Anda di halaman 1dari 70

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 MINGG U 1 BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema :Alam benda Tajuk :Rumah Aktiviti :Lukisan STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan STANDARD PEMBELAJARAN CATATA N

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung 1.1.1.2 Rupa organik 1.1.1.3 Jalinan tampak 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna) 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.1 Alat palet, berus warna 1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan semula jadi (flora) dan warna air atau
1

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN lukisan.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan 4. Apresiasi terhadap media, teknik, dan proses dalam karya sendiri dan rakan penghasilan karya berpandukan bahasa seni 1.2.2.1 Teknik capan (basah atas visual, sejarah seni, dan kering) budaya. 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: Kreativiti dan inovasi
2

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema :Alam Semulajadi Tajuk :Hiasan Tabung Aktiviti: Capan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, jalinan, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa organik dan geometri 2.1.1.2 Warna primer dan sekunder 2.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Harmoni ulangan atau susunan yang seimbang 2.1.2.2 Kesatuan dalam alam semula jadi

2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. Penzahiran idea 2.2.1.1 Alat berus, palet, dan daun melalui pelbagai sumber, 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan kajian, dan teknologi warna air atau warna poster atau dalam penghasilan corak. tempera 2.2.2 Menyatakan teknik 4. Apresiasi terhadap penggunaan media dalam karya sendiri dan rakan penghasilan corak teknik capan
3

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

berpandukan bahasa seni 2.2.2.1 Teknik capan (corak visual, sejarah terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 3 Membentuk dan Membuat Binaan 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
4

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN Tema: Alam Benda Tajuk: Kenderaan Aktiviti: Model

STANDARD KANDUNGAN visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model kenderaan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1 Alat gunting 3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan

CATATA N

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Benda Tajuk : Wau Bulan Aktiviti: Mewarna

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan melengkung 4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
6

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri

CATATA N

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam 3. Penzahiran idea menghasilkan karya seni melalui pelbagai sumber, 4.2.2 Mengenal dan menyatakan kajian, dan teknologi jenis-jenis media dalam penghasilan wau. 4.2.2.1 Alat (tiada) 4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada 4. Apresiasi terhadap kertas A4 , krayon, dan bahan karya sendiri dan rakan gantian berpandukan bahasa seni 4.2.3 Mengetahui penggunaan visual, sejarah seni, dan media, teknik dan proses dalam budaya. penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik lukisan 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
7

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

Menggambar Tema: Alam Benda Tajuk: Rumah Idamanku Aktiviti : Catan

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna dan harmoni, dan kesatuan)

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan
8

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan.

STANDARD PEMBELAJARAN melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri 1.1.1.3 Warna primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

CATATA N

1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan 3. Penzahiran idea jenis-jenis media melalui pelbagai sumber, 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan kajian, dan teknologi surat khabar lama dalam penghasilan catan. 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau 4. Apresiasi terhadap tempera karya sendiri dan rakan 1.2.2 Mengetahui penggunaan berpandukan bahasa seni media, teknik, dan proses dalam visual, sejarah seni, dan penghasilan karya budaya. 1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
9

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Pembalut Buku Aktiviti: Renjisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, jalinan, kontra, ritma, dan harmoni)

2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni

2.1.1.1 Warna primer dan sekunder yang terdapat pada objek 2.1.1.2 Rupa organik
10

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN dan Percikan

STANDARD KANDUNGAN buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1.3 Jalinan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Kontra warna 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan rawak 2.1.2.3 Harmoni bentuk

CATATA N

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan 3. Penzahiran idea jenis-jenis media melalui pelbagai sumber, 2.2.1.1 Alat berus gigi, palet, dan kajian, dan teknologi daun dalam penghasilan corak. 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau 4. Apresiasi terhadap tempera . karya sendiri dan rakan 2.2.2 Mengetahui penggunaan berpandukan bahasa seni media, teknik, dan proses dalam visual, sejarah seni, penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
11

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Baju Kemeja Aktiviti: Origami

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk konkrit 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan
12

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN origami . 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.2.1 Imbangan simetri 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat (tiada) 3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik lipatan 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

CATATA N

13

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 8 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Anyaman Mata Bilis Aktiviti: Lukisan 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa 4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan lurus dan selari 4.1.1.2 Rupa geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan
14

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan anyaman.

STANDARD PEMBELAJARAN teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat Tiada 4.2.2.2 Bahan kertas A4 berpetak 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.2.3.1 Teknik Mewarna kelarai 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D. 4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya seni. 4.3.2 Memahami teknik dalam

CATATA N

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

15

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN penghasilan kraf 4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan 4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi TMK

CATATA N

Menggambar Tema: Alam Semulajadi Tajuk : Jambangan Bunga Aktiviti : Capan

1. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan, rupa, jalinan, dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan.

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung 1.1.1.2 Rupa organik 1.1.1.3 Jalinan tampak 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna) 1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat
16

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.1 Alat palet, berus warna 1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan Semula jadi (flora), warna air, warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan

CATATA N

17

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

10

Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Benda Tajuk : Pembalut Hadiah Aktiviti : Titisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 Imbangan warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan menghasilkan karya seni. teknik dalam penghasilan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan
18

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN corak.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat berus dan palet 3. Penzahiran idea 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan melalui pelbagai sumber, warna air atau warna poster atau kajian, dan teknologi tempera dalam penghasilan corak. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam 4. Apresiasi terhadap penghasilan karya karya sendiri dan rakan 2.2.2.1 Teknik titisan (corak tidak berpandukan bahasa seni terancang) visual. 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik titisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
19

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

11-12

Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kapal Selam Aktiviti : Model

3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk 3D [ konkrit ] 3.1.1.3 Warna Primer 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 Imbangan Semetri 3.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan 2. Aplikasi bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. pengetahuan dan 3.2.1 Mengenal dan menyatakan kefahaman bahasa seni visual menerusi jenis-jenis media. 3.2.1.1 Alatan Gunting, Pisau penentuan media 3.2.1.2 Bahan Botol Plastik, dan teknik dalam Gam PVA, aktiviti seni. Masking Tape, Double Sided 3. Penzahiran idea Tape, Surat Khabar,Cat melalui pelbagai Pelaka sumber, kajian, dan 3.2.2 Mengetahui penggunaan 1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni.
20

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN teknologi dalam penghasilan karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik Membina dan Membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat menghasilkan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara Kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

21

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U 13-14

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Anyaman Kelarai Aktiviti: Anyaman

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan anyaman.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan lurus dan selari 4.1.1.2 Rupa geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Ritma dan pergerakan ritma biasa 4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat gunting 4.2.2.2 Bahan dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam

CATATA N

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

22

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

berpandukan bahasa seni penghasilan karya visual, sejarah seni, dan 4.2.3.1 Teknik anyaman kelarai budaya. 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. 4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf 4.3.2.1 Teknik anyaman kelarai 4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan 4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis
23

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

15

Menggambar Tema: Alam Benda Tajuk: Rumahku Aktiviti : Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Rupa geometri 1.1.1.2 Warna bebas 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna 1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat gunting 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, dan gam 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik kolaj
24

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 4. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

16

Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Benda Tajuk: Corak Motif

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,

2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
25

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN Huruf Aktiviti : Lukisan

STANDARD KANDUNGAN warna, garisan, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Garisan bersilang 2.1.1.2 Rupa geometri 2.1.1.3 Warna primer dan sekunder 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Kontra warna 2.1.2.2 Imbangan bentuk

CATATA N

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan 2. Aplikasi pengetahuan, bahasa seni visual dalam kefahaman bahasa seni menghasilkan karya seni. visual menerusi 2.2.1 Mengenal dan menyatakan penentuan media dan jenis-jenis media teknik dalam penghasilan 2.2.1.1 Alat (tiada) corak. 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan,krayon atau oil pastel 3. Penzahiran idea 2.2.2 Mengetahui penggunaan melalui pelbagai sumber, media, teknik, dan proses dalam kajian, dan teknologi penghasilan karya. dalam penghasilan corak. 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang) 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat berpandukan bahasa seni mengaplikasikan pengetahuan, visual, sejarah seni, dan kefahaman, dan k kemahiran bahasa budaya. seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan
26

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

17

Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Kenderaan( Haiwan Kesayangan) Aktiviti:Model

1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni. 2. Aplikasi pengetahuan dan

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
27

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1 Alat gunting 3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang

CATATA N

28

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

18

Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alat Permainan Tajuk:Wau Aktiviti:Lipatan dan Guntingan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan melengkung 4.1.1.2 Rupa organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
29

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN wau.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam 3. Penzahiran idea menghasilkan karya seni melalui pelbagai sumber, 4.2.2 Mengenal dan menyatakan kajian, dan teknologi jenis-jenis media dalam penghasilan wau. 4.2.2.1 Alat gunting 4.2.2.2 Bahan lakaran layang4. Apresiasi terhadap layang pada kertas A4 , krayon, dan karya sendiri dan rakan bahan gentian,gam ,lidi berpandukan bahasa seni 4.2.3 Mengetahui penggunaan visual, sejarah seni, dan media, teknik dan proses dalam budaya. penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik lukisan 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja
30

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK

CATATA N

19

Menggambar Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Buahbuahan Aktiviti: Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi

1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Rupa organik dan geometri 1.1.1.2 Warna bebas 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

31

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

penentuan media dan 1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat teknik dalam penghasilan mengaplikasikan pengetahuan lukisan. bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3. Penzahiran idea 1.1.2 Mengenal dan menyatakan melalui pelbagai sumber, jenis-jenis media kajian, dan teknologi 1.2.1.1 Alat gunting dalam penghasilan 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas lukisan. warna, dan gam 1.2.2 Mengetahui penggunaan 4. Apresiasi terhadap media, teknik, dan proses dalam karya seni dan rakan penghasilan karya berpandukan bahasa seni 1.2.2.1 Teknik kolaj visual, sejarah seni, dan budaya. 1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
32

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi TMK

CATATA N

20

Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Alas Pinggan Aktiviti:Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan.

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 Imbangan warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat 2. Aplikasi pengetahuan, mengaplikasikan pengetahuan kefahaman dan bahasa bahasa seni visual dalam seni visual menerusi menghasilkan karya seni. penentuan media dan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan teknik dalam penghasilan jenis-jenis media
33

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN corak.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

2.2.1.1 Alat tiada 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan 3. Penzahiran idea pensel warna melalui pelbagai sumber, atau krayon kajian, dan teknologi 2.2.2 Mengetahui penggunaan dalam penghasilan corak. media, teknik, dan proses dalam penghasilan 4. Apresiasi terhadap karya karya sendiri dan rakan 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak berpandukan bahasa seni terancang) visual, sejarah seni. 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan lukisan corak terancang. 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri
34

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

21 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kapal Terbang Kertas Aktiviti:Origami 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk konkrit 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan simetri

3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat 2. Aplikasi pengetahuan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa menerusi penggunaan media dan seni visual menerusi teknik dalam aktiviti seni. penentuan media dan 3.2.1 Mengenal dan menyatakan teknik dalam penghasilan jenis-jenis media origami. 3.2.1.1 Alat (tiada) 3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, 3. Penzahiran idea gam, dan melalui pelbagai sumber, magic pen kajian, dan teknologi 3.2.2 Mengetahui penggunaan dalam penghasilan media, teknik dan
35

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN origami. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

STANDARD PEMBELAJARAN proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik lipatan 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan

CATATA N

36

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN rakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

22

Mengenal Kraf Tradisional Tema:Permainan Tradisional Tajuk:Wau Aktiviti:Stensilan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau.

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan melengkung 4.1.1.2 Rupa organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 Alat gunting
37

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik lukisan 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.

CATATA N

38

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK

CATATA N

23

Menggambar Tema:Alam Semulajadi Tajuk:Ayam Aktiviti:Capan Jari

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat lukisan. mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam 3. Penzahiran idea menghasilkan karya seni. melalui pelbagai sumber, 1.2.1 Mengenal dan menyatakan

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri 1.1.1.3 Warna primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

39

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan 4. Apresiasi terhadap warna air atau warna poster atau karya sendiri dan rakan tempera berpandukan bahasa seni 1.2.2 Mengetahui penggunaan visual, sejarah seni, dan media, teknik, dan proses dalam budaya. penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
40

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

24

Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk:Fail Kertas Aktiviti:Binaan Mudah

1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk konkrit 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan simetri 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat (tiada) 3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
41

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik lipatan 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

42

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN Membuat Corak Dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Hiasan Fail Aktiviti:Lukisan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

25

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan

. 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 Imbangan warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan teknik dalam penghasilan jenis-jenis media corak. 2.2.1.1 Alat tiada 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan 3. Penzahiran idea pensel warna atau krayon melalui pelbagai sumber, 2.2.2 Mengetahui penggunaan kajian, dan teknologi media, teknik, dan proses dalam dalam penghasilan corak. penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak 4. Apresiasi terhadap terancang)
43

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat visual, sejarah seni, mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

44

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U 26 dan 27

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semula jadi Tajuk:Hiasan Dinding Aktiviti: Anyaman

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan layanglayang dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan layang-layang.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan melengkung 4.1.1.2 Rupa organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam 3. Penzahiran idea menghasilkan karya seni melalui pelbagai sumber, 4.2.2 Mengenal dan menyatakan kajian, dan teknologi jenis-jenis media dalam penghasilan 4.2.2.1 Alat gunting layang-layang. 4.2.2.2 Bahan lakaran layanglayang pada kertas A4 , krayon, dan 4. Apresiasi terhadap bahan gentian,gam ,lidi karya sendiri dan rakan 4.2.3 Mengetahui penggunaan berpandukan bahasa seni media, teknik dan proses dalam
45

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik lukisan 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi

CATATA N

46

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan TMK

CATATA N

28

Menggambar Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Hidupan Laut Aktiviti:Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat lukisan. mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam 3. Penzahiran idea menghasilkan karya seni. melalui pelbagai sumber, 1.2.1 Mengenal dan menyatakan kajian, dan teknologi jenis-jenis media dalam penghasilan 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan lukisan. surat khabar lama 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan 4. Apresiasi terhadap warna air atau warna poster atau karya sendiri dan rakan tempera
47

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri 1.1.1.3 Warna primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

berpandukan bahasa seni 1.2.2 Mengetahui penggunaan visual, sejarah seni, dan media, teknik, dan proses dalam budaya. penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi
48

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U 29

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Kad Ucapan Aktiviti:Percikan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan

STANDARD PEMBELAJARAN . 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 Imbangan warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam

CATATA N .

menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan teknik dalam penghasilan jenis-jenis media corak. 2.2.1.1 Alat tiada 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan 3. Penzahiran idea pensel warna atau krayon melalui pelbagai sumber, 2.2.2 Mengetahui penggunaan kajian, dan teknologi media, teknik, dan proses dalam dalam penghasilan corak. penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak 4. Apresiasi terhadap terancang) karya sendiri dan rakan
49

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

berpandukan bahasa seni 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat visual, sejarah seni, mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

30

Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang
50

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN Tajuk:Dompet Kertas Aktiviti:Origami

STANDARD KANDUNGAN prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk konkrit 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan simetri 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat (tiada) 3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik lipatan 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan

CATATA N

51

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

31

Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Tudung Saji Aktiviti:Menganya

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan)

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan lurus
52

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN m dan Membentuk

STANDARD KANDUNGAN yang terdapat pada objek buatan manusia dalam menghasilkan tudung saji. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan tudung saji.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1.2 Rupa geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri

CATATA N

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan 3. Penzahiran idea bahasa seni visual dalam melalui pelbagai sumber, menghasilkan karya seni kajian, dan teknologi 4.2.2 Mengenal dan menyatakan dalam penghasilan jenis-jenis media tudung saji. 4.2.2.1 Alat gunting 4.2.2.2 Bahan kertas A4 atau 4. Apresiasi terhadap kertas lukisan , krayon, dan bahan karya sendiri dan rakan gentian,gam berpandukan bahasa seni 4.2.3 Mengetahui penggunaan visual, sejarah seni, dan media, teknik dan proses dalam budaya. penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik anyaman dan membentuk 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
53

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK

CATATA N

32

Menggambar Tema:Alam Semula jadi

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang
54

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN Tajuk:Rama-rama Aktiviti:Catan

STANDARD KANDUNGAN prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan.

STANDARD PEMBELAJARAN ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri 1.1.1.3 Warna primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

CATATA N

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat catan. mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam 3. Penzahiran idea menghasilkan karya seni. melalui pelbagai sumber, 1.2.1 Mengenal dan menyatakan kajian, dan teknologi jenis-jenis media dalam penghasilan catan. 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama 4. Apresiasi terhadap 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan karya sendiri dan rakan warna air atau warna poster atau berpandukan bahasa seni tempera visual, sejarah seni, dan 1.2.2 Mengetahui penggunaan budaya. media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)
55

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

33

Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Benda Tajuk:Bentuk Geometri

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni
56

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN Aktiviti:Stensilan ( corak terancang)

STANDARD KANDUNGAN pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik stensilan.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 Imbangan warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam

CATATA N

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan menghasilkan karya seni. teknik dalam penghasilan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan corak. jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat magic shape atau 3. Penzahiran idea templet kertas. melalui pelbagai sumber, 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan kajian, dan teknologi pensel warna atau crayon dalam penghasilan corak. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam 4. Apresiasi terhadap penghasilan karya karya sendiri dan rakan 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak berpandukan bahasa seni terancang) visual. 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
57

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

34

Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Bekas Pensel Aktiviti:Model

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa model 3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
58

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN dalam penghasilan model. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1 Alat gunting 3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

CATATA N

59

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi 35 Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Benda Tajuk: Wau Aktiviti:Perisian Grafik (Paint) 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau menggunakan perisian grafik. 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung 4.1.1.2 Rupa geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri
60

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam 3. Penzahiran idea menghasilkan wau. melalui pelbagai sumber, 4.2.2 Mengenal dan menyatakan kajian, dan teknologi jenis-jenis media dalam penghasilan wau. 4.2.2.1 Alat computer( paint), printer 4. Apresiasi terhadap 4.2.2.2 Bahan kertas A4. karya sendiri dan rakan 4.2.3 Mengetahui penggunaan berpandukan bahasa seni media, teknik dan proses dalam visual, sejarah seni, dan penghasilan karya. budaya. 4.2.3.1 Teknik Perisian Grafik(paint) 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
61

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri 1.1.1.3 Warna primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan

CATATA N

36

Mengggambar Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Kesayangan Aktiviti:Catan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam

62

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN penghasilan catan.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

CATATA N

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat teknik dalam penghasilan mengaplikasikan pengetahuan catan. bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3. Penzahiran idea 1.2.1 Mengenal dan menyatakan melalui pelbagai sumber, jenis-jenis media kajian, dan teknologi 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan dalam penghasilan catan. surat khabar 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan 4. Apresiasi terhadap warna air atau karya sendiri dan rakan warna poster atau tempera berpandukan bahasa seni 1.2.2 Mengetahui penggunaan visual, sejarah seni, dan media, teknik, dan budaya. proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi
63

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

37

Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Ikan Aktiviti:Lukisan (Gosokan)

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 Imbangan warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan
64

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN menggunakan teknik gosokan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.

STANDARD PEMBELAJARAN rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam

CATATA N

menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat Duit syilling,Tapak 3. Penzahiran idea kasut,atau melalui pelbagai sumber, permukaan yang mempunyai kajian, dan teknologi jalinan. dalam penghasilan corak. 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna 4. Apresiasi terhadap atau krayon karya sendiri dan rakan 2.2.2 Mengetahui penggunaan berpandukan bahasa seni media, teknik, dan visual. proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan
65

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

38

Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Robot Aktiviti:Model

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model robot. 2. Aplikasi pengetahuan

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat
66

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model robot.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1 Alat gunting 3. Penzahiran idea 3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, melalui pelbagai sumber, kotak dan kajian, dan teknologi magic pen ,straw dan bahan dalam penghasilan model terbuang yang robot. sesuai. 3.2.2 Mengetahui penggunaan 4. Apresiasi terhadap media, teknik, dan karya sendiri proses dalam penghasilan dan rakan berpandukan binaan model bahasa seni visual. robot. 3.2.2.1 Teknik membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya
67

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

39-40

Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Benda Tajuk: Hiasan dinding Aktiviti: Anyaman menggunakan Perisian Grafik (paint)

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman dengan Perisian Grafik ( paint) .

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan lurus 4.1.1.2 Rupa geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri
68

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan hiasan dinding menggunakan Perisian Grafik.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan 3. Penzahiran idea jenis-jenis media melalui pelbagai sumber, 4.2.2.1 Alat computer, kajian, dan teknologi printer,mesin laminating. dalam penghasilan karya 4.2.2.2 Bahan kertas A4.plastik seni. luminasi,bingkai daripada kertas mounting 4. Apresiasi terhadap berwarna. karya sendiri dan rakan 4.2.3 Mengetahui penggunaan berpandukan bahasa seni media, teknik dan visual, sejarah seni, dan proses dalam penghasilan budaya. karya. 4.2.3.1 Teknik Anyaman menggunakan Perisian Grafik. 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
69

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TA JUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK

CATATA N

Nota: Masukkan ujian dan cuti-cuti mengikut takwim yang ditetapkan.EMK yang dimasukkan dalam RPT ini sekadar cadangan.Guru panitia boleh mengubah EMK mengikut kesesuaian topik dan penggunaannya. 70