a laltra

.....................

: que ha deixat de ser-ho

.....................

: repetici

....................................................................................................................

.................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................

.................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3 Escriu frases amb les paraules de lactivitat 1.


................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

QUAC

................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

71

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 72

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 6

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu larticle el, la, els, les o l davant daquestes paraules, segons correspongui:
.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

cognoms
platges
aire
calaix
escala
treball
aviram
punxes
ordinador

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

humans
eri
quadre
ossos
aram
televisi
onada
heroi
engrunes

2 Completa la graella amb les contraccions que coneixes:


preposici

article
mascul singular

contracci

article
mascul plural

contracci

QUAC

3 Escriu una frase amb cadascuna de les contraccions anteriors:

72

................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 73

U N I TAT 6

R FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Encercla de verd els pronoms febles daquest text i, de lila, els pronoms forts.
Els linxs sn presumits. Sels reconeix fcilment perqu tenen unes patilles molt
llargues, a manera de barba, que els baixen esteses per la galta a banda i banda.
A nosaltres ens recorda la mscara de la dona-gata. Els agrada que els mirin i mirar.
Aquell dia, un linx se sentia majestus. Assegut, el cap ben amunt, semblo un
rei va dir. I si jo semblo un rei, per qu no ho puc ser?
s cert que Mongo-Bongo, o sigui el rei dels animals, havia convocat una vegada eleccions per designar el rei dels animals, per es va enfurismar amb el resultat i,
sense pensar-sho, va anomenar rei el primer animal que tenia al davant, el lle. Era
hora dacabar amb aquella injustcia.
A partir dara, jo ser rei, perqu tinc ms majestat que tu li va dir.
El lle es va quedar parat. Ell sempre havia estat rei i de petit lhavien educat
per ser-ho. Per aix es va sorprendre quan els animals van aplaudir el linx. Eren ells,
els que cada dia sestaven vora seu, lafalagaven i li feien reverncies. El linx estava
assegut mirant-lo.
Molt b va dir el lle vosaltres ho heu volgut. El linx ser el nou rei. Ja us
penedireu daix.
Sen va anar a veure la hiena i li va dir: tu que sempre has estat la meva assessora, em pots ajudar? I la hiena li va dir que ho deixs tot en les seves mans.
P. GABANCHO, D. FEBRS, Mongo-Bongo, linventor dels animals (text adaptat)

QUAC

2 Continua la histria anterior utilitzant els pronoms forts i febles que coneixes.
.. ................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................

.. ................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................

.. ................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................

.. ................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................

.. ................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................

73

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 74

A FITXA 9
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Subratlla les contraccions daquest text. Desprs, canvian el nombre.

QUAC

Quan la Regina va descobrir que el llit del Pau era buit, va trucar a la Virgnia.
El Benjam, el seu marit, estava assegut davant del televisor, per com que el tenia
apagat, noms reflectia la seva mala cara. Era lnic alcalde del mn la ciutat del qual
tenia una biblioteca amb tots els llibres marcits!
La Virgnia dormia plcidament quan el timbre del telfon la va despertar de cop.
Va mirar el rellotge llumins del prestatge. La una de la matinada.
S? va preguntar amb veu tremolosa.
Fes el favor de mirar si la teva filla hi s!, va cridar la Regina.
I on vols que sigui a aquesta hora?
Tu fes el que et dic.
Entesos. Va anar corrents a lhabitaci de la seva filla. El petit cos de la Mnica
era all, ben tapadet pels llenols de colors que li havia regalat pel seu aniversari.
Va tornar al menjador, ara, disposada a enfadar-se amb la seva amiga.
La meva filla dorm va anunciar triomfalment. Es pot saber qu...?
Lhas vista de veritat? Li has vist la cara o noms has passat pel costat de la
porta? Comprova-ho!
La Virglia va deixar lauricular i mentre anava cap a lhabitaci de la Mnica,
pensava que a la Regina noms li faltava all del Benjam i la biblioteca.
J. SIERRA, La biblioteca dels llibres buits (text adaptat)

74

Ex.: del televisor

dels televisors;

...................................................................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (1-6)

11/12/03

10:43 am

Pgina 75

C
A FITXA 1
10
Nom:

U N I TAT 6

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Subratlla els pronoms personals daquestes frases i substitueix-los per les
opcions que et proposem:
En Joan, la Laura i jo

LEnric

El Blai, lscar i el Ral

La Mariona

Mart

La Jlia i la Sara

En Guillem, la Cristina i tu

Ells han fet els decorats per a lobra de teatre.

Ella porta una motxilla molt maca.

Nosaltres anirem dexcursi la setmana vinent.

Quan ell vulgui, comenarem la partida.

Vosaltres ja teniu les entrades per al concert.

He jugat a la xarranca amb elles.

Tu, vine ara mateix!

..........................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2 Substitueix les paraules en negreta per un dels pronoms febles que et proposem:
el

QUAC

a
b
c
d
e
f
g

la

lo

li

els

los

les

El vaig veure.
Vull comprar una carpeta.
Envia els bombons a la Maria.
Lavi explica un conte al nt.
Dutxeu el nen quan torneu de la platja.
Vigileu els nens quan sigueu a la piscina.
He rentat les camises amb aquest sab.
Vaig veure en Pere.

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...................................................................................................................

.............................................................................................................

.................................................................................................................

75

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 76

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM

QUAC

1 Escull una daquestes fotografies i inventat un conte a partir de la que hagis


escollit. Recordat que ha de tenir presentaci, nus i desenlla. Desprs, per
parelles, expliqueu-vos mtuament el vostre conte.

76

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 77

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Fixat en aquest dibuix i relaciona cada nombre amb la paraula corresponent:

1
9

10
8

3
4
11

QUAC

12

ametlles garapinyades

dards

snia

autos de xoc

diana

titella

cavallets

muntanyes russes

tramussos

cot de sucre

pallasso

xufles
77

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 78

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Forma el diminutiu de les paraules segents:

trena
dit
arbre
taula
nec

capsa
joc
ngel
cotxe
barca
poble

maneta
....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

3 Les paraules ganxet i fuet sn diminutius? Per qu?

..............................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 En aquesta sopa de lletres hi ha amagats quinze diminutius. Trobals i esbrina


a partir de quines paraules shan format:
E S P O N G E T A S L A
M C T A N Q U E T A Z R
P O R Q U E T U E V A M
W S N F B A N Q U E T A
F E T G E T

O G S E R

L T E S O B S L

QUAC

Z A S O E S N F P

78

T U
I

E E

T A S S E T A U B D V T
N R O B A L Z

N E T A

J M C S A B O N E T B U
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 79

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Separa en sllabes les paraules segents i encerclan els dgrafs:
parella

senyora

passeig

............................................................................

............................................................................

............................................................................

gruixut

satllit

carretera

............................................................................

............................................................................

............................................................................

llenya

guineu

aix

............................................................................

............................................................................

............................................................................

corolla

peixatera

esquena

............................................................................

............................................................................

............................................................................

sorolls

tomquet

rebaixa

............................................................................

............................................................................

............................................................................

2 Completa:

Un grup de

.......................................

lletres que representa un sol so sanomena

A final de ratlla hi ha dgrafs que se separen:

QUAC

que no es poden separar:

........................................

............................................................................................

.................................................................................................................

i altres

3 Completa amb r o rr:

...............

aspall

ca

...............

...............

ba

ana

dia

co

da

mocado

...............

...............

...............

ca

ussa

...............

gol

...............

...............

...............

...............

to

emo

...............

...............

tuga

ta

ella

ou

...............

pe

onja

...............

ge

...............

...............

fum
o
79

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 80

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Llegeix aquest text i subratlla els dgrafs que hi ha:

La pantera i la girafa passejaven juntes, gaireb sense parlar perqu poques


coses es podien dir en aquella llengua comuna que no dominaven, per amb la
felicitat de fer-se companyia. La girafa sabia que la pantera havia comenat a
mastegar fulles sense renunciar, per, a les cuixes de gasela, per no li va dir res
de la seva instncia davant del du Ur: seria una sorpresa.
Pren-te aix a la mitjanit li va dir lajudant de part del du Ur i sers una
pantera. I recorda que, passi el que passi, ja no podrs ser una girafa mai ms.
Aix rai, va pensar la girafa, i va marxar corrents.
Va seguir les instruccions al detall i al cap de tres segons exactes va sentir un
petit mareig i va veure com les potes se li engreixaven i se li feien peludes, amb
una pell negra i brillant i unes urpes punxegudes a lextrem de cada dit rod.
P. GABANCHO, D. FEBRS, Mongo-Bongo, linventor danimals (text adaptat)

Paraules que em costen descriure:

..................................................................................................................................................................

............................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................

5 Ara escriu el text anterior, que el teu mestre o mestra et dictar:


................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

QUAC

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

80

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 81

C FITXA 4
Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Escriu un pronom personal per a cada forma verbal subratllada:
En aquell moment jo estava ajustant la corretja de la cmera de lAmanda
i quan el senyor Fowler mha vist amb una cmera a les mans, sha tornat blanc.
Llavors, quan lAmanda i jo hem pensat que podem comenar el nostre reportatge
arriscat, el senyor Segal ha dit que primer havem descriuren els guions.
I aix s el que hem fet la resta del dia. Era complicat perqu no volem que Darryn
Peck sabs que escrivem sobre ell i per aix hem fet servir un codi: caniche.
El senyor Segal es pensa que fem un reportatge dinvestigaci sobre els gossos que
sn dolents amb les cacatues. De fet, escriure el gui mha donat alguna cosa per
ensenyar a la Bocamolla quan arribs a casa. No crec que hagus vist mai un gui
perqu ha intentat menjar-sel.
Bocamolla li he dit, para. No vols ser una estrella i fer pena perqu et deixin
dormir a la meva habitaci una altra vegada?
M. GLEITZMAN, Bocamolla
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

2 Analitza les formes verbals segents:


forma verbal

persona

nombre

forma verbal

estudiar
menjvem
correu
anaven
havies cantat
parlaven
escrivim
cantveu
dibuixaves
avisava

1a

singular

trigareu
remarem
busco
surts
repartiran
voldries
descansars
nedaven
reies
escombro

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

persona

nombre

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

81

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 82

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Inventat un conte a partir de les diverses opcions que et proposem. Haurs
descollir un element de cada part i continuar la presentaci i el nus.
presentaci
lloc
personatge principal

personatges secundaris

mar
muntanya
pol Nord
bosc
ciutat

policia, cavall
guila, gos santbernat
esquimal, foca
porc senglar, boletaire
fada, nau

mariner/marinera
colla excursionista
ping
pags/pagesa
nen/nena

nus
canvi o problema
El gel es comena a esquerdar...
La brixola sha trencat i shan perdut...
Hi ha tempesta i molt mala mar...
El bosc est molt silencis, com si no hi hagus cap animal...
Se nha anat lelectricitat i els semfors no funcionen...

................................................................................... ......... .....................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ......... ....................................................................................................................................................................................................

QUAC

................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................

2 A partir del que has escrit, inventat com acaba el conte, s a dir, el desenlla.
desenlla
................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................

82

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 83

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Escriu el diminutiu de cada paraula:

eruga:
ruc:
tal:

..................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................

quiosc:
plaa:

....................................... ........................................................

...................................................................................................

cam:

........................................................................................................

abella:

....................................................................................................

formiga:
closca:

............................................................................................

...................................................................................................

msica:

................................................................................................

QUAC

2 Llegeix el text segent i fixat que les paraules en negreta sn diminutius.


Escriu-les sense diminutiu:

He fet seure lAmanda i li he donat un refresquet i mentre bevia li he tornat


a ensenyar les fotetes a la Bocamolla per recordar-li que era molt important que
no obrs el bequet.
Desprs li he ensenyat quatre ditets per recordar-li que a la senyoreta
Dunning noms li queden quatre diets per tenir el beb i no ens podem permetre
perdre ms temps.
LAmanda ha vingut i sha mirat els dibuixets. Ha estat molta estona amb la
boqueta oberta, mirant-se la genteta que havia planejat abandonar les cacatues
i els hmsters per que sho havia repensat. Desprs mha mirat i he vist que tenia
els ullets humits.
M. GLEITZMAN, Bocamolla (text adaptat)
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

83

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 84

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa les paraules segents amb un dels dgrafs que et donem. Desprs
separan les sllabes.
ny ll ss ix qu rr gu ll

esque
enga
brio
co egi
ca era
en esta
guita a
a egurar
te a a

panta a
........

....................................................

........

....................................................

........

........

....................................................

....................................................

........

....................................................

........

....................................................

........

....................................................

........

........

........

........

....................................................

....................................................

....................................................

es inar
te a
carave a
ta a
an ila
e ample
l id
a ibar
e orana
ca e a
........

........

....................................................

........

....................................................

........

....................................................

........

........

........

....................................................

....................................................

....................................................

........

....................................................

........

....................................................

........

....................................................

........

....................................................

2 Classifica aquestes paraules segons el que indica la graella de ms avall:

QUAC

rdio xiular escarabat neurona enrenou serra remor cremar branca


germ caragol marxant rierol extintor roman mare rab zero
carrincl orxata cridaner perdedor sostre edred roca refrescar
gerro terrible serpentina carcia rinoceront pedra

84

r forta

r suau

r muda

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 85

R FITXA 8
Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Subratlla amb color vermell el subjecte i amb blau el predicat daquestes oracions i encerclan els nuclis, com en lexemple:
a

La vena de la Pilar // estudia arquitectura.


N

Jo espero els meus amics a la cantonada de casa.

Les vambes del Llus sn molt cridaneres.

El Gabriel i lAgns dissenyen joguines amb material reciclat.

El gat pren el sol dalt la teulada.

2 Completa amb un subjecte o un predicat, segons calgui:


a
b
c

QUAC

............................................

pensa que nosaltres pujarem al poble.

............................................

busques un llibre que sha esgotat.

............................................

borda tothom qui sapropa a la casa.

............................................

est plena de nens i nenes que juguen a la sorra.

Lvia

Els nens i nenes del barri

El zoolgic

Nosaltres

..............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

......................... ...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

3 Aquestes frases contenen algun error. Esbrina quin s i corregeix-les.


a

Els discos de la prestatgeria de dalt est plens de pols.

Ells he comprat un titella de fusta a la fira.

Avui el mercat tancars a les nou del vespre.

La Petra i el Miquel estudiava junts.


85

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 86

A FITXA 9
Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 En aquesta sopa de lletres hi ha amagades dotze paraules que porten un
dgraf. A veure si les trobes!

P M U N T A N Y A G N Y
U A A B A L L E T U P T
N R L L E M A C L E A
Y R L L F L O

A O E

T G

Q Y S G E

X R S X

A E Z M R X S Z
I

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

O A M

S N X U N F T R S T O F
T Y

..................................................................

U D C R O S S A

O G U D J S L A E Z L S

2 Completa amb r o rr, segons calgui:

.............

ac

culle
cont

.............

QUAC

.............

86

.............

pe

ol

.............

.............

fe

cui

te

.............

co

.............

sonal

.............

nxol

ector

.............

co

ona

.............

assa

co

ent

capa

............

.............

.............

acada

emol
.............

es

esba

vol

co

eu

nal

co

atge

istall

.............

.............

jo

.............

ma

.............

co

.............

.............

.............

xa

al

.............

.............

millo

ze

.............

sa

.............

.............

pi

all

.............

.............

.............

ata

.............

mo

til

.............

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 87

A F I T X A 10
Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Subratlla amb color vermell el subjecte i amb blau el predicat daquestes oracions i inventat el nucli que hi pot anar b, com en lexemple:
a

La germana de la Rosa // va pintar un quadre a loli.


N

El

............................................

de mercaderies

El

............................................

daquest telfon

Els meus

Els millors

..........................................................................

............................................

............................................

al port ahir a la tarda.

............................................

molt soroll.

de viatge la setmana vinent.

de classe

............................................

un article per a la revista.

QUAC

2 Subratlla totes les formes verbals personals daquest text. Desprs, classificales segons la persona i el nombre verbals.
En la primera irrupci del Lu en els nostres pats, la Serena va proposar que li donssim una mica dall que menjvem, no recordo exactament qu.
Un esquirol no s un gos, Serena digu la Clara.
Els esquirols tamb mengen, oi?
S, per tenen les dents esmolades i les barres fortes per poder rosegar coses dures,
com ara les pinyes vaig intervenir. No crec pas que el fessis feli amb un gelat.
Doncs perqu cada una de les espcies animals menja el que li va b i res ms.
I per qu?
La Serena vivia amb un cert entusiasme letapa dels per qu, que sovint enfilava
lun darrere laltre, fins que ja no sabies qu ms dir-li per satisfer la seva curiositat.
ROBERT SALADRIGAS, Amic Lu (text adaptat)

1a persona
singular

2a persona

3a persona
va aconseguir

plural

87

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 88

C FITXA 1
Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Fixat en aquests dibuixos i relacionals amb la paraula corresponent:
3
1

11
12

9
8
10

13
14
15

18
16

17
21
20

QUAC

19

88

arquitecte -a
bomber -a
cmera
camioner -a
carnisser -a
carter -a
electricista

escombrador -a
farmacutic -a
fontaner -a
fotgraf -a
fuster -a
gelater -a
jardiner -a

paleta
pastisser -a
pintor -a
peixater -a
periodista
policia
quiosquer -a

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 89

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

2 Busca en el diccionari el significat daquestes paraules:


bordegs
pilot

....................................................................................................................................................................................................................................................

maregassa
cuixot

......................... ....................................................................................................................................................................................................

......................... ....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

clatellot
canems
cuirassa
unglot
pinassa
barcassa

......................... ....................................................................................................................................................................................................

......................... ....................................................................................................................................................................................................

......................... ....................................................................................................................................................................................................

......................... ....................................................................................................................................................................................................

......................... ....................................................................................................................................................................................................

......................... ....................................................................................................................................................................................................

3 Les paraules anteriors shan format a partir dels augmentatius -s (-assa)


i -ot (-ota). Tanmateix, aqu no signifiquen ms gran sin que tenen un
valor diferent. Separa la terminaci de la paraula i esbrina a partir de quines
paraules shan format. Fixat en lexemple:
bordegs

pilot

....................................................................................................................................................................................................................................................

maregassa

QUAC

cuixot

bordeg - s (sha format a partir de bord)

clatellot
canems
cuirassa
unglot
pinassa
barcassa

......................... ....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

......................... ....................................................................................................................................................................................................

......................... ....................................................................................................................................................................................................

......................... ....................................................................................................................................................................................................

......................... ....................................................................................................................................................................................................

......................... ....................................................................................................................................................................................................

......................... ....................................................................................................................................................................................................

89

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 90

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Copia totes les paraules del text segent que portin b o v:
Si aquella nit algun ve o vena del poble hagus tret el cap a lhabitaci del fill
o filla, hauria tingut un bon ensurt. Com a mnim si shagus acostat al llit per
comprovar que la criatura dormia plcidament, perqu hauria vist que, en comptes
dun cos hum, el que cobrien els llenols era el coix.
Pertot arreu es veien ombres furtives, i se sentien remors de passes esmortedes,
respiracions ansioses i panteixants. I totes corrien cap al mateix lloc. La part del
darrere de la biblioteca.
Aix doncs, a lhora assenyalada, es podia dir que gaireb tots els nois i noies
menors de catorze anys i majors de vuit o nou eren a la part de darrere de la
biblioteca, amb la roba fosca, el jersei per al fred i la llanterna a punt, disposats
a convertir-se en escriptors. Les noies duien els cabells lligats i en Fortunat, que de
gran volia ser espia, anava vestit de camuflatge, amb la cara pintada de betum
negre: els ulls semblava que li flotessin enmig del no-res.
J. SIERRA, La biblioteca dels llibres buits (text adaptat)
ve,

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

90

2 Escriu una paraula de la mateixa famlia que les que has copiat del text anterior i, a continuaci, digues per qu sescriuen aix. Si et cal, consulta el teu
llibre.
ve venat
................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 91

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Encercla totes les paraules del text que portin b o v:


No pateixis em va dir la fada. Ets una persona molt receptiva. Estic segura
que trobars la manera de solucionar qualsevol problema. A ms, tornar aviat.
Si he de dir la veritat, aquella nit no vaig poder aclucar lull.
Lendem em vaig llevar aviat i em vaig dirigir a la cuina a fer-me una bona
gerra de llimonada. Van trucar a la porta i, en obrir, vaig trobar al meu davant una
noia amb la cara plena de llgrimes i un vestit apedaat. Vaig dir-li que la fada
seria fora uns quants dies i que jo noms era la seva ajudanta. Per semblava tan
trista que la vaig voler animar oferint-li un got de llimonada.
Eixugat les llgrimes i digues qu et passa vaig dir amb veu suau.
B. LANSKY, Lajudanta de fada, dins Noies en acci

Paraules que em costen descriure:

.................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Escriu el text anterior, que el teu mestre o mestra et dictar:


................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

QUAC

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

91

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 92

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Subratlla els verbs de les frases segents i classificals segons el temps verbal:
a

La mquina de cosir que utilitzem ara funciona amb electricitat, per la que
utilitzaven fa cinquanta anys encara funcionava amb pedal.

Diumenge anirem dexcursi amb el cotxe. En Jaume conduir i jo far de


copilot. Thi animes? Si vols, ja et busquem alguna cosa per fer tu.

Mentre jugvem pel parc, la Slvia va trobar un rellotge que alg havia perdut
feia poques hores.

Alg es va inventar una histria sobre la casa de la muntanya i ara molta gent
pensa que hi viu una fada. Per jo no mho crec, perqu mai no se sent cap
soroll i, a ms, la porta est ben tancada.
present

passat

futur

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

QUAC

2 Escriu els verbs que falten en aquestes frases. Segueix les indicacions:

92

Nosaltres

En Marc

.................................. ..........

(pintar, futur) la sala destar de blau.

(escriure, present) a la cartellera el men que


(oferir, futur) el restaurant durant el cap de setmana.

............................................

............................................

El metge
(fer, passat) mal.

Els pagesos
(sembrar, futur) una varietat de blat de creixement
rpid, que, segons
(dir, present) els especialistes,
(ajudar, futur) a reduir la fam mundial.

................................... .........

(preguntar, passat) al malalt qu li

............................................

. ...........................................

.................................................................

....................................................

La noia
(passejar, passat) pel bosc mentre els ocells
(cantar, passat) i els insectes
(volar, passat).
............................................

............................................

............................................

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 93

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Escull una daquestes persones i inventa-ten la biografia. Has de tenir en
compte ledat, els estudis, la professi, la famlia, les aficions, etc. Si et cal,
consulta el llibre de text.

................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... .....................

................................................................................. .. ................................................................................... ................................................................................... .....................

QUAC

................................................................................. .. ................................................................................... ................................................................................... .....................

................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... .....................

................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... .....................

................................................................................. .. ................................................................................... ................................................................................... .....................

................................................................................. .. ................................................................................... ................................................................................... .....................

................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... .....................

93

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 94

R FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Ja has vist que, de vegades, afegim una terminaci a una paraula per formarne una altra que significa ms gran: m manassa. Subratlla les terminacions daquestes paraules i esbrina com shan format aquests augmentatius:
xicots
donassa
ocellot
peus
sabatot
bossota
paperot
botigassa
jovenot
papers
pelliculassa
vidassa

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

QUAC

2 Inventat augmentatius a partir de les paraules segents utilitzant les terminacions que ja coneixes: -s, -assa; -ot, -ota.

94

llibre
bruixa
penjador
taula
guitarra
vestit
bolet
cotxe
amic
nevera
mosca
butaca

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 95

R FITXA 6
Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Emplena els espais buits daquestes frases amb b o v, segons convingui:
a

Di

En Ga riel desa a les


al calaix de
aix.

...........

endres, la

...........

...........

ernica

...........

...........

...........

...........

ia un

...........

atut de

egudes a la ne

...........

...........

ainilla i al

era de l

...........

...........

ercoc.

ia i els to

...........

allons

...........

Hem

Si
usques el
de la ric.

...........

isitat una

...........

...........

...........

otiga on

oc de di

...........

...........

nen

...........

ressols i altres mo

...........

uix, recorda que el

...........

les infantils.

as deixar a la

...........

utxaca

...........

Les ga ines que espera en


ora lem arcador shan posat a
quan el
aixell i les
arques han arri at al port.
...........

...........

...........

...........

...........

...........

Han tro

Quan compra a el
itllet da i he
ist que no ha
correctament i he tingut alguns pro lemes.

at la

...........

ici

...........

...........

olar

...........

...........

...........

erda de la me

...........

...........

...........

...........

...........

ena a lom

...........

...........

ra de lar

...........

re.

ia fet la reser

...........

...........

2 En aquesta sopa de lletres hi ha cinc paraules que contenen la lletra b i cinc


ms que contenen la v. Troba-les:
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

QUAC

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

95

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 96

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Escriu les formes verbals segents en els temps que et proposem:

ara (present)

abans (passat)

desprs (futur)

HAVER

he

jo
nosaltres
SER

ell/ella
ells/elles
FER

tu
vosaltres

QUAC

2 Classifica les formes verbals segents segons la graella de ms avall:

96

bullia

culls

viatjaves

classifico

inventarem

estudiareu

olorem

alliberaven

caminava

escoltava

tallava

emmarcars

parlars

netejaves

formar

gronxa

escrius

serveixen

bevem

pentinarem

passat

present

futur

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 97

U N I TAT 8

A FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 A ms de la possibilitat de formar paraules noves afegint un augmentatiu
o un diminutiu, hi ha altres terminacions que poden donar altres sentits a les
paraules a les quals safegeixen: sabata sabateria (-eria aporta el sentit de
lloc on es venen les sabates).
Relaciona les paraules segents amb la terminaci utilitzada i escriu a partir
de quina paraula shan format:
guitarrista

..........................................................................................................................................

penjador

..........................................................................................................................................

guitarra + ista

-ista

sabateria

..........................................................................................................................................

esportista

..........................................................................................................................................

assecador

-eria

cirerer

..........................................................................................................................................

figuera

-er, -a

..........................................................................................................................................

ciclista

..........................................................................................................................................

pastisseria

..........................................................................................................................................

-dor, -a

rellotgeria

..........................................................................................................................................

prunera
escalfador

QUAC

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2 Ara relaciona les terminacions anteriors amb el significat corresponent:


-ista

-er, -a

Objecte que serveix per a aix.


Planta que dna aquest fruit.

-eria

-dor, -a

Persona que es dedica a aix.


Lloc on es ven alguna cosa.
97

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 98

A FITXA 9
Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Troba les paraules amagades rere aquestes definicions per poder completar
desprs el text que tens ms avall. Totes aquestes paraules porten b o v.

____

Segona persona singular del present del verb voler.

______
Possessiu de primera persona singular; un possedor; en femen. _ _ _ _
Mamfer gran, mascle de leuga, que es cavalca; en plural. _ _ _ _ _ _ _
Teixit cobert de pls molt curts de tacte suau. _ _ _ _ _ _
Sabata que tapa part de la cama; en plural. _ _ _ _ _
Situaci difcil, complicada. _ _ _ _ _ _ _ _
Conjunt de moviments que es fan seguint el ritme de la msica. _ _ _ _
En general, qualsevol calat que tapa el peu fins al turmell; en plural.

c
d
e
f
g
h
i

Quan una cosa no est neta; que t taques; en femen plural.

_______

Mira, magradaria ajudar-te per la


llimonada no s mgica!
Hauries de solucionar-ho tota sola.
Per com
que vagi al ball sense vestit de nit? No puc permetrem el luxe de comprar seda i
, com pretens que em faci un vestit
sense tela?
B deu haver-hi cortines de vellut o llenols de seda a casa teva?
I les
de ball? No en tinc cap parell.
Cap
, no ten posis! vaig proposar.
Vols que vagi al
reial descala?
No tens cap altra opci. Si no s que vols anar-hi amb aquestes
tan
que dus, s clar.
A ms, no em deixaran entrar a palau si no arribo en una elegant carrossa
conduda per
va exclamar.
Tens ra, no et deixaran entrar per la porta principal, per potser no trobars
cap sentinella a la porta de la cuina!
B. LANSKY, Lajudanta de fada, dins Noies en acci (text adaptat)
........................................

........................................

........................................

QUAC

........................................

98

........................................

.....................

.........................................

........................................

........................................

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 99

C
A FITXA 1
10
Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Completa les frases segents amb el verb indicat entre parntesis i escriu-lo
en el temps verbal que convingui. Recordat que el temps de passat tamb el
pots formar amb les formes vaig, vas, va, vam, vau, van + el verb corresponent (ex.: vaig escriure, vas pintar, etc.).
a

A quina hora

Ara, la Montse i lEduard


(portar) les partitures.

(sopar) a casa vostra els caps de setmana?

............................................

............................................

(ser) a classe de msica. Dem us

............................................

(llegir) cmics.

El meu germ petit sempre

(tallar) una mica daquest formatge i aix el


Et
tar) abans que sacabi.

(estiuejar) al poble, per


Fins lany passat, la famlia de lAnna
aquest any
(viatjar) a Galcia, perqu aix
(visitar)
els seus cosins.

............................................

............................................

(tas-

............................................

............................................

............................................

............................................

Els nostres tiets dHolanda


(fer) una olor molt bona. Quan
(creure) en lxit del projecte.

............................................

(conrear) unes tulipes que


(tenir) la idea, ning

............................................

.........................................

............................................

QUAC

2 Corregeix els temps verbals de les frases segents:


a

Lhivern passat, la mare em compra

Els avis van arribar

Ahir, mentre tu vas buscar


el diccionari a la biblioteca, nosaltres
situarem
alguns rius en un mapa fsic.

.....................................................................

un sac de dormir.

. .................................................................................................................................................

dem a la tarda.

................................................

.................................................................

Des de far
uns mesos, ella buscava
segona m prop dall on va treballar
per no en trobar cap
.
............................................................

un pis de
el mes vinent,

................................................

.........................................................................................

............................................................................

99

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 100

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Aquests dibuixos fan referncia a una llegenda catalana molt tradicional.
Quina?

QUAC

...............................................................................................................................................................................................................................................................

100

2 Feu grups i, a partir dels dibuixos, inventeu-vos un dileg breu per poder
representar aquesta llegenda a classe.

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 101

U N I TAT 9

C FITXA 2
Nom:

Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Fixat en aquest dibuix i relaciona cada nombre amb la paraula corresponent:

2
1
3

10

7
4
6

16
15

12

14
17
13

11
19

18
20

21

22
23
24
31
25
30
26
28
27

29

QUAC

32

aixeta
armari
batedora
campana
congelador
cuina
cullerot
eixugamans

escombra
escorreplats
escumadora
espremedora
estalvis
fogons
estovalles
forn

fregall
fregona
fruitera
galleda
llumins
nevera
panera
pica

rentaplats
sab
safata
saler
setrill
tirabuix
torradora
tovall
101

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 102

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

2 Busca, en el vocabulari de la pgina anterior, paraules formades a partir de


dos mots, s a dir, paraules compostes. Digues com shan format i, desprs,
fes una frase amb cadascuna.
eixugamans

eixuga + mans

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Escriu dues paraules compostes a partir de la forma verbal para:


......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................

QUAC

4 Combina una paraula de cada columna per formar paraules compostes:


neteja

robes

penja

boscos

escura

avions

guarda

vidres

porta

passa

dents

netejavidres,

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................

102

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 103

U N I TAT 9

C FITXA 3
Nom:

Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Ordena les sllabes per esbrinar la paraula definida en cada cas:

Estri que serveix per tallar: so ti res

Opini sobre el que ha de fer alg: sell con

All que busquen els pirates: sor tre

...........................................

Combustible dels cotxes: zi ben na

...........................................

ltim mes de lany: sem de

Condiment de color groc i molt perfumat: fr sa

Part del bra per on es pot doblegar: ze col

..........................................

Botiga on venen vetes i fils: ce mer

..........................................

Roba interior dhome: o cal

bre

tets

...........................................

...........................................

..........................................

ri

..........................................

..........................................

2 A partir del que has vist en lactivitat anterior, completa:

El so dessa

.....................................

El so dessa

......................................

es pot representar amb:

...................

...................

es pot representar amb les grafies:

...................

...................

...................

...................

QUAC

3 Completa les paraules del text segent amb les grafies s, ss, c, o z, segons
convingui:
Aquest mat he e molat la teva e pa a gro a. Com que que no tagrada utilit ar-la per tallar el pernil, the portat aquest ganivetet per a la mantega.
T.
En Taro lob ervava. Logre e tava bocabadat. All, brillant al ol, hi
havia le pa a del amurai. Una e pa a de lal ada dun home.
B. LANSKY, La Kimi topa amb logre, dins Noies en acci (text adaptat)
.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

103

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 104

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 9

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Llegeix aquest text i subratlla amb vermell totes les grafies que representen
la essa sorda i, en blau, les que representen la essa sonora. No tinguis
en compte la essa (s) a final de paraula.
En una petita vila russa, un sastre i un hostaler conversaven per les seves
paraules es van convertir en discussi. Cadasc deia que era qui sabia ms coses
sobre la vida, i van decidir consultar un home savi que, sovint, feia de jutge.
Qui respongui b aquestes tres preguntes ser qui ms coses sap de la vida:
Quina s la cosa ms poderosa del mn?, I la ms rpida?, I la ms dola?.
Torneu amb les vostres respostes i resoldr la vostra discussi.
De cam cap a casa, el sastre va trobar les solucions. Estava convenut que ho
sabia. En canvi, lhostaler, no sabia si seria capa de trobar les respostes. Aleshores,
la seva filla adolescent va voler saber qu li passava.
B. LANSKY, La filla svia de lhostaler, dins Noies en acci (text adaptat)

Paraules que em costen descriure:

.............................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................

5 Ara escriu el text anterior, que el teu mestre o mestra et dictar:


................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

QUAC

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

104

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 105

U N I TAT 9

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Ja has vist que els verbs, tant en passat com en futur, disposen de diverses
possibilitats. Classifica les formes verbals segents segons que expressin
temps passat, present o futur.
he estudiat vam visitar haureu regalat havies encomanat pentina
caminaves vaig passejar pensarem ha parlat cuineu va inventar
escalfareu haur pres regues van anar han traslladat haurem vist

formes de passat

formes de present

formes de futur

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

2 Escull una forma verbal de cada columna i fes-hi una frase.


...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Torna a escriure aquesta frase transformant el verb en totes les formes de


passat i de futur que coneixes.
Ex.: Ell prepara una amanida per dinar.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

105

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 106

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Llegeix aquest text i subratlla amb un color tot el que sigui dileg, i amb un
altre color, el que sigui narraci. Desprs, encercla els signes de puntuaci
que shan utilitzat en el dileg.

QUAC

Ah, ets aqu, germanet! va dir la Kimi. Thas oblidat el dinar. Com vols
matar ogres amb lestmac buit?
Abans que en Taro pogus dir res, la Kimi va fer una reverncia a logre.
No mhavies dit que volies anar a la recerca de petits esperits dels boscos,
Taro va continuar la Kimi. s un honor conixer-te, petit esperit.
Petit? va preguntar en Taro.
Petit esperit? va preguntar logre.
He de demanar que disculpis el meu groller germ va dir la Kimi adreantse a logre. s un fams guerrer i li han demanat que mati logre que viu en aquestes muntanyes, per primer ha de dinar. Estic segura que li agradaria compartir el
seu menjar amb tu, per necessita tota la seva energia per lluitar amb lenorme i ferotge ogre.
Un guerrer fams? va preguntar en Taro.
Com de gran? va preguntar logre.
Oh, enorme! va dir la Kimi. I tu... la Kimi es va mirar logre sembles un
esperit tan agradable i educat! Ms val que marxis daquesta muntanya; aquell ogre
horrible et podria aixafar amb una sola cama.
B. LANSKY, Kimi topa amb logre, dins Noies en acci

2 Continua el dileg entre la Kimi, el seu germ Taro i logre. Utilitza els signes de puntuaci que coneixes.
................................................................................ ... ...................................................................................................................................................................... .....................

................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .....................

................................................................................ ... ...................................................................................................................................................................... .....................

................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .....................

................................................................................ ... ...................................................................................................................................................................... .....................

106

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 107

U N I TAT 9

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Aqu tens una llista de paraules compostes. Destria els mots a partir dels
quals shan format.
espantaocells
ferrocarril

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

paracaigudes
maldecap

espanta + ocells

...............................................................................................................................................

llepafils
migdia

reposapeus

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

gira-sol
allioli

ploramiques

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2 Busca les paraules anteriors en el diccionari i escriu una frase amb cadascuna.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

107

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 108

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa amb s, ss, c o :
f il

llu

in ecte

.......

pe a

ma a

mo egar

.......

erra

.......

irc

e prmer

comen ar

gr ia

eri

.......

abata

escor a

esfor

per ona

.......

.......

.......

.......

.......

oroll

.......

can

pa ti er

ca ola
.......

can alada

xori o

.......

incia

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Fran a

.......

.......

.......

ereal

.......

arago a
.......

.......

.......

.......

.......

.......

can ament

.......

