Anda di halaman 1dari 7

PEMETAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR TAHUN 2

MINGGU/ TARIKH TOPIK BAND PENTAKSIRAN M BT BA M PEMULIHAN BT BA M PENGAYAAN BT BA

1. NOMBOR BULAT HI B1D1E1: HINGGA 1000 Menamakan nombor bulat sehingga 1000 dan membilang secara satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan seratus-seratus. B2D1E1: Menyatakan kuantiti objek sehingga 1000 dengan : a) Menamakan dan menulis nombor dalam perkataan atau angka. b) Membilang secara satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan seratus-seratus. c) Memadan d) Membanding, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun. B2D2E1 : Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat hingga 1000. B2D2E2 : Mencerakinkan sebarang nombor dalam ratus, puluh dan sa.

2 HINGGA 4

17 24 25 6 12 32 33

19 34

5 HINGGA 6

37 38

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

BAND B3D2E1 : Membundarkan nombor bulat sehingga 1000 kepada puluh dan ratus terdekat.

PENTAKSIRAN M BT BA

PEMULIHAN BT BA

PENGAYAAN BT BA

43

7 HINGGA 9

2. TAMBAH DALAM B3D1E1 : LINGKUNGAN 1000 Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang tiga nombor bulat hingga tiga digit dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000 B4D1E1 : Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua nombor dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000.

48 49

75 76

62 63 80 81

10

91

B5D1E1 : Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur. B5D1E2 : Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi.

90

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

BAND

PENTAKSIRAN M BT BA

PEMULIHAN M BT BA

PENGAYAAN M BT BA

3. TOLAK DALAM B3D1E2 : LINGKUNGAN 1000 Melakukan operasi asas tolak bagi 11 HINGGA 13 sebarang dua nombor bulat hingga tiga digit. B4D1E2 : Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan dua nombor. B5D1E1 : Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur. B5D1E2 : Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi. 4. DARAB 15 HINGGA 16 B1D3E1 : Mengenal simbol (x), (), dan (=) B3D1E3 : Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi. B3D1E4 : Melakukan operasi asas darab (sifir 2, 5, 10 dan 4 ) dan bahagi (melibatkan pembahagian dengan 2, 5, 10 dan 4 )

97

98

14

115

17 HINGGA 18

104 110

131 133

126 127

19 HINGGA 21

138

139 143 PEMULIHAN PENGAYAAN

MINGGU/

PENTAKSIRAN

TARIKH

TOPIK

BAND B4D1E3 : Menyelesaikan masalah pendaraban dua nombor yang melibatkan sifir 2, 5, 10 dan 4 B5D1E1 : Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur. B5D1E2 : Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi.

BT

BA

BT

BA

BT

BA

22

148

149

150 151

5. BAHAGI 23

B1D3E1 : Mengenal simbol (x), (), dan (=) B3D1E3 : Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi. B3D1E4 : Melakukan operasi asas darab (sifir 2, 5, 10 dan 4 ) dan bahagi (melibatkan pembahagian dengan 2, 5, 10 dan 4 ) B4D1E4 : Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dengan 2, 5, 10 dan 4.

162

163

24

169

156 180 193 203

170 175 176 205

25 HINGGA 26

186 187 199

27

216

214

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

BAND B5D1E1 : Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur. B5D1E2 : Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi.

PENTAKSIRAN M BT BA

PEMULIHAN BT BA

PENGAYAAN BT BA

6. PECAHAN 28

B2D3E1 : Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga sembilan dan penyebutnya hingga 10.

221

29

B3D3E1 : Melorek dan menulis pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10. B3D3E2 : Membanding nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 7. PERPULUHAN B2D4E1 : Menyatakan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9.

226 234 235

236

227

240 241

242 243

30

251

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

BAND B3D4E1 : Melorek dan menulis pecahan persepuluh kepada perpuluhan B3D4E2 : Membandingkan nilai nombor perpuluhan di antara 0.1 hingga 0.9.

PENTAKSIRAN M BT BA

PEMULIHAN M BT BA

PENGAYAAN M BT BA

246 247

252

31

259

257

260

8. WANG HINGGA RM100 32

B1D4E1 : Menyatakan ciri-ciri wang kertas RM50 dan RM1. B2D5E1 : Menyatakan gabungan wang yang memberi nilai yang sama sehingga RM100. B3D1E5 : Menambah nilai wang yang jumlah tidak melebihi RM100. B3D1E6 : Menolak nilai wang sehingga RM100. B4D1E5 : Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan wang.

263

33

267 276 277 286 291 307 298

268

34

282 300 314

35

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

BAND

PENTAKSIRAN M BT BA

PEMULIHAN M BT BA

PENGAYAAN M BT BA

B5D1E1 : Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur. B5D1E2 : Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi. 9. MASA DAN WAKTU 36 B2D6E1 : Menyatakan tanda senggatan a) minit dan jam B3D5E1 : Merekod waktu dalam jam dan gandaan lima minit. B3D5E2 : Menghubungkait waktu : hari dengan jam dan jam dengan minit. 10. PANJANG 38 B1D2E1 : Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol. B2D6E1 : Menyatakan tanda senggatan : b) sentimeter dan meter MINGGU/ TARIKH PENTAKSIRAN M BT BA PEMULIHAN M BT BA PENGAYAAN M BT BA

4 7

37

13

26

18 24

19 25

35

TOPIK

BAND B3D5E3 : Merekod, mengukur dan menganggar dalam unit piawai: a) sentimeter dan meter

39 55

31

44 46

11. JISIM 39

B1D2E1 : Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol. B2D6E1 : Menyatakan tanda senggatan : c) gram dan kilogram B3D5E3 : Merekod, mengukur dan menganggar dalam unit piawai:

63

68 69

72

b) gram dan kilogram 12. ISIPADU CECAIR B1D2E1 : Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol. B2D6E1 : Menyatakan tanda senggatan : d) liter dan mililiter B3D5E3 : Merekod, mengukur dan menganggar dalam unit piawai: c) liter dan mililiter MINGGU/ TARIKH TOPIK 13. RUANG 41 BAND B1D5E1 : Mengenalpasti ciri-ciri bentuk 3D dan 2D. B2D7E1 : Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D: kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama, silinder dan kon. dan ciri bentuk-bentuk 2D : segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan. B3D6E1 : Mengenalpasti pelbagai bentangan bentuk 3D : kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama, silinder dan kon. B5D1E2 : Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi. B6D1E1: Mereka cipta model daripada bentukbentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina. PENTAKSIRAN M BT BA M PEMULIHAN BT BA

40

91 92

79

97

PENGAYAAN BT BA

100

102

117

103 118

111

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

BAND

PENTAKSIRAN M BT BA

PEMULIHAN BT BA

PENGAYAAN BT BA

B6D1E2 : Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudahcara urusan harian. B6D1E3 : Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti.

CATATAN: SILA MASUKKAN MUKA SURAT BAGI BUKU TEKS DAN BUKU AKTIVITI

PETUJNJUK: M - MODUL PENGAJARAN BT- BUKU TEKS BA - BUKU AKTIVITI