Anda di halaman 1dari 1

Salam perpaduan bertitahan intan kemesraan saya ucapkan kepada Tuan Peneraju Majlis,barisan panel juri yang bijak

bestari,penjaga masa yang setia dengan detik waktunya,dan seterusnya kulasentana dewan yang ceria di hati tinggi pekerti. Kulawarga dewan yang saya muliakan, Mauduk yang akan saya sampaikan ialah kepentingan budi bahasa dalam kehidupan . Budi bahasa didefinisikan kepada tutur kata, perlakuan,sopan-santun dan tatatertib,akal kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan tercantum dalam kata-kata mulia,dengan kata lain.setiap gerak laku,tutur kata,tata hidup dan pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi maupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa. Budi bahasa merupakan budi bahasa yang baik yang perlu ada pada setiap orang agar segala tindakan mereka terpimpin dan tidal menyeleweng dari norma-norma social yang dikehandaki dalam masyarakat.budi bahsa ini penting untuk melahirkan insane yang mulian,unggul dan utopia demi merealisikan misi nasional Negara ke arah wawasan 2020.sejajar dengan itu,subjek pendidikan moral dan pendidikan islam telah diajar di sekolah-sekolah untuk membentuk generasi muda yang sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka . Kulawangsa dewan penggerak kawasan, Lontaran idea pertama,nilai budi bahasa penting dalam kehidupan dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia .penerapan nilai murni yang kukuh akan melahirkan ummah yang berakhlak mulia.iman al-ghazali mengatakan apabila hendak mengenali wajah lihatlah pada cermin,teteapi apabila hendak mengenali diri lihatlah pada wajah .kata-kata tersebut mengatakan keperibadian dan berakhlak mulia menjadi tali pengukur kepada setiap individu.sesungguhnya berahklak mulia amat dituntur dari sudut budaya,peradaban dan agama kita.amalan nilai-nilai murni dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani,rohani,emosi dan intelek.kini,