Anda di halaman 1dari 11

PERANCANGAN STRATEGIK KELAB UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2012-2016

ISU 1) Murid tiada pengetahuan asas kaunseling 2) Murid tidak mengenali potensi diri MATLAMAT STRATEGIK 1) Meningkatkan pengetahuan asas kaunseling OBJEKTIF 1) Murid mendapat input tentang asas kaunseling KPI SASARAN JANGKA PANJANG TOV 2012 2013 2014 2015 2016 0% 30% 50% 70% 80% 100%

2) Membantu murid mengenali potensi diri sendiri

3) Murid tidak mengetahui tahap-tahap perkembangan remaja

3) Meningkatkan kefahaman murid tentang tahap perkembangan remaja

4) Murid tidak menguasai kemahiran asas komunikasi

4) Memberi input dan pendedahan tentang kemahiran asas komunikasi

1) Peratusan murid mengetahui asas kaunseling meningkat 2) Murid 2) Peratusan mengenali murid potensi diri mengenali sendiri yang potensi diri sebenar meningkat 3) Murid 3) Peratusan memahami tahap murid perkembangan mengetahui remaja tahap-tahap perkembangan remaja meningkat 4) Murid dapat 4) Peratusan mengaplikasi murid kemahiran asas menguasai komunikasi kemahiran asas komunikasi meningkat

0%

30%

50%

70%

80%

100%

0%

30%

50%

70%

80%

100%

0%

30%

50%

70%

80%

100%

5) Murid tidak menguasai kemahiran penyelesaian masalah

5) Memberi input dan pendedahan tentang kemahiran menyelesaikan masalah

5) Murid dapat mengaplikasi kemahiran menyelesaikan masalah

6) Murid tidak mendapat pengetahuan secukupnya berkaitan kerjaya

6) Memberi input dan pendedahan tentang kaunseling kerjaya

6) Murid dapat mengenali kerjaya yang diminati

5) Peratusan murid menguasai kemahiran penyelesaian masalah meningkat 6) Peratusan murid memahami kerjaya yang diminati meningkat

0%

30%

50%

70%

80%

100%

0%

30%

50%

70%

80%

100%

PERANCANGAN TAKTIKAL KELAB UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2012


STRATEGI 1 BIL PROGRAM 1. Menjadikan Kelab Unit Bimbingan dan Kaunseling sebagai kelab yang aktif dan bermanfaat TANGGUNGJAWAB TEMPOH/HARI KOS OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI Mengenali Asas Guru Penasihat a) 18/1/2012 RM20 Murid Peratus Kaunseling Kelab UBK 90 minit mendapat murid b) 1/2/2012 input tentang mendapat 90 minit asas input kaunseling meningkat Mengenali Guru Penasihat a) 15/2/2012 RM20 Murid Peratus Potensi Diri Kelab UBK 90 minit mengenali murid b) 7/3/2012 potensi diri mendapat 90 minit sendiri yang input sebenar meningkat Perkembangan Guru Penasihat a) 28/3/2012 RM20 Murid Peratus Remaja Kelab UBK 90 minit memahami murid b) 11/4/2012 tahap mendapat 90 minit perkembangan input remaja meningkat Kemahiran Guru Penasihat a) 25/4/2012 RM20 Murid dapat Peratus Asas Kelab UBK 90 minit mengaplikasi murid Komunikasi b) 13/6/2012 kemahiran mendapat 90 minit asas input komunikasi meningkat Kemahiran Guru Penasihat a) 27/6/2012 RM20 Murid dapat Peratus Asas Kelab UBK 90 minit mengaplikasi murid Penyelesaian b) 11/7/2012 kemahiran mendapat Masalah 90 minit menyelesaikan input masalah meningkat
3

2.

3.

4.

5.

6.

Kerjaya

Guru Penasihat Kelab UBK

a) 25/7/2012 90 minit b) 29/8/2012 90 minit c) 12/9/2012 90 minit

RM20 Murid dapat mengenali kerjaya yang diminati


-

7.

