1.

S

i

a

p

a

k

a

h T u n

B

a

p

a

Kemerdekaan?

2. 2 . B i l a k a h t a r i k h m e n g i s y t i h a r k a n nama Jalur Gemilang? 3. . Lagu Kebangsaan Malaysia ialah a) Negeriku b) Negaraku Cemerlang c) Negaraku

D r . Mahathir

2. Siapakah yang melaungkan perisytiharan kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957? a) Tun Abdul Razak b) Tunku Abdul Rahman c) Dato’ Seri Dr. Mahathir 3. Berapakah jalur yang terdapat dalam Bendera Jalur Gemilang? a) 13 b) 14 c) 15 4. Sebutkan tarikh penuh kemerdekaan Malaysia? .................................................................................. 5. Apakah peranan Parlimen ? a) Menggubal dasar kerajaan b) Melantik Ahli Dewan Undangan Negeri c) Menggubal undang-undang 6. Tahun 2010 adalah ulangtahun kemerdekaan Malaysia yang ke-... ....................................................................................... 7. Lagu Terang Bulan merupakan lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu yang berasal dari negeri? ....................................................................................... 8. Bilakah kereta nasional negara dilancarkan? a) 1985 b) 1986 c) 1987 9. Logo berikut adalah logo semasa sambutan kemerdekaan pada tahun 2007 . Apakah tema sambutan kemerdekaan pada tahun tersebut?

Tema : …....................................... 10. Tun Abdul Razak merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua. a) Betul b) Salah c) Tidak pasti

.. Tun Abdul Razak dikenali sebagai? a) Bapa Pembangunan b) Bapa Kewangan c) Bapa kemerdekaan BAHAGIAN PERTAMA 1......................... 14.. Siapakah Yang Di .............. Apakah tema hari kemerdekaan yang ke-52? 6..11... Bendera British telah diturunkan jam 12 malam pada 31 Ogos 1957................................. Di negeri manakah beliau dilahirkan? 4...... Siapakah yang digelar Bapa Perpaduan? 3............. 16.... Bilakah pengisytiharan rasmi Rukun Negara? a) 31 Ogos 1969 b) 31 Ogos 1970 c) 31 ogos 1971 17....... Siapakah Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan yang kesepuluh? ......... Apakah bunga kebangsaan Malaysia? ..... Apakah peristiwa penting yang berlaku pada 16 September 1963 ? a) Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu b) Kerajaan mengistihar Darurat c) Penubuhan Malaysia 18.... 1Malaysia adalah idealisme yang diasaskan oleh Dato Seri Najib Tun Razak....... Apakah 8 nilai yang terdapat dalam 1Malaysia 5..................Pertuan Agong Malaysia yang pertama ? a) Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj b) Tuanku Abdul Rahman c) Tengku Ismail Petra 13......... Bilakah Dato’ Seri Dr.. Apakah tema sambutan Kemerdekaan Malaysia pada tahun 2010 ? a) Malaysiaku Gemilang b) Keranamu Malaysia c) 1 Malaysia Menjana Tranformasi 15............ Di manakah peristiwa penurunan bendera tersebut berlaku? a) Dataran Merdeka b) Stadium Merdeka c) Stadium Bukit Jalil 19............... Siapakah Angkasawan Malaysia yang pertama ? .................... Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan............ Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia? a) 1980 b) 1981 c) 1982 12.. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang ke-3? 2......

Bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang. Namakan Bapa Kewartawanan Malaysia? 10. Apakah nama Suruhanjaya yang ditubuhkan untuk meninjau pandangan rakyat di Sabah. Jawatankuasa Persiapan Kemerdekaan 1957? 2. Namakan dua daripada ahli-ahli yang menganggotai suruhanjaya ini? 7. apakah yang dimaksudkan dengan lambang bulan dan bintang yang terdapat pada bendera tersebut? BAHAGIAN KEDUA 1.? 51 52 53 .7. Siapakah yang mencipta bendera Malaysia yang juga dikenali sebagai “Jalur Gemilang”? 4. Apakah nama jawatankuasa yang dibentuk pada Julai 1961 bagi membincangkan pembentukan Malaysia? 5. Bilakah tarikh penubuhan Malaysia? 9. Siapakah Pesuruh Jaya Tinggi British di Tanah Melayu semasa pengisytiharan kemerdekaan 1957? 3. Siapakah Menteri Pelajaran Malaysia sekarang? 8. Betul Salah Lagu Terang Bulan merupakan lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu yang berasal dari negeri… Selangor Kedah Perak Sabah Tahun ini merupakan tahun kemerdekaan yang ke. dan Sarawak terhadap pembentukan Malaysia? 6. Apakah reaksi Negara jiran dengan pembentukan Malaysia? Siapakah Bapa Kemerdekaan? Tunku Abdul Rahman Tunku Abdul Razak Tun Hussein Onn Tun Mahathir Mohamad Bilakah Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad mengisytiharkan nama Jalur Gemilang pada Bendera Malaysia? 31 Ogos 1997 31 Ogos 1998 Bilakah nama Persekutuan Tanah Melayu ditukar kepada Malaysia? 1963 1969 1975 1987 Tun Hussein Onn adalah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Siapakah Pengerusi dan Timbalan Pengerusi.

54 Rekabentuk Bendera Persekutuan Tanah Melayu yang pertama mempunyai 11 jalur berwarna… Biru-Putih Merah-Putih Kuning-Putih Hijau-Putih Peristiwa penurunan bendera British pada 31 Ogos 1957. jam 12 malam berlaku di… Dataran Merdeka Padang Kelab Selangor Stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur Convention Centre Tahun berapakah Singapura keluar daripada Persekutuan Malaysia? 1965 1966 1971 1975 Apakah tema Hari Merdeka tahun ini? Malaysiaku Gemilang Cemerlang Gemilang Terbilang Perpaduan Teras Kejayaan 1Malaysia Menjana Transformasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful