Anda di halaman 1dari 2

PELAN STRATEGIK TINDAKAN UNIT PEMULIHAN KHAS 2009 SEKOLAH KEBANGSAAN ASSUNTA DUA.

BI L 1 PELAN PELAN STRATEGI TAKTIKA K L Memastikan Melantik setiap murid guru-guru tidak pemulihan ketinggalan dalam pelajaran PELAN OPERASI 1. Pelantikan guru-guru pemulihan khas bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik . 2. Pelantikan guru-guru pemulihan selepas waktu sesi persekolah an. Pencalonan 1. Memilih murid. muridmurid yang lemah dan gagal dalam PKSR 1 untuk matapelaja ran Bahasa Melayu dan Matematik . 2. Memilih muridmurid yang lemah dalam FEBRUARI APRIL Guru-guru Bahasa Melayu, English dan Matematik. Pentadbi r. PELAKSANAA N PELAKSAN A SUMBE R

Memastikan setiap murid dapat menguasai kemahiran yang di ajar di dalam kelas.

FEBRUARI APRIL

Guru-guru Bahasa Melayu, English dan Matematik

Guru kelas. Guru Tahun Dua, Tiga, Empat dan Lima.

matapelaja ran Bahasa Melayu dan Matematik . 3 Mengetahui prestasi murid pemulihan. Ujian. 1. Mengadak an ujian formatif dan ujian sumatif. 2. Mengadak an perbincan gan berkala untuk mendapat informasi terkini dan tindakbala s serta sokongan ibubapa. Februari, April, Mei, Ogos dan September. Guru pemulihan dan guru kelas. Ibu bapa atau penjaga.