Aplikasi : Data Murid

PANGKALAN DATA MURID KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Maklumat Sekolah

Nama Sekolah : ««««««««««««««««««««««««««««««« Tingkatan / Tahun : «««««««« Nama Kelas : ««««««««««««««

Profil Murid
No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir (dd/MM/yyyy) Nama Kaum Yatim Yatim / Piatu / Yatim Piatu * Agama OKU Ya / Tidak * Jika pengisian selain Warganegara, sila nyatakan negara asal : No. Sijil Lahir Jantina Lelaki / Perempuan *

Warganegara

Warganegara / Bukan Warganegara / Penduduk Tetap / Status Belum Disahkan / Tiada Maklumat *

Alamat

Poskod

Negeri Maklumat tambahan untuk murid Tahun 1 sahaja

Pernah menghadiri prasekolah tahun sebelum Agensi Nama & Alamat
Catatan : * Potong mana yang tidak berkenaan.

Ya / Tidak *. Jika Ya, lengkapkan maklumat di bawah

KPM / KEMAS / Perpaduan / Swasta / Lain-lain *

** Hubungan dengan anak bagi pengisian selain ibu dan bapa

*** Bilangan tanggungan isi rumah tidak termasuk anak yang bekerja

Telefon (HP) Pekerjaan Nama Majikan Alamat Majikan Poskod Gaji Sebulan (RM) Negeri Jika pengisian selain Warganegara. Telefon (Rumah) No Telefon (Majikan) Profil Ibu / Penjaga Kedua Nama No. ** Hubungan dengan anak bagi pengisian selain ibu dan bapa *** Bilangan tanggungan isi rumah tidak termasuk anak yang bekerja . Kad Pengenalan Kaum Warganegara Status ** Agama Warganegara / Bukan Warganegara / Penduduk Tetap / Status Belum Disahkan / Tiada Maklumat * No. sila nyatakan negara asal : No. Kad Pengenalan Kaum Warganegara Status ** Agama Warganegara / Bukan Warganegara / Penduduk Tetap / Status Belum Disahkan / Tiada Maklumat * No. sila nyatakan negara asal : No. Telefon (HP) Pekerjaan Nama Majikan Alamat Majikan Poskod Gaji Sebulan (RM) Negeri Tanggungan *** Jika pengisian selain Warganegara.Aplikasi : Data Murid Profil Bapa / Penjaga Utama Nama No. Telefon (Rumah) No Telefon (Majikan) Catatan : * Potong mana yang tidak berkenaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful