SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SACRED HEART, SIBU PERANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH PENGURUSAN KOKURIKUKUM KELAB RUKUN NEGARA 2011

-2015 Perancangan Strategik (2011-2015) 1. Program Peningkatan Kelab/Persatuan o Meningkatkan kemahiran dan kecekapan pengurusan kelab/persatuan o Membina strategi pengurusan kelab/persatuan yang lebih efektif, kolektif, dan cemerlang Perancangan Taktikal Nama Projek : Perancangan, Penyelarasan, dan Pelaksanaan Kelab/Persatuan 1. Objektif o Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang ahli jawatankuasa tugas kelab/persatuan o Meningkatkan kemahiran pengurusan fail-fail kelab/persatuan o Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan projek dan aktiviti kelab/persatuan o Menguruskan kelab/persatuan secara sistematik dan berkesan 2. Penetapan Dasar o Pengetua Pelan Operasi Aktiviti 1 : Pembentukan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan Penasihat Kelab/Persatuan dan Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan 3. Pelaksanaan : o Melantik ahli jawatankuasa oMengeluarkan surat perlantikan oMembentuk struktur organisasi 4. Mekanisme Penambahbaikan : --5. Indikator Kejayaan : o Struktur organisasi pengurusan kelab/persatuan yang mantap dibentuk Aktiviti 2 : Pemberitahuan Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan

1. Tarikh Perlaksanaan : Februari 2. Pelaksana : Semua Ketua Guru

o Penolong Kanan Kokurikulum o Semua Ketua Guru Penasihat Kelab/Persatuan o Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan
o Semua Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3. Aktiviti o Pembentukan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan

1. 2.

Tarikh Perlaksanaan : Januari

Pelaksana : Semua Ketua Guru Penasihat dan Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan 3. Pelaksanaan : o Menyenaraikan senarai tugas Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan

o Pemberitahuan

Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan o Pengurusan Fail Kelab/Persatuan o Mengadakan Mesyuarat Kelab/Persatuan o Perancangan Anggaran Belanjawan

o Mengedarkan senarai tugas Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 4. Mekanisme Penambahbaikan : --5. Indikator Kejayaan : o Semua ahli jawatankuasa kelab/persatuan menjalankan tugas mengendali, merancang, menyelia, menyelaras dan menguruskan kelab/persatuan dengan efisien dan berkesan
Aktiviti 3 : Pengurusan Fail Kelab/Persatuan

o Penilaian Markah Kokurikulum
4. Pemantauan o Pengetua

1. Tarikh Perlaksanaan : Januari - November 2. Pelaksana : Ketua Guru Penasihat Kelab/Persatuan, Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan,
dan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3. Pelaksanaan : oMendapatkan fail kelab/persatuan daripada Penolong Kanan Kokuriklum

o Penolong Kanan Kokurikulum o Semua Ketua Guru Penasihat Kelab/Persatuan o Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan

o o

Membahagikan pengurusan fail kelab/persatuan

Mengenal pasti isi kandungan untuk fail kelab/persatuan oMemastikan bahan-bahan untuk fail sentiasa dikemaskinikan oMemastikan fail diletakkan di tempat yang sesuai dan mudah diakses pada setiap masa oMemastikan setiap fail mempunyai nombor rujukan

dan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3. Mekanisme Penambahbaikan : --5. dan mengedarkan minit mesyuarat kelab/persatuan oMengedar dan mendapatkan maklum balas pelaksanaan keputusan mesyuarat kelab/persatuan oMenyediakan rumusan maklum balas untuk diedarkan dalam mesyuarat kelab/persatuan seterusnya 4. Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan. Pelaksana : Ketua Guru Penasihat o Memasukkan markah ahli-ahli kelab/persatuan dalam e-penilaian . mengesahkan. Indikator Kejayaan : o Peruntukan dirancang dan dibelanjakan dengan sebaik mungkin Aktiviti 6 : Penilaian Markah Kokurikulum 1.Oktober 2. dan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan Kelab/Persatuan. Indikator Kejayaan : o Semua fail diuruskan dengan baik dan kemas kini Perancangan Strategik (2011-2015) Perancangan Taktikal Pelan Operasi Aktiviti 4 : Mengadakan Mesyuarat Kelab/Persatuan Tarikh Perlaksanaan : Mengikut kesesuaian kelab/persatuan 2. Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan. Pelaksana Pelaksanaan : oMemastikan mesyuarat kelab/persatuan diadakan sebanyak 4 kali setahun oMembentuk agenda mesyuarat kelab/persatuan oMengeluarkan notis mesyuarat kelab/persatuan oMengendalikan mesyuarat kelab/persatuan oMencatat. Tarikh Perlaksanaan : Februari 2. menandatangani. Pelaksanaan : oMenyediakan kerangka perancangan oMembuat penyemakan stok oMeyemak jumlah peruntukan oMenetapkan jumlah perbelanjaan 4. Pelaksanaan : oMengira markah ahli-ahli kelab/persatuan 1. Pelaksana : Ketua Guru Penasihat Kelab/Persatuan dan Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan 3. Mekanisme Penambahbaikan : --5. Mekanisme Penambahbaikan : --5. Tarikh Perlaksanaan : September . disahkan dan diedarkan Aktiviti 5 : Perancangan Anggaran Belanjawan : Ketua Guru Penasihat Kelab/Persatuan. Indikator Kejayaan : o Semua agenda mesyuarat kelab/persatuan disampaikan o Semua aktiviti kelab/persatuan dibincangkan o Minit mesyuarat kelab/persatuan dicatat dan ditaip mengikut format yang betul o Minit mesyuarat kelab/persatuan ditandatangani.oMenyemak fail 4.

Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3. Tarikh Perlaksanaan : Januari . Pelaksana : Ketua Guru Penasihat. Indikator Kejayaan : o Bilangan ahli meningkat o Penolong Kanan Kokurikulum o Semua Ketua Guru Penasihat Kelab/Persatuan Guru Kelab/Persatuan o Semua Ahli Kelab/Persatuan o Semua Penasihat Jawatankuasa 3. Mekanisme Penambahbaikan : Borang promosi yang lebih menarik 5. dan didokumentasikan PERANCANGAN STRATEGIK (2011-2015) 2. Penetapan Dasar o Pengetua PELAN OPERASI Aktiviti 1: Promosi Dari Kelas Ke Kelas 1. Objektif o Meningkatkan keahlian 2. Pemantauan o Pengetua o Penolong Kanan Kokurikulum o Semua Ketua Guru Penasihat Kelab/Persatuan . Pelaksanaan : Mengadakan mesyuarat Menetapkan tarikh dan masa promosi dibuat Mencetak borang promosi yang menarik Mengedarkan borang promosi berserta borang maklum balas dari kelas ke kelas 4.Februari 2. Mekanisme Penambahbaikan : -5. Aktiviti o Promosi Dari Kelas Ke Kelas 4. Program Keahlian o Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun PERANCANGAN TAKTIKAL Nama Projek : Kempen Keahlian 1. dikumpulkan. Indikator Kejayaan : o Analisis dan rumusan markah ahli-ahli kelab/persatuan diselaraskan.4.

Aktiviti o Pertandingan Melukis Poster 4. Guru Penasihat. Mekanisme Penambahbaikan : Borang Penilaian dan Pemantauan 5. Objektif o Meningkatkan penglibatan ahli melalui Pertandingan Melukis Poster o Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat o Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli 2. Program Pencapaian o Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab/persatuan o Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab/persatuan o Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil o Meningkatkan pencapaian murid di peringkat bahagian. pencapaian dan penghargaan kepada murid yang aktif. 4. kebangsaan dan antarabangsa PERANCANGAN TAKTIKAL Nama Projek : Projek Pencapaian Meningkatkan PELAN OPERASI Aktiviti 1 : Pertandingan Melukis Poster 1. Pemantauan o Pengetua o Penolong Kanan Kokurikulum o Semua Ketua Guru Penasihat Kelab/Persatuan o Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan . Ketua Guru Penasihat. Pelaksana : Penolong Kanan Kokurikulum. negeri. Memberikan sijil penyertaan. Penetapan Dasar o Pengetua o Penolong Kanan Kokurikulum o Semua Ketua Guru Penasihat Kelab/Persatuan o Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan o Semua Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3. dan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3.PERANCANGAN STRATEGIK (2011-2015) 3. Pelaksanaan : Mengadakan mesyuarat Merancang dan menetapkan syarat-syarat pertandingan melukis poster Memilih lukisan poster terbaik dari hasil ahli kelab. Indikator Kejayaan : o Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab/persatuan meningkat o Peratus bilangan ahli yang mendapat sijil meningkat 1. Tarikh Perlaksanaan : Februari 2.

Pelaksanaan : Mengadakan mesyuarat Menyediakan kertas kerja dan anggaran perbelanjaan 4. Pelaksana : Penolong Kanan Kokurikulum. Indikator Kejayaan : 1. dan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3. Guru Penasihat. Tarikh Perlaksanaan : Setiap Pagi Persekolahan 2. Tarikh Perlaksanaan : Setiap Perhimpunan 2. Pelaksanaan : Semua murid (Perhimpunan) Semua ahli (Kelab) 4. dan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3. Indikator Kejayaan : o Murid melafazkan ikrar dengan penuh semangat.PERANCANGAN STRATEGIK (2011-2015) 4. Mekanisme Penambahbaikan : 5. Pelaksana : Penolong Kanan Kokurikulum. Aktiviti 3 : Lawatan ke Rumah Orang Buta 1. Ketua Guru Penasihat. Guru Penasihat. Ketua Guru Penasihat. Aktiviti o Lafaz Ikrar Rukun Negara Semasa Perhimpunan o Lawatan ke Rumah Orang Buta o Nyanyian Lagu Kebangsaan “Negaraku” Semasa Perhimpunan o Pertandingan Menyanyi Lagu Patriotik o Kibarkan Jalur Gemilang 4. dan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3. Guru Penasihat. Pelaksanaan : Mengadakan mesyuarat Merancang dan menetapkan cara dan format bacaan doa Memilih wakil dari kelab untuk membaca doa 4. Mekanisme Penambahbaikan : Borang Penilaian dan Pemantauan 5. Program Perkembangan Murid o Mencungkil bakat-bakat baru dalam kalangan murid-murid sekolah PERANCANGAN TAKTIKAL Nama Projek : Projek Pencapaian Meningkatkan PELAN OPERASI Aktiviti 1 : Bacaan Doa 1. Objektif o Meningkatkan penglibatan ahli melalui Pertandingan Menyanyi Lagu Patriotik o Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat o Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli 2. Tarikh Perlaksanaan : Mei 2. Ketua Guru Penasihat. Penetapan Dasar o Pengetua o Penolong Kanan Kokurikulum o Semua Ketua Guru Penasihat Kelab/Persatuan o Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan o Semua Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3. Pelaksana : Penolong Kanan Kokurikulum. Pemantauan o Pengetua o Penolong Kanan Kokurikulum . Mekanisme Penambahbaikan : 5. Indikator Kejayaan : o Semua warga sekolah membaca doa setiap pagi persekolahan Aktiviti 2 : Lafaz Ikrar Rukun Negara Semasa Perhimpunan 1.

Pelaksanaan : Semua murid (Perhimpunan) Semua ahli (Kelab) 4. Pelaksanaan : Mengadakan mesyuarat Merancang dan menetapkan lagu patriotik untuk ditanding dan peraturan-peraturan pertandingan Menentukan pemenang-pemenang pertandingan Pemenang membuat persembahan dalam perhimpunan sekolah 4. Indikator Kejayaan : o Murid menyanyi lagu kebangsaan dengan penuh semangat. dan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3. Guru Penasihat. Pelaksana : Penolong Kanan Kokurikulum. Pelaksana : Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Guru Penasihat. dan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3. Tarikh Perlaksanaan : Setiap Perhimpunan 2. Pelaksana : Penolong Kanan Kokurikulum. Mekanisme Penambahbaikan : 5. PERANCANGAN STRATEGIK (2011-2015) PERANCANGAN TAKTIKAL PELAN OPERASI Aktiviti 5 : Pertandingan Menyanyi Lagu Patriotik 1. Tarikh Perlaksanaan : Ogos-September 2. Mekanisme Penambahbaikan : Borang Penilaian dan Pemantauan 5. Tarikh Perlaksanaan : Julai-September 2. Ketua Guru Penasihat. Guru Penasihat. Pelaksanaan : Mengadakan mesyuarat . dan Ahli Jawatankuasa Kelab/Persatuan 3. Ketua Guru Penasihat. Guru Penasihat. Aktiviti 4 : Nyanyian Lagu Kebangsaan “Negaraku” Semasa Perhimpunan 1. Indikator Kejayaan : o Bilangan peserta meningkat Aktiviti 6 : Penghayatan Kemerdekaan 1.o Semua Ketua Guru Penasihat Kelab/Persatuan o Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan o Bilangan ahli yang mengikuti lawatan melebihi 80 peratus.

Merancang dan menetapkan aturcara penghayatan kemerdekaan 4. SIBU PERANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH PENGURUSAN KOKURIKUKUM KELAB RUKUN NEGARA CARTA GANTT 2011-2015 . Mekanisme Penambahbaikan : Borang Penilaian dan Pemantauan 5. Indikator Kejayaan : o Semua warga sekolah dapat bersama-sama menghayati erti kemerdekaan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SACRED HEART.

BI L 1 2 AKTIVITI 1 Program Keahlian Pembentukan Struktur Organisasi Pemberitahuan Peranan & Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Kelab Rukun Negara Perancangan Anggaran Belanjawan Pengurusan fail dan laman web Kelab Rukun Negara Bacaan Doa Nyanyian Negaraku Lafaz Ikrar Negara Perhimpunan Lawatan ke Orang Buta Lagu Rukun Semasa Rumah JAN 2 3 4 1 FEB 2 3 4 1 MAC 2 3 4 1 APRIL 2 3 4 1 MEI 2 3 4 1 JUN 2 3 4 1 JUL 2 3 4 1 OGOS 2 3 4 1 SEPT 2 3 4 1 OKT 2 3 4 1 NOV 2 3 4 1 DIS 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Setiap Pagi Setiap Perhimpunan Setiap Perhimpunan Pertandingan Melukis Poster Pertandingan Menyanyi Lagu Patriotik Penghayatan Kemerdekaan Penilaian Markah Kokurikulum .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful