Anda di halaman 1dari 11

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SEK. KEB.

BUKIT PANTAI
JALAN CHANDERAI, BANGSAR 59100 KUALA LUMPUR

PELAN STRATEGIK 2011-2013 PELAN TAKTIKAL PELAN OPERASI

PERANCANGAN DI PERINGKAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP


PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (AKHIR TAHUN) (2011-2013) T OV 1. Semua murid tahun 4 lulus dalam PKSR 2. Meningkatkan Peratus gred A bagi Tahun 5 dan 6 dalam PKSR 3. Meningkatkan peratus cemerlang (A) dalam PKSR. LULUS 100% 100 T 11 70 T 12 80 T 13 100 Strategi A PERINGKAT PANITIA KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (KEMAHIRAN HIDUP) T OV 100 T 11 70 T 12 80 T 13 100 Pelan Taktikal (PT)

OBJEKTIF

KPI

Strategi

PT1, PT2 PT1, PT3, PT4, PT5 PT1, PT3, PT4, PT5 PT6

Tahun 5 60% Tahun 6 80%

3 9

20 30

40 50

60 Strategi B 70

3 9

20 30

40 50

60 70

A 80%

11

40

60

80

Strategi C

11

40

60

80

PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN KURIKULUM / AKADEMIK (KEMAHIRAN HIDUP)


ISU STRATEGIK 1. Mata pelajaran yang baru bagi murid-murid tahun 4 2. Peratus murid tahun 5 dan 6 yang mendapat gred A dalam PKSR adalah rendah. 3. Peratus cemerlang keseluruhan PKSR terlalu rendah. MATLAMAT STRATEGIK 1. Memperkenalkan dan mendedahkan murid-murid tahun 4 kepada mata pelajaran Kemahiran Hidup 2. Meningkatkan peratusan murid mendapat gred A bagi murid tahun 5 dan 6 dalam PKSR. 3. Meningkatkan peratus cemerlang bagi semua murid tahap 2. OBJEKTIF 1. 2. PKSR Semua murid tahun 4 lulus dalam PKSR 50% Murid tahun 5 dan 60% murid tahun 6 mendapat gred A dalam 80% Murid tahap 2 mendapat cemerlang PKSR. PERINGKAT PANITIA KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (KEMAHIRAN HIDUP) Strategi T OV T 11 T 12 T 13 Pelan Taktikal (PT)

3.
PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (AKHIR TAHUN) (2011-2013) T OV 1. Semua murid tahun 4 lulus dalam PKSR 2. Meningkatkan Peratus gred A bagi Tahun 5 dan 6 dalam PKSR 3. Meningkatkan peratus cemerlang (A) dalam PKSR. T 11 T 12 T 13

OBJEKTIF

KPI

LULUS 100%

100

70

80

100

Strategi A

100

70

80

100

PT1, PT2

Tahun 5 60% Tahun 6 80%

3 9

20 30

40 50

60 Strategi B 70

3 9

20 30

40 50

60 70

PT1, PT3, PT4, PT5 PT1, PT3, PT4, PT5

A 80%

11

40

60

80

Strategi C

11

40

60

80

PT6

BIL

PELAN TAKTIKAL (PT) STRATEGI A

T/JAWAB

TEMPOH

KOS/ SUMBER RM200 /PCG

OUTPUT/ HASIL Semua Murid Tahap 2

KPI Murid mudah ingat tentang sesuatu topik Merangsang pengetahuan, murid mudah faham dan mudah ingat

PELAN KONTINGENSI PT8

CATATAN / STATUS

1.

Latih tubi (PT1)

Semua Guru KH Sepanjang Tahun

2.

Bahan Bantu Belajar menarik (PT2)

Semua Guru KH Sepanjang Tahun

RM300 /PCG

Semua Murid Tahap 2

PT7

BIL

PELAN TAKTIKAL (PT) STRATEGI B

T/JAWAB

TEMPOH

KOS/ SUMBER RM300 /PCG RM700 /PCG RM150 /PCG

OUTPUT/ HASIL Tahun 5 dan 6

KPI Menambah dan mengukuhkan pengetahuan murid

PELAN KONTINGENSI PT8

CATATAN / STATUS

1.

Buku skrap (PT3)

Semua Guru KH

4 Bulan

2.

Hari Usahawan (PT4) Latihan menjawab soalan (PT5)

Semua Guru KH

1 Hari

Sebagai Tahun 5 dan 6 pengukuhan kepada P&P Semua Murid Tahap 2 Murid mahir Menjawab soalan.

PT9

3.

Semua Guru KH Sepanjang Tahun

PT1

BIL

PELAN TAKTIKAL (PT) STRATEGI C

T/JAWAB

TEMPOH

KOS/ SUMBER RM 500 /PCG

OUTPUT/ HASIL Semua Murid Tahap 2 Semua Murid Tahap 2

KPI Murid mahir dalam bidang reka bentuk dan teknologi Bahan pengajaran lengkap untuk setiap topik Murid mendapat maklumat yang tepat dan lengkap tentang satu topik KH Murid mahir dalam urusan jual beli dan baik dalam komunikasi semasa urus niaga

PELAN KONTINGENSI PT3

CATATAN / STATUS

1.

Projek Lanjutan (PT6)

Ketua Panitia

4 Bulan

2.

Kolaborasi Sumber (PT7)

Ketua Panitia

Sepanjang Tahun

PT2

3.

Sudut Kemahiran Hidup (PT8)

Ketua Panitia

Sepanjang Tahun

RM 100 /PCG

Semua Murid Tahap 2

PT3, PT1

4.

Jualan Langsung (PT9)

Ketua Panitia

4 Bulan

RM 200 /PCG

Semua Murid Tahap 2

PT4

Lampiran 1

BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS


MISI 1. Mengamalkan budaya kerja yang baik serta mengutamakan keselamatan, bekerja sistematik, bekerjasama, bertanggungjawab, dan berdisiplin. 2. Memberikan murid ruang perolehan pengetahuan untuk mengembangkan imaginasi dan daya kreativiti serta menggalakkan mereka ke arah keusahawanan. ORGANISASI KEWANGAN AKADEMIK SUMBER MANUSIA VISI Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya dapat menjalankan kerja sendiri, mereka cipta dan cenderung berurusniaga serta mengamalkan sikap, nilai dan budaya kerja yang baik.

BIDANG Tandakan ()

KOKURIKULUM FIZIKAL

HEM HUBUNGAN LUAR

PENTADBIRAN PEJABAT

MATLAMAT

Melahirkan murid yang berpengetahuan luas dalam teknologi dan keusahawanan, mempunyai kreativiti yang tinggi dalam menyelesaikan masalah harian dan memiliki moral yang tinggi. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) LAG LEAD PKSR 2 Kuiz, Latihan

OBJEKTIF 1. Semua murid tahun 4 lulus dalam PKSR 2. Meningkatkan Peratus gred A bagi Tahun 5 dan 6 dalam PKSR 6. Meningkatkan peratus cemerlang (A) dalam PKSR.

SASARAN PERESTASI T OV 100 3 9 T 11 60 20 T 12 80 40 T 13 100 60 70 80

INISIATIF/TINDAKAN (STRATEGI) Strategi A

PRESTASI SEBENAR T OV 100 3 9 T 11 100 Tahun 5 3 Tahun 6 9 11 T 12 T 13

Tahun 5 PKSR 2 Kuiz, Latihan Tahun 6 30 50 40 60 Strategi B

PKSR 2

PKSR 2, 2011

11

Strategi C

11

ULASAN KESELURUHAN : LAPORAN DISEDIAKAN OLEH : ( MOHD ZAIRY FIRDAUS BIN MOHD ASRI ) KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

Lampiran 2

BORANG MAKLUM BALAS PRESTASI (PERINGKAT PANITIA/UNIT DLL)


SEKOLAH BIDANG MATLAMAT SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PANTAI AKADEMIK Melahirkan murid yang berpengetahuan luas dalam teknologi dan keusahawanan, mempunyai kreativiti yang tinggi dalam menyelesaikan masalah harian dan memiliki moral yang tinggi. KPI OBJEKTIF Indikator Akhir (Lag) : 7. Semua murid tahun 4 lulus dalam PKSR 8. Meningkatkan Peratus gred A bagi Tahun 5 dan 6 dalam PKSR 10.Meningkatkan peratus cemerlang (A) dalam PKSR. Disediakan oleh : PKSR 2 Indikator Awal (Lead): Kuiz, Latihan SASARAN PENCAPAIAN SEBENAR PRESTASI ULASAN

100% TAHUN 5 60%

PKSR 2

Kuiz, Latihan TAHUN 6 70%

PKSR 2

PKSR 2, 2011

80%

Disahkan oleh :

PELAN OPERASI 1
Nama Projek Matlamat Objektif : Tarikh/Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran BIL 1. 2. : Lulus 100% : Meningkatkan pencapaian kelulusan murid tahun 4 dalam subjek Kemahiran Hidup Lulus 100% dalam subjek Kemahiran Hidup bagi tahun 4 : Januari hingga November 2012 (Sepanjang Tahun) : Semua Tahun 4 PROSES KERJA Taklimat kepada Guru-guru Kemahiran Hidup Latih Tubi TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Semua Guru Kemahiran Hidup TEMPOH 1 jam Sepanjang Tahun (Sekali Sebulan) Sepanjang Tahun (Setiap Waktu Pengajaran) 1 jam (PKSR & Ujian) 1 jam (Setiap Akhir Semester) STATUS / PELAN KONTINGENSI

3.

Bahan Bantu Mengajar Menarik

Semua Guru Kemahiran Hidup

4.

Penilaian dan Pentaksiran Strategi

Semua Guru Kemahiran Hidup

5.

Post-Mortem

Semua Guru Kemahiran Hidup

PELAN OPERASI 2
Nama Projek : Cemerlang Kemahiran Hidup Matlamat : Meningkatkan pencapaian cemerlang (Skor A) murid tahap 2 dalam subjek Kemahiran Hidup Objektif : 1. 60% murid tahun 5 mendapat A dalam subjek Kemahiran Hidup dalam PKSR 2 2012 2. 70% murid tahun 5 mendapat A dalam subjek Kemahiran Hidup dalam PKSR 2 2012 3. Purata 80% murid tahap 2 mendapat A dalam subjek Kemahiran Hidup dalam PKSR 2 2012 Tarikh/Tempoh Pelaksanaan : Januari hingga Oktober 2012 (Sepanjang Tahun) Kumpulan Sasaran : Semua muris tahap 2 BIL 1. PROSES KERJA Taklimat kepada Guru-guru Kemahiran Hidup TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH 2 jam 2 jam X 4 Topik (kerja rumah mengikut tajuk dan kumpulan) 2 jam X 4 Topik (kerja rumah mengikut tajuk dan kumpulan) 5 jam 1 jam X 5 Hari (Jualan Seminggu) 1 Jam X 10 Bulan (Sekali Sebulan) 1 Jam X 10 Bulan (Sekali Sebulan) 1 Jam X 5 Bulan (2 Bulan Sekali) Sepanjang tahun STATUS / PELAN KONTINGENSI

2.

Buku Skrap

Semua Guru Kemahiran Hidup

3.

Sudut Kemahiran Hidup

Ketua Panitia

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Hari Usahawan Jualan Langsung Latihan Menjawab Soalan Latih Tubi Projek Lanjutan Kolaborasi Sumber

Semua Guru Kemahiran Hidup Ketua Panitia Semua Guru Kemahiran Hidup Semua Guru Kemahiran Hidup Ketua Panitia Ketua Panitia

10

(mengikut tajuk) 5. Post-Mortem Semua Guru Kemahiran Hidup 1 jam (Setiap Akhir Semester)

11

Anda mungkin juga menyukai