SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEPALA BATAS 13200 KEPALA BATAS, SPU PULAU PINANG

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

BAHASA MELAYU
TINGKATAN SATU NAMA GURU :...........................................................................
1

Minggu / Tajuk
Minggu 1 LISAN Memberi arahan / Panduan Hari Pertama di Sekolah Menengah (Interpersonal dan Maklumat) Genre NOVEL Aspek 1. Pengenalan novel - ciri-ciri novel - penulis 2. Sinopsis (Estetik dan maklumat) RINGKASAN Petikan Umum PENGURUSAN KEWANGAN YANG BERHEMAH (Maklumat)

Objektif/HPU/HPK/HHP
OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Berbual dan berbincang tentang kehidupan harian rakan. 2. Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu perkara. HPU : 1.0 HPK : 1.2 HHP : Aras 1 (i), (v) HPU : 7.0 HPK : 7.3 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 ciri novel. 2. Menulis sinopsis untuk Bab 1 dan Bab 2 HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengenal pasti isi-isi penting yang terdapat dalam petikan yang dibaca. 2. Menulis ringkasan yang lengkap. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.5 HHP : Aras 1 (i), (iv)

Penyerapan dan Pengabungjalinan
SISTEM BAHASA Kata Nama Kata Ganti Nama Diri PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama KBT : (a) KB – menjana idea (b) Belajar cara belajar (BCB) BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

Petikan Berita Akhbar Lembaran Pengurusan Grafik BTT1 Unit 1 BBB Novel HIKMAH Kamus Dewan

SISTEM BAHASA Ayat Tanya Ayat penyata Istilah / Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Sivik, sastera Nilai : Kasih sayang KBT : (a) KB – mencirikan (b) Pembelajaran Konstruktivisme SISTEM BAHASA Ayat penyata Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi, Perniagaan Nilai : Rasional,Jimatcermat KBT : (a) KB – membuat inferens (b) Kajian Masa Depan

BBB Petikan Ringkasan Modul ringkasan

2

Minggu / Tajuk
Minggu 2 LISAN Berhemat semasa Berbelanja (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP
OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Berbual tentang isu berjimat cermat dengan ungkapan yang sesuai. 2. Bersoal jawab secara bertatasusila dengan rakan 3. Berbincang dan membidas hujah secara bersopan. HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.2, 1.5 HHP : Aras 1 (i), (ii) , (vii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan tema novel 2. Menjelaskan dan menulis sekurang-kurangnya 4 persoalan. HPU : 10.0 HPK : 10.4 HHP : Aras 3 (i), (iii) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.4 HHP : Aras 1 (i), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis pendahuluan karangan yang baik dan sesuai dengan tajuk. 2. Menghuraikan 3 isi karangan berdasarkan tajuk. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.5 HHP : Aras 1 (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan
SISTEM BAHASA Kata Ganti Nama Diri PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am / Sivik Nilai : Berjimat cermat KBT : (a) KB – menyusun atur (b) Kecerdasan Pelbagai. BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

BTT1 Unit 2

Genre NOVEL Tema dan Persoalan (Estetik dan maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat penyata, susunan ayat ayat songsang. PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Kesusasteraan Melayu Nilai : Kegigihan, Ketabahan dan HormatMenghormati KBT : (a) KB – Mencirikan (b)BCB-Kemahiran membaca SISTEM BAHASA Ayat Topik = Ayat Huraian Ayat Huraian = Ayat Topik PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Sains Sosial Nilai : Kerjasama, toleransi KBT : (a) KB – membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Novel HIKMAH Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN Karangan Fakta -Panduan Mengarang -Fungsi Perenggan - menulis pendahuluan yang baik. (Interpersonal dan Maklumat)

BBB Bahan Edaran Karangan Contoh yang mengandungi pendahuluan dan isi yang baik. BTT4 Unit 3

3

2 HHP : Aras 1 (ii). (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 2.watak sampingan (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum SEMANGAT PATRIOTISME (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Ayat tanya. Mengemukakan isi-isi penting dalam petikan. Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan HPU : 1. hormat. Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : sejarah Nilai : Kesungguhan / Tanggungjawab KBT : (a) KB – membuat urutan (b) Kajian Masa Depan BBB Novel HIKMAH Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan BBB Petikan Umum Modul ringkasan Rencana Akhbar Harian 4 .0 HPK : 10. ayat penyata. 8.3 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7.1. (v) HPU : 12.0 HPK : 7. peribahasa. Kesusasteraan Melayu.0 HPK : 7. Nilai : Kasih sayang.5 HHP : Aras 1 (iv). HPU :7. 2 (i).menghormati KBT : (a) KB – mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA Kata Nama.watak utama .0 HPK : 12. 1.0 HPK : 8. murid akan dapat 1.2 HHP : Aras 1 (i). 7. (iv) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA bentuk kata kerja golongan kata kerja PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : kesyukuran KBT : (a) KB – menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai BBB Gambar Catatan / BBB TMK – internet BTT4 Unit 3 Genre NOVEL Aspek: Watak dan Perwatakan . Memperkuat hujah dengan mengemukakan contoh dan bukti 2. 2.1. Membaca pantas secara imbasan tentang petikan yang disediakan.6 HHP : Aras 2 (ii) HPU : 8. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri watak utama dan sampingan. Ayat Majmuk. 7. HPU :10.1.4. Menyatakan watak dan perwatakan utama.Minggu / Tajuk MINGGU 3 LISAN ‘Mutiara Hitam dari Sabah” (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.2 HHP : Aras 1 (iii). (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 1. murid akan dapat 1. murid akan dapat 1. kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Geografi.

1. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.0 HPK : 7. Kesusasteraan Melayu Nilai : Bersyukur.0 HPK : 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan plot.kejutan (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Karangan Jenis Pemerihalan (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Susunan ayat – ayat biasa. Menyatakan binaan dan teknik plot. murid akan dapat 1.2 HHP : Aras 1 (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. (ii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA -binaan ayat PENYERAPAN Ilmu : Kesihatan Nilai : Kebersihan fizikal KBT : (a) KB – menjana idea (b) Teknologi Maklumat dan Komunikasi.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 8.0 HPK : 10.Minggu / Tajuk MINGGU 4 MEMBACA DAN MEMAHAMI “ Manisnya Senyumanmu” (Bidang Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. murid akan dapat 1. kata majmuk. pendidikan. 2. ayat songsang. PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am. HPU :10. Nilai : Hormat-menghormati. 2. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan.0 HPK : 8. kata ganda. keberanian.0 HPK : 8. (ii) HPU : 7.6 HHP : Aras 1 (v) HPU : 8. (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.2 HHP : Aras 1 (i). 2. HPU : 8. HPU :2. Menyenaraikan 3 isi penting karangan.0 HPK : 8. bertanggungjawab KBT : (a) KB – menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Golongan kata : Imbuhan. kerjasama KBT : (a) KB – menyusun mengikut keutamaan (b) Kecerdasan pelbagai BBB Novel HIKMAH Lembaran Pengurusan Grafik BBB Akhbar Majalah 5 .1 HHP : Aras 1 (ii).2. Menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman.3 HHP : Aras 1 (i). 2. murid akan dapat 1. 8. Menghuraikan setiap isi dalam perenggan. BBB Catatan / BBB Petikan rencana dan majalah atau internet BTT4 : Unit 4 Genre NOVEL Aspek: PLOT Binaan Plot Teknik Plot -suspens .

6 . HPU : 8. Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional.Minggu / Tajuk MINGGU 5 LISAN “Komputer dalam Kehidupan” (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.5 HHP : Aras 1 (ii). 2. 2. ayat berlapis. BBB NOVEL : HIKMAH Lembaran Pengurusan Grafik BBB Petikan Umum Modul Ringkasan rencana akhbar harian dan majalah. 8. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : Kerajinan.5 HHP : Aras 1 (iv). Ayat Penyata dan Laras Bahasa. BBB Gambar Poster Catatan / BBB Petikan Berita Akhbar BTT1 : Unit 5 Genre NOVEL Aspek: 1. 2. 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Tanda Baca.meramal (b) Kajian Masa Depan.0 HPK : 7. ungkapan dan ayat. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.0 HPK : 2. (iii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat tunggal Ayat topik dan huraian PENYERAPAN Ilmu : Sains dan Teknologi.1 HHP : Aras 1(ii) HPU : 8. (v) HPU : 2. Latar Nilai dan pengajaran.6 HHP : Aras 2 (iii) HPU : 12. murid akan dapat 1. keberanian KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kajian Masa Depan.0 HPK : 2. ketabahan KBT: (a) KB – Menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai.0 HPK : 8. SISTEM BAHASA Pembentukan kata-kata majmuk.0 HPK : 8.3 HHP : Aras 1 (ii). 2. KBT: (a) KB . Nilai : Kegigihan. Menyenaraikan 6 isi-isi penting dalam petikan 2. Menghuraikan nilai dan pengajaran dalam novel HPU : 7.4. Menulis ringkasan yang lengkap HPU : 2. murid akan dapat 1. (interpersonal dan maklumat) RINGKASAN Petikan Umum KEMEROSOTAN PENCAPAIAN AKADEMIK ANAK-ANAK (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Ayat Tanya. Nilai : Bantu-membantu. murid akan dapat 1.0 HPK : 12. Menyatakan 3 latar dalam novel. Kejujuran.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang menggunakan kata.3.

2. 2. Aras (i) HPU : 8.6 HHP : Aras 1 (iii). Nilai : Menghargai Kepentingan Sains dan Teknologi. 8.4 HHP : Aras 1 (v). murid akan dapat 1. Majalah dan Internet 7 . kasih sayang.0 HPK : 7.0 HPK : 12. 2. kasih sayang.1 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 1. murid akan dapat 1. SISTEM BAHASA Susunan ayat (susunan biasa) . Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara.0 HPK : 8. kemasyarakatan. 4.2 HHP : Aras 1 (i).0 HPK : 1.Tanda baca .0 HPK : 7. HPU : 7. 7. Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.2 HHP : Aras 1 (ii). (vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menulis sebuah karangan yang lengkap. (ii) HPU : 7.kosa kata .Menghuraikan contoh-contoh gaya bahasa dalam novel.Minggu / Tajuk MINGGU 6 LISAN ‘ Remaja Berwawasan’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. KBT: (a) KB – menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual. HPU : 4.0 HPK : 4. Mengemukakan 3 isi utama karangan.istilah dan kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kontekstual BBB Gambar Poster Catatan / BBB Petikan Berita Akhbar BTT1 Unit 6 Genre NOVEL Aspek : GAYA BAHASA (Estetik dan Interpersonal) BBB NOVEL ’ “HIKMAH” Lembaran Pengurusan Grafik PENULISAN Karangan Jenis Pendapat ‘Kemalangan Jalan Raya dan Langkah Menanganinya’ (Interpersonal dan Maklumat) BBB Gambar / Poster Akhbar.1. Kerjsama. 1.3. Menyatakan maksud gaya bahasa HPU : 12.1 HHP : Aras 1 (v).ayat majmuk pancangan. Nilai : Kegigihan. Geografi Nilai : Rasional. murid akan dapat 1. (v) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA -kata pemeri PENYERAPAN Ilmu : Teknologi. KBT: (a) KB – menyusun mengikut keutamaan (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Golongan Kata . 3. Menyusun dan menghuraikan setiap isi yang dibincangkan. PENYERAPAN Ilmu : Sains.1. 2.

0 HPK : 10. Ayat Fakta. Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Geografi. HPU : 2.1. 2 (ii) HPU : 8. murid akan dapat 1. Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. SISTEM BAHASA Binaan Ayat Dasar.Kata sendi nama PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Keberanian. Ketabahan. Susunan Ayat – ayat biasa dan ayat songsang. 2.2 HHP : Aras 1 (ii).Menulis sinopsis. HPU : 2. Rasional KBT: (a) KB – membuat inferens (b) Kajian Masa Depan. 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.5 HHP : Aras 1 (iv). (vii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.4. 8. Pendidikan Alam Sekitar Nilai : Bertanggungjawab. Menulis ringkasan lengkap. 2. SISTEM BAHASA Ayat Penyata.watak dan perwatakan .Simpati KBT: (a) KB – Mengelaskan. mengkategorikan.nilai (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum GEJALA VANDALISME (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 8. Majalah.Menghuraikan jasa wira bangsa kepada negara. 3 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA . 3 (ii) HPU : 8. BTT1 : unit 7 BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik BBB Petikan Umum Modul Ringkasan Rencana Akhbar Harian dan Majalah 8 . HPU : 10. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 isi penting dalam petikan 2. Kesusasteraan Melayu Nilai : Ketegasan.1.0 HPK : 7. Internet.5 HHP : Aras 1 (i). PENYERAPAN Ilmu : Geografi. murid akan dapat 1.0 HPK : 2. (b) Pembelajaran Kontekstual. mengumpulkan.3 HHP : Aras 1 (i).0 HPK : 2. 2 ((i) HPU : 7. (v).Minggu / Tajuk MINGGU 7 MEMBACA DAN MEMAHAMI ‘WIRA BANGSA’ (Interpersonal dan Maklumat) Genre CERPEN Aspek: ‘Kasut Kelopak Jantung’ .6 HHP : Aras 2 (ii).0 HPK : 8. 2. Menghargai Alam Sekitar.sinopsis . Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran.2. 7.tema dan persoalan . murid akan dapat 1. 2. KBT: (a) KB .mensintesis (b) Pembelajaran Kontekstual BBB Catatan / BBB Petikan Teks Akhbar.4 HHP : Aras 1 (v).

Menyusun peristiwa mengikut urutan binaan plot.Watak dan perwatakan. murid akan dapat 1. Menghuraikan 4 isi penting dalam penulisan surat kiriman rasmi. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama. Kata Majmuk.0 HPK : 1.0 HPK : 9.0 HPK : 8.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.6 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 9. Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh. HPU : 6.0 HPK : 6.Minggu / Tajuk MINGGU 8 LISAN ‘ IBU NEGARA MALAYSIA’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. kesederhanaan KBT: (a) KB – menjana idea (b) Konstruktivisme BBB Antologi “KASUT KELOPAK JANTUNG” Lembaran Pengurusan Grafik BBB Contoh Surat Kiriman rasmi 1. 9 . Menjelaskan unsur gaya bahasa.1 HHP : Aras 1 (i). murid akan dapat Menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Kata Panggilan. HPU : 10. (iii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Sendi nama PENYERAPAN Ilmu : Sejarah. (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.laras bahasa .Sinopsis . (b) Kecerdasan Pelbagai. 2 (i).1 HHP : Aras 1 (iii).menganalisis (b) Kajian Masa Depan BBB Akhbar Majalah Catatan / BBB Komputer BTT1 “ UNIT 8 Genre CERPEN Aspek : TEMPANG . 3.Plot . Kosa kata.0 HPK : 9.2 HHP : Aras 1 (i). (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Surat Kiriman Rasmi . hemah tinggi KBT: (a) KB – mengelaskan. 2.Latar . Menulis sinopsis 2. 2.2 HHP : Aras 1 (i). Geografi Nilai : Keberanian. HPU : 1. Tanggungjawab KBT: (a) KB .format . (ii) HPU : 8. (ii) 2 (i) HPU : 9.isi surat (Estetik dan Maklumat) SISTEM BAHASA Kata Pinjaman Istilah / Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan dan Kesusasteraan Melayu. mengumpulkan dan mengkategorikan. Nilai : Baik hati. SISTEM BAHASA Pembentukan Kata Tanda Baca Imbuhan. murid akan dapat 1. Mengemukakan idea secara spontan dengan bahasa yang gramatis dan berkesan.

Penanda Wacana.nilai dan pengajaran.5 HHP : Aras 1 (iv). Ayat Penyata.3 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 8. murid akan dapat 1. 8. MINGGU 10 UJIAN PRESTASI 1 10 .2 HHP : Aras 1 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual BBB Catatan / BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik SISTEM BAHASA Binaan ayat – Ayat Dasar. Menghasilkan ringkasan lengkap HPU : 2. 2.tema dan persoalan . Menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan dalam cerpen.2. 2. 2. (Estetik) RINGKASAN Petikan Umum TABIAT MEROKOK DALAM KALANGAN REMAJA (Interpersonal dan maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.latar . Bertanggungjawab KBT: (a) KB . Nilai : Kesabaran.gaya bahasa .0 HPK : 8. Kesusasteraan Melayu. PENYERAPAN Ilmu : Pendidikan Nilai : Kerajinan . (b) Kajian Masa Depan.5 HHP : Aras 1 (v) 3 (i) HPU : 11.Minggu / Tajuk MINGGU 9 Genre CERPEN ‘TUKANG LAMA’ .0 HPK : 2. BBB Petikan Umum Modul ringkasan rencana akhbar harian dan majalah.4. 3 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Istilah/Kosa kata Laras Bahasa Peribahasa PENYERAPAN Ilmu : Sosial Linguistik. murid akan dapat 1.watak dan perwatakan .sinopsis .Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa berserta contoh. HPU : 10.0 HPK : 10. meringkas. Ketekunan KBT: (a) KB – merumus.0 HPK : 11.

Menyatakan sekurang-kurangnya 3 nilai dan 3 pengajaran pantun. (b) Pembelajaran Kontekstual.4. Mengujarkan perkataan yang mengandungi diftong dalam sebutan baku. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama.1.tema dan persoalan . 2.0 HPK : 12.5 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. HPU : 5. KBT: (a) KB – membuat analogi. (Estetik) PENULISAN Karangan Jenis Peribahasa .teknik menulis . Pelancongan Nilai : Menghargai Khazanah Tempatan.1 HHP : Aras 1 (i) HPU : 12. Memberi beberapa sebab/alasan tentang kebaikan melancong di dalam negeri.gaya bahasa BBB Teks Cerita Bergambar Contoh karangan berbentuk Peribahasa. (iii) 2 (i) HPU : 8. KBT: (a) KB – menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual. murid akan dapat 1. 12.0 HPK : 8. kata ganda.5 HHP : Aras 1 (iii) 2 (iii) HPU : 12. 12.0 HPK : 12. Menyatakan ciri-ciri pantun 2 kerat.ciri-ciri pantun .4. 2. 2. 11 .Minggu / Tajuk MINGGU 11 MEMBACA DAN MEMAHAMI ‘ LIMA LANGKAWI’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menghuraikan maksud peribahasa. Berbudi. 3 (iii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Geografi. murid akan dapat 1. Kesyukuran. Menjelaskan maksud pantun 3. SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Pola suku kata Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.1.mencirikan (b) Kajian Masa Depan. Pendidikan Moral. Menghuraikan setiap isi yang disenaraikan.maksud pantun . 5. Kontekstual SISTEM BAHASA Peribahasa Pembentukan kata – kata majmuk.0 HPK : 11. Nilai : Keyakinan. KBT: (a) KB .2 HHP : Aras 1 (ii).7 HHP : Aras 1 (v) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 10. BBB Gambar Poster Catatan / BBB Risalah Pelancongan BTT1 : UNIT 10 BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Garfik Kamus Dewan Genre PUISI TRADISIONAL Pantun Dua Kerat ( Nasihat) . Sejarah.nilai dan pengajaran. Tanda Baca.6 HHP : Aras 1 (ii).0 HPK : 5. Berhemah Tinggi. 3. Menyenaraikan 5 isi penting. HPU : 11. murid akan dapat 1. HPU : 10. 10.

bertanggungjawab.8. Menghuraikan kepentingan sukan kepada golongan belia. Teknologi dan Ekonomi.3 HHP : Aras 1 (i). pengajaran dan gaya bahasa pantun HPU : 10.4.2. SISTEM BAHASA Binaan Ayat Majmuk.0 HPK : 2. (ii) Genre PUISI TRADISIONAL 1. 3. Menyatakan kebaikan sukan memanah. Nilai : Kasih sayang. 10.1. 12 .2 HHP : Aras 1 (i). 2. murid akan dapat Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Tatabahasa : Kata ganda.2 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. murid akan dapat 1. Menulis ringkasan yang lengkap HPU : 2.1. kata majmuk PENYERAPAN Ilmu : Sukan Nilai : Berdikari KBT: (a) KB – menyusun atur (b) Konstruktivisme BBB Catatan / BBB 1.0 HPK : 8.1. murid akan dapat 1. (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : Sosial. 2. Pantun Empat Kerat ( Agama ) Aspek : 1.7 HHP : Aras 1 (ii). Menyatakan 6 isi-isi penting dalam petikan 2.mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai. Tanda Baca.0 HPK : 1.1. Petikan akhbar BTT 1 : UNIT 11 (Maklumat dan Interpersonal) HPU : 7. Tanggungjawab KBT: (a) KB . 10. Gaya bahasa (Estetik dan Interpersonal) RINGKASAN GEJALA MAT REMPIT (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Ayat songsang Kata Ganda Sebutan dan intonasi Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan BBB Modul Ringkasan Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah.Minggu / Tajuk MINGGU 12 LISAN ‘SUKAN MEMANAH’ Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. nilai.1.0 HPK : 10. 2.0 HPK : 7. Menyatakan maksud pantun 2. 1. (iii) HPU : 2. Maksud pantun 2. Menjelaskan tema. KBT: (a) KB – membanding dan membeza (b) Pembelajaran Kontekstual.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 1 (ii). Keagamaan Nilai : Ketaatan. Nilai dan pengajaran. (vii) HPU : 1. TMK dan Kajian Masa Depan.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 8. persoalan. Kosa Kata. 7.

2 (i) HPU : 7. nilai dan pengajaran (Estetik dan maklumat) PENULISAN Karangan – Rencana BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik BBB Contoh karangan rencana (Maklumat dan interpersonal) HPU : 2. SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah sastera. KBT: (a) KB – menyusun atur. Menghuraikan nilai dan pengajaran pantun HPU : 10. HPU : 7. Kesetiaan.1 HHP : Aras 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. (ii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Tatabahasa : Imbuhan Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Patriotisme. Menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan. Kata Tanya. Tanda baca.2.1. Kemasyarakatan. (b) TMK. 2.menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual. BBB Catatan / BBB Petikan Berita Akhbar/ majalah BTT1 : Unit 12 Genre PUISI TRADISIONAL ‘Pantun Empat Kerat ( Berjimat Cermat ) Aspek : . 7. Nilai : Kerajinan. SISTEM BAHASA Kata Tugas. Berhemah tinggi.0 HPK : 2. PENYERAPAN Ilmu : Teknologi. Ayat Majmuk.1 HHP : Aras 1 (i) 13 . Mencetuskan 5 idea/pendapat semasa perbincangan .maksud pantun . (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Kosa kata. 7. murid akan dapat 1.0 HPK : 7. Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.Menjelaskan maksud pantun 2. 2. HPU : 2. 7. Berjimat cermat KBT: (a) KB . Nilai : Kasih sayang.Minggu / Tajuk MINGGU 13 LISAN ‘PAHLAWAN PERKASA’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.2 HHP : Aras 1 (i). keberanian KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai.1.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii) (v). Sejarah.0 HPK : 7.Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa . murid akan dapat 1.tema dan persoalan -gaya bahasa.0 HPK : 2. Warisan dan Budaya.6 HHP : Aras 1 (i).tema dan persoalan pantun.2. murid akan dapat 1. Mengutarakan 4 isi penting karangan. Alam Sekitar. Berbual tentang tajuk dengan menggunakan bahasa yang gramatis dan berkesan. 2.5 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 7. 3.0 HPK : 7.

KBT: (a) KB . nilai dan pengajaran pantun tersebut. 2 (i) HPU : 7. 7.1 HHP : Aras 1 (ii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kosa kata Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Teknologi Maklumat Nilai : Kebebasan. bertanggungjawab.0 HPK : 1. Menulis ringkasan lengkap HPU : 1.0 HPK : 7. Rasional KBT: (a) Kecerdasan Pelbagai (b) Konstruktivisme SISTEM BAHASA Susunan Bait Pantun Ayat Songsang Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Pendidikan Islam/Moral. Nilai : Kebijaksanaan KBT: (a) KB – mencirikan.0 HPK : 1. murid akan dapat 1.3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8. Menulis maksud pantun 2. SISTEM BAHASA Binaan Ayat (Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk) Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : sosial Nilai : Hormat-menghormati. Menyatakan tema.1.tema dan persoalan . Menyenaraikan 6 isi-isi penting dalam petikan.Minggu / Tajuk MINGGU 14 LISAN Mentafsir Hujah ‘ INTERNET JARINGAN MAKLUMAT’ (Maklumat dan Interpersonal) Genre PUISI TRADISIONAL ‘ Pantun Empat Kerat (Teka-teki )’ Aspek : .0 HPK : 10.0 HPK : 7. HPU : 10.maksud .1 HHP : Aras 1 (iii) (v). Kesusasteraan Melayu.1 HHP : Aras 1(i) HPU : 1.nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. menilai (b) Belajar Cara Belajar. 2. murid akan dapat 1. (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menyatakan Kebaikan dan keburukan internet HPU : 7. murid akan dapat 1.meramal (b) ICT BBB Gambar Catatan / BBB BTT1 : Unit 13 BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik BBB Petikan umum Modul Ringkasan 14 . Menjelaskan kepentingan teknologi maklumat kepada negara. 2.5 HHP : Aras 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.2 HHP : Aras 1 (i).0 HPK : 8.

4.lembaran grafik 15 . Menjelaskan maksud syair 3.0 HPK : 10.0 HPK : 11. Pendidikan Moral. Nilai : Kasih sayang. Kemasyarakatan. Berbudi bahasa KBT: (a) KB . Menyatakan 5 isi penting karangan perbincangan 2.0 HPK : 7. HPU : 10.mencirikan (b) Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA Penanda Wacana Ayat Majmuk Pancangan dan Relatif. 2.nilai dan pengajaran. Mengemukakan kepentingan Taman Negara Gunung Mulu. 10.contoh karangan perbincangan . 12.5 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.1. Sejarah. murid akan dapat 1.Minggu / Tajuk MINGGU 15 LISAN ‘ TAMAN NEGARA GUNUNG MULU’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.3 HHP : Aras 1 (iv) Genre PUISI TRADISIONAL ‘SYAIR WASIAT AYAHANDA SITI ZAWIYAH’ Aspek : . Petikan Berita Akhbar / Majalah BTT1 : Unit 14 HPU : 3.5 HHP : Aras 1 (iii).1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 11. BBB Catatan / BBB 1. Menulis karangan perbincangan HPU : 7.tema dan persoalan . PENULISAN Karangan Perbincangan (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Pola Suku Kata Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga nilai dan tiga pengajaran dalam syair. murid akan dapat 1.0 HPK : 3. PENYERAPAN Ilmu : Alam Sekitar.Ciri-ciri syair -maksud syair . (b) TMK BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan BBB . 7. Nilai : Kerajinan.1.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. murid akan dapat Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Frasa Sebutan dan intonasi PENYERAPAN Ilmu : Alam Sekitar. Menyatakan langkah-langkah memajukan sektor pelancongan negara. Pelancongan Nilai : Tangunggjawab KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai.Tanggungjawab KBT: (a) KB – menyusun atur. 2 (iii) HPU : 12.0 HPK : 1.0 HPK : 12. Menyatakan ciri-ciri syair 2.

(b) Kajian Masa Depan.7.0 HPK : 7.menilai (b) Kajian Masa Depan. BBB Catatan / BBB Petikan Umum BTT1 : UNIT 15 SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah sastera.3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 7.2 HHP : Aras 1 (ii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Tatabahasa : Frasa Sebutan dan Intonasi ( Ayat tanya) PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Tanggungjawab dan Kerjasama KBT: (a) KB – Membuat ramalan. Meejelaskan tanggungjawab belia kepada negara.Minggu / Tajuk MINGGU 16 LISAN MEMBACA DAN MEMAHAMI ‘BELIA HARAPAN NEGARA’ (Interpersonal dan Maklumat) Genre PUISI TRADISIONAL ‘ SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN’ Aspek : .0 HPK : 10.8 HHP : Aras 1 (vii). Menghuraikan peranan belia kepada negara.0 HPK : 8. 2. Menghasilkan ringkasan yang lengkap HPU : 4.maksud .0 HPK : 4.0 HPK : 8.0 HPK : 1. Menyatakan nilai dan pengajaran syair HPU : 10. KBT: (a) KB – mengenal pasti sebab akibat.5 HHP : Aras 1 (ii).2 HHP : Aras 2 (i) HPU : 8.7 HHP : Aras 1 (vii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan 2. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. tanda baca dan ejaan. Pendidikan Moral. .4. Kasih Sayang KBT: (a) KB .unsur bunyi -nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik BBB Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah. murid akan dapat 1. 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. (b) Kajian Masa Depan.8. menghargai. SISTEM BAHASA Penanda Wacana. HPU : 1. 3 (i) HPU : 8. Menjelaskan tema dan persoalan syair 3. PENYERAPAN Ilmu : Sukan Nilai : Berdikari. 10. Modul Ringkasan 16 .tema dan persoalan. murid akan dapat 1. Nilai : Ketabahan. murid akan dapat 1. Menjelaskan maksud syair 2.

0 HPK : 2.TMK Nilai : Rasional.3. Kata Ganda.0 HPK : 9. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak. 2. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi.5 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 2.0 HPK : 12. 2. 3. Kata Majmuk.0 HPK : 3. 10.maksud . (b) TMK BBB Akhbar Majalah Ilmiah Kamus Dewan (Interpersonal dan Maklumat) HPU : 12.nilai dan pengajaran (Estetik dan Interpersonal) PENULISAN Karangan Perbahasan SISTEM BAHASA Imbuhan. Menyatakan tiga nilai dan tiga pengajaran sajak. Menulis karangan perbahasan HPU : 2. murid akan dapat 1. Menceritakan sesuatu berdasarkan maklumat yang didengar.Minggu / Tajuk MINGGU 17 LISAN ‘PENGEMBARAAN MISTERI’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Kesederhanaan KBT: (a) KB . Keagamaan Nilai : Kesyukuran. (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.1 HHP : Aras 1 (i). HPU : 9.Gaya Bahasa . Peribahasa. murid akan dapat 1.3 HHP : Aras 2 (i) 3 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Tatabahasa : Ayat Tanya Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Sastera. Bersoal jawab dengan intonasi yang sesuai. HPU : 10. SISTEM BAHASA Sebutan. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Kemasyarakatan.0 HPK : 10.5 HHP : Aras 1 (i). (iii) HPU : 3. keberanian KBT: (a) KB – membuat keputusan. Nilai : Rasional KBT: (a) KB – Menghubungkait. (iv) 17 . Intonasi. (b) Belajar Cara Belajar.0 HPK : 2. 2. Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa. Menyatakan 4 isi penting karangan perbahasan 2.1 HHP : Aras 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Istilah dan Kosa kata.1.mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual BBB Gambar Catatan / BBB Petikan Akhbar BTT1 : UNIT 16 BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Genre PUISI MODEN Sajak’ KIAN KITA LUPA’ .1 HHP : Aras 1 (i). murid akan dapat 1.

8. Menghuraikan tema dan persoalan prosa 2.nilai dan pengajaran prosa HPU : 10.4.1 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8.tema 2. KBT: (a) KB – menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Laras Bahasa Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.0 HPK : 8. persoalan. nilai dan pengajaran (Estetik) BBB Petikan Umum Modul ringkasan RINGKASAN Petikan Umum USAHA MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA (Interpersonal dan Maklumat) 18 .2. Nilai : Kebijaksanaan. watak dan perwatakan 3. Menjawab soalan-soalan pemahaman. murid akan dapat 1. Membaca teks untuk memahami format dan isi. 2. murid akan dapat 1.kasih sayang KBT: (a) KB .0 HPK : 2. 3. 2 (ii) (iii). HPU : 7. 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. keyakinan KBT: (a) KB – Kajian Masa Depan (b) Kecerdasan Pelbagai.Minggu / Tajuk MINGGU 18 LISAN ‘ PULAU PERCUTIAN’ (Maklumat dan interpersonal) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. kerjasama. Menulis ringkasan lengkap. 2.4 HHP : Aras 1 (ii).Pengenalan 1. HPU : 2. 10.5 HHP : Aras 1 (ii) (iv) HPU : 11. 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. murid akan dapat 1.2 HHP : Aras 1 (i) 3 (i) HPU : 8. Menjelaskan watak. 8. 11. BTT1 : UNIT 17 BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Genre PROSA TRADISIONAL ‘TAJU’ l MULUK’.0 HPK : 10.menyenaraikan (b) Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA Ayat penyata Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : Perdagangan Nilai : Keberanian. Aspek : . BBB Catatan / BBB Artikel tentang industri sama ada dari majalah atau internet.2. Geografi Nilai : Hemah tinggi.0 HPK : 8. Menulis sinopsis cerita.3 HHP : Aras 1 (ii).2. sinopsis.0 HPK : 7. Ayat Tanya Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Pelancongan. Pendidikan Islam dan Moral.0 HPK : 11.5 HHP : Aras 1 (i) (v) 3 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kosa kata. Menulis dan menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan.

Nilai : Kebersihan Fizikal dan Mental.Menjelaskan tema dan persoalan prosa 3.0 HPK : 7.Kemasyarakatan. HPU : 10. murid akan dapat Minggu / Tajuk MINGGU 21 LISAN ‘ALAM WARISAN KITA’ (Maklumat dan Estetik) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat biasa. 2.2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menyenaraikan 3 isi penting karangan Menulis karangan bahan rangsangan HPU : 12.0 HPK : 12.5 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 12. 12. Ayat Aktif Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi.1.1.3 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Pengetahuan Am Nilai : Kasih sayang.0 HPK : 10.0 HPK : 12.gambar 1.4. Alam Sekitar Nilai : Menghargai warisan. 12. 10. keadilan KBT: (a) KB – Menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Kata Nama.Kerajinan KBT: BBB Gambar Catatan / BBB Petikan Akhbar BTT1 : Unit 18 BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Genre PROSA TRADISIONAL ‘Hikayat Marakarma’ Aspek : -sinopsis -tema dan persoalan .0 HPK : 11. Menghuraikan sinopsis prosa 2.3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 11.watak dan perwatakan -nilai dan pengajaran (Estetik) PENULISAN Karangan bahan rangsangan (Estetik dan Maklumat) BBB .6 HHP : Aras 1 (v) HPU : 9. (b) Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Laras Bahasa Istilah Sastera Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Menyatakan watak dan perwatakan serta nilai dan pengajaran prosa. Mengemukakan 10 ayat berbentuk sumbang saran daripada bahan prosa yang diberikan. 2. murid akan dapat 1. Ayat Songsang.0 19 .Ketabahan. murid akan dapat 1.MINGGU 19 MINGGU 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Penanda Wacana Tanda baca PENYERAPAN Ilmu : Alam sekitar. Tanggungjawab KBT: (a) KB – membuat ramalan. Menyenaraikan kepentingan menjaga alam sekitar HPU : 7.

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.0 HPK : 10.citra masyarakat (Estetik dan Interpersonal) RINGKASAN Petikan Umum .sinopsis . 2. Menjelaskan citra masyarakat dalam teks .HPK : 9. HPU : 8.0 HPK : 12. Ekonomi Nilai : Rasional.1 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 2.0 HPK : 2. KBT: (a) KB – membanding dan membeza.0 HPK : 8.mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual. Mentaksir maklumat secara jelas untuk membuat inferens. Minggu / Tajuk MINGGU 22 LISAN ‘ BELIAN KAYU BERNILAI’ (Maklumat dan Interpersonal ) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.2 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 7.5 HHP : Aras 1 (vii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Aktif Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi. (b) TMK SISTEM BAHASA Kiasan dan perumpamaan Istilah Sastera.Menulis ringkasan yang lengkap HPU : 12. 8. 2. Keyakinan. BBB Gambar Poster Catatan / BBB Petikan Akhbar BTT1 : Unit 19 BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan Kamus sastera Genre PROSA TRADISIONAL ‘ Budi seorang bapa angkat’ Aspek: . murid akan dapat 1.0 HPK : 5. HPU : 10.1 HHP : Aras 1 (i) (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menyenaraikan enam isi penting berdasarkan petikan.0 HPK : 7.WABAK INFLUENZA SISTEM BAHASA Ayat penyata Penanda wacana PENYERAPAN Ilmu : Perundangan Nilai : Hemah Tinggi. 2. murid akan dapat 1. bertanggungjawab KBT: (a) KB – membuat kaitan dan perhubungan. 3.2 HHP : Aras 1 (i) (a) KB – menyusun atur (b) Kecerdasan Pelbagai.4.5 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 5. Nilai : Berbudi bahasa dan kasih sayang KBT: (a) KB . BBB Petikan Umum Modul Ringkasan (Interpersonal dan Maklumat) 20 . Mengeluarkan / menyatakan semua 6 isi daripada ulasan selari yang disampaikan. Menghurai ciri-ciri prosa tradisional .latar . Menulis sinopsis cerita. murid akan dapat 1. Kerjasama.2 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.

Mengemukakan respons secara bertulis tentang sesuatu. Petikan Akhbar BTT1 : Unit 20 HPU : 7. murid akan dapat 1. Kata Kerja. SISTEM BAHASA Penyusunan semua ayat.8 Genre DRAMA ‘SURAT UNTUK INA’ Aspek : . murid akan dapat Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat majmuk pancangan relatif Ayat komplemen PENYERAPAN Ilmu : Alam Sekitar dan Pertanian Nilai : Rasional. Ketekunan. 2.0 HPK : 5. Menjelaskan sinopsis drama 3.pengenalan drama -sinopsis drama -tema. BBB Majalah Gambar bahan rangsangan 21 . Menulis karangan dengan bahasa yang gramatis.0 HPK : 8. Menyatakan ciri-ciri drama.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (i) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai. TMK Nilai : Rasional. Kebijaksanaan KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. Menyatakan kepentingan sektor pertanian kepada negar.6 HHP : Aras 1 (v) 2 (i) HPU : 8. Keberanian KBT: (a) KB . Menghuraikan tema dan persoalan drama HPU : 10. 2.0 HPK : 2. KBT: (a) KB – mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Istilah Sastera. HPU : 2.0 HPK : 10. BBB Catatan / BBB 1. murid akan dapat 1.0 HPK : 8. 2.5 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 8.1.7 HHP : Aras 1 (vii) HPU : 5. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi.7 HHP : Aras 1 (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.(b) Pembelajaran Kontekstual Minggu / Tajuk MINGGU 23 LISAN Mendengar dan Memahami ‘JELAPANG PADI KITA’ (Maklumat dan Interpersonal) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Nilai : Kebijaksanaan. Menyenaraikan 3 isi penting berdasarkan bahan rangsangan yang diberi. 2.persoalan drama (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Karangan Bahan Rangsangan (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah Sastera PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.

1. 3. Alam sekitar. 2. Tanggungjawab KBT: (a) KB – membanding dan membezakan.0 Genre DRAMA ‘Arah ke Mana’ Aspek : 1. 2. Merangka isi karangan untuk menghasilkan perenggan yang koherens. Latar . (iii) 2 (i) HPU : 7. hemah tinggi. Menyenaraikan sepuluh perkataan / frasa / ayat yang puitis. murid akan dapat 1. 22 . keinsafan KBT: (a) KB – menyusun atur.5 HHP : Aras 2 (i) HPU : 9.0 HPK : 9. Menyatakan kepentingan sumber mineral.0 HPK : 7. Menulis sinopsis cerita. murid akan dapat Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat keterangan PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 12. 7. HPU : 10. Watak dan perwatakan. Nilai : Kasih sayang. (b) TMK BBB gambar Catatan / BBB 1. Sains Nilai : Rasional. 3. (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Tanda Baca Sistem Ejaan Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu :Kemasyarakatan. Sejarah.0 HPK : 9. Minggu / Tajuk MINGGU 24 LISAN Perbincangan ‘SUMBER MINERAL’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. HPU : 9. KBT: (a) KB – menjana idea BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik. Contoh Frasa yang mengandungi ayat puitis. Menjelaskan langkah-langkah menjaga sumber mineral BTT1 : Unit 21 HPU : 2.format .3 HHP : Aras 1 (iii).0 HPK : 10. murid akan dapat 1.0 HPK : 2. TMK. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.HHP : Aras 1 (ii) (b) Kajian Masa Depan. Menjelaskan watak dan perwatakan. Menjelaskan latar masyarakat dalam teks. 2.isi/ kandungan SISTEM BAHASA Perumpamaan Istilah sastera. Sinopsis 2.citra masyarakat (Estetik dan maklumat) PENULISAN Karangan – Surat Tak Rasmi . (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.1 HHP : Aras 1 (i).4 HHP : Aras 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Nilai : Kejujuran. BBB CoNTOH surat.

0 HPK : 8. Genre DRAMA ‘MENDUNG HITAM BERALIH JUA’ Aspek: 1. (b) Kajian Masa Depan. BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik BTT1 : UNIT 22 BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik.2 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.2 HHP : Aras 1 (iii) 2 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Laras Sastera Ayat Penyata. murid akan dapat 1. Ekonomi Nilai : Keyakinan. murid akan dapat 1. Menyatakan 6 isi penting dalam petikan 2. PENYERAPAN Ilmu : Sastera .0 HPK : 2. KBT: (a) KB – menyelesaikan masalah. Watak dan Perwatakan 2.0 HPK : 2. Menyenaraikan isi-isi penting daripada sebuah cerita. SISTEM BAHASA Cakap Ajuk Laras Bahasa PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Ketabahan.(Maklumat dan Estetik) HPK : 12. 2. hormat-menghormati KBT: (a) KB – mengenal pasti sebab akibat. HPU : 2. 2.4 HHP : Aras 1 (ii) (b) TMK Minggu / Tajuk MINGGU 25 LISAN ‘TUKANG EMAS’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai. murid akan dapat 1. Kamus Istilah sastera. Menulis ringkasan lengkap HPU : 2. Nilai : Kecekalan. Membina 5 ayat daripada laras cerita.2 HHP : Aras 1 (iiv) HPU : 7.4 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 6.1 HPK : 10.3 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. KBT: (a) KB .0 HPK : 6. Nilai dan Pengajaran (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum KESAN-KESAN OBESITI (Interpersonal dan Maklumat) BBB Petikan Majalah Modul ringkasan Laporan akhbar 23 .1 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 8.Menjelaskan nilai dan pengajaran dalam drama HPU : 10.0 HPK : 7. ketekunan. SISTEM BAHASA Proses Peluasan Ayat PENYERAPAN Ilmu : Perundangan Nilai : Hemah tinggi.Menghuraikan watak dan perwatakan bagi watak utama dan sampingan. (b) Kajian Masa Depan.

2 Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Aktif PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Ayat Tanya.0 HPK : 10. Menyatakan persoalan dalam prosa. bersih KBT: (a) KB – menyusun atur (b) Belajar Cara Belajar BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik Petikan Cerita BTT1 : Unit 23 Genre CERPEN ‘YURAN’ Aspek : 1. mengumpulkan.Isi/ Kandungan BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik.2. (iii). Bercerita secara lisan dengan gaya dan intonasi yang sesuai. (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Tanda Baca. 7. Menghuraikan sinopsis cerpen 2. 3. iv) HPU : 10. Plot 2.Minggu / Tajuk MINGGU 26 LISAN Bercerita ‘SASTERA TRADISIONAL WARISAN BANGSA’ (Maklumat danEstetik Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 8.4 HHP : Aras 1 (ii.0 HPK : 7. Menyatakan kepentingan sastera tradisional kepada negara. HPU : 8. v) HPU : 8.4. Ayat Sokongan Kata Adjektif PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Baik hati. Kenegaraan.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.format .5 HHP : Aras 1 (ii. HPU : 10. mengkategorikan. kasih sayang. iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. KBT: (a) KB – menjana idea (b) Belajar Cara Belajar SISTEM BAHASA Cakap Ajuk Laras Bahasa PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. BBB Contoh Wawancara (Interpersonal dan 24 . 8.0 HPK : 10. 7. Persoalan 3. 8.0 HPK : 8.2. Menyatakan 5 isi utama wawancara. murid akan dapat 1. HPU : 7. Menyatakan format wawancara. Menghurai dan membandingkan watak dan perwatakan dalam prosa. 2. 10. murid akan dapat 1. Menyenaraikan contoh-contoh sastera tradisional. Amanah KBT: (a) KB – Mengelaskan. murid akan dapat 1.4 HHP : Aras 1 (ii). (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Wawancara .6 HHP : Aras 1 (i.3. Nilai : Keyakinan.0 HPK : 5. Nilai : Kasih sayang. 3 (i) HPU : 5.1. 3. Perbandingan Watak. Kemasyarakatan. 2.

9.0 HPK : 7.7 HHP : Aras 1 (i. murid akan dapat 1.0 HPK : 10. 2 (iii) 3 (iii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Tanda Baca Kata Pemeri PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Mengenang jasa KBT: (a) KB – mengenal pasti sebab akibat (b) Pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA Kosa kata Sebutan dan intonasi Simpulan bahasa. HPU : 7. Menyenaraikan fakta dalam petikan yang diberi. Pengorbanan KBT: (a) KB – menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual. vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.6 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 8.0 HPK : 8. Sejarah Nilai : Kasih sayang.5 HHP : Aras 1 (iv.1. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. 3. -Tema dan persoalan -nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum PENCEMARAN ALAM SEKITAR (Interpersonal dan Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 9. TMK SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am. 8.1. murid akan dapat 1. Kesihatan. Menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan. ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 10.alam sekitar BBB Catatan / BBB Petikan rencana daripada akhbar BTT1 :Unit 24 BBB Antologi Kasut Kelopak Jantung Lembaran Pengurusan Grafik. murid akan dapat 1.3 HHP : Aras 1 (i). Menyatakan tema dan persoalan cerpen 2. Membuat pertimbangan secara teliti tahap maklumat yang telah disusun. Menjelaskan nilai dan pengajaran cerpen HPU : 10.2. 2. Menjelaskan contoh kata pemeri. Menulis ringkasan lengkap HPU : 9. BBB Petikan Umum Modul ringkasan Gambar 25 . 2.Maklumat) HHP : Aras 1 (ii) Minggu / Tajuk MINGGU 27 Objektif / HPU / HPK / HHP UJIAN PRESTASI 2 Penyerapan & Pengabungjalinan Catatan / BBB Minggu / Tajuk MINGGU 28 MEMBACA DAN MEMAHAMI ‘JASAMU DALAM INGATAN’ Petikan Umum (Maklumat) Genre CERPEN’ TRAUMA EMBAH’ Aspek.

BBB Bahan rangsangan ( Jadual ) 26 . 10. 2.Maklumat) HPU : 2. BBB Catatan / BBB 1.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 1 (iv). 10.3 HHP : Aras 1 (i) 3 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. (vi) (Maklumat) Genre CERPEN ‘Sepucuk Surat Daripada Kawan’ Aspek.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 8.0 HPK : 7. Watak perwatakan Nilai dan pengajaran (Estetik dan Interpersonal) PENULISAN Karangan Bahan rangsangan (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Ayat tanya Ayat penyata Istilah dan kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. 2. murid akan dapat Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Tugas – kata pemeri.0 HPK : 10.1. Kenegaraan Nilai : Patriotisme. Gambar BTT1 : UNIT 25 HPU : 7. 2. PENYERAPAN Ilmu : Kasihatan. Menulis karangan yang lengkap HPU : 2.3 HHP : Aras 1 (ii) Nilai : Kesyukuran.0 HPK : 2. tanggungjawab KBT: (a) KB . KBT: BBB ANTOLOGI KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik. Disiplin. Menyenaraikan 3 isi penting karangan. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran.0 HPK : 8.4. HPU : 10. Nilai : Bertanggungjawab. (b) Pembelajaran Kontekstual. Minggu / Tajuk MINGGU 29 LISAN ‘ PARLIMEN NEGARA KITA’ Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. SISTEM BAHASA Kosa kata Ayat Penyata Ayat tanya Tanda Baca. rasional. KBT: (a) KB – Membanding dan membeza (b) Kajian Masa Depan. rasional KBT: (a) KB – membezakan fakta dengan pendapat.0 HPK : 2. 2.menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual. Perubatan.1. murid akan dapat 1.1 HHP : Aras 2 (i) (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Patriotisme. Menyenaraikan peranan parlimen kepada negara. Menjelaskan sejarah penubuhan parlimen di negara kita.5 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8. Menyatakan watak dan perwatakan.6 HHP : Aras 1 (v) 3 (ii) HPU : 2. murid akan dapat 1.0 HPK : 8.

HPU : 2.2 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. PENYERAPAN Ilmu : PJK Nilai : Semangat Kesukanan.4. Menyatakan sumbangan bidang sains angkasa kepada negara. 7. 2. Kamus Dewan Genre sastera Sajak “ Lebah dan Madu” Aspek.1. (b) SISTEM BAHASA Kosa kata Kata ganda Sebutan dan intonasi Susunan ayat. murid akan dapat 1. Menjelaskan nilai dan pengajaran sajak.0 HPK : 10.5 HHP : Aras 1 (ii) (iii) HPU : 2. 2.0 HPK : 3. TMK. -maksud ajak -gaya bahasa Nilai dan pengajaran (Estetik dan Interpersonal) RINGKASAN Petikan Umum KERUNTUHAN INSTITUSI KEKELUARGAAN (Interpersonal dan BBB Petikan Rencana Modul ringkasan Lembaran Pengurusan Grafik.0 HPK : 2.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 8. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa beserta contoh.mencirikan Kecerdasan Pelbagai. 3. murid akan dapat 1. 10. 2.1. Minggu / Tajuk MINGGU 30 ‘ANGKASA LEPAS’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.1. 2.3 HHP : Aras 1 (iii) (vi) HPU : 3.1. 10. Mencadangkan 5 isi penting dalam petikan. Menghuraikan maksud sajak. murid akan dapat 1. HPU : 10.(a) KB – membuat inferens (b) Kecerdasan Pelbagai.2 HHP : Aras 1 (i) (v) 2 (i) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Gambar Poster Petikan Akhbar BTT1 : Unit 26 BBB Antologi Kasut Kelopak Jantung Lembaran Pengurusan Grafik. SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Kata Pinjaman – Kata Terbitan. HPU : 7. KBT: (a) KB – Menjana idea BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik. (b) TMK. Sejarah.1.0 HPK : 2. 3. Nilai : Kesabaran KBT: (a) KB . 2. Menjelaskan kepentingan bidang sains angkasa lepas.0 Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata Ayat Tanya.0 HPK : 7. 27 . PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. PENYERAPAN Ilmu : Sains dan teknologi Nilai : Keberanian KBT: (a) KB – Membezakan fakta dengan pendapat. Menulis ringkasan selengkapnya dengan betul.

PENYERAPAN Ilmu : PJK.0 HPK : 3.0 HPK : 10.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (i) (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Sains Nilai : Disiplin.0 HPK : 8.5. 7.1 HHP : Aras 1 (iii) 2 (i) (ii) HPU : 8.3 HHP : Aras 1 (iii) (vi) HPU : 3.0 HPK : 7. Membina ayat dengan menggunakan kata majmuk.Maklumat) HPK : 8. SISTEM BAHASA Kata Pinjaman Istilah/kosa kata.1. (b) TMK.0 HPK : 7. SISTEM BAHASA Kata Nama. 8. Kata Kerja. Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : PJK. murid akan dapat 1. mengumpulkan. Semangat Kesukanan KBT: (a) KB – menyusun atur (b) Kajian Masa Depan BBB Catatan / BBB Lembaran kerja Pengurusan Grafik.3 Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata Ayat Tanya. 3. 2. HPU : 7. Menulis maksud sajak 2. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Menyatakan cara-cara mengisi masa cuti dengan aktiviti yang berfaedah.1. 7. Yakin KBT: (a) KB – mengelaskan. Menjelaskan nilai dan pengajaran sajak HPU : 10. Sukan Nilai : Keberanian. murid akan dapat 1. Nilai : Berani. murid akan dapat 1. BTT1 : Unit 27 Genre SAJAK Hari Akhir Persekolahan Aspek: -Maksud sajak -Tema dan persoalan sajak -nilai dan pengajaran sajak (Estetik dan Maklumat) BBB Antologi Kasut Kelopak Jantung Lembaran Pengurusan Grafik. (b) Kecerdasan Pelbagai.Laporan Majalah (Interpersonal dan Maklumat) 28 .8 HHP : Aras 3 (i) (b) Kajian Masa Depan. Menyenaraikan tema dan persoalan sajak 3. Ketaatan.2 HHP : Aras 1 (i) (v) 2 (i) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.1. Menulis laporan dengan format yang betul. Kamus Dewan BBB Contoh Laporan PENULISAN .2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7. KBT: (a) KB – Membezakan fakta dengan pendapat. HPU : 2. mengkategorikan. TMK. Minggu / Tajuk MINGGU 31 LISAN ‘CUTI AKHIR TAHUN’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.

TMK SISTEM BAHASA Kosa kata Sebutan dan nasi PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. KBT: (a) KB .1 BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan Peta Minda. 3. 2.0 HPK : 9. Menyatakan dan memberikan contoh gaya bahasa.4 HHP : Aras 1 (ii) (v) 3 (iii) HPU : 8.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.mengitlak (b) Pembelajaran Kontekstual.0 HPK : 9. taat setia.tema dan persoalan sajak 3. (b) Belajar Cara Belajar.maksud sajak 2. HPU : 9.1.0 HPK : 11. 9.nilai dan pengajaran sajak. murid akan dapat 1. Amanah KBT: (a) KB – menyusun atur. 10. menjana idea (b) TMK BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik Gambar Poster Petikan Akhbar (Maklumat dan Interpersonal) Genre SAJAK ‘JANGAN’ Aspek : 1.HHP : Aras 1 (iii) (vii) Minggu / Tajuk MINGGU 32 LISAN Memberi pendapat / membuat keputusan. Menulis isi-isi penting dan huraian isi 2.4. Menyampaikan sekurang-kurangnya empat pendapat dengan ayat-ayat yang gramatis. murid akan dapat 1.4 HHP : Aras 1 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Kerja Ayat Aktif Ayat Pasif Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am Nilai : Bertanggungjawab KBT: (a) KB – mencirikan.4 HHP : Aras 2 (ii) (iii) HPU : 11.2. 8.3. HPU : 10. Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Karangan bahan rangsangan (Maklumat dan Estetik) HPU : 2. Mengemukakan 1 perenggan isi-isi penting dan menghuraikannya dengan tepat. BBB Bahan rangsangan (Ilustrasi) 29 .0 HPK : 8. 9. 2. SISTEM BAHASA Ayat penyata Ayat majmuk Peribahasa PENYERAPAN Ilmu : kemasyarakatan. Menulis maksud sajak 2.0 HPK : 10. Sejarah.persoalan.Isu semasa Nilai : Berhemah tinggi.6 HHP : Aras 1 (iii) (vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.Menulis karangan bahan rangsangan HPU : 9. menjelaskan tema.0 HPK : 2. murid akan dapat 1. Nilai : Patriotisme. mengenal pasti sebab akibat.1. Menyediakan rangka karangan 3.

Menulis ringkasan lengkap HPU : 2. Perdagangan. Menyatakan sekurang-kurangnya dua nilai dan pengajaran. 2. 7.7.0 HPK : 8.gaya bahasa .4 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 8.rasional KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kajian Masa Depan .6 HHP : Aras 1 (iii) (v) 2 (i) 3 (ii) HPU : 7. Nilai : amanah KBT: (a) KB – menyelesaikan masalah.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.Nilai dan pengajaran.1.4.0 HPK : 2.0 HPK : 10. kesusasteraan Melayu. 2.0 HPK : 2. Menulis maksud sajak 2. Menjelaskan gaya bahasa sajak HPU : 10. Nilai : kasih sayang. Alam sekitar Nilai : tanggungjawab.2.HHP : Aras 1 (i) Minggu / Tajuk MINGGU 33 LISAN Memberi ulasan tentang prosa ‘Industri Pelancongan di Malaysia’ (Maklumat dan Interpersonal) Genre SAJAK “ Diari Lama” Aspek: .2 HHP : Aras 1 (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. PENYERAPAN Ilmu : TMK.8 HHP : Aras 1 (i) (ii) (iv) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Aktif. (Estetik dan Interpersonal) RINGKASAN KEPENTINGAN HUTAN KEPADA MANUSIA (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. (b) TMK SISTEM BAHASA Kosa kata Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am. SISTEM BAHASA Kosa kata Penanda wacana Ayat penyata PENYERAPAN Ilmu : Komunikasi.0 HPK : 8. HPU : 8. Menyatakan enam isi penting dalam petikan. murid akan dapat 1. TMK BBB Catatan / BBB Komputer Lembaran Pengurusan Grafik Gambar Petikan Berita Akhbar BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik BBB Petikan Umum Modul Ringkasan Lembaran Pengurusan Grafik 30 .0 HPK : 7.8 HHP : Aras 1 (iii) 2 (ii) 3 (i) HPU : 2. 3.maksud sajak . murid akan dapat 1. 10. 10. murid akan dapat 1. Ayat Pasif Ayat tanya. tolak ansur KBT: (a) KB – membuat kesimpulan (b) Kecerdasan Pelbagai. 8. Menghuraikan hujah berkaitan prosa . Menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan.

Nilai : Semangat bermasyarakat.2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 8. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama. Menyatakan 5 hasil perbincangan berdasarkan gambar.2 HHP : Aras 1 (iii. Menyatakan maksud peribahasa dengan betul.0 HPK : 2.format .5 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 3. KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai.0 HPK : 2. KBT: (a) KB – menjana idea (b) Belajar cara belajar. murid akan dapat 1.Minggu / Tajuk MINGGU 34 LISAN Komentar ‘Riadah’ (Maklumat dan Interpersonal) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.1.5 HHP : Aras 1 (v) HPU : 9. Kesantunan. PENYERAPAN Ilmu : Sukan. hemah tinggi. PENULISAN Karangan – Peribahasa .0 HPK : 9.isi perbincangan (Interpersonal) 31 . SISTEM BAHASA Ayat Majmuk Ungkapan Istilah dan diksi. murid akan dapat 1. SISTEM BAHASA Kata Pemeri Ungkapan Istilah dan diksi. PENYERAPAN Ilmu : Kesenian Nilai : Kesantunan. HPU : 2.3 MEMBACA DAN MEMAHAMI ‘Industri Pelancongan di Malaysia’ (Interpersonal dan Maklumat) BBB Contoh karangan Lembaran Pengurusan Grafik. Berurusan dengan pihak tertentu untuk mendapatkan maklumat. akhbar dan internet.1 HHP : Aras 1 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Laras Bahasa Kosa kata . Ayat tunggal. HPU : 8. 2. bertanggungjawab KBT: (a) KB – membanding dan membeza (b) Kajian Masa Depan BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik.0 HPK : 7. v) 2 (v) HPU : 2. HPU : 7. Menulis karangan berdasarkan maksud peribahasa. BTT4 : Unit 11 Bahagian 1. Kebudayaan. 2. Sejarah.3 HHP : Aras 1 (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menjawab soalan kefahaman pelbagai aras dengan betul. murid akan dapat 1.0 HPK : 3. BTT4 : Unit 6 Bahagian 1 BBB Rencana daripada majalah. 8. Gambar Poster Petikan Berita Akhbar.

Nilai : Kasih sayang. KBT: (a) KB .menilai (b) Pembelajaran Kontekstual. 12. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Menulis maksud sajak 2. Mengenal pasti dan menilai isi-isi penting. HPU : 1.1.0 HPK : 8.0 HPK : 2. Pendidikan Moral. SISTEM BAHASA Ayat Penyata Sebutan dan Intonasi Istilah dan kosa kata. 2. Gambar Poster Radio Petikan Berita Akhbar BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik.2 32 .0 HPK : 1. 2.Nilai dan pengajaran. Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Sains Sosial Nilai : Rasional. Nilai : Rasional. Peta Minda Petikan Nilai BBB Gambar Bahan rangsangan Genre SAJAK ‘ASAP’ Aspek: .3 HHP : Aras 1 (iv) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.4 HHP : Aras 1 (iii) 3 (ii) HPU : 2.2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Kata Sendi Penanda Wacana Kata Tanya.1 HHP : Aras 1 (i) (ii) (iii) HPU : 2.gaya bahasa . murid akan dapat Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Tugas.0 HPK : 2. KBT: (a) KB – menjana idea (b) Pembelajaran Kontruktivisme. BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik. Menyatakan nilai dan pengajaran. Keyakinan.2. (Estetik dan Interpersonal) PENULISAN Karangan Bahan Rangsangan (Estetik dan Maklumat) 1.maksud .3 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 8. Menyatakan sekurang-kurangnya lima ayat berbentuk dialog dengan betul. 10.Minggu / Tajuk MINGGU 35 LISAN Dialog ‘Keranamu Malaysia’ (Interpersonal) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. HPU : 10. 2. SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Kata-kata Hikmat Peribahasa PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan.0 HPK : 12. murid akan dapat 1. Menulis isi-isi penting karangan Menulis karangan dengan baik HPU : 12.0 HPK : 10. murid akan dapat 1. rasional. KBT: (a) KB – membuat kaitan dan perhubungan. Kejujuran.1.

0 HPK : 8. HPU : 10. 1.0 HPK : 1. 2. 1. Agama Nilai : Keberanian.2 HHP : Aras 1 (ii) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. kerajinan KBT: (a) KB – menjana idea BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik. SISTEM BAHASA Ejaan Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. 8.1. Kejujuran. murid akan dapat 1. KBT: (a) KB .0 HPK : 10. SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Penanda Wacana Ayat Penyata.6 HHP : Aras 1 (iii. Gambar Poster Petikan Berita Akhbar BBB NOVEL HIKMAH Lembaran Pengurusan Grafik. v) 3 (ii) HPU : 8. Kenegaraan.0 HPK : 8.menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual. Menyatakan 6 isi penting dalam petikan 2. 10. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) (viii) HPU : 8. HPU : 9. Menjawab soalan –soalan novel berkaitan dengan aspek yang ditanya.1.0 HPK : 2. Kasih sayang.4. murid akan dapat 1.1.tema.0 HPK : 9. Membuat perbandingan antara adat-adat perkahwinan di Malaysia.1.4 HHP : Aras 1 (i) (iii) HPU : 2.4.HHP : Aras 1 (ii) (iv) (b) Pembelajaran Kontekstual. 9. Menulis ringkasan yang lengkap dan baik HPU : 1. 2. Genre Ulangkaji Novel Aspek: .7 HHP : Aras 1 (ii) (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Minggu / Tajuk MINGGU 36 LISAN Perbualan “Adat Perkahwinan” (Maklumat dan Interpersonal) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. KBT: (a) KB – menjana idea (b) Pembelajaran Kontruktivisme.watak dan perwatakan (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum HALANGAN DALAM MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN (Interpersonal dan Maklumat) BBB Petikan Umum Lembaran kerja Modul Ringkasan 33 .2 Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Sendi Nama Kata Hubung Ayat Penyata Ayat Tanya PENYERAPAN Ilmu : Budaya.persoalan. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan. murid akan dapat 1. 10. Nilai :Keadilan. Kamus Dewan / Kamus Istilah Sastera. Pertanian Nilai : Rasionall.1.

Kejujuran. murid akan dapat 1. murid akan dapat 1. HPU : 4.1 BBB Carta Gambar Modul karangan (Maklumat) 34 . Menyusun isi untuk penulisan karangan fakta. 7.1. Gambar Komputer Petikan Berita Akhbar BBB Lembaran Pengurusan Grafik. Minggu / Tajuk MINGGU 37 MEMBACA DAN MEMAHAMI Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 2. Kebudayaan. Nilai : Kesantunan.0 HPK : 9. Kenegaraan. HPU : 9. Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am.HHP : Aras 2 (i) (ii) (b) Pembelajaran Kontekstual. HPU : 9. Kasih sayang.1 HHP : Aras 1 (ii) (vii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Terbitan Ayat Pasif Ayat Majmuk Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Kesenian. Kesantunan KBT: (a) KB – menjana idea BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik. Kemasyarakatan. 2. 9. 4. Mengemukakan lima isi dengan alasan yang meyakinkan.0 HPK : 7.0 HPK : 4. SISTEM BAHASA Kata Kerja Kata Nama Ayat Berlapis PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan.1. murid akan dapat Mengenal pasti kata kunci tajuk ceramah yang akan diberi. SISTEM BAHASA Kosa kata. KBT: (a) KB – mengelaskan. Petikan Berita Akhbar (Maklumat dan Interpersonal) LISAN Ceramah (Interpersonal dan Maklumat) PENULISAN Karangan – Fakta OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 9.0 HPK : 7.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 7.5 HHP : Aras 1 (ii) (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menjawab soalan pemahaman yang pelbagai aras dengan betul. Nilai : Baik hati. mengumpulkan. KBT: (a) KB – membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Kontekstual. Kata Majmuk Ayat Majmuk.0 HPK : 9.2.1. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan. 7.1. Nilai : Bertanggungjawab. mengkategorikan (b) Belajar Cara Belajar.0 HPK : 7.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 7.

Kemahiran Bernilai Tambah .Bahan Bantu Belajar . Membuat analogi 15. Membuat inferens 16. mengumpulkan. Mengelaskan.Hasil Pembelajaran Khusus .Fakta Sokongan . Mengitlak 14. Membezakan fakta dengan pendapat. mengkategorikan. Mesintesis 13. Menyusun atur 6.Buku Panduan Guru . Mencirikan 2. 11.Hasil Pembelajaran Utama . Menginterpretasi. Mengenal pasti sebab akibat.HHP : Aras 1 (i) MINGGU 38 MINGGU 39 MINGGU 40 MINGGU 41 (b) Pembelajaran Konstruktivisme MINGGU ULANGKAJI MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SINGKATAN: BPG BTT5 BBB FU FS HPU HPK HHP KBT KB KMD TMK BCB . Membuat kesimpulan. Meramal 12.Kemahiran Berfikir .Teknologi Maklumat dan Komunikasi .Kajian Masa Depan . 3. Mengenal pasti kenyataan benar dan palsu 7.Buku Teks Tingkatan Lima .Belajar Cara Belajar ALTERNATIF KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM BAHASA (KB) : JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM BAHASA: 1. Membuat kaitan dan perhubungan 4. 8. 10. Membanding dan membeza 5.Huraian Hasil Pembelajaran . Mengesan kecondongan pendapat. Menganalisis 9. 17.Fakta Utama . mentaksir 35 .

Menjana idea. 36 . Merumus. 19. Membuat keputusan 23. Menyelesaikan masalah. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan.18. meringkas. 22. 21. Menilai 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful