Anda di halaman 1dari 5

B1D1E INSTRUMEN DUNIA MUZIK TAHUN 2

NAMA : .. .. EVIDENS : MENGENAL PASTI TEMPO CEPAT DAN LAMBAT Murid mendengar tempo cepat dan lambat yang Murid padankan gambar haiwan dengan tempo cepat dan TARIKH :

ARAHAN : 1. dimainkan oleh guru. 2. lambat. 1.

Tempo cepat

Tempo lambat

2.

Tempo cepat

Tempo lambat

Pentaksiran :

B1D1E INSTRUMEN DUNIA MUZIK TAHUN 2


NAMA : .. .. TARIKH :

EVIDENS : ARAHAN :

Mengenalpasti pic rendahdan pic tinggi. Warnakanpadagambarmengikutkesesuaian pic yang dimainkan.

Pic tinggi

Pic rendah

Pic tinggi

Pic rendah

Pentaksiran :

DUNIA MUZIK TAHUN 2 INSTRUMEN DUNIA MUZIK TAHUN 2


NAMA : .. ..

B1D1E
TARIKH :

EVIDENS ARAHAN :

Mengenal pasti detik

1. Murid mendengar bunyi yang dimainkan. 2. Murid diminta menandakan gambar yang menunjukkan detik

dengan betul.

Pentaksiran :

DUNIA MUZIK TAHUN 2 B1D1E INSTRUMEN DUNIA MUZIK TAHUN 2


NAMA : .. .. TARIKH :

EVIDENS: Mengenalpasti dinamik kuat dan lembut. Arahan : Guru meminta murid menandakan pola irama dinamik lembut dan kuat pada ikon yang ditunjukkan.

BUNYI KUAT
a

BUNYI LEMBUT

Pentaksiran :