Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : Subjek Tingkatan Masa Tajuk Sub tajuk Hasil Pembelajaran Sejarah 4 7.00-8.

10 am ( 70 minit ) Kemunculan Tamadun Awal Manusia Proses pembentukan tamadun ( Sumeria, Mesir, Indus, Hwang Ho ) A 1.1 Menyatakan sumbangan tamadun Sumeria, Mesir, Indus, Hwang Ho A 2.1 Membandingkan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho Bersikap kepimpinan cemerlang Bersikap kreatif dan inovatif Buku teks (m/s 8-33), gambar-gambar (Tembok besar China, Piramid), dan peta dunia kosong 1.Guru menunjukkan gambar-gambar berkaitan dengan Tembok Besar China, Piramid. Guru mengedarkan peta kosong. 2. Guru mengarahkan murid melabelkan lokasi tamadun-tamadun awal pada peta kosong ( sumeria, Mesir, Indus, dan Hwang Ho) 3. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan seperti berikut yang akan membincangkan tentang sumbangan tamadun-tamadun awal manusia. Kumpulan 1 Sumbangan tamadun Sumeria Kumpulan 2 Sumbangan tamadun Mesir Kumpulan 3 Sumbangan tamadun Indus Kumpulan 4 Sumbangan tamadun Hwang Ho 4. Murid membentangkan hasil perbincangan. 5. Guru merumuskan kandungan tajuk Pengukuhan Refleksi Guru memilih murid secara rawak untuk memberi ulasan tentang sumbangan mana-mana tamadun awal Hari :

Unsur Patriotisme Tingkah Laku Patriotisme BBB/BBM Aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : Subjek Tingkatan Masa Tajuk Sub tajuk Hasil Pembelajaran Sejarah 4 6.50- 7.30 am ( 40 minit ) Peningkatan Tamadun Peningkatan tamadun Yunani, Rom, India, dan china A 1.1 Menyatakan aspek peningkatan tamadun di India, China, Rom dan Yunani A 2.1 Membandingkan aspek peningkatan tamadun Rom dan Yunani Kemakmuran dan kegemilangan negara Bersama membina kegemilangan negara Gambar Taj Mahal, Tembok Besar China, kuil Pantheon dan Colloseum 1.Guru menunjukkan gambar Taj Mahal, Tembok Besar China, Colloseum dan kuil Pantheon. 2. Guru mengaitkan gambar yang ditunjukkan dengan tajuk pembelajaran. 3. Murid-murid diberi lembaran kerja untuk menyenaraikan aspek peningkatan setiap tamaduan. 4. Guru memilih secara rawak beberapa orang murid untuk memberi jawapan 5. Guru berbincang dengan murid.mengenai jawapan lengkap dan fakta-fakta lain yang perlu ditambah Hari :

Unsur Patriotisme Tingkah Laku Patriotisme BBB/BBM Aktiviti

Pengukuhan

1. Guru merumuskan pencapaian tamadun Rom, Yunani, China dan India 2. Sebagai tugasan di rumah, murid dikehendaki melukis peta lokasi setiap tamadun.

Refleksi

Bab 2 Aspek Peningkatan Tamadun Lembaran Kerja


Aspek Pemerintahan Rom Yunani China India

Perundangan

Perluasan kuasa

Ekonomi

Pendidikan

Falsafah

Bahasa dan kebudayaan Seni bina

Sistem sosial

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : 9 Mac 2005 Subjek Tingkatan Masa Tajuk Sub tajuk Hasil Pembelajaran Sejarah 4 7.55-9.05 am ( 80 minit ) Tamadun Awal Asia Tenggara Bentuk-bentuk kerajaan awal A 1.1 Menyenaraikan cirri-ciri kerajaan Agraria A 1.3 Menyenaraikan cirri-ciri kerajaan Maritim A 2.1 Membandingkan kerajaan Agraria dengan kerajaan Maritim Berbangga dengan asset negara Memanfaatkan kurniaan Tuhan Lembaran kerja, gambar, buku teks (m/s 75-83) 1.Guru menunjukkan gambar-gambar berkaitan dengan kerajaan agraria dan maritim seperti kapal, ikan dan padi. 2. Guru bertanya kepada pelajar perkaitanan antara gambar tersebut dengan topik yang dibincangkan pada hari tersebut. 3. Perlajar dibahagikan kepada 4 kumpulan dan di minta memadankan kad tema dan kad huraian yang berkaitan dengan ciri-ciri kerajaan agraria dan maririm 4. Kumpulan yang berjaya memadankan kad tema dan kad huraian dengan cepat akan dianggap sebagai pemenang 5. Kumpulan diminta menyiapkan borang banding beza antara kerajaan agraria dan maritim. 6. Setiap kumpulan menyerahkan borang banding beza kepada kumpulan lain untuk disemak berdasarkan jawapan yang diberi oleh guru. Pengukuhan Refleksi Pelajar melengkapkan lembaran kerja yang diberi. Hari : Rabu

Unsur Patriotisme Tingkah Laku Patriotisme BBB/BBM Aktiviti

CONTOH KAD TEMA


TEMA HURAIAN

PANTAI

KERAJAAN MARITIM TERLETAK DI PERSISIRAN PANTAI

PERTANIAN

KERAJAAN AGRARIA BERASASKAN PERTANIAN

CONTOH BORANG BANDING BEZA

ASPEK LOKASI CIRI-CIRI KEGIATAN MASYARAKAT FAKTOR PERKEMBANGAN

KERAJAAN AGRARIA

KERAJAAN MARITIM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : Subjek Tingkatan Masa Tajuk Sub tajuk Hasil Pembelajaran Sejarah 4 7.00-8.10 am ( 70 minit ) Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangan di Makkah Masyarakat Arab jahiliah A 1.1 Menerangkan maksud jahiliah A 1.2 Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat jahiliah A 2.1 Menghuraikan ciri-ciri masyarakat jahiliah A 3.1 Merasionalkan masyarakat Arab jahiliah berpegang teguh kepada sistem kabilah Masyarakat berorganisasi Bersama dalam organisasi Keratan akhbar, lembaran kerja, komputer 1.Guru menunjukkan keratan akhbar melalui power point tentang bayi yang dijumpai dilonggokan sampah.dan mengaitkan gambar dengan ciri-ciri masyarakat jahiliah. 2. Murid dipilih secara rawak dan diminta menerangkan maksud jahiliah berdasarkan pengetahuan sedia ada. 3.Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan yang akan membincangkan tentang ciri-ciri masyarakat jahiliah. Kumpulan 1 sosial dan agama Kumpulan 2 ekonomi Kumpulan 3 politik Kumpulan 4 kesan-kesan sistem kabilah 4. Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan dengan menggunakan power point . 5. Pelajar bersoal jawab sesama sendiri mengenai hasl perbincangan yang dibentangkan Pengukuhan Refleksi Guru mengedarkan soalan struktur dan esei tentang ciri-ciri masyarakat jahiliah. Hari :

Unsur Patriotisme Tingkah Laku Patriotisme BBB/BBM Aktiviti

BAB 4 : MASYARAKAT ARAB JAHILIAH Jawab semua soalan. Bahagian A 1. Masyarakat Arab jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab, dalam jangka masa selepas runtuhnya empangan Maarib di sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. a. Apakah maksud Jahiliah? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ b. Nyatakan corak kehidupan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Bahagian B Mengapakah amalan Sistem Kabilah telah mendatangkan kesan yang buruk kepada kehidupan Masyarakat Arab Jahiliah?

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : Subjek Tingkatan Masa Tajuk Sub tajuk Hasil Pembelajaran Sejarah 4 7.10-7.50 am ( 40 minit ) Kerajaan Islam di Madinah Piagam Madinah - Kandungan - kepentingan A 1.1 Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah. A 1.2 Menyatakan kepentingan Piagam Madinah Keluhuran perlembagaan negara kita Mendaulatkan perlembagaan negara kita Sampul surat berwarna-warni, kad manila, nota edaran 1.Guru meminta pelajar mencari sampul surat berwarna-warni di kawasan tempat duduk dan meja pelajar . Pelajar di arah membuka serta membaca arahan dan melakukan aktiviti mengikut arahan tersebut menyusun suku kata PIAGAM MADINAH 2. Guru menerangkan secara ringkas mengenai Piagam Madinah. 3. Pelajar diberi nota edaran berbentuk point yang tidak tersusun mengenai Piagam Madinah 4. Pelajar diminta menyusun nota edaran tersebut mengikut aspek-aspek di bawah -prinsip-prinsip umum Piagam Madinah -kepentingan Piagam Madinah -kepentingan Piagam Madinah dalam konteks perpaduan 5. Pelajar dipilih secara rawak untuk mebentangkan dapatan dan meminta pelajar lain memberi komen. Guru memberi jawapan sebenar kepada pelajar . Pelajar diberi kerja rumah dengan membuat peta minda mengenai dengan kandungan Piagam Madinah. Hari :

