KERJA KURSUS

TAJUK PROGRAM : CO-CURICULUM

NAMA:

TAJUK KURSUS :

SAINS SUKAN

KOD KURSUS: HCQ 1031

TARIKH MULA :

8 FEBRUARI 2012

TARIKH HANTAR :

04 APRIL 2012

Objektif Kerja Kursus
1. Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber mengenai kaedah-

kaedah latihan kecergasan fizikal.
2. Mendedahkan pelajar mengenai prosedur menjalankan kerja kursus bagi

Sains Sukan.
3. Mendedahkan pelajar mengenai kaedah-kaedah latihan kecergasan

fizikal.

TUGASAN 20%

1. Sediakan satu kaedah latihan sesuai untuk meningkatkan kecergasan

fizikal. Pilih satu daripada senarai berikut:

Jeda Beban Ritma Rintangan Plyometrik

Litar Fartlek L.S.D (Long Slow Distance) Merentas Desa Parloaf

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Tugasan hendaklah dibuat empat orang sekumpulan 2. Pelajar bebas memilih kedah latihan yang disenaraikan. 3. Amalan plagiat tidak dibenarkan. 4. Bahagian kulit luar tugasan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut : i. Logo KPTM ii. iii. Nama Pelajar Nombor Kad Pengenalan :

iv. Mata Pelajaran v. Kumpulan / Unit :

vi. Nama pensyarah Pembimbing : ABDUL RAZAK B. NORUZZAMAN vii. Tarikh Serahan : Kriteria Pemarkahan Tugasan ini akan dinilai berdasarkan Garis Panduan Pemarkahan

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful