Anda di halaman 1dari 4

PELAN STRATEGIK PANITIA PEDAGANGAN 2012-2016 ISU STRATEGIK Prestasi akademik matapelajaran perdagangan dari segi kuantiti dan

kualiti dalam peperiksaan dalaman serta awam belum mencapai tahap yang membanggakan khasnya pencapaian pelajar dalam menjawab soalan bahagian esei amat lemah MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam iaitu SPM dan memperbaiki pencapaian cemerlang dalam bahagian esei OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya 3% dari segi kualiti dan kuantiti bagi setiap kali dalam peperiksaan dalaman. Jumlah pelajar yang mendapat A dalam peperiksaan SPM meningkat .

PERINGKAT BIDANG PANITIA PERDAGANGAN KPI TOV SASARAN(2012-2016) THN 2012 10% 30% THN 2013 20%%
33%

PELAN TAKTIKAL THN 2015 40%


39%

THN 2014 30%


36%

THN 2016 PT 1, PT 2,PT 3,PT4,PT5 50%


42%

% A+,A & A-SPM % Lulus SPM Strategi

0% 15.15

A:Meningkatkan pencapaian Perdagangan dalam peperiksaan SPM melalui Program Intensif SPM B:Meningkatkan pencapaian yang cemerlang dalam bahagian penulisan esei. C:Meningkatkan tahap profesionalisme guru melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman di kalangan guru.

Bil

Pelan Taktikal (PT) Strategi A

Tanggung- Tempoh jawab

KPI

Output/ Hasil

Pelan Kontigensi

1. Program Intensif SPM (Teknik Menjawab Soalan Oleh Guru Cemerlang dan dalaman

Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran

Julai 2012

1.Bil pelaksanaan program 2.Peratus lulus

1. 2 kali 2.30%lulus 3. Pelajar dapat Menguasai bahagian Esei kertas 2

Modul/Set Soalan

Pembelajaran 2. Berfokus Mengikut tahap Pelajar (Latih tubi) 3. Bengkel Penulisan Esei

Jan Nov 2012

1.Keaktifan pelajar menjawab

1. Pelajar dapat Menguasai Kertas 1dan 2

Memastikan pelajar sentiasa cuba mengaplikasikan soalan dengan situasi sebenar semasa menjawab soalan 1.Modul/Set soalan 2.Soalan SPM tahun-tahun lepas dan soalan percubaan pelbagai negeri

Julai Okt 2012

1.Bil pelaksanaan program 2.Peratus lulus

1. 4 kali setahun

2.30% lulus 3. Pelajar dapat menguasai bahagian esei kertas 2 4.Meningkatkan kemahiran dalam mengenalpasti bentuk soalan dan teknik menjawab

4. Perkembangan staf Ketua Bidang Feb 1. Bil pelaksanaan Teknik & Okt 2012 program vokasional Ketua Panitia Guru matapelajara n 5. Kelas Anjal 2. Peningkatan dalam profesionalisme

1. setiap kali guru menghadiri kursus/ taklimat 2. Guru mendapat maklumat dan dapat meningkatkan kemahiran dalam proses P&P 1. 2 kali seminggu selama 2 jam 2. 50% pelajar dapat membuat ulangkaji setiap topik 3. Pelajar mempunyai lebih banyak masa untuk mengulangkaji soalan-soalan ketika di dalam kelas.

Sesi percambahan minda secara tidak rasmi

Ketua Bidang Ogos 1. Bil pelaksanaan Teknik & Okt 2012 program vokasional 2. Meningkatkan Ketua Panitia penguasaan pelajar dalam Guru semua topik matapelajara n

1.Modul/Set soalan 2.Soalan SPM tahun-tahun lepas dan soalan percubaan pelbagai negeri

TOWS MATRIKS PANITIA PERDAGANGAN DALAMAN

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1 - Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupi S2 - Guru berpengalaman S3 - Sekolah satu sesi S4 - Semangat sepasukan yang tinggi

W1 - Peratus pencapaian SPM masih lemah dari segi kualiti dan kuantiti. W2 Lemah bahagian penulisan esei Kertas 2.

LUARAN
PELUANG (O) STRATEGI S + O STRATEGI W + O W1+W2+O1+O2+O3+O4+O5 Menambahkan minat pelajar mempelajari perdagangan

O1 - Sokongan daripada S1+S2+S3+S4+O1+O2+O3+O4+O5 PIBG. Meningkatkan prestasi pencapaian O2 - Hubungan baik dengan Perdagangan dari segi kualiti dan kuantiti agensi luar. melalui Program Intensif SPM O3 - Internet mudah diakses kerana sekolah S2+S4+O1 menyediakan sambungan Perkembangan staf untuk meningkatkan internet tanpa wayar. profesionalisme guru O4 - Sekolah berstatus kawalan O5 Hubungan baik antara guru dan ibu bapa CABARAN/ANCAMAN (T) T1 - Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. T2 - Pengaruh perubahan persekitaran/ budaya yang drastik. T3 Harapan ibubapa yang tinggi terhadap pencapaian anak mereka STRATEGI S + T S1+S2+T1+T2 Mencungkil potensi pelajar dan memupuk minat belajar S1+S2+S4+T1+T2 Memotivasikan pelajar ketika proses P&P dijalankan

W1+W2+O3 Mendapatkan contoh soalan serta jawapan soalan SPM bahagian penulisan esei daripada internet

STRATEGI W + T W1+W2+T3

Meningkatkan tahap profesionalisme guru

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PERDAGANGAN 2012-2016