Anda di halaman 1dari 8

PLAN STRATEGIK PANITIA BAHASA TAMIL BIDANG KURIKULUM

Isu 1. Pencapaian peratus kelulusan mata pelajaran Bahasa Tamil adalah rendah.

Masalah 1. Peratus lulus matapelajaran BT dalam PKSR tidak mencapai 90% dan UPSR tidak mencapai 100%. 2. Peratus murid yang pelajaran BT tidak mencapai 50% dalam PKSR dan UPSR. 3. Kemahiran murid untuk membinana ayat dan menulis karangan amat lemah

Matlamat 1.Meningkatkan kelulusan mata pelajaran BT dalam PKSR 90% dan UPSR 100%. 2. Meningkatkan peratus A bagi mata pelajaran BT dalam PKSR dan UPSR sehingga mencapai 50%.

Strategi 1. Memberi penekanan kepada murid yang lemah untuk mencapai keputusan yang lebih baik.

Indikator Pencapaian (KPI) 1. Peratus murid yang lulus mata pelajaran BT dalam PKSR dan UPSR. 2. Peratus murid yang

2. . Memberi penekanan kepada murid yang tidak dapat menguasai Mata pelajran BT.

mendapat gred A bagi mata pelajaran BT dalam PKSR dan UPSR.

mendapat gred A bagi mata murid yang mendapat gred

3. Keupayaan murid 3. Meningkatkan kemahiran murid untuk membina ayat dan menulis karangan. 3 Memberi pendedahan kepada murid untuk menguasai kemahiran membina ayat dan menulis karangan mengikut soalan. menulis karangan. (kertas 2).

2. Guru kurang pendedahan dan kemahiran dalam KSSR.

1. Tidak menguasai teknik pengajaran dan pembelajaran.

1. Meningkatkan kemahiran teknik pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru.

4. Guru lebih yakin semasa menjalankan proses P&P

PELAN TAKTIKAL PANITIA SAINS

BIDANG KURIKULUM Kos / Sumber Bil 1. Program Bngkel dan ceramah teknik menjawab soalan BT (pemahaman dan penulisan) 2. Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru mata pelajaran BT. menguasai teknik P&P 3. Pertandingan menulis karangan Meningkatkan kemahiran dan menguji tahap penulisan murid. 1.Guru Besar 2. Guru Penolong Kanan 3. Ketua Panitia Sains 4. Guru Sains Mei RM 50.00 60% murid Mengusai kemahiran menulis karangan. 80% murid Pengetahuan murid Objektif Meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan Kertas 1 dan kertas 2. Meningkatkan kemahiran pedagogi semua guru BT. Tanggungjawab 1.Guru Besar 2. Guru Penolong Kanan 3. Ketua Panitia Sains 1.Guru Besar 2. Guru Penolong Kanan 3. Ketua Panitia BT 4. Guru BT Mei - Nov RM 150.00 Tempoh Feb - Jun RM 150.00 TOV 50% murid menguasai kemahiran menjawab soalan. 70% guru menguasai kemahiran pedagogi BT. 100% guru BT mengusai kemahiran pedagogi BT. ETR Kelulusan 100% Indikator Pencapaian Peratus murid berupaya menjawab dalam Kertas 1 dan 2. Kemahiran pedagogi guru

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA TAMIL 2012

Projek Objektif

Bngkel dan ceramah Meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan Kertas 1 dan 2 untuk mendapat keputusan yang cemerlang Feb Jun 2012 Semua murid tahap 2 Semua guru Bahasa Tamil 1.Taklimat program 1.1Ucapan Ketua Panitia Penerangan tentang program Perlantikan AJK 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 1.1Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan. 3. Perbincangan sesama AJK untuk melaksanakan program. 3.1 Program dijalankan pada hujung minggu iaitu pada hari sabtu.
4.

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses kerja

Perlaksanaan aktiviti 4.1 Fasilitutor memberitahu cara ataupun teknik menjawab soalan. 4.2 Menjawab soalan dengan bimbingan fasilitutor.

Kekangan

1. Status motivasi murid yang rendah.

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia Penilaian dilakukan oleh Guru Besar Guru PK dan guru BT. Penambahbaikan dilakukan semasa P&P dijalankan.

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2012 Projek Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru

Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses kerja

Meningkatkan kemahiran pedagogi guru Feb Jun 2012 Semua guru Bahasa Tamil Semua guru Bahasa Tamil 1 Taklimat program 1.1Ucapan Ketua Panitia 1.3 Penerangan tentang program Perlantikan AJK 2.Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan. 3. Perbincangan sesama AJK untuk melaksanakan program. 3.1 Program dijalankan pada hujung minggu iaitu pada hari sabtu. 4.Perlaksanaan aktiviti Penceramah memberi taklimat dan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

penerangan. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia Penilaian formatif dijalankan setiap hari Penambahbaikan dilakukan setiap kali P&P dijalankan.

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2012 Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses kerja Pertandingan menulis karangan Meningkatkan kemahiran menulis karangan Mei Jun 2012 Semua murid sekolah Semua guru Bahasa Tamil 1. Taklimat program

1.1 Ucapan Ketua Panitia 1.2 Perangan tentang program 1.3 Perlantikan AJK 2. Perbincangan sesama AJK
3. Perlaksanaan aktiviti

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

1.Tahap kemahiran menulis karangan masih lemah Pemantauan dilakukan oleh Guru. Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia Keputusan markah murid. Penambahbaikan dilakukan setiap kali P&P dijalankan.