Anda di halaman 1dari 8

KSSR PEND.

KHAS (BP) Tahun 2

SK SULTAN ABU BAKAR (1) MUAR

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 2

MINGGU 1

TEMA / UNIT 1. Urus Diri

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengenal anggota badan

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Menamakan bahagian kepala

CATATAN

1. Urus Diri

1.1 Mengenal anggota badan

1.1.2 Menamakan bahagian badan

1. Urus Diri

1.1 Mengenal anggota badan

1.1.3 Menamakan bahagian kaki

1. Urus Diri

1.2 Mengamalkan cara makan dan minum yang betul

1.2.1 Menamakan peralatan yang digunakan untuk makan 1.2.2 Menamakan peralatan yang digunakan untuk minum

Disiplin Ilmu Pengurusan Diri (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2 5 1. Urus Diri 1.2 Cara makan dan minum yang betul

SK SULTAN ABU BAKAR (1) MUAR 1.2.3 Menunjukkan cara makan dan minum yang betul 1.2.4 Mengamalkan cara makan dan minum yang betul

1. Urus Diri

1.3 Mengamalkan cara berpakaian yang betul

1.3.1 Menamakan jenis-jenis pakaian

1. Urus Diri

1.3 Mengamalkan cara berpakaian yang betul

1.3.2 Membezakan jenis-jenis pakaian 1.3.3 Membezakan pakaian mengikut jantina

8 1. Urus Diri 1.3 Mengamalkan cara berpakaian yang betul 1.3.4 Menunjuk cara memakai jenis-jenis pakaian

2. Kebersihan dan Kesihatan

2.1 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri

2.1.1 Menyatakan cara-cara penjagaan kebersihan diri

Disiplin Ilmu Pengurusan Diri (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2

SK SULTAN ABU BAKAR (1) MUAR

10

2. Kebersihan dan kesihatan

2.1 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri

2.1.2 Melakukan langkah-langkah penjagaan kebersihan diri

11

2. Kebersihan dan kesihatan

2.2 Penjagaan kebersihan pakaian

2.2.1 Menamakan alatan kebersihan pakaian

12

2. Kebersihan dan kesihatan

2.2 Penjagaan kebersihan pakaian

2.2.2 Menunjukkan cara-cara menggunakan peralatan membersihkan pakaian

13

2. Kebersihan dan kesihatan

2.3 Menggunakan alat kebersihan diri

2.3.1 Menamakan alatan kebersihan diri 2.3.2 Menyatakan fungsi alatan kebersihan diri

14

2. Kebersihan dan kesihatan

2.3 Menggunakan alat kebersihan diri

2.3.3 Menyatakan cara menggunakan alatan kebersihan diri 2.3.4 Menunjuk cara membersihkan anggota badan menggunakan alatan

Disiplin Ilmu Pengurusan Diri (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2

SK SULTAN ABU BAKAR (1) MUAR kebersihan diri 2.3.5 Amali menggunakan alatan kebersihan diri

16

3. Penggunaan tandas dan bilik air

3.1 Peraturan menggunakan tandas dan bilik air

3.1.1 Mengenal jenis-jenis tandas dan bilik air

17

3. Penggunaan tandas dan bilik air

3.1 Peraturan menggunakan tandas dan bilik air

3.1.2 Menyatakan peraturan menggunakan tandas dan bilik air

18

3. Penggunaan tandas dan bilik air

3.1 Peraturan menggunakan tandas dan bilik air

3.1.3 Amali menggunakan tandas duduk dan cangkung

19

3. Penggunaan tandas dan bilik air

3.1 Peraturan menggunakan tandas dan bilik air

3.1.3 Latihan amali menggunakan bilik air

Disiplin Ilmu Pengurusan Diri (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2

SK SULTAN ABU BAKAR (1) MUAR

20

3. Penggunaan tandas dan bilik air

3.2 Kebersihan tandas dan bilik air

3.2.1 Menamakan alatan untuk membersihkan tandas dan bilik air

21

3. Penggunaan tandas dan bilik air

3.2 Kebersihan tandas dan bilik air

3.2.2 Menyatakan fungsi alatan kebersihan tandas dan bilik air

22

3. Penggunaan tandas dan bilik air

3.2 Kebersihan tandas dan bilik air

3.2.3 Latihan amali kebersihan tandas dan bilik air

23

4. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah

4.1 Kebersihan dalam bilik darjah

4.1.1 Menamakan alatan kebersihan dalam bilik darjah

24

4. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah

4.1 Kebersihan dalam bilik darjah

4.1.2 Menyatakan fungsi alatan kebersihan dalam bilik darjah

Disiplin Ilmu Pengurusan Diri (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2

SK SULTAN ABU BAKAR (1) MUAR

25

4. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah

4.1 Kebersihan dalam bilik darjah

4.1.3 Latihan amali membersihkan bilik darjah

26

4. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah

4.2 Kebersihan luar bilik darjah

4.2.1 Menamakan alatan kebersihan luar bilik darjah

27

4. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah

4.2 Kebersihan luar bilik darjah

4.2.2 Menyatakan fungsi alatan kebersihan luar bilik darjah

28

4. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah

4.2 Kebersihan luar bilik darjah

4.2.3 Latihan amali membersihkan luar biik darjah

29

5. Pengurusan tempat tinggal

5.1 Ruang atau bilik dalam rumah

5.1.1 Menyebut ruang atau bilik dalam rumah

Disiplin Ilmu Pengurusan Diri (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2

SK SULTAN ABU BAKAR (1) MUAR

30

5. Pengurusan tempat tinggal

5.1 Ruang atau bilik dalam rumah

5.1.2 Menamakan perabot di bilik tidur

31

5. Pengurusan tempat tinggal

5.1 Ruang atau bilik dalam rumah

5.1.3 Menamakan alatan di bilik tidur

32

5. Pengurusan tempat tinggal

5.1 Ruang atau bilik dalam rumah

5.1.4 Menamakan perabot di ruang tamu

33

5. Pengurusan tempat tinggal

5.1 Ruang atau bilik dalam rumah

5.1.5 Menamakan alatan di ruang tamu

39

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

40

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Disiplin Ilmu Pengurusan Diri (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2

SK SULTAN ABU BAKAR (1) MUAR

Disiplin Ilmu Pengurusan Diri (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

Anda mungkin juga menyukai