RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Tarikh