Anda di halaman 1dari 1

KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN

FORMAT PEMERKAHAN CASE STUDY Nama Pelatih : Tahun : BIL 1 Semester : PERKARA Pengenalan dan penyataan masalah yang jelas Pencarian literature yang lengkap dan relevan Perbincangan & hujah yang jelas, kukuh serta menunjukkan keaslian Rumusan yang padat dan konklusif Sumber rujukan yang sesuai dan mencukupi Format : - Kulit pakej yang jelas - Bilangan perkataan seperti yang ditetapkan - Cetakan yang jelas dan bersih - Penjilidan yang kemas - Format mengikut yang ditetapkan Demerit: - Kesilapan ejaan > 20 perkataan JUMLAH No. Matrik : Kawasan Penempatan: WAJARAN 10 SKOR CATATAN

2 3 4 5 6

20 40 10 10

2 2 2 2 2 -5

NOTA : Kelewatan penghantaran tugasan akan diperiksa berdasarkan wajaran 80%

Tandatangan Pemeriksa Nama Tarikah

: : . : .