PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK SK. BANDAR TANGKAK 2012

“ CELIK NOMBOR MINDA CERDAS ”

1

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN MATEMATIK SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TANGKAK 2012

PROGRAM TAHUNAN MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KHUSUS

: PANITIA MATEMATIK : Untuk merangsang rasa seronok belajar matematik dan mencerdaskan minda murid dengan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. : 1. Menghapuskan murid yang tidak hafal sifir. 2. Menguasai kemahiran fakta asas matematik (tambah, tolak, darab dan bahagi). .

2

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA MATEMATIK Bil. 1. Program Penggunaan Petak Sifir Objektif 1) Menghapuskan murid yang tidak hafal sifir. 2) Menambah minat murid terhadap matematik 3) Membuktikan kepada murid matematik itu mudah Tanggungjawab Ketua Panitia Matematik Semua matematik Tempoh Sepanjang tahun. Kos / Sumber RM20 TOV 50 % OTI ETR 100 % Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus penglibatan murid secara aktif. Strategi 1.Mesyuarat AJK Panitia. 2. Makluman kepada semua guru yang mengajar matematik. 3. Perlaksanaan dalam penyelesaian masalah matematik. 4. Penggunaan dalam penyelesaian masalah. 5. Membuat penambahbaikan atas kelemahan program.

3

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA MATEMATIK Bil. 2 Program Bijak Sifir Objektif 1)Menguasai kemahiran fakta asas matematik +, -, x, ÷. 2) Menyelesaikan pengiraan matematik dengan pantas dan tepat. Tanggungjawab Ketua Panitia Matematik Tempoh Kos / Sumber TOV OTI ETR 80 % Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus penglibatan murid SK. Bandar Tangkak tahap 1 dan 2 secara aktif. Strategi 1.Panggilan mesyuarat. 2. Pembahagian tugas. 3. Penyediaan alatan. 4 Latih-tubi dalam kelas. 5. Pelaksanaan program. 6. Membuat penambahbaikan atas kelemahan program.

Feb - Okt

RM100

60%.

Semua guru matematik

4

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA MATEMATIK Bil. 3. Program Kuiz Matematik Objektif 1) Melatih murid menyelesaikan soalan matematik dengan kadar terpantas dan tepat. 2) Belajar matematik sambil beriadah. Tanggungjawab Ketua Panitia Pendidikan Islam Tempoh Jan-Mac dan SeptOkt Kos / Sumber RM50 TOV 40% OTI ETR 70% Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus penglibatan murid SKBT secara aktif. Strategi 1.Berbincang dengan pihak pentadbir sekolah. 2.Mesyuarat AJK Panitia. 3. Taklimat dan lantikan AJK kerja. 4. Latihan secara tidak formal. 5. Menjalankan program. 5. Membuat penambahbaikan atas kelemahan program.

Semua guru dan staf SKBT

5

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA MATEMATIK Bil. 4. Program Bengkel Menjawab Kertas Matematik. Objektif 1) Mendedahkan teknik-teknik menjawab soalan Matematik kepada calon UPSR. 2) Memberikan keyakinan kepada murid tentang teknik menjawab soalan UPSR matematik. Tanggungjawab Ketua Panitia Matematik Semua guru Matematik. Tempoh Julai- Ogos Kos / Sumber RM 200 TOV 60%. OTI ETR 80% Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus penglibatan calon UPSR secara aktif. Strategi 1.Berbincang dengan pihak pentadbir sekolah. 2. Mesyuarat guru-guru tahun 6. 3. Mengedarkan surat pemberitahuan kepada ibu bapa. 4. Jemputan penceramah luar. 5. Membuat penambahbaikan atas kelemahan program.

6

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA MATEMATIK Bil. 5. Program Program Lepas UPSR. Objektif 1) Mengisi masa murid dengan aktiviti yang berfaedah. 2)Memperkenalka n tajuk-tajuk baru di sekolah menengah. Tanggungjawab Ketua Panitia Matematik Semua guru Matematik Tahun 6 Tempoh Sept - Nov Kos / Sumber Tiada TOV 50% OTI ETR 70% Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus penglibatan murid Tahun 6 secara aktif. Strategi 1.Berbincang dengan pihak pentadbir sekolah. 2. Mesyuarat AJK Panitia. 3. Melantik AJK pelaksana. 4. Menjalankan program. 5. Membuat penambahbaikan atas kelemahan program.

7

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

PELAN OPERASI (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM : PANITIA MATEMATIK Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Penggunaan Petak Sifir 1) Menghapuskan murid yang tidak hafal sifir. 2) Menambah minat murid terhadap Matematik.. 3) Membuktikan kepada murid bahawa matematik itu mudah. Januari – November (Sepanjang tahun) Semua murid SKBT 1) Ketua Panitia Matematik 2) Semua Guru Matematik

1) Makluman kepada semua guru yang mengajar Matematik. 2) Penggunaan dalam penyelesaian masalah matematik.
3) Perlaksanaan Program: • Setiap hari. • 5 minit sebelum memulakan pembelajaran Matematik. 1) Masa yang terhad. . 2) Aktiviti Kokurikulum terpaksa ditangguhkan sekiranya terdapat aktiviti sekolah. Pemantauan dilakukan oleh Penolong Kanan kurikulum dan Guru Penasihat. 1) Keberkesanan penggunaan Petak Sifir. 2) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Kekangan

:

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : :

8

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

PELAN OPERASI (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM: PANITIA MATEMATIK Nama Projek Objektif : : Bijak Sifir. 1) Menguasai kemahiran fakta asas Matematik. 2) Menyelesaikan pengiraan Matematik dengan pantas dan tepat. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : Februari - Oktober Semua murid SKBT. 1) Ketua Panitia Matematik. 2) Semua guru Matematik. 1) Makluman kepada semua murid dan guru tentang tatacara pelaksanaan program. 2) Perlaksanaan Program: • Pengagihan tugas. • Latih tubi di dalam kelas. • Pelaksanaan program dan penilaian. Kekangan : 1) Murid kurang mahir menguruskan masa 2) Tidak cukup latihan. Pemantauan dilakukan oleh Penolong Kanan Kurikulum dan Guru Penasihat. 1) Keberkesanan pengurusan Program ini. 2) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : :

9

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

PELAN OPERASI (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM: PANITIA MATEMATIK Nama Projek Objektif : : Kuiz Matematik. 1)Melatih murid menyelesaikan soalan Matematik dengan kadar terpantas dan tepat. 2)Belajar Matematik sambil beriadah. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : Jan- Mac dan Sept – Okt. Semua murid SKBT. 1) Ketua Panitia Matematik 2) Semua guru matematik. 1) Penetapan tarikh dan pembentukan AJK. 2) Perlaksanaan Program: • Latihan secara tidak formal. • Edarkan borang penyertaan kepada murid Kekangan : 1) Masa yang agak terhad. 2) Aktiviti Kokurikulum terpaksa ditangguhkan sekiranya terdapat aktiviti sekolah. Pemantauan dilakukan oleh Penolong Kanan kurikulum dan Guru Penasihat. 1) Keberkesanan pengurusan Program ini. 2) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : :

10

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

PELAN OPERASI (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM: PANITIA MATEMATIK Nama Projek Objektif : : Bengkel Menjawab Kertas Matematik. 1) Mendedahkan kepada calon UPSR tentang teknik-teknik menjawab soalan Matematik 2) Memberi keyakinan kepada murid tentang teknik menjawab soalan UPSR Matematik. . Julai - Ogos Semua murid Tahun 6 SKBT. 1) Ketua Panitia Matematik 2) Semua guru Matematik. 1) Makluman kepada semua murid dan guru tentang tatacara pelaksanaan program. 2) Perlaksanaan Program: • Mengedarkan surat pemberitahuan kepada murid dan ibu bapa. • Menjemput penceramah dari luar. Kekangan : 1) Sukar memastikan kehadiran semua murid Tahun 6. 2) Ketidaksuaian masa dengan penceramah jemputan. Pemantauan dilakukan oleh Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru Penasihat. 1) Keberkesanan pengurusan Program ini. 2) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

: : : :

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : :

11

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

PELAN OPERASI (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM: PANITIA MATEMATIK Nama Projek Objektif : : Program Lepas UPSR 1) Mengisi masa lapang murid dengan aktiviti yang berfaedah 2) Memperkenalkan dengan tajuk-tajuk baru di sekolah menengah. September - Oktober Semua murid Tahun 6 SK. Bandar Tangkak.. 1) Ketua Panitia Matematik 2) Semua guru Tahun 6. 1) Makluman kepada semua murid dan guru tentang tatacara pelaksanaan program. 2) Perlaksanaan Program: • Murid diagihkan mengikut kumpulan. • Arahan dan aktiviti diberikan kepada setiap kumpulan • Masa yang diberikan selama 3 minggu. • Penilaian Kekangan : 1) Ditakuti murid akan kurang bersedia atas faktor masa. 2) Aktiviti Kokurikulum terpaksa ditangguhkan sekiranya terdapat aktiviti sekolah. Pemantauan dilakukan oleh Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru Penasihat. 1) Keberkesanan pengurusan Program ini. 2) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

: : : :

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : :

12

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI SK BANDAR TANGKAK

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful