Anda di halaman 1dari 4

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG JALAN BUKIT GAMBIR , 11700 PULAU PINANG

Tel : 04-657 5500, Faks : 04-658 2500 http://www.jpnpenang.edu.my

SEMAKAN BAHAN SOKONGAN P&P KSSR MATEMATIK


Tanda () jika ada

BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KSSR MATEMATIK

TAHUN 1

Bhn Bercetak
(hard copy)

DOKUMEN STANDARD KSSR MATEMATIK TAHUN 1 DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 1 REKOD TRANSIT MATEMATIK TAHUN 1 REKOD PELAKSANAAN EVIDENS MATEMATIK TAHUN 1 PEMETAAN EVIDENS MATEMATIK TAHUN 1 FORMAT PENULISAN RPH MATEMATIK TAHUN 1 MODUL P&P MATEMATIK TAHUN 1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN SP MATEMATIK TAHUN 1 MUAT TURUN BAHAN KSSR DARI PORTAL SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK www.jpnpp.edu.my Tanda () jika ada

BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KSSR MATEMATIK

TAHUN 2

Bhn Bercetak
(hard copy)

DOKUMEN STANDARD KSSR MATEMATIK TAHUN 2 DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 2 REKOD TRANSIT MATEMATIK TAHUN 2 REKOD PELAKSANAAN EVIDENS MATEMATIK TAHUN 2 PEMETAAN EVIDENS MATEMATIK TAHUN 2 FORMAT PENULISAN RPH MATEMATIK TAHUN 2 MODUL P&P MATEMATIK TAHUN 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN SP MATEMATIK TAHUN 2 CD HASIL BENGKEL PESERTA KURSUS KSSR THN 2 YANG DIEDARKAN KE SEKOLAH MELALUI PPD MUAT TURUN BAHAN KSSR DARI PORTAL SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK www.jpnpp.edu.my

Disediakan oleh Ketua Panitia Matematik :

Cop dan tandatangan Guru Bes

Nama : No. K/P :


* Sila cetak borang ini, lengkapkan maklumat dan kembalikan ke Sektor Pengurusan Akademik (U/P: Penyelia Matematik Rendah : Pn. Norfaizah binti Abdullah)

Tarikh :

* Sila cetak borang ini, lengkapkan maklumat dan kembalikan ke Sektor Pengurusan Akademik (U/P: Penyelia Matematik Rendah : Pn. Norfaizah binti Abdullah)

SR MATEMATIK
Tanda () jika ada

Salinan Digital
(soft copy)

Tanda () jika ada

Salinan Digital
(soft copy)

p dan tandatangan Guru Besar :

* Sila cetak borang ini, lengkapkan maklumat dan kembalikan ke Sektor Pengurusan Akademik (U/P: Penyelia Matematik Rendah : Pn. Norfaizah binti Abdullah)

* Sila cetak borang ini, lengkapkan maklumat dan kembalikan ke Sektor Pengurusan Akademik (U/P: Penyelia Matematik Rendah : Pn. Norfaizah binti Abdullah)