Mesyuarat Agong

Guru Penasihat Kelab UBK

Pelantikan AJK baru

Peratus murid mendapat input meningkat -

PELAN OPERASI KELAB UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2012


PELAN OPERASI 1 Nama Program Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 Mengenali Asas Kaunseling Murid mendapat input tentang asas kaunseling 3 Jam Ahli Kelab Unit Bimbingan dan Kaunseling RM20 Proses Kerja Tanggungjawab Mesyuarat Jawatankuasa PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK

Tempoh/Tarikh 1 Hari

Pelan Kontigensi

2 3

Taklimat pelaksanaan program kepada murid-murid Pelaksanaan program

1 Hari a) 18/1/2012 90 minit b) 1/2/2012 90 minit Februari 2012

Penilaian

Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK

PELAN OPERASI 2 Nama Program Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 Mengenali Potensi Diri Murid mengenali potensi diri sendiri yang sebenar 3 Jam Ahli Kelab Unit Bimbingan dan Kaunseling RM20 Proses Kerja Tanggungjawab Mesyuarat Jawatankuasa PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK

Tempoh/Tarikh 1 Hari

Pelan Kontigensi

2 3

Taklimat pelaksanaan program kepada murid-murid Pelaksanaan program

1 Hari c) 15/2/2012 90 minit d) 7/3/2012 90 minit Mac 2012

Penilaian

Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK

PELAN OPERASI 3 Nama Program Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 Perkembangan Remaja Murid memahami tahap perkembangan remaja 3 Jam Ahli Kelab Unit Bimbingan dan Kaunseling RM20 Proses Kerja Tanggungjawab Mesyuarat Jawatankuasa PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK

Tempoh/Tarikh 1 Hari

Pelan Kontigensi

2 3

Taklimat pelaksanaan program kepada murid-murid Pelaksanaan program

1 Hari e) 28/3/2012 90 minit f) 11/4/2012 90 minit April 2012

Penilaian

Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK

PELAN OPERASI 4 Nama Program Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 Kemahiran Asas Komunikasi Murid dapat mengaplikasi kemahiran asas komunikasi 3 Jam Ahli Kelab Unit Bimbingan dan Kaunseling RM20 Proses Kerja Tanggungjawab Mesyuarat Jawatankuasa PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK

Tempoh/Tarikh 1 Hari

Pelan Kontigensi

2 3

Taklimat pelaksanaan program kepada murid-murid Pelaksanaan program

1 Hari g) 25/4/2012 90 minit h) 13/6/2012 90 minit Jun 2012

Penilaian

Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK

PELAN OPERASI 5 Nama Program Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 Kemahiran Asas Penyelesaian Masalah Murid dapat mengaplikasi kemahiran menyelesaikan masalah 3 Jam Ahli Kelab Unit Bimbingan dan Kaunseling RM20 Proses Kerja Tanggungjawab Mesyuarat Jawatankuasa PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK

Tempoh/Tarikh 1 Hari

Pelan Kontigensi

2 3

Taklimat pelaksanaan program kepada murid-murid Pelaksanaan program

1 Hari i) 27/6/2012 90 minit j) 11/7/2012 90 minit Julai 2012

Penilaian

Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK

PELAN OPERASI 6 Nama Program Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 Kerjaya Murid dapat mengenali kerjaya yang diminati 3 Jam Ahli Kelab Unit Bimbingan dan Kaunseling RM20 Proses Kerja Tanggungjawab Mesyuarat Jawatankuasa PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK

Tempoh/Tarikh 1 Hari

Pelan Kontigensi

2 3

Taklimat pelaksanaan program kepada murid-murid Pelaksanaan program

1 Hari k) 25/7/2012 90 minit l) 29/8/2012 90 minit Ogos 2012

Penilaian

Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK

10

PELAN OPERASI 7 Nama Program Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 Mesyuarat Agong Pelantikan AJK Baru 90 Minit Ahli Kelab Unit Bimbingan dan Kaunseling Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa

Tanggungjawab PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK Guru Penasihat Kelab UBK Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat Kelab UBK

Tempoh/Tarikh 1 Hari

Pelan Kontigensi

2 3 4

Taklimat pelaksanaan program kepada murid-murid Pelaksanaan program Penilaian

1 Hari a) 12/9/2012 90 minit September 2012

11