Anda di halaman 1dari 14

Rancangan Strategik Unit Hal Ehwal Murid

SK. Sungai Kertas 2011-2015


Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (Bidang HEM) KEKUATAN: Dalaman S1- Bilangan murid seimbang dengan jumlah guru yang ada. S2- Tiada kes disiplin yang berat. S3- Pengurusan kebajikan murid yang baik S4- Kerjasama PIBG yang baik dengan jalinan kerjasama dalam pelbagai aktiviti. S5- Kemudahan prasarana sekolah yang mencukupi. Luaran PELUANG: O1- Pengurusan PIBG yang efektif dapat membentuk persekitaran kondusif. O2- 99% penduduk setempat berbangsa Melayu O3- Sumbangan daripada agensi luar. O4- Bersebelahan dengan SMK. Sungai Kertas. CABARAN: C1- Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah. C2- Wujud cyber cafe, tempat lepak dan pusat hiburan berdekatan sekolah. C3- Segelintir waris bergantung 100% kepada sekolah bagi kejayaan dan pembentukan sahsiah murid. C4- Ibu bapa yang tidak mementingkan masalah pembelajaran anak-anak. KELEMAHAN: W1- Sebilangan besar murid tidak mementingkan kebersihan. W2- Terdapat kurang daripada 5% murid masih mengamalkan sikap negatif seperti ponteng. W3- Terdapat jawatankuasa yang masih belum mantap dalam pengurusan HEM. W4- Ancaman haiwan liar seperti anjing. W5- Pencemaran alam sekitar akibat kawasan pembuangan sampah di luar kawasan sekolah. Strategi WO 2. Meningkatkan kesedaran tentang kebersihan,keselamatan dan kesihatan dalam kalangan murid. 3. Memantapkan jawatankuasa HEM yang efisien dan membantu dalam proses kemenjadian murid. Strategi WC Janakan strategi yang sesuai jika ada

Strategi SO 1.Meningkatkan disiplin,sahsiah dan menjana kemenjadian murid.

Strategi SC 4. Mengurangkan kes ponteng dari semasa ke semasa dengan menerapkan budaya sayangkan sekolah dan perkongsian modal insan bersama-sama guru,murid dan ibu bapa.

ii) Penilaian Strategi Terbaik: BIL 1 2 3 4 KOD STRATEGI SO: S1+O1 WO: W1+O2 WO: W2+W4+O3 SC: S3+S4+C1 STRATEGI YANG TELAH DIJANA STI- Meningkatkan disiplin,sahsiah dan menjana kemenjadian murid. ST2- Meningkatkan kesedaran tentang kebersihan,keselamatan dan kesihatan dalam kalangan murid. ST3- Memantapkan jawatankuasa HEM yang efisien dan membantu dalam proses kemenjadian murid. ST4- Mengurangkan kes ponteng dari semasa ke semasa dengan menerapkan budaya sayangkan sekolah dan perkongsian modal insan bersama-sama guru,murid dan ibu bapa.

iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN 1. Tahap kesukaran proses (paling sukar:1, paling mudah:5) 2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan visi. 7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan
iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

ST1 5 5 4 5 5 5 3 3 5 40 1

ST2 1 1 2 3 3 4

ST3 2 2 3 3 4 5

ST4 3 4 5 4 5 5

3 3 3 3 3 3 4 5 5 24 30 37 4 3 2 Pemilihan kepada ST1

KEUTAMAAN 1 2 3 4

Strategi yang telah dijana STI- Meningkatkan disiplin,sahsiah dan menjana kemenjadian murid. ST4- Mengurangkan kes ponteng dari semasa ke semasa dengan menerapkan budaya sayangkan sekolah dan perkongsian modal insan bersama-sama guru,murid dan ibu bapa. ST3- Memantapkan jawatankuasa HEM yang efisien dan membantu dalam proses kemenjadian murid. ST2- Meningkatkan kesedaran tentang kebersihan,keselamatan dan kesihatan dalam kalangan murid.

PELAN STRATEGIK BIDANG HAL EHWAL MURID SK SUNGAI KERTAS 2011-2015 NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru Isu Masalah Matlamat Strategi Meningkatkan kesedaran di kalangan murid serta ibu bapa dan penguatkuasaan disiplin Memantapkan jawatankuasa HEM yang efisien dan membantu dalam proses kemenjadian murid. Merencanakan pelbagai aktiviti 3K yang berfokus kepada murid Indikator Pencapaian Bilangan kes ponteng Sasaran (ETR)
TOV 2011 2012 2013 2014 2015

Bilangan kes ponteng masih tinggi Keberkesanan Kemenjadian Murid masih di tahap yang lemah. Hanya 40% murid yang mempunyai sahsiah dan tahap disiplin yang tinggi Hanya 40% murid yang mempunyai kesedaran terhadap 3K.

Menjadikan kes ponteng sifar menjelang 2015

30

25

20

15

10

Membudayakan disiplin dan modal insan ke arah kemenjadian 100% murid. Memupuk kesedaran fokus 3K ke arah 100% berjaya.

% murid yang bersahsiah tinggi

40

60

70

80

90

100

Bilangan aktiviti 3K peringkat sekolah

12

15

PELAN TAKTIKAL 2011 BIDANG HAL EHWAL MURID NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru Bil. Program Program Sekolahku Syurgaku Kempen Budaya Penyayang dan Sekolah cemerlang Program Kelas Efektif dan kondusif Sekolah Selamat Objektif Meningkatkan kesedaran pelajar hadir tanpa ponteng Menimbulkan kesedaran supaya murid menghormati semua guru dan insan sekelilingnya Membudayakan perasaan sayang kepada kelas. Mendedahkan murid kepada langkah keselamatan Membudayakan disiplin dan modal insan ke arah kemenjadian 100% murid. Tanggungjawab Tempoh JanuariNovember 2011 JanuariNovember 2011 FebruariNovember 2011 Mac dan Ogos Kos/ Sumber Indikator Pencapaian Bilangan kes ponteng TOV ETR

1. Penolong Kanan HEM 2. Ketua Guru Disiplin 1. Penolong Kanan HEM 2. Guru Disiplin 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling 1. Penolong Kanan HEM 2. Guru Unit Keceriaan 3. Guru Beredar 1. Penolong Kanan HEM 2. Penyelaras 3K 3. Guru Kelas 1. Penolong Kanan HEM 2. Ketua Guru Disiplin 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling 4. Guru Kelas

30

25

% murid yang bersahsiah tinggi Bilangan aktiviti 3K peringkat sekolah Bilangan aktiviti 3K peringkat sekolah % murid yang bersahsiah tinggi Bilangan aktiviti 3K peringkat sekolah

40

60

Program Jelajah Kasih Program Keceriaan Sekolah

Sepanjang Tahun

40

60

Menjadikan suasana 1. Penolong Kanan HEM sekolah lebih ceria 2. Penyelaras 3K dan kondusif 3. Pekerja Sekolah

Sepanjang Tahun

Pelan Operasi
Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid


Program Sekolahku Syurgaku Meningkatkan kefahaman dan kesedaran murid sekolah tentang ponteng sekolah. Januari hingga November 2011 Semua murid dan warga sekolah 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) 2. Guru Displin 1. Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2. Pelaksanaan Program: Pelancaran Program Sekolahku Syurgaku oleh Guru Besar Pelaksanaan Program dan Penyampaian hadiah di perhimpunan rasmi sekolah Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan 1. Penolong Kanan HEM 2. Guru Kelas

Kekangan

Pemantauan

Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Disiplin/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas

Penilaian

1. Keberkesanan pengurusan Program Sekolahku Syurgaku 2. Kehadiran murid ke sekolah 3. Keberkesanan program diadakan bagi mengurangkan ketidakhadiran murid ke sekolah. Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

Penambahbaikan

Pelan Operasi
Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid


Kempen Budaya Penyayang dan Sekolah Cemerlang Menimbulkan kesedaran supaya murid menghormati semua guru dan insan sekelilingnya Januari hingga November 2011 Semua murid dan warga sekolah 1. 2. 3. 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) Guru Displin Guru Bimbingan dan Kaunseling Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 3. Pelaksanaan Program: Slot ucapan dan penerapan nilai semasa majlis perhimpunan rasmi sekolah. Taklimat oleh guru disiplin,guru bimbingan dan kaunseling. Sukar kerana kekangan masa semasa perhimpunan.

Kekangan

Pemantauan

Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Bimbingan dan Kaunseling/Penyelaras.

Penilaian Penambahbaikan

Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

Pelan Operasi

BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Program Kelas Efektif dan Kondusif Membudayakan perasaan sayang kepada kelas Mac, Jun, Ogos dan Oktober 2011 Semua murid dan warga sekolah 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) 2. Ketua Unit Keceriaan 1. Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2. Pelaksanaan Program: a. Pelancaran Program Kelas Efektif dan Kondusif b. Penilaian markah oleh AJK bertugas c. Penilaian susulan oleh Pentadbir d. Penyampaian hadiah semasa perhimpunan rasmi sekolah. e. Pengenalan Kelas 5 Bintang f. Khidmat Sosial bagi kelas yang kurang efektif. -Sumber kos yang terhad

Kekangan

Pemantauan

Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong menggunakan borang yang dibuat. Kanan/Guru Kelas/Penyelaras Program dengan

Penilaian

1. Keberkesanan pengurusan Program 2. Analisa borang yang disediakan. -Penyertaan guru dan murid dalam aktiviti yang disediakan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

Penambahbaikan

Pelan Operasi

BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Program Sekolah Selamat(Latihan Kebakaran) Mendedahkan murid kepada langkah keselamatan Mac dan Ogos 2011 Semua murid dan warga sekolah 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) 2. Guru Sekolah Selamat 1. Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2. Pelaksanaan Program: a. Pelancaran Program Sekolah Selamat oleh Guru Besar b. Ceramah Latihan Kebakaran oleh Pegawai Bomba c. Pameran Mini Alat Pemadam Api dan Kereta Bomba oleh pihak bomba d. Demonstrasi Memadam api oleh pihak bomba. e. Latihan kebakaran di sekolah Sukar memastikan kehadiran tepat warga sekolah dan semua murid di tapak latihan semasa latihan diadakan.

Kekangan

Pemantauan

Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Penyelaras Program dengan menggunakan kertas kerja yang disediakan.

Penilaian

1. Keberkesanan pengurusan Program Sekolah Selamat 2. Latihan kebakaran. 3. Keberkesanan ceramah dan demonstrasi yang diberikan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

Penambahbaikan

Pelan Operasi
Nama Projek Objektif

BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid


Program Jelajah Kasih Membudayakan disiplin dan modal insan ke arah kemenjadian 100% murid

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Sepanjang Tahun Semua murid yang bermasalah 1. 2. 3. 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) Guru Displin Guru Bimbingan dan Kaunseling Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2. Pelaksanaan Program: a. Mengenalpasti murid yang bermasalah disiplin dan sering ponteng sekolah. b. Penyediaan instrumen yang diperlukan. c. Lawatan ke rumah murid yang bermasalah. d. Perbincangan Dua Hala bersama-sama ibu bapa murid. e. Sesi Kaunseling. Sukar mendapatkan kerjasama yang baik daripada ibu-bapa.

Kekangan

Pemantauan

Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Disiplin/Guru Bimbingan dan Kaunseling.

Penilaian

1. Keberkesanan program yang dijalankan. 2. Perubahan baik disiplin murid. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

Penambahbaikan

Pelan Operasi
Nama Projek Objektif Tempoh

BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid


Program Keceriaan Sekolah Menjadikan suasana sekolah lebih ceria dan kondusif Sepanjang Tahun

Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Semua murid dan warga sekolah 1. 2. 3. 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) Guru Kelas Penyelaras 3K Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2. Pelaksanaan Program: a. Menngenalpasti kemudahan sekolah yang perlu dibaikpulih. b. Kerjasama daripada pihak PIBG. c. Gotong-royong diadakan. d. Kerjasama daripada guru kelas dan pekerja sekolah. e. Menaiktaraf Bilik Operasi Kesihatan dan Kelas. 1. Kekurangan bajet. Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong menggunakan kertas kerja yang dibina. Kanan/Guru Kelas/Penyelaras Program dengan

Kekangan Pemantauan

Penilaian

1. Keberkesanan program. 2. Bilik Operasi kesihatan telah ditambahbaik dari segi kemudahan dan kelas bertambah ceria. 3. Kerjasama guru,PIBG,murid dan pekerja sekolah secara keseluruhan. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

Penambahbaikan

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2011 (Direkodkan selepas melaksanakan aktiviti 2011)
Bil 1 Program Sekolahku Syurgaku Tempoh Tarikh Pelaksanaan Pemantauan Januari22/5/11 November 2011 8 Mac 2011 9 Mei 2011 Mac 2011 Mei 2011 Penilaian Keberkesanan Program Tidak mendapat sambutan dan tidak mencapai objektif sepenuhnya. Mendapat sambutan yang baik dan mencapai objektif. Mendapat sambutan dan kerjasama daripada pihak bomba Mendapat kerjasama daripada keluarga Nurul Hidayah dan Mohd. Saifuddin. Bilik Kesihatan dan Kelas telah ditambahbaik. Cadangan Penambahbaikan Hadiah perlu diberikan kepada murid yang hadir penuh dan tidak lewat ke sekolah. Penilaian yang diadakan perlu lebih teliti dan telus Perlu diadakan juga pada sesi petang. Perlu diperbanyakkan bagi membantu murid yang bermasalah. Peranan semua guru diperlukan bagi memudahkan urusan kerja. Catatan Boleh dilaksana pada bulan Julai seterusnya. Akan diteruskan pada akhir Jun. Akan diadakan lagi pada bulan Ogos.

2 3 4

Kelas Mac,Jun Efektif dan 2011 Kondusif Sekolah Mac 2011 Selamat Jelajah Kasih Keceriaan Sekolah Mei 2011

Jun 2011

9 Jun 2011

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2011 (Direkodkan selepas melaksanakan aktiviti 2011)
Bil Program Tempoh Pelaksanaan Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan Catatan

Anda mungkin juga menyukai