Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pelajaran Harian TAHUN BIL.

MURID MASA TEMA TAJUK : 2 BARATHI : 17 ORANG : 30 minit : KEBUDAYAAN,KESENIAN DAN ESTETIKA : Pakaian Tradisional Masyarakat Malaysia

: 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur . FOKUS UTAMA : Standard Pembelajaran : 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Standard Kandungan : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonansi yang betul

Standard Kandungan

FOKUS SAMPINGAN : Standard Pembelajaran : 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonansi yang betul menggunakan ayat majmuk OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran, murid dapat: 1. melafazkan pantun dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dan memadankan maksud pantun dengan gambar yang betul 2.bercerita tentang pakaian tradisional dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan majmuk : i. Ilmu: Kajian Tempatan ii. Nilai: Kerjasama, Hormat-menghormati

PENGISIAN KURIKULUM

KBT

: Kreativiti dan Inovasi , Belajar Cara Belajar bacaan intense

SISTEM BAHASA :Tatabahasa: Kata nama khas

MEDIA

: Teks bacaan, kad gambar, lembaran kerja

LANGKAH DAN MASA

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Langkah 1 Murid menamakan 1. pakaian 5 MINIT tradisional yang dipakai oleh murid. 2. Murid dan guru bersoal jawab tentang setiap gambar mengikut maklumat pemakainya: - siapa yang memakai? - Bila baju ini dipakai?

KP: Verbal linguistik KB: Menjana idea Kreativiti dan inovasi - frasa persediaan -frasa imaginasi -frasa perkembangan -frasa tindakan

gambar pakaian tradisional

Langkah 2 Murid dibimbing 1. melafazkan 10 MINIT pantun 2 kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Murid melafazkan pantun 2 kerat secara kelas dan secara berkumpulan. 3. Murid melafazkan pantun 2 kerat secara individu dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4 Murid-murid diminta melekatkan kad perkataan pada gambar pakaian yang sesuai. 5 Murid diminta

Verbal linguistik KB: Menghubungkait Kreativiti dan inovasi - frasa persediaan - frasa imaginasi -frasa perkembangan -frasa tindakan

Lampiran 2- teks pantun

Baju kurung baju Melayu, Dipakai anggun orang Melayu Perut kenyang makan taufu, Loh riang memakai samfu. Pergi ke kedai membeli roti, Pak Thurai memakai dhoti.

bercerita menggunakan ayat majmuk tentang pakaian yang telah

Media: - Gambar Pakaian tradisional Kad gambar

Kad perkataan baju Melayu baju kurung ceongsam samfu dhoti sari

1. Murid diedarkan Langkah 3 lembaran kerja 1. 10 MINIT 2.Murid membaca dan memadankan ayat dengan gambar. 3.Murid membandingkan perbezaan pakaian bagi setiap kaum. 4 Murid diedarkan baju tradisional yang menggambarkan kaum di Malaysia mengikut imaginasi mereka. Pentaksiran Langkah 4

KP: Verbal linguistik Kreativiti dan inovasi - frasa persediaan - frasa imaginasi -frasa perkembangan -frasa tindakan

Lembaran Kerja

KP: Verbal linguistik

Pantun

5 MINIT

1. Murid diedarkan kad pantun.


Melayu,

Baju kurung baju

2. Murid melafazkan pantun dalam kumpulan dan dibimbing oleh murid.

Dipakai anggun orang Melayu.

Perut kenyang makan taufu, Loh riang memakai samfu.

Pergi ke kedai membeli roti,