.......

erimnia

ardina

.......

embu at
.......

2 Completa amb s o z:
ti ora

mo aic

dot e

trape i

on

fra e

pre umir

televi or

oca i

corni a

illu i

pe ar

al ina

mu eu

en e

pol e

co ina

turque a

tre or

tret e

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

3 Completa aquestes paraules amb les grafies de la essa sorda i de la essa sonora. Desprs classifica-les segons el que indica la graella de ms avall.
cal e f ica anest ia pa i
andlia di abte
avie a na et
opa pen i ma ednia flaque a feli itat ca ador feli
adre a esperan a pa in ia vi era con um rapide a a e
.......

.......

QUAC

.......

108

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

amb essa sorda

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

amb essa sonora

........................................................................................................................

....................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................

.........................................................................................................................

....................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 109

U N I TAT 9

R FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Completa les frases de ms avall amb les formes verbals que et proposem
a continuaci:
haurs tornat
necessitars

he anat vols cantar havien fet deixar podrem plovia


van trobar arribes haurem menjat vaig rebre vam deixar

La setmana passada

Aquest mat

El nostre cantant preferit

Dilluns vinent ja

Per fer els exercicis de matemtiques


Si
et

.........................................................

Si

Nosaltres
Els ocells
i aix, els nens el

.........................................................

.........................................................

tard, ja ens

en el programa de la tele.

del viatge i ens

.........................................................

......................................................

.........................................................

...............................................

una carta de lElisa.

a la perruqueria del costat de casa.

.......... ...............................................

.........................................................

..................................................................................................................

veure.

una calculadora cientfica.

la meva.

.........................................................

el flam.

les motxilles dins la cova perqu


molt.
el niu a la branca ms alta de larbre, per tot
.
...............................................

...........................................................................

.........................................................

QUAC

2 Escriu linfinitiu de les accions representades en aquestes fotografies:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

109

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 110

A FITXA 9
Nom:

U N I TAT 9

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Observa com shan format els mots compostos segents i classificals segons
el que indica la graella de ms avall:
salvavides capgrs capficar agulla de cap escuradents bocamoll
trencanous malson celobert parenostre nord-est gratacel
ventafocs ratapinyada capicua maldecap ploramiques cobrellit parabrisa
rodamn allioli eixugam galtapl trencapinyes voravia coliflor
cama-roja somiatruites alatrencat palplantat

QUAC

formaci dels mots compostos


verb
+
nom

nom
+
verb

nom
+
adjectiu

adjectiu
+
nom

nom
+
nom

nom
+
de/i + nom

comptagotes

capgirar

garratibat

migdia

figaflor

blat de moro

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

2 Els noms dalguns pobles i ciutats sn tamb mots compostos: Aiguablava,


Bellmunt, Masnou, Montblanc, Vila-rodona, Riudarenes, etc. Busca en un
mapa cinc noms ms de pobles o ciutats que siguin una paraula composta.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

110

QUAC Catal 4rt (7-9)

11/12/03

10:29 am

Pgina 111

C
A FITXA 1
10
Nom:

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa aquestes paraules amb les grafies que representen el so dessa
sorda:
.......

al itxa

pla a

comte a

metge a

.......

.......

obre

fo a

emi ora

expre i

compre or

tro ejar

dol os

ra a

e p ie

.......

en iam

.......

al a

comi i

.......

peda

cal at

pon ella

descal

defen a

.......

.......

.......

.......

.......

to ut
.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

eba

pu a
.......

inta

edi i

na os

palla o

pe a
.......

ven ut

es ena

avi

cabe a

dan a

.......

.......

ndria

.......

irera

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

2 Classifica les paraules anteriors segons la grafia que porten i raona


ls daquestes grafies:
Sescriu s quan el so dessa
va a
de paraula i al costat de consonant:
.............................

........................................

de mot, a

.................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Sescriu ss quan el so dessa

......................

va entre

.....................................

...........................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Sescriu c quan el so dessa

......................

va seguida de

.....................................

...........................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Sescriu quan el so dessa


les vocals
:
.....................................

.............................

va a

.......................................

de mot o seguida de

....................................................................................................................................................................................

QUAC

..................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Completa aquestes paraules amb les grafies que representen el so dessa


sonora:
don ella

dot ena

oa i

e fag

ga a

.......

pa os

hipte i

fa e

na al

epi odi

entu iasme re ar

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

ebra
.......

.......

ama ona

apoteo i

.......

esmor ar

marque a

te i

espa a

pin ell

ba ar

anli i

al inar

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

oolgic
.......

.......

.......

111

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 112

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Llegeix aquest article aparegut en el diari Avui el 9 de setembre de 2003
i pensa en el que hi diu. Si et cal, escriu en un full la teva opini sobre la notcia.

Magrada molt anar a lescola

QUAC

El Liceu va acollir ahir, Dia Internacional de


lAlfabetitzaci, el lliurament de diplomes
de la formaci dadults de la Generalitat

112

Amb 71 anys, la Dolores ho t


clar: Magrada molt anar a lescola. La Dolores s una de les
6.024 persones dentre 18 i 80
anys que aquest any han assistit
a les classes dalfabetitzaci tradicional (llegir i escriure). I com
ella, la majoria dinscrits sn dones dedat avanada que no van
poder anar gens o molt poc a
lescola quan eren petites. Amb la
jubilaci o fins i tot ms enll,
decideixen dedicar-se una mica
de temps a elles mateixes i aprendre a llegir i a escriure.
La consellera de Benestar Social,
Irene Rigau, va destacar que el
desig daprendre no t edat, ja
que s un procs que dura tota
la vida.
Per les classes ms nombroses
de la formaci dadults sn les de
llengua oral en catal. Ms de
15.707 persones de 144 pasos

diferents dentre 18 i 69 anys han


aprs aquest curs lidioma oficial
del pas. Alguns per curiositat,
altres per integrar-se millor. Nfaly
Fati, un senegals de 40 anys
que en fa un que s a Catalunya
i que ha seguit el curs de catal,
diu: Parlar una nova llengua s
un regal per a mi per tamb
s molt important per a la meva
integraci a Catalunya.
Pels cursos diniciaci a la informtica han passat aquest any
4.772 persones dentre 30 i 82
anys. Lanalfabetisme informtic
s un nou repte que afecta majoritriament les persones dedat
avanada per resulta ms perjudicial per als que no ho sn tant
ja que pot influir a lhora de trobar una feina.
CARME MELI,
Avui, 9 setembre 2003

2 Per grups, doneu la vostra opini sobre el que diu larticle i, desprs, comenteu
qu s un analfabet informtic i com es pot deixar de ser-ho.

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 113

U N I T A T 10

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Classifica aquests jocs segons que siguin de taula o per fer a laire lliure:
arrencar cebes ~ baldufa ~ bales ~ corda ~ escacs ~ fet i amagar ~
gallina cega ~ io-io ~ monopoli ~ oca ~ parxs ~
trencaclosques ~ xapes ~ xarranca

jocs de taula

jocs a laire lliure

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2 Digues quin joc tagrada ms i explica com shi juga.

QUAC

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

113

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 114

C FITXA 2
Nom:

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

2 Consulta el mapa i escriu el nom a qu fan referncia els gentilicis de ms avall:


F

CERDANYA
ALT
EMPORD

La Seu
dUrgell

Olot

BAGES

VALLS
ORIENTAL
Granollers

Manresa

VALLS
OCCIDENTAL

Matar

Lleida

La Bisbal
dEmpord

G
A

Balaguer

Girona

OSONA

BAIX
EMPORD

Berga
Solsona

Les Borges
Blanques

E
Montblanc
Valls

T
Vilanova i la Geltr

I
Tarragona

E
M

A
M
Amposta

COMUNITAT
VALENCIANA

...............................................................................................

manres -ana

....................................................................................

........................................................................................................

mataron -ina

....................................................................................

ampost -ina
bagenc -a

QUAC

balaguer -ina

114

bergued -ana
bisbalenc -a

...........................................................................................

........................................................................................

.................................................................................................

borgenc -a

.....................................................................................................

cerd -ana

......................................................................................................

empordans -esa
giron -ina

...............................................................................

.......................................................................................................

olot -ina

.......................................................................

....................................................................................................

osonenc -a

.............................................................................................

solson -ina

............................................................................................

tarragon -ina
urgellenc -a
vallenc -a

....................................................................................

..........................................................................................

..................................................................................................

..........................................................................................

valles -ana

..........................................................................................

................................................................................................

vilanov -ina

.........................................................................................

granoller -ina
lleidat -ana

montblanqu -ina

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 115

U N I T A T 10

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa les paraules segents amb les grafies j o g:
garat e
ra ol
plat a
met e
aume
de uni

ordi
erani
pen ar
men ador
eperut
ira-sol

.......

emma
bu ia
n el
onc
rgola
deter ent

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

inesta
erm
ustcia
osep
aciment
arqueolo ia

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

2 Completa aquest embarbussament amb les grafies que representen el so de


la j de joc. Memoritzal i, desprs, recital tan rpid com et sigui possible.

Setze
ut es dun
ut at,
men en fet e dun pen at.
Si un pen at caigus
pobres
utges del jut at
no podran men ar fet e del pen
............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

at.

QUAC

3 Escriu la lletra h en els casos que faci falta:


istria
agradable
a ir
intent
antic
ospici
umil
til
ve icle

armonia
aire
men ir
ivernacle
sub asta
obby
rnia
oste
immigrant

umit
iogurt
arracada
arbre
orgull
ortal
ermita
tot ora
oral

ora
am
fil armnic
exgon
onest
espelma
con ort
andicap
emorrgia

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

115

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 116

C FITXA 3
Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Llegeix aquest text i encercla les paraules que contenen el so de la j de joc:

Era una bogeria pretendre entrar per la porta principal, les lletres no pesaven gens,
per nhi havia tantes que impedien accedir al recinte. En canvi a la part del darrere hi havia vist una cosa molt millor ja que la Margarida era la ms gil del poble.
A uns tres metres daltura hi havia una finestra vertical i estreta. I des del carrer
havia vist que no estava tancada, sin ajustada.
Les lletres arribaven fins a la finestra mateix, pujaven entre dues prestatgeries
molt prximes al lloc on era ella.
Va mossegar-se el llavi de sota. Saltava i sarriscava a quedar enterrada per les
lletres o b saferrava a les prestatgeries i buscava un lloc millor per baixar? Es va
decidir per les prestatgeries.
Va fer-ho a poc a poc, vigilant b els moviments, on posava els peus i les mans.
J. SIERRA, La biblioteca dels llibres buits (text adaptat)

Paraules que em costen descriure:

.............................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................

5 Escriu el text anterior, que el teu mestre o mestra et dictar:


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

116

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 117

U N I T A T 10

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Quina pregunta hem de fer per identificar:
un adverbi o una locuci adverbial de temps?
un adverbi o una locuci adverbial de lloc?

................................................................................................................

............................................................................................................................

un adverbi o una locuci adverbial de manera?

............................................................................................................

2 Ara que ja saps com els pots identificar, classifica els adverbis i locucions
adverbials segents en la graella de ms avall segons que siguin de lloc, de
temps o de manera:

a la babal fora a desgrat agradablement abans-dahir


a linstant davant al fons aleshores sense aturador all
de cop amb freqncia a la impensada sense dificultat tard
de mica en mica inesperadament mentrestant antigament
rpidament enmig en sec a corre-cuita a contracorrent
dem passat a conscincia prudentment a la desesperada

QUAC

adverbis
i loc. adv. temps

adverbis
i loc. adv. lloc

adverbis
i loc. adv. manera

..................................................................... .

......................................................................

......................................................................

..................................................................... .

......................................................................

......................................................................

..................................................................... .

......................................................................

......................................................................

..................................................................... .

......................................................................

......................................................................

..................................................................... .

......................................................................

......................................................................

..................................................................... .

......................................................................

......................................................................

117

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 118

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Porta un diari dinformaci general i escriu el nom de totes les seccions que
cont:
..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

2 Tria una notcia que thagi cridat latenci. Digues a quina secci pertany
i de qu tracta.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

3 Ara escriu un article dopini breu en qu expressis el teu acord o desacord


amb el contingut de la notcia que has triat.

118

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 119

U N I T A T 10

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Digues a quins pobles pertanyen aquests gentilicis i quina daquestes terminacions sha emprat en cada cas. Si et cal, consulta el diccionari.
-, -ana
abrerenca
alcoi

-enc, -enca

....................................................................

..................................................................................

benasqus
camaras
castellonenc
cerver
elx
figuerenc
alacantina

................................ ...................................

.................................................................

..................................... ...................................

............................................................

................................................................................

........................................................................................

................................... .........................................

-s, -esa
fragat

-, -ina
.....................................................................................

lleidatana
maonesa
palmes
reusenc
sitgetana
tortosina
vilanov
igualadina

........................................................................

...........................................................................

.............................................................................

................................................................................

.................................................................................

............................................................................

.............................................................................

..................................................................................

QUAC

2 Dibuixa i pinta la bandera daquests pasos i escriu-ne el gentilici:

Itlia

.......................................................

Alemanya

.......................................................

Frana

.......................................................

Argentina

.......................................................

Brasil

.......................................................

Jap

.......................................................

119

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 120

R FITXA 7
Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu el nom dels elements representats en les fotografies. Tingues en compte que contenen les grafies que has estudiat en aquest apartat.

......

......

......

ard

urament

armnica

......

......

......

ent

......

oies

ivern

ira-sol

plat

......

......

ivernacle

2 Escriu una frase amb cadascuna de les paraules anteriors.

QUAC

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

120

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 121

U N I T A T 10

R FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Completa el text segent amb un dels adverbis o locucions adverbials que et
proposem:
animadament ahir fora massa finalment quan
lluny molt primerament all a prop

vaig anar a veure lexposici del nostre ve amb la Slvia.


havem danar al cinema, per vam tenir un petit entrebanc.
Anvem parlant
i ens vam passar la parada.
ens en vam
adonar, ja rem
.
Vam haver de caminar
perqu per
no hi havia
cap cinema. La Slvia va proposar danar a veure lexposici, que era
.
hi vam arribar i ens ho vam passar molt b.
..........................................

..........................................

........................... ..............

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

..........................................................

.........................................

.........................................

2 Classifica els adverbis i locucions anteriors segons la graella que tens a sota:

QUAC

temps

lloc

manera

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

121

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 122

A FITXA 9
Nom:

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu les paraules que falten en les frases segents:
habilitat

heroi

himne

horrible

hora

hlice
hipoteca

.
Vam veure un accident
Fa una
que tesperem.
Abans de comenar el partit canten l
.
Els meus pares paguen la
de la casa on vivim.
Vam veure com funcionava l
del vaixell.
T una
especial per fer jocs de mans.
A la pellcula, l
sempre guanya els dolents.
.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................. ................................

................ .............................................................

QUAC

2 En aquesta sopa de lletres hi ha quinze paraules amb h. Troba-les i fes-ne


una frase amb cinc.

H
A
B
I
L
I
T
A
T

H
O
T
E
L
H
E
A
O

A
R
D
S
E
V
H
R
I

B
T
R
R
T
I
T
E
Y

I
I
E
R
R
A
F
H
H

T
U
A
D
N
A
L
O
H

A
R
F
S
M
E
H
R
U

C
T
I
M
U
H
U
I
R

I
A
T
G
H
I
M
T
A

O
H
O
M
E
V
O
Z
C

H
O
L
A
R
E
R
O
A

P
R
E
V
B
R
N
I
U

S
A
G
H
A
N
L
M
M

V
H
I
S
T
O
R
I
A

N
A
I
N
O
M
R
A
H

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

122

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 123

C
A FITXA 1
10
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Subratlla els adverbis i les locucions adverbials de les frases segents:
a

Trobars el llibre damunt les caixes que hi ha darrere la taula.

Sempre que necessitis urgentment un missatger, truca a lempresa que va


venir ahir. Sn molt rpids.

Laigua del riu queia violentament perqu hi havia un desnivell fora pronunciat. Probablement, aquest va ser el motiu de construir una central hidroelctrica all.

El poble dels meus avis est situat una mica lluny daqu, dalt de la muntanya
que podem veure al fons. Les condicions de vida sn molt dures i la gent hi
viu molt pobrament. Per aix a hores dara est gaireb despoblat, i noms
ocasionalment somple de gent, per la festa major de lhivern.

2 Utilitza deu dels adverbis i locucions que has identificat en lactivitat anterior
i escriu una frase amb cada un.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

123

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 124

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Observa aquesta foto i explica qu representa:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Per grups, penseu en un personatge que us agradaria entrevistar i escriviu les


preguntes que li fareu i el que creieu que respondria. Desprs, representeu
lentrevista a classe.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

124

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 125

U N I T A T 11

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Fixat en aquest dibuix i relaciona cada nombre amb la paraula corresponent:
3
4

5
1
6

23
22
7

21
16
9
18
17

15
14
10

20

11
19
12

QUAC

13

amarrador

far

pescador

banderola

flotador

platja

barca

grua

rasclet

canya

iot

sorra

cistella de pesca

moll

escullera

ombrella

torre
de guaita

espig

pala

vaixell

estora de palla

peus de granota

ulleres
125

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 126

C FITXA 2
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Identifica les comparacions que hi ha en aquest text i classifica-les segons que


siguin dinferioritat, digualtat o de superioritat:
Per fer el pasts necessites tanta farina com sucre, menys llevat que llet i ms
mantega que per fer la beixamel. Ah, i no toblidis que hi van tants ous com els
que et calen per fer el pa de pessic!
Ara que ja tens tots els ingredients, noms els has de barrejar, tan rpidament
com puguis perqu la pasta quedi tan homognia com si la fessis amb batedora.
Segur que et costa menys esfor del que et pensaves... Desprs et caldr posar-lo
en un motlle ms fons que el de la pizza per no tan gran com aquest, i poses el
pasts al forn, a menys temperatura de la que sutilitza per gratinar.
Lhas de coure ms temps del que indica la recepta perqu de vegades queda
tan cru com el massap i, en aquest cas, no seria bo.
Finalment, espera tan temps com puguis abans de collocar-lo a la safata.
Ja veurs com als teus convidats els agrada ms aquest pasts que el de la pastisseria! B, potser sc exagerada: els agradar tant com aquells!

comparacions dinferioritat:

.....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

comparacions digualtat:

.................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

comparacions de superioritat:

..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

126

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 127

U N I T A T 11

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa aquestes paraules amb les grafies x o ix, segons calgui:
ar a
gui
ca a
cala era
en ampar
pan a
iulet
.......

a ovar
brio
uclamel
fec
pon
ins
pe

ocar
an ova
por o
bru a
a ada
car ofa
ocolata

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

urreria
mo
cu a
gre
por ada
fe ina
ofer

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

2 Completa aquestes paraules amb les grafies tx o ig, segons calgui:


ec
esqui
desi
despa ar
sandvi
ra
bo

fa
trep
alete
fle a
llebe
escabe
assa

ma
pasti
mane
capri
glope
fi a
remola a

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

empa
boli
escle a
enmi
lle
torne
me a

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

3 Esbrina la paraula amagada en cada cas:


G

1 Alegria.
M

QUAC

2 Rodament de cap.

3 Ho s el sol quan surt o es pon.


4 Acci de caminar tranquillament.

P
C

5 T quatre rodes i va per la carretera.


6 Dnam un

.............................................................

de la teva planta.

127

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 128

C FITXA 3
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Llegeix aquest text i encercla les paraules que contenen el so de la x danxova o de la tx de cotxe:
Volien calmar el papa del Paul, per ell ha continuat bramant que aqu tots sn
llevantins i que ell no es deixa aixecar la camisa.
En Paul ha comenat a explicar-me el viatge, per a la segona frase sha adormit. Sha trobat malament al vaixell. A mi, en canvi, em gronxa el son.
Ara mateix el papa ha vingut a dir-me que havem de baixar a esmorzar... Feia
una cara! Lha fet posar de mal humor que el papa den Paul shagi excitat daquella manera. s el mateix, ha dit, que a un francs dir-li gavatx. A mi, el papa den
Paul tampoc no macaba de fer el pes, per en Paul, s! Quan haur dormit prou li
ensenyar totes les petxines que he recollit. I tamb el vell del port. Apedaa xarxes
i sempre canta.
C. NSTLINGER, Estimada iaia, la teva Susi (text adaptat)

Paraules que em costen descriure:

.............................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................

5 Escriu el text anterior, que el teu mestre o mestra et dictar:


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

128

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 129

U N I T A T 11

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Encercla les preposicions que hi ha en aquestes frases:
Els dofins sn a la piscina gran de laqurium i sempre neden en grup.
Porta les piles a la Teresa per poder engegar el lector de DVD des del comandament.
He menjat un entrep de llonganissa amb tomquet.
El tren de mercaderies transporta els paquets des de Bilbao fins a Barcelona.
Fins que no thagis recuperat, haurs de seguir sota la vigilncia del metge de
lhospital.
2 Completa les frases amb les preposicions a, amb, de, en, per.

..............................

la fotografia es veu un edifici que ja no existeix.

La Judit ha anat a Frana


Cada dia vaig

..................................

La mare va baixar

lescola

..................................

.............................................................

.................................

avi.
autobs.

lavi perqu tenia por.

la carretera comarcal.

QUAC

Anirem a la vall

............................................

129

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 130

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Seguint lexemple del llibre i les pautes que them donat, elabora una
enquesta per esbrinar on sol anar de vacances la gent que tu coneixes.
Desprs, fes-la a algun amic, ve o familiar.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

130

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 131

U N I T A T 11

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI

QUAC

1 Relaciona les fotos i escriu una frase per comparar el que shi representa:

........................................................... ......................................................................................................................................................................................................

........................................................... ......................................................................................................................................................................................................

........................................................... ......................................................................................................................................................................................................

131

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 132

R FITXA 7
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Llegeix aquest poema de Joan Salvat-Papasseit i completal amb les grafies x,
ix, tx o ig:
Tot lenyor de dem (a Mari Manent)
I el carter:
que si passa i no em de a cap lletra mango a
perqu no s el secret
de les altres que porta.

Ara que estic al llit


malalt
estic fora content.
Dem ma ecar
i heus aqu el que mespera:

......

......

Unes places lluentes de claror,


i unes tanques amb flors
sota el sol,
sota la lluna al vespre;
i la noia que porta la llet
que t un capet lleuger
i duu un davantalet
amb unes vores fetes de puntes de co ,
i una rialla fresca.
......

I encara aquell vailet que cridar el diari,


i qui puja als tramvies
i els ba a
tot corrent.

QUAC

......

132

......

I tamb laeropl
que em far a ecar el cap
el mate que em crids una veu dun terrat.
[...] I tota la qui alla del venat
qui mour tanta fressa perqu ser dijous
i no anir a lescola.
......

......

......

I els cavalls assenyats


i els carreters dormits
sota la vela en pun a
que dansa en el seguit de les roderes. [...]
......

Tot a mespera
si ma eco
dem.
......

......

2 Fes una frase amb sis de les paraules que has completat en lactivitat anterior.

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ...................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 133

U N I T A T 11

R FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Relaciona aquestes expressions amb la preposici (o preposici + article) que
els falta i escriu-les senceres. Si et cal, consulta el diccionari:
emergncia
banda
oficina
informaci
endavant
regla general
beure
galet
biaix
fer castells
laire
calaix
sastre
capdavant
ulls clucs
processador
text
eix
mn
tenir una esponja
clatell
prevenci
incendis
estacionament
bateria

llum

...............

..................................................................................

...............

...............

..................................................................................

..................................................................................

de

...............

..................................................................................

...............

del

...............

...............

..................................................................................

..................................................................................

al

...............

..................................................................................

...............

en

...............

...............

..................................................................................

amb

..................................................................................

..................................................................................

...............

...............

...............

..................................................................................

..................................................................................

...............

...............

..................................................................................

..................................................................................

per

..................................................................................

..................................................................................

QUAC

2 Tria sis de les expressions anteriors i inventat una frase amb cadascuna.
Escriu-les aqu:

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

133

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 134

A FITXA 9
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa el text amb les grafies que representen el so de la x de xop o de la
tx de cotxe:
s per a que el que ha passat desprs ha estat tan estrany.
El pare sha aclarit la gola i ha posat un genoll a terra de manera que els ulls li
quedaven a lalada de la pan a inflada de la senyoreta Dunning. Lalcalde
mirava fixament el pare amb la boca oberta. Segurament no es troben gaire sovint
amb pagesos que portin botes de pell de llangarda . Com sempre, el pare ha
cantat una can. Era aquella sobre el conductor de camions que, mentre condue , escolta cintes del seu fill de dos mesos que plora i a no sadorm.
De sobte, mhan relliscat els peus i el pasts sorpresa volava pels aires. Ha anat
a parar a la re a del gran ventilador i llavors tota la gent ha desaparegut en una
mena de boira engan osa. Mhe quedat palplantada mentre la gent
isclava.
He acabat aqu perqu el despa
del director s on sempre porten la gent
perqu lesbronquin.
La porta sha obert i ha entrat el senyor Fowler. Sha abraonat damunt la taula
i sha e ugat les mans. Esperava que truqus a linspector descoles i que li
digus: Tinc una nena que s muda des que va n er i que va venir duna
escola especial, i jo creia que sadaptava b per ara mate
acaba de du ar
dues-centes persones amb un pasts sorpresa.
M. GLEITZMAN, Bocamolla (text adaptat)
...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

QUAC

...........

134

...........

2 Pensa dues paraules que sescriguin amb cada una de les grafies que has vist
en el llibre i fes una frase amb cadascuna.

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 135

U N I T A T 11

A F I T X A 10
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Busca aquestes expressions en el diccionari i escriu les preposicions que hi
falten:
la babal
sac
dormir
qualitat
cul
sac
punt
creu
arc
sant Mart
color
rosa
rosa
desert
quantitat
les quaranta
...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

orella
rata
nedar
labundncia
parlar
el nas
mestre
escola
la lleugera
llgrimes
cocodril
memria
curs
sala
espera
punt
...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

2 Escriu dues frases amb cada preposici:

amb

QUAC

de

en

per

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

135

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 136

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Llegeix i memoritza aquests poemes.
Juliol
Aquest ms esclatant
ens desespera
aix que un nuvolet
li va al darrere,
perqu pel juliol
tothom confia
que tindr sol a dojo
cada dia.
Comencen les vacances
i tamb
langnia de saber
qu podem fer.
On anirem, al mar
o a la muntanya?
Qui guanyar, la sorra
o la cabanya?

QUAC

Tant sens en dna, s clar,


que limportant
s poder passar els dies
reposant

136

i jugant a pleret
sense la por
de no dur ben apresa
la lli.
Pel juliol tot s
felicitat,
per aix lestimem
de veritat.
M. Mart i Pol

Agost
Tant si fa bo com si no
per lagost sn molts els pobles
que estan de festa major.
Un costum molt eixerit
que permet passar uns quants dies
amb lnim ben divertit,
perqu s fan balls, curses, jocs,
sardanes, concursos, fires,
concerts i un castell de focs,
i quan surten els gegants
si als ms menuts els engresca
tamb en gaudeixen els grans.
Nhi ha que van molt mudats
per tal de fer ms presncia
quan vnen els convidats,
i tothom est content
perqu la festa s la festa
i agrada molt a la gent.
Lagost s un mes encs,
encara tenim vacances
i el temps passa com si res.
Ni pensem en la calor,
que per combatre-la amb fora
tenim la festa major.
M. Mart i Pol

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 137

U N I T A T 12

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Fixat en aquests dibuixos i relaciona cada nombre amb la paraula corresponent:

12
13

5
11
4

14
10
3
15
6

7
8

16

1
29

28

17
27
30

20
18

25

19

21
23

QUAC

26

arc de sant Mart


aspersor
banyador
boira
botes daigua
constipat
estiu
garb
gelat
gregal

24

hivern
impermeable
llamp
llevant
mestral
migjorn
neu
nvol
paraigua
parterre

22

pluja
pollen
ponent
primavera
sol
suor
toll
tramuntana
xaloc
ventall
137

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 138

C FITXA 2
Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Relaciona les dues parts de cada refrany:


Aigua de gener

porta refredats.

Gota a gota

el mar sesgota.

Llevant, llevant

bo pel blat.

El sol de mar

pluja o vent.

Sol matiner

a lhivern dolent i a lestiu, pitjor.

Abril mullat

i les figues per lagost.

Cel rogent

omple btes i graner.

Cada cosa pel seu temps

no dura dia sencer.

3 Explica quin ensenyament volen transmetre aquests refranys:


Qui oli remena, els dits se nunta.

...............................................................................................................................................................

........................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................

Els infants i els orats escampen les veritats.

...............................................................................................................................

QUAC

........................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................

138

Per loctubre fuig de lombra i busca el sol.

...............................................................................................................................

........................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................

Cal saber nedar i guardar la roba.

..............................................................................................................................................................

........................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................

Amistat interessada, noms dura una mesada.

...................................................................................................................

........................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 139

U N I T A T 12

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa aquestes frases amb les grafies m, n, mp o mm, segons convingui:
Els meus co
panys de pis van anar al co
co
fer
cia de pre
sa.
.............

.............

.............

.............

.............

te explica que el co
El co
de Fra
a per cal anar a
s una i
ve
ci.
.............

.............

.............

.............

cert que van fer desprs de la

.............

te estava e
arentat amb li
fa
t
b co
te i co
provar si s cert o no
.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

ules van e
alaltir, el ca
perol va decidir que era hora de
Quan les
co
prar un tractor per fer les fei
es del ca
.
.............

.............

.............

.............

.............

vestigador estudiava les e


pre
Li
deixat a la sorra de la ca
tonada.
.............

.............

.............

.............

tes que el c

.............

plice del lladre havia

.............

QUAC

2 Llegeix aquest text i subratlla totes les paraules que portin mb, mp o mm
i tamb tots els finals que emmudeixen (nt, lt i mb).

En Ralf estava immbil i observava el llumins joc de laigua amb el sol, el vent
i la rosada. Va veure una aranya rossa i atrafegada que, amb la seva desconcertant
quantitat de potes, penjava com un acrbata dun finssim fil que es perdia molt
ms amunt, en les branques, altes com gratacels, dun arbust. Va contemplar un
borinot que, amb lestrpit dun helicpter, enfonsava la seva llarga trompa en les
flors duna campaneta. Un llimac petit, que brillava amb un color vermell marr,
li va passar pel costat sense fer gens de soroll, lliscant damunt daquella mateixa
bava irisada i relluent amb qu en Ralf ja havia tingut una mala esperincia.
Es va quedar completament rgid, gaireb sense gosar respirar. En Ralf va adonar-se amb gran alleujament que el gripau tombava el cap de manera que els ulls
ja no fitaven tan expectants en la seva direcci.
F. BAUER, R. MHLBAUER, La pedra negra

Paraules que em costen descriure:

.............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

139

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 140

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

3 Escriu el text anterior, que ara el teu mestre o mestra et dictar. Tingues
en compte les grafies que acabes de veure.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

4 Ara fes una frase amb deu de les paraules que has subratllat en lactivitat 2.

140

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ...................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ...................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ...................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ...................................................................................................................................................................................................

........................................................................ ...................................................................................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 141

U N I T A T 12

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Subratlla les preposicions que hi ha en aquestes frases:
El meu gos sempre vol passejar vora les roques.
Hem trobat aquests bolets tan grans sota un arbre.
Ells shan mullat perqu han sortit de casa sense paraigua.
Dalt del terrat hi ha roba estesa des de fa molts dies.
He deixat el banyador dins la motxilla.
Deixa les claus prop del llibre i aix tho emportars tot.
La fruita que hi ha damunt la taula s molt madura.
He dacabar aquest treball entre avui i dem.

QUAC

2 Escriu una frase amb cadascuna de les preposicions que has trobat en lactivitat anterior.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

141

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 142

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Ja has vist que els rodolins sutilitzen en les auques per explicar all que
representen les vinyetes. Inventat rodolins per completar aquesta auca.

QUAC

Ttol:

142

.................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 143

U N I T A T 12

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Ressegueix els fils que lliguen les dues parts de cada refrany. A continuaci,
escriu-los al costat del significat corresponent:

dos no es barallen.

Cargols i peixos neixen amb aigua

que duri cent anys.

Quan un no vol,

sempre suren.

Qui fuig de la feina

ni de gat que no miola.

La veritat i loli

i moren en vi.

No hi ha b ni mal
No et fis daigua que no corre

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

QUAC

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

sacosta a la fam.

Les baralles i discussions sempre sn

culpa de tots els que hi participen.

No hi ha mal ni b que duri per sempre.


Els cargols i peixos surten o viuen a laigua

i es cuinen amb vi.

Laigua estancada sol ser dolenta i el gat

que no miola est a punt per atacar.

Al final, tota mentida es descobreix i la

veritat, com loli, es coneix.

Si no es treballa no es t diners per viure.

143

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 144

R FITXA 7
Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa aquestes endevinalles amb les grafies m o n i, desprs, esbrina qu
samaga rere seu. Les fotos et serviran de pista.
E gendrat en verda oliva,
em pre sen al ol;
sc el rei de la anida,
se se mi, no es pot fregir.

Masse blo a la col, i em se bren;


masse blo a la flor i em cullen;
em posen a lescudella,
car no sc cap flor per als uvis.

.. ...............................................................................................................

..........................................................................................................................................

......

......

......

......

......

E cara que tinc moltes ca es,


de ga bades no en puc fer;
i quan em treuen de laigua,
oro en arrs paeller.
......

......

......

......

QUAC

................................................................................................................................

144

......

......

......

......

Faig fortor des que em cullen,


serveixo de co dime t;
sc pla ta a b bona ve tura,
i un aplec de bla ques de ts.
......

......

......

......

......

......

......

................................................................................................................................

2 Llegeix aquests fragments dun poema de Joan Maragall i encerclan les grafies que no sonen, que sn mudes.
Jo porto el teu pensament
com al front una corona
que mombreja bellament:
ning sap lencantament,
per tot lo mn se nadona.

Quan em desvetllo a la nit


a tu va el meu pensament,
oh! criatura innocent
que em tens en tan gran oblit.

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 145

U N I T A T 12

R FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Completa les frases amb alguna de les preposicions que coneixes:

.........................

la terrassa de casa es veu el mar.

Passejant, passejant vam arribar


Al forn de

................................ ...

Va posar el cap

.................................................

......................

la casa de lngel.

de casa venen un pa molt bo.

...................................

el coix perqu la claror el molestava.

les vacances farem una pila dactivitats.

Trobars la capsa

...................................

La pilota havia caigut

la taula del menjador.

...................................

la cadira plegable.

2 Han caigut algunes preposicions daquest text. Utilitza les que et donem per
refer-lo i escriu-les all on calgui. Potser les haurs dutilitzar ms dun cop.
cap a

fins

durant

prop

davant

sense

sota

damunt

Sn
de les onze. A les onze en punt accionar la clavilla petita.
Llavors no s el que passar, per sigui el que sigui, vosaltres no us bellugueu.
Aneu
l fons del crter i seieu
lesfera, all estareu segurs.
Desprs, espereu
a les dotze. Si aleshores encara no he tornat, que la
Hanne pitgi la clavilla
por. I una hora ms tard, que ho faci en Ralf.
Tots van moure les busques dels seus rellotges per sincronitzar-los.
Anem a provar sort va dir lavi, i es va collocar
del melic.
Quan el seu rellotge va marcar les onze, va pitjar la clavilla petita.
sis segons no va passar res. Llavors, el cilindre de metall gros que hi
havia
, es va comenar a retreure lentament,
fer el ms
mnim soroll,
linterior de lesfera
que va quedar a la vista
una cavitat duns vint centmetres.
F. BAER, R. MHLBAUER, La pedra negra (text adaptat)
...................................

...................................

...................................

...................................

QUAC

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

145

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 146

A FITXA 9
Nom:

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Completa aquests refranys. Si et cal, pregunta a casa o consulta un diccionari de refranys o Internet.
La roba bruta sha de rentar

Lluna brillant,

.............................................................................

......................................................................

Per lobra es coneix

Les castanyes per Nadal

......................................................................

.........................................................................................................

Qui no t memria ha de tenir

Seny

per endavant.

......................................................................

Don no nhi ha, no en

...................................

......................................................................

mal.

no ve tot a un temps.

QUAC

2 Ara esbrina el significat dels refranys anteriors.


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

146

QUAC Catal 4rt (10-12)

11/12/03

10:31 am

Pgina 147

C
A FITXA 1
10
Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa aquestes paraules amb les grafies m, n, mm o mp:
ma para
e v
ca bra
ca pana
i cmode
co te
co fessi
e otllar
co grs
i flar
fora
.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

a bre
e veja
Assu ta
a tic
e bastar
ca vi
i validesa
trio fal
e irallar
se pre
ve tre

e bs
Ca prodon
i bil
te taci
co binar
diume ge
tria gle
e arcar
co fiana
p fila
assu te

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

2 Classifica les paraules anteriors segons la grafia que has escrit i, desprs,
justifican ls segons les regles que has vist en el llibre.

QUAC

mm

mp

...........................................................

...............................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

147