RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SENI VISUAL PROJEK PENGHASILAN KARYA TINGKATAN ENAM MINGG U BIDANG/TAJU K PENGENALAN OBJEKTIF

a. mengenalpasti soalan AKTIVITI 1. Guru edarkan soalan 2. Penerangan dan perbincanagn kehendak setiap soalan. 1. Perbincangan tajuk-tajuk pilihan pelajar dan contoh. 2. membuat carta Gannt bagi menentukan gerak kerja dilaksana. 1. Pelajar ke perpustakaan bagi mendapatkan bahan /maklumat. 2. Pelajar ke makmal komputer bagi mengumpul maklumat dan gambar-gambar. 3. Pelajar mengambil gambar-gambar berkaitan tajuk di luar kawasan sekolah 1. Pelajar membuat kajian penyelidikan lakaran berkaitan tajuk. CATATA N

PEMILIHAN TAJUK

a. Membuat keputusan soalan yang dipilih dan menetapkan tajuk kajian. b. Membuat carta gannt/jadual kerja a. membuat hipotesis berkaitan tajuk b. mengumpul maklumat

HIPOTESIS

a. Menghasilkan KAJIAN lakaran-lakaran SUMBER IDEA DAN CATATAN berdasarkan bahan dan maklumat yang dikumpul.

PERKEMBANG AN IDEA

a. menghasilkan 5 lukisan

1. memilih (sekurangkurangnya) 5 daripada lakaran dan menghasilkan perkembangan idea 1. menyusun atur rekaletak motif dengan 4 komposisi berbeza. 1. mewarnakan lukisan dengan 4 warna berbeza 1. bereksperimen dengan bahan dan teknik mewarna 1. frame kayu ditempah berdasarkan saiz yang telah ditetapkan 2. meregang kain blacu 3. menyapu cat emulsiaon 1. membuat lakaran dan lukisan 1. mewarna catan. 1. membuat kemasan pada hasil catan 2. memasang frame kayu

KAJIAN KOMPOSISI

a. menghasilkan 4 kajian komposisi

KAJIAN WARNA KAJIAN TEKNIK PENGHASILA N KARYA

a. menghasilkan 4 kajian warna a. menghasilkan 4 kajian media dan teknik a. menyediakan kanvas

PENGHASILA N KARYA PENGHASILA N KARYA PENGHASILA N KARYA

a. ’under painting’ a. proses mewarna

a. kemasan kerja

CARTA GANNT PROJEK PENGHASILAN KARYA BIL 1. TAJUK PENGENALAN a. mengetahui soalan PEMILIHAN TAJUK a. membuat keputusan pilihan soalan HIPOTESIS a. membina tanggapan b. mengumpul maklumat c. mengumpul gambar KAJIAN SUMBER IDEA a. lakaran awal beserta catatan PERKEMBANGAN IDEA a. penggayaan hal benda melalui penambahan dan pengurangan olahan b. melukis hal benda dengan bilangan lebih dari 5 lukisan. 6. KAJIAN KOMPOSISI JAN / FE B MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP

2.

/

3.

/

/

/

/

4.

/

5.

/

/

/

/ /

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

KAJIAN WARNA KAJIAN TEKNIK PENGHASILAN KARYA KEMASAN AKHIR PAMERAN PENGHANTARAN KE JPNS / / / / / / / /

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful