Anda di halaman 1dari 16

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 2 BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

1. Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) sangat berminat kepada Pulau Pinang untuk menggantikan pelabuhan utamanya di Gugusan Kepulauan Melayu yang didapati tidak sesuai lagi dijadikan sebagai pusat perdadangan. Pelabuhan tersebut ialah A. B. C. D. ? ? ? ? Labuan Melaka Betawi Bangkahulu

2. Apakah kedudukan Kedah dalam perjanjian Burney 1826? A. B. C. D. ? ? ? ? Menjadi jajahan Siam Menjadi naugan British Menjadi pangkalan tentera Menjadi pusat perdagangan

3. Mengapakah British menubuhkan Negeri-Negeri Selat? A. B. C. D. ? ? ? ? Menyeragamkan pentadbiran tiga buah negeri Memonopoli perdangan rempah di Kepulauan Melayu Memajukan perdagangan Pulau Pinang Menyekat pengaruh Perancis di Teluk Benggala

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

4. Pentadbiran Negeri-Negeri Selat diketuai oleh seorang Gabenor yang tinggal di ibu kota Negeri-Negeri Selat. Siapakah yang membantu Gabenor menjalankan pentadbiran di Negeri-Negeri Selat? A. B. C. D. ? ? ? ? Residen Residen Jenera Residen Konsuler Jeneral Tertinggi

5. Sultan Kedah telah dikalahkan oleh Francis Light dalam pertempuran pada tahun 1791. Apakah kesan kekalahan tersebut? A. B. C. D. ? ? ? ? British melantik Residen sebagai penasihat Sultan British melantik pengganti Sultan British mengambil Pulau Pinang British membuka penempatan di Seberang Perai.

6. Apakah merupakan faktor utama yang mendorong Inggeris untuk mengusai Singapura? A. B. C. D. ? ? Inggeris ingin memulihkan hubungan perdagangan dengan China Inggeris ingin menyekat perkembangan kuasa Perancis di India

? Inggeris memerlukan pangkalan laut untuk mempertahankan jajahan Belanda yang diserahkan kepadanya ? Inggeris ingin menyekat perluasan pengaruh dan monopoli perdagangan Belanda

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

7. Mengapakah Raja Belanda mengeluarkan Surat-surat Kew 1795? A. B. C. D. ? ? ? ? Ingin beri jajahan takluknya kepada Perancis Untuk menyelamatkan jajahan takluknya di Timur Untuk melindungi negara Belanda daripada ditakluki oleh Perancis Untuk menyerahkan semua jajahan takluknya kepada British

8. Hasrat Stamford Raffles untuk menguasai Singapura menghadapi masalah. Apakah masalah yang dihadapi Raffles? A. B. C. D. ? ? ? ? Kekurangan kewangan Kekurangan pegawai Menghadapi ancaman lanun Mendapat tentangan Belanda

9. Apakah kesan langsung Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 terhadap Tanah Melayu, Sumatera, dan Pulau Jawa? A. B. C. D. ? Tanah Melayu diperintah oleh Inggeris

? Perjanjian itu memberikan kebebasan kepada British untuk meluaskan kuasa di utara Singapura ? Tanah Melayu terbahagi kepada dua kawasan pengaruh British dan Belanda ? Bermulanya penjajahan kuasa asing ke atas Tanah Melayu, Sumatera, dan Pulau Jawa

10. Apakah kepentingan Singapura kepada British menjelang tahun 1824? A. ? Sebagai pangkalan tentera British di Timur
3

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

B. C. D.

Sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan bebas

? Sebagai pusat persaingan kepada Belanda dalam monopoli perdagangan rempah di Nusantara ? Sebagai pusat pengawalan semua perdagangan timah dan hasil hutan negeri-negeri Melayu

11. Kapten Light, beta perlukan perlindungan dan bantuan ketenteraan untuk mengekalkan kemerdekaan Kedah. Siapakah beta dalam penyataan di atas? A. B. C. D. ? ? ? ? Raja Hussein Raja Muhamad Jiwa Raja Dziazuddin Raja Abdullah

12. Singapura Melaka Pulau Pinang Apakah persamaan ketiga-tiga negeri tersebut? A. B. C. D. ? Disatukan di bawah satu unit pentadbiran

? Diperoleh oleh British akiabat perebutan takhta antara-antara rajaraja Melayu ? ? Diserahkan kepada British oleh Belanda Ditadbir oleh seorang residen British

13. Sultan Dziauddin menyerahkan Seberang Perai kepada British pada tahun 1800. Mengapakah baginda mengambil tindakan sedemikian? A. ? Baginda telah tewas di dalam peperangan
4

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

B. C. D.

? ? ?

Baginda diberi bantuan kewangan Baginda menjalin hubungan perdaganagan British Baginda didesak oleh pihak British

14. Kerabat diraja Kedah : Saya mahu gulingkan takhta Kerajaan Kedah Pemimpin Bugis : Baiklah. Saya akan menawan Alor Setar Dialog di atas mungkin berlaku pada tahun 1770. Mengapa timbulnya dialog sedemikian? A. B. C. D. ? ? ? ? Menghalau kuasa Siam Menggulingkan raja yang lemah Menolak campur tangan British Menentang perlantikan Raja Muda

15. Dalam tahun 1770-an, Kedah mengalami masalah dalam perwarisan takhta. Mengapakah ia berlaku? A. B. C. D. ? ? ? ? Campur tangan British Pemberontakan kerabat diraja dan pembesar- pembesar Serangan orang Bugis terhadap Sultan Muhammad Jiwa Perlantikan Tunku Abdullah sebagai pewaris baru takhta Kedah

16. BRITISH -------------------> Y Rajah di atas menunjukkan hubungan perdagangan antara British dengan Y pada kurun ke-18. Y ialah A. B. ? ? China Sri Lanka
5

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

C. D.

? ?

India Jepun

17. Tengku Hussein mengiktiraf perjanjian pada 30 Januari 1819 antara Temenggung Abdul Rahman dengan Raffles Apakah kesan penting peristiwa tersebut? A. B. C. D. ? ? ? ? Tengku Hussein dilantik menjadi pemerintah Johor Bermulanya persengketaan kuasa Belanda-British Keluarga Temenggung menjadi pemerintah Johor Singapura menjadi milik British

18. Kedah mengalami ancaman daripada Siam, Burma dan Bugis. Bagaimanakah Sultan Kedah menghadapi ancaman tersebut A. B. C. D. ? ? ? ? Menghantar ufti ke China Mengukuhkan kubu pertahanan Mengambil askar upahan Meminta bantuan tentera British

19. Dengan ini saya menyerahkan semua tanah jajahan saya di Timur kepada kamu sehingga tamat Perang Napoleon Penyataan di atas terdapat dalam Perjanjian apa? A. B. C. ? ? ? Surat-surat Kew Inggeris-Belanda 1824 Napoleon

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

D.

Sulit Inggeris 1824

20. Bermula tahun 1833, SHTI tidak lagi memberikan perhatian ke atas masalahmasalah yang dihadapi Negeri-Negeri Selat. Mengapakah keadaan ini berlaku? A. B. C. D. ? SHTI mengalami masalah kekurangan pegawai

? Kerajaan british Di London mengambil alih pentadbiran NegeriNegeri Selat ? SHTI kehilangan monopoli perdagangannya dengan China

? SHTI mahu menumpukan perhatiannya kepada pelabuhanpelabuhan di Sumatera

21. Pelantikan Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah tidak dipersetujui oleh kerabat diraja kerana beliau bukan anak gahara. Apakah maksud anak gahara? A. B. C. D. ? ? Anak raja yang dilahirkan oleh isteri sultan berketurunan raja Anak raja yang belum ditabalkan menjadi pengganti sultan

? Anak raja yang dilahirkan oleh isteri sultan yang berketurunan rakyat biasa ? Anak raja yang dilahirkan oleh isteri sultan berketurunan pembesar istana

22. Mengapakah Sultan Muhammad Jiwa meminta bantuan ketenteraan daripada firma Jourdian Sullivan and de Souza? A. B. C. ? ? ? Baginda ingin menakluk sultan Kedah mendapat ancaman daripada Bugis Kedah telah diserang hendap oleh Acheh dan Burma

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

D.

? Setelah menjadi sekutu Siam, Siam meminta Kedah menyerang Belanda

23. Apakah perkara yang dilakukan oleh Siam terhadap Kedah setelah tamat perang antara Siam dan Burma ? A. B. C. D. ? ? Siam menyerang negeri Kedah Tentera Siam memburu Sultan Muhammad Jiwa

? Siam menuntut Kedah menghantar bunga emas, wang dan tenaga manusia ? Siam menandatangani perjanjian untuk membebaskan Kedah

24. Mengapakah Kedah menghantar persembahan bunga emas kepada Siam ? A. B. C. D. ? ? ? ? Menunjukkan kehebatan ekonomi Melambangkan kemakmuran negeri Mengeratkan hubungan perdangangan Mengukuhkan hubungan persahabatan

25. Mengapakah Francis Light ingin memelihara hubungan yang baik dengan Siam? A. B. C. D. ? ? ? ? Desakan pelabur Kepentingan perdagangan Bimbang kekuatan tentera Siam Keperluan terhadap bahan mentah

26. Kerabat Diraja Kedah menentang pelantikan Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah pada tahun 1770.
8

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

Mengapakah kerabat diraja Kedah menentang pelantikan tersebut? A. B. C. D. ? Tunku Abdullah bukan anak gahara

? Hasutan Orang Bugis di Selangor untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa ? Tunku Abdullah telah berpakat dengan Raja Haji untuk menyerang Kedah ? Sultan Muhammad Jiwa tidak berbincang dahulu dengan pembesar Kedah

27. Apakah tindakan yang diambil oleh sultan Kedah setelah menerima ancaman daripada Siam dan Bugis? A. B. C. D. ? ? ? ? meminta bantuan British Menghantar ufti kepada Siam dan Bugis mengadakan kerjasama dengan Perancis Berpakat dengan Perak menyerang Bugis

28. Mengapakah sultan Kedah menghentikan penghantaran bunga emas kepada Siam sejak tahun 1750? A. B. C. D. ? ? ? ? Perebutan takhta Kedah Perubahan pemerintahan Siam Siam berperang dengan Burma Kedah diserahkan kepada British

29. Bantuan apakah yang diminta oleh Sultan Kedah kepada firma jourdian Sullivan and de Souza pada tahun 1771?

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

A. B. C. D.

? ? ? ?

perubatan suaka politik angkatan tentera pinjaman kewangan

30. Apakah faktor Sultan Muhamad Jiwa membatalkan perjanjian dengan Firma Jourdian and de Souza pada tahun 1771? A. B. C. D. ? Sultan Muhammad Jiwa tidak bersetuju dengan jumlah pampasan yang ditawarkan oleh firma ? Sultan Muhammad Jiwa tidak membenarkan firma menjalankan perdagangan di Kuala Kedah ? Sultan Muhammad Jiwa menyerahkan Pulau Pinang

? Firma enggan memberikan bantuan ketenteraan bagi menyerang Bugis di Selangor

31. Apakah faktor British memeterai perjanjian dengan Kedah pada tahun 1786 ? A. B. C. D. ? ? ? ? keperluan bahan mentah menyekat pengaruh Belanda memasarkan hasil barangan kilang keinginan untuk menguasai Tanah Melayu

32. Antara berikut yang manakah merupakan syarat Perjanjian Inggeris-Kedah 1786? I SHTI tidak melindungi musuh Kedah II SHTI membantu Kedah jika diserang oleh musuh III SHTI boleh menaikkan bendera Union Jack di Pulau Pinang IV SHTI perlu membayar 30,000 dolar Sepanyol kepada Sultan

10

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

A. B. C. D.

? ? ? ?

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

33. Setelah menduduki Pulau Pinang secara rasmi pada tahun 1791, SHTI telah melantik George Leith untuk menguruskan pentadbiran. Apakah jawatan yang disandang oleh George Leith di Pulau Pinang ? A. B. C. D. ? ? ? ? Gabenor Residen Jeneral Penasihat British Pesuruhjaya Tinggi

34. Antara yang berikut, yang manakah merupakan negeri yang memberi bantuan kepada Kedah semasa perang tahun 1791? I Riau II Siam III Siak IV Selangor A. B. C. D. ? ? ? ? I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

35. Antara yang berikut yang manakah kesan perjanjian Inggeris-Kedah 1786 ? A. ? Siam tidak menyerang Kedah

11

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

B. C. D.

? ? ?

Pulau Pinang berjaya diduduki SHTI SHTI membantu Kedah apabila diserang Sultan Abdullah berjaya mengekalkan kedaulatan negerinya

36. Antara berikut, yang manakah merupakan syarat yang dikenakan oleh Sultan Abdullah kepad Francis Light semasa penyerahan Pulau Pinang? A. B. C. D. ? ? ? ? membina pangkalan tentera memberikan bantuan ketenteraan memutuskan hubungan dengan siam mengiktiraf kedudukan Sultan Abdullah

37. Mengapakah Sultan Abdullah mendesak Francis Light meninggalkan Pulau Pinang? A. B. C. D. ? ? Francis Light bersubahat dengan Siam menyerang Kedah baginda dipaksa oleh Siam untuk mengambil semula Pulau Pinang

? Seberang Perai tidak dapat menyaingi perdagangan dengan Pulau Pinang ? Francis Light enggan menunaikan janjinya untuk memberikan bantuan ketenteraan

38. SHTI enggan memberikan bantuan ketenteraan apabila Kedah diancam oleh Siam. Apakah alasan SHTI ? A. B. C. ? ? ? SHTI tidak mahu campur tangan SHTI bimbang dikalahkan oleh Siam SHTI tidak terlibat dalam perjanjian 1786

12

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

D.

Seberang Perai hendaklah diserahkan kepada SHTI

39. Upacara menaikkan bendera Union Jack di Pulau Pinang telah diadakan pada Ogos 1786. Apakah kesan daripada upacara tersebut? A. B. C. D. ? ? ? ? penjajahan British di Tanah Melayu Pengambilan Seberang Perai oleh British Pelantikan Penasihat British di Negeri Melayu Ancaman kuasa-kuasa lain ke atas Tanah Melayu

40. Mengapakah kawasan jajahan Kedah semakin mengecil? I Pulau Pinang dan Seberang Perai diserahkan kepada British II Satun dan Pattani dikuasai oleh Kerajaan Siam III Alor Setar telah dikuasai oleh Kerajaan Acheh IV Perlis telah menjadi sebuah negeri bebas A. B. C. D. ? ? ? ? I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

41. Mengapakah British enggan membantu Kedah apabila Siam menyerang Kedah pada tahun 1821? A. B. C. D. ? ? ? ? Sultan Kedah bermusuhan dengan British Pembesar tempatan membantu Sultan Kedah Siam menggugat memulaukan barangan British British ingin memelihara hubungan persahabatan dengan Siam

13

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

42. Mengapakah British perlu menguasai kawasan Seberang Perai ? A. B. C. D. ? ? ? ? menyaingi pengaruh Belanda menghapuskan kegiatan lanun memajukan tanaman dagangan menampung pengeluaran makanan

43. Apakah tujuan SHTI mengambil Seberang Perai? A. B. C. D. ? ? ? ? menyekat kemaraan kuasa Siam Menjadikannya pelabuhan antarabangsa Sebagai benteng pertahanan kepada Pulau Pinang Menjadikannya tempat pengumpulan bahan mnetah negeri Melayu

44. Apakah perjanjian yang membolehkan SHTI menduduki Seberang Perai? A. B. C. D. ? ? ? ? Perjanjian Burnley perjanjian perdamaian perjanjian persahabatan Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800

45. Apakah langkah yang diambil oleh SHTI, apabila Kedah diserang oleh Siam pada tahun 1821? A. B. C. ? ? ? SHTI mengutuk tindakan Siam SHTI enggan menghantar bantuan ketetenteraan SHTI turut menyerang Kedah untuk kepentingan Siam
14

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

D.

SHTI bergabung dengan Burma untuk menewaskan Siam

46. Pertahanan British di Pulau Pinang menjadi lebih kukuh setelah berjaya menguasai kawasan Y. Apakah Y ? A. B. C. D. ? ? ? ? Perak Sabah Perlis Seberang Perai

47. Apakah kesan penting Perjanjian Burney 1826 yang ditandatangani oleh Raja Siam dengan Henry Burney di Bangkok terhadap wilayah-wilayah Kedah ? A. B. C. D. ? ? ? Semua wilayah Kedah bebas daripada jajahan Siam Pulau Pinang kekal dibawah pengaruh Siam Pulau Pinang dikehendaki menghantar tentera upahan kepada Siam

? Siam mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang dan Seberang Perai

48. Apakah sebab Sultan Kedah menyerahkan Seberang Perai kepada British? A. B. C. D. ? ? ? desakan daripada pihak British kedudukannya yang strategik berlaku wabak penyakit yang sangat teruk pada ketika itu

? ingin mendapatkan bantuan ketenteraan untuk menyekat ancaman musuh

49. Apakah kesan Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 terhadap British?
15

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

A. B. C. D.

? ? ? ?

British mendapat Pulau Pinang British mengambil Seberang Perai Ketuanan Siam terhadap Kedah diiktiraf oleh British Kedah harus dibantu sekiranya Kedah diserang musuh

50. Perjanjian apakah yang menyatakan ketuanan Siam terhadap Kedah diiktiraf oleh British? A. B. C. D. ? ? ? ? Perjanjian Low 1881 Perjanjian Kew 1901 Perjanjian Burney 1826 Perjanjian London 1800

16