Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Matapelajaran Tingkatan Tarikh/Hari Masa Bilangan pelajar Topik Sub topic Pengetahuan sedia ada

: Matematik : 4 Amanah : 11/3/2012 : 8.00-8.35 (35 minit) : /22 orang : Ungkapan dan persamaan kuadratik : Punca persamaan kuadratik :para pelajar telah mempelajari ungkapan kuadratik, pemfaktoran ungkapan kuadratik,persamaan kuadratik. : Pada akhir pembelajaran semua pelajar akan dapat menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan cara pemfaktoran secara bertulis dengan betul.

Hasil Pembelajaran

Nilai Murni

:Hormat, patuh, berani, yakin diri, jujur, bekerjasama, teliti.

Kemahiran Berfikir

:Membanding dan membeza, menyelesaikan mentafsir maklumat, menjana idea, menghubung kait : powerpoint, lembaran kerja

masalah,

Bahan Bantu Mengajar

Langkah Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan Pengetahuan sedia menentukan punca persamaan kuadratik (kaedah cuba-cuba) Contoh: 6x2-7x+2=0

Aktiviti Pelajar diminta mencari punca satu soalan persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah cuba-cuba.

Catatan

Langkah 1 (10 minit)

Perkembangan Konsep / Kemahiran Mencari punca persamaan kuadratik dengan cara pemfaktoran bagi tiga jenis persamaan. Persamaan 1: x2-81=0 Persamaan 2: x2+5x-24=0 Persamaan 3: 5x2-45x=0

1. Guru menunjukkan cara mencari punca persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran.

Langkah 2 (10 minit)

Aktiviti kumpulan (rujuk lampiran 2)

1. Pelajar diminta menjawab beberapa soalan secara berkumpulan. 2. Wakil setiap kumpulan tampil kehadapan untuk menunjukkan jalan kerja.

Nilai murni: bekerjasama

Langkah 3 Penilaian

1. Guru mengedarkan lembaran kerja dan pelajar dikehendaki

KBKK Mengaplikasi

(5 minit)

menyiapkan semua soalan dalam Kecerdasan masa 10minit. Pelbagai Logikal Intrapersonal
Rumusan . 1. Guru membuat rumusan dengan cara bersoal-jawab. 2. Pelajar diminta membuat kerja rumah: Mukasurat : 24-29 Soalan : angka ganjil Nilai Murni : Patuh, hormat

Penutup (5 minit)

Lampiran Latihan Pengukuhan

1. 5/4, 1/2,3/4 , 1/6 Susunkan pecahan di atas dalam urutan menaik. 2. Berikan tiga contoh pecahan wajar dan tak wajar. 3. Adam mempunyai sebiji tembikai. Dia memotong tembikat tersebut kepada enam (6) bahagian yang sama rata. Dia memberikan dua (2) bahagian kepda ayahnya dan dua (2) bahagian kepada emaknya, berapakah baki bahagian yang tinggal? 4. Selesaikan soalan berikut ; 9 3/2 + 7 5/6 + 7/3 10 1/6 5. Bulatkan jawapan yang betul : 13/22 + 3/10 4/5 a) 5/22 b) 3/11 c) 3/22 d) 1/11