Anda di halaman 1dari 13

Sektor Pembangunan Kemanusiaan HAL EHWAL MURID: UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING RUMUSAN PERANCANGAN STRATEGIK BIL 1 MATLAMAT

STRATEGIK Membina kecemerlangan sahsiah, emosi, potensi, disiplin, intelektual dan spiritual murid untuk pembangunan murid. OBJEKTIF 1. Memantapkan mutu sahsiah dan nilai moral agama di kalangan semua murid. STRATEGI 1. Program Motivasi Murid AKTIVITI / KOD PIPP 1. Program Motivasi Murid Tahun 5 & 6. HURAIAN AKTIVITI 1. Perbincangan bersama guru besar dan AJK Unit Bimbingan & Kaunseling. 2. Penyediaan Kertas konsep. 3. Pelaksanaan program. 4.Pelaporan 1. Perbincangan bersama guru besar dan AJK Unit Bimbingan & Kaunseling. 2. Penyediaan Kertas konsep. 3. Pelaksanaan program. 4.Pelaporan 1. Perbincangan bersama guru besar dan AJK Unit Bimbingan & Kaunseling. 2. Penyediaan Kertas konsep. 3. Meminta guru-guru kelas menyenaraikan nama murid-murid yang memerlukan bimbingan daripada guru-guru. 3. Pelaksanaan program. 4.Pelaporan 1. Penyediaan kertas kerja program. 2. Perbincangan bersama guru besar. 3. Melaksanakan program. - Slot pertama bersama guruguru. - Slot kedua bersama-sama semua murid. 4. Penilaian

2. Kursus Kecemerlangan

1. Mengadakan Kursus Kecemerlangan Sahsiah

3. Mengadakan program anak angkat

1. Program Mentor-Mentee

4. Pemantauan dan bimbingan

1. PT Mc CARE

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012


1

Sektor Pembangunan Kemanusiaan HAL EHWAL MURID : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING RUMUSAN PERANCANGAN STRATEGIK BIL MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF STRATEGI AKTIVITI / KOD PIPP 2. Masih Ada Sayang HURAIAN AKTIVITI 1. Penyediaan kertas kerja. 2. Perbincangan bersama guru besar. 3. Menyenaraikan nama-nama murid GALUS yang memerlukan bimbingan dari segi akademik. 4. Memilih guru-guru yang berkarisma dan mantap untuk mengadakan sesi bimbingan kepada murid-murid tersebut. 5. Pelaksanaan program. 6. Pelaporan.

PERANCANGAN STRATEGIK SEKTOR : Sektor Pembangunan Kemanusiaan

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012


2

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 2

: :

Peningkatan mutu sahsiah dalam pencapaian modal insan cemerlang masih di tahap minimum. Membina kecemerlangan sahsiah, emosi, potensi, disiplin, intelektual dan spiritual murid untuk pembangunan murid.

Bil

Objektif

KPI

TOV

Sasaran 2010 2011

2012

(Inisiatif) Strategi

1. Memantapkan mutu sahsiah dan nilai moral agama di kalangan semua murid.

% pencapaian

62.33%

70.00%

85.00%

100% 1. Program Motivasi Murid

2. Kursus Kecemerlangan 3. Mengadakan Program Anak Angkat. 4. Pemantauan dan Bimbingan

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 1 : : Memantapkan mutu sahsiah dan nilai moral agama di kalangan semua murid. Program Motivasi Murid

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012


3

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana

KPI

Output

Catatan

Program Motivasi Murid Tahun 5 & 6

Guru Penolong Kanan HEM, Guru Bimbingan & Kaunseling

RM 200.00

Mac

% pencapaian

100%

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 2 : : Memantapkan mutu sahsiah dan nilai moral agama di kalangan semua murid. Kursus Kecemerlangan

Bil

Aktiviti

Pegawai

Kos/Sumber

Tempoh Masa

KPI

Output

Catatan

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012


4

Bertanggungjawab

Tarikh Jangka

Tarikh Laksana

Kursus Kecemerlangan Sahsiah

Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Bimbingan & Kaunseling

RM 200.00

April

% pencapaian

100%

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 3 : : Memantapkan mutu sahsiah dan nilai moral agama di kalangan semua murid. Program Anak Angkat

Bil

Aktiviti

Pegawai

Kos/Sumber

Tempoh Masa

KPI

Output

Catatan

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012


5

Bertanggungjawab

Tarikh Jangka

Tarikh Laksana % pencapaian 100%

Program MentorMentee

Guru Bimbingan & Kaunseling dan guruguru yang dipilih sebagai mentor.

RM 100.00

Feb - Nov

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 4 : : Memantapkan mutu sahsiah dan nilai moral agama di kalangan semua murid. Pemantauan dan Bimbingan

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana

KPI

Output

Catatan

PT Mc CARE

GPK HEM, Guru

RM50.00

Feb

100%

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012


6

Bimbingan & Kaunseling,

pencapaian

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 4 : : Memantapkan mutu sahsiah dan nilai moral agama di kalangan semua murid. Pemantauan dan Bimbingan

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Laksana

KPI

Output

Catatan

Masih Ada Sayang

GPK Pentadbiran, GPK HEM, Guru Bimbingan & Kaunseling, semua

RM100.00

Jun November

% pencapaian

100%

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012


7

guru tahun 6 subjek teras.

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: : : : :

M1:1:1 Program Motivasi Murid Tahun 5 & 6 Program perlu memberikan kesan yang mendalam kepada murid-murid tersebut. Meningkatkan lagi nilai murni dan keagamaan di kalangan murid-murid T2F3S6

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan

Kos Pelaksanaan

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

Perbincangan bersama guru besar dan AJK Unit B&K

Mac 2010/ 2011/ 2012

Rangka program

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012


8

2 3 4

Penyediaan kertas kerja Pelaksanaan program Pelaporan

Mac 2010/ 2011/ 2012 Mac 2010/ 2011/ 2012 Mac 2010/ 2011/ 2012 RM200.00

Senarai nama murid

Fail laporan aktiviti Unit B&K

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: : : : :

M1:1:2 Kursus Kecemerlangan Sahsiah Pemantapan sahsiah murid Memperbaiki sahsiah dan tingkahlaku murid yang masih di tahap minima T2F3S3

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan

Kos Pelaksanaan

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

Perbincangan bersama guru besar dan AJK Unit B&K.

April 2010/ 2011/2012


9

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012

2 3 4

Penyediaan kertas kerja Pelaksanaan program Pelaporan

April 2010/ 2011/2012 April 2010/ 2011/2012 April 2010/ 2011/2012 RM200.00

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: : : : :

M1:1:3 Program Mentor-Mentee Murid-murid mendapat bimbingan secara langsung daipada guru yang dijadikan mentor. Menyusun semula objektif latihan dan meningkatkan kelancaran aktiviti T2F3S3

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Feb-Nov 2010/ 2011/2012 Feb-Nov 2010/ 2011/2012 Feb-Nov 2010/ 2011/ 2012
10

Kos Pelaksanaan

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

1. Perbincangan bersama guru besar dan AJK Unit Bimbingan & Kaunseling. Penyediaan Kertas konsep. Pelaksanaan program.

2 3

Senarai nama murid RM100.00

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012

Pelaporan

Feb-Nov 2010/2011/2012

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: : : : :

M1:1:4 PT Mc CARE Menggalakkan guru dan murid untuk saling menyayangi dan disayangi Meningkatkan rasa loving and caring di kalangan guru dan murid T2F3S5

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Feb 2010/ 2011/ 2012 Feb 2010/ 2011/ 2012 Feb 2010/ 2011/ 2012 Feb 2010/ 2011/ 2012

Kos Pelaksanaan

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

1 2 3 4

Penyediaan kertas kerja program. Perbincangan bersama guru besar Melaksanakan program Slot 1 - bersama guru-guru

RM50.00

Kertas lembaran

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012


11

5 6

Slot 2 - bersama semua murid Penilaian

Feb 2010/ 2011/ 2012 Feb 2010/ 2011/ 2012

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP

: : : : :

M1:1:4 Masih Ada Yang Sayang Masih terdapat murid yang masih mempunyai tahap pncapaian akademik yang minima. Memberikan motivasi kepada murid supaya lebih meningkatkan kualiti pencapaian akademik T2F3S3

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Feb-Nov 2010/ 2011/ 2012 Feb-Nov 2010/ 2011/ 2012 Feb-Nov 2010/ 2011/ 2012 Feb-Nov 2010/ 2011/ 2012
12

Kos Pelaksanaan

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran Berkenaan

1 2 3

Penyediaan kertas kerja.

Perbincangan bersama guru besar Menyenaraikan nama-nama murid GALUS yang memerlukan bimbingan dari segi akademik Memilih guru-guru yang berkarisma dan mantap untuk mengadakan sesi bimbingan

Senarai nama murid GALUS RM100.00 Kertas lembaran

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012

kepada murid-murid tersebut. 5 6 Pelaksanaan program Pelaporan Feb-Nov 2010/ 2011/ 2012 Feb-Nov 2010/ 2011/ 2012

PERANCANGAN STRATEGIK 2010 2012


13

Anda mungkin juga menyukai