Anda di halaman 1dari 2

AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT 1975 (PIN) 2000

TUJUAN y y y Membuat peruntukan untuk memusnah dan mengawal serangga pembawa penyakit Memeriksa dan merawat pesakit penyakit bawaan serangga pembawa penyakit Perkara yang berkaitan denganya

TAFSIRAN

Inspektor Seseorang inspektor kesihatan dalam perkhidmatan kerajaan/perkhidmatan PBT dan termasuklah seseorang yang ditetapkan secara bertulis oleh Ketua Pengarah/Pegawai Kesihatan sebagai inspektor. Pemunya Orang yang pada masa itu menerima sewa mana-mana premis bagi pihaknya sendiri/sebagai ejen/sebagai pemegang amanah/penerima sewa Penduduk Menduduki/menjaga/mengurus/mengawal mana-mana premis tidak termasuk penginap Premis Bagunan termasuklah tanah,tempat atau binaan digunakan bagi dicadangkan bagi kediaman manusia Serangga pembawa penyakit Apa-apa serangga yang menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang ternakan termasuklah telur, larva dan pupa serannga

KUASA PEGAWAI BERKUASA y Sek. (5) - Kuasa memasuki premis Memasuki dan memeriksa premis dari 6 am 10 pm dengan dan tanpa pembantu Member notis 24 jam bagi memasuki premis di luar waktu Penduduk/pemunya perlu member kerjasama di kehendaki oleh pegawai berkuasa Boleh menggunakan kekerasan untuk dapatkan maklumat yang masuk bersama pembantunya Sek.(6) - Kuasa Menyita Mengambil dan menyita barang1 yang disyaki dan isi kandungan2 untuk di periksa Menyediakan senarai barang yang di ambil dan beri 1 salinan kepada pemunya/penduduk dan sbgnya Melupuskan barang yang diambil sekiranya tiada tuntutan di buat dalam masa 2 minggu dari tarikh penyitaan jika tiada pertuduhan di buat Melupuskan serangga pembawa penyakit pada bila-bila masa dan benda mudah rosak secara di fikir sesuai
Page 1

MSO BPPKP 2010-4256

KUASA AM y Sek. 8 (3) (a) : Pegawai berkuasa boleh memerintahkan premis atau sebahagianya di tutup sehingga langka-langkah perlu di lakukan untuk memastikan premis itu tidak lagi boleh membiak serangga pembawa penyakit (5) : pegawai berkuasa hendaklah memberitahu pemunya tentang langkahlaangkah yang perlu di lakukan (6) : pegawai berkuasa boleh melakukan mana-mana langkah yang perlu di lakukan oleh perintah tersebut jika perintah tidak di patuhi

PELBAGAI y Sek. 16 - Penyampain Perintah dll Kaedah penyampain perintah,saman dan dokumen:o Penama, orng dewasa > 18, di alamat tinggal terakhirnya Jika badan pertubuhan/firma, serahkan kepada Pengarah,SU dan ahli lembaga pengarahnya Perintah/notis hendaklah diserahkan menggunakan nama pemunya premis Kepada orang dewasa dan dipamerkan di tempat yang mudah di lihat Sek. 21 Penalti bagi menghalang Seseorang yang menghalang tugas pegawai berkuasa boleeh di kenakan denda tidak melebihi RM 10,000.00 dan penjara tidak lebih 2 tahun dan kedua-duanya Sek. 23 Penalti Am Kesalahan pertama denda RM 10,000 atau penjara tidak > 2 tahun atau keduaduanya Kesalahan kedua denda RM 50,000 atau penjara tidak > 5 tahun Kesalahan seterusnya denda RM 500 setiap hari kesalahan di lakukan Sek.25 Kompaun Kesalahan Pegawai berkuasa boleh mengkompaun sesuatu kesalahan tidak lebig RM 500 Tindakan pendakwaan boleh di mulakan sekiranya tawaran kompaun tidak di jelaskan selepas tempoh atau tarikh lanjutan di berikan Tiada pendakwaan boleh di lakukan keatas kerana tidak menjelaskan kompaun

MSO BPPKP 2010-4256

Page 2