Unsur Patriotisme Tingkah Laku Patriotisme BBB/BBM Aktiviti

Pengukuhan Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : Subjek Tingkatan Masa Tajuk Sub tajuk Hasil Pembelajaran Sejarah 4 7.00-8.10 am ( 70 minit ) Pembentukan kerajaan Islam dan sumbangannya Kerajaan khulafah al-Rasyidin A 1.1 Menyatakan maksud khalifah A 1.2 Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah A 1.3 Menyatakan tugas khalifah A 2.1 Menjelaskan cara pemilihan dan perlantikan khalifah A 3.1 Mewajarkan kepentingan musyawarah, syura, baiah kea rah pemantapan pemerintahan masa kini. kepimpinan berwibawa menjamin kedaulatan negara Bersikap kepimpinan cemerlang Buku teks (m/s 142-149), peta konsep dan ketua kelas 1.Pelajar diminta memberi pandangan bagaimana cara memilih seorang ketua, contohnya Ketua Kelas. 2. Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk hari ini dan 3. Guru memilih seorang pelajar secara rawak dan diminta menyatakan maksud khalifah 4. pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan dan diberikan tugasan. Kumpulan 1 & 2 : Menyenaraikan syarat-syarat kelayakan menjadi khalifah. Kumpulan 3 & 4 : Menyenaraikan tugas-tugas khalifah. Kumpulan 5 & 6 : Menerangkan cara pemilihan dan perlantikan khalifah. *Kumpulan 1,3 & 5 menyediakan peta konsep. 5. Kumpulan 1, 3 & 5 membentangkan hasil kerja. Manakala kumpulan 2, 4 & 6 mengulas hasil dapatan kumpulan 1,3 & 5. . 6. Pelajar diminta memberi sumbang-saran mengenai kepentingan musyawarah, syura dan baiah kearah pemantapan pemerintahan masa kini. Pengukuhan Refleksi Pelajar melengkapkan lembaran kerja. Hari :

Unsur Patriotisme Tingkah Laku Patriotisme BBB/BBM Aktiviti

BAB 6: KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN Khalifah al-Rasyidin


_______________________

_______________________

Cara pemilihan Khalifah


_______________________

_______________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : Subjek Tingkatan Masa Tajuk Sub tajuk Hasil Pembelajaran Sejarah 4 7.00-7.40 am ( 40 minit ) Islam di Asia Tenggara Kedatangan Islam di Asia Tenggara A 1.1 Menyatakan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara A 1.2 Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia Tenggara A 2.1 Menghuraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Kepercayaan kepada tuhan Taat kepada tuhan Buku teks (m/s 174-178), peta , edaran soalan ringkas, lemberan kerja 1. Guru menunjukan peta dan menyatakan lokasi negara India, China, dan Semenanjung Tanah Arab dan menerangkan isi pelajaran. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja yang mengandungi teori dan bukti kedatangan Islam kepada pelajar dan mengarahkan pelajar mencari jawapan di dalam buku teks. 3. Pelajar dipilih secara rawak untuk mebentangkan hasil lembaran kerja dan mengarahkan pelajar lain menambah isi yang tidak dinyatakan 4. Guru menunjukkan peta Asia Tenggara dan meminta 2 orang pelajar melakarkan arah kedatangan ke Asia Tenggara Pengukuhan Refleksi Guru memberikan latihan kerja rumah kepada pelajar. Hari :

Unsur Patriotisme Tingkah Laku Patriotisme BBB/BBM Aktiviti

CONTOH LEMBARAN KERJA


Sila isikan jawapan anda dalam bentuk nota ringkas (point)

TEORI KEDATANGAN ISLAM DI ASIA TENGGARA KEDATANGAN ISLAM DARI ARAB KEDATANGAN ISLAM DARI CHINA KEDATANGAN ISLAM DARI INDIA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : Subjek Tingkatan Masa Tajuk Sub tajuk Hasil Pembelajaran Sejarah 4 7.00-8.10 am ( 70 minit ) Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat Pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi. A 1.2 Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi A 2.2 Menghuraikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi Menghargai sistem pendidikan negara Bekerjasama memakmurkan negara Buku teks m/s 200-211, dan lembaran kerja, gambar 1. Guru menyoal pelajar (berdasarkan pengetahuan sedia ada) mengenai teori kedatangan Islam ke Tanah Melayu. 2. Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan untuk membincangkan pengaruh Islam dalam sosiobudaya dan ekonomi. Kumpulan 1 : Pendidikan Kumpulan 2 : Bahasa dan Kesusasteraan Kumpulan 3 : Kesenian Kumpulan 4 : Gaya Hidup Kumpulan 5 : Perdagangan Kumpulan 6 : Mata Wang dan Percukaian 3. Setiap kumpulan bertukar-tukar hasil tugasan dan membuat pembetulan berdasarkan jawapan guru 4. Pelajar dan guru bersoal jawab mengenai hasil perbincangan kumpulan Pengukuhan Refleksi Guru mengedarkan lembaran kerja ( struktur) untuk tugasan sebagai kerja rumah. Hari :

Unsur Patriotisme Tingkah Laku Patriotisme BBB/BBM Aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : Subjek Tingkatan Masa Tajuk Sub tajuk Hasil Pembelajaran Sejarah 4 80 minit Perkembangan di Eropah Penjelajahan dan penerokaan A 1.3 Menyatakan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat. A 2.2 Mengklasifikasi kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial . Kegigihan dan keberanian bangsa Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha mendaulatkan negara Buku teks (m/s 223-225) 1. Guru memaparkan gambar kapal layar dan mengaitkannya dengan topik. 2. Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan dan diberikan tugasan. Kumpulan 1: Menyenaraikan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat. Kumpulan 2: Menyenaraikan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik. Kumpulan 3: Menyenaraikan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi ekonomi. Kumpulan 4: Menyenaraikan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi sosial. 3. Setiap kumpulan berbincang sebelum bergerak ke meja kumpulan lain (3 minit mengikut pusingan jam) untuk menyemak hasil kerja kumpulan lain dan menambah isi-isi yang tidak ditulis. 4. Ketua kumpulan membentangkan hasil tugasan. Pengukuhan Refleksi Buat esei bertemakan Malaysia Boleh. Hari :

Unsur Patriotisme Tingkah Laku Patriotisme BBB/BBM Aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : Subjek Tingkatan Masa Tajuk Sub tajuk Hasil Pembelajaran Sejarah 4 7.00-8.10 am ( 80 minit ) Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. A 1.1 Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. A 1.2 Menyenaraikan cirri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. A 2.1 Menjelaskan cirri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. A 3.1 Mentafsir sebab British memperkenalkan ekonomi dagangan. Khazanah negara keagungan bersama Memanfaatkan kekayaan negara Buku teks, lembaran kerja dan teka silangkata 1.Guru menyaol berdasarkan pengetahuan sedia-ada pelajar tentang maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. 2. pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan dan diberikan tugasan. Kumpulan 1 : Ekonomi tradisional dibuat dalam main peranan. Kumpulan 2: ekonomi dagangan dan sistem pertanian komersil dalam bentuk sajak. Kumpulan 3: Perusahan getah buat dalam bentuk pantun. Kumpulan 4 : Industri perlombongan dibuat dalam bentuk syair. 3. Pelajar membentangkan hasil perbincangan dan guru merumuskan hasil pembentangan setiap wakil kumpulan. Pengukuhan Refleksi Guru memberi ruang kepada pelajar mencari jawapan teka silangkata yang diberi. Hari :

Unsur Patriotisme Tingkah Laku Patriotisme BBB/BBM Aktiviti

Bab 10
4 1 6

5 3
1. 2. 3. 4. 5. 6. Satu cara pertanian tradisional. Ekonomi tradisional menggunakan jumlah _________________yang terhad. Ekonomi dagangan memerlukan ________________ yang besar. Tanaman komersial yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu. Tanaman gambir dan lada hitam diusahakan secara besar-besaran semasa pemerintahan Maharaja __________ Bakar. Salah satu pertanian komersial yang diperkenalkan di Sabah dan Sarawak pada abad ke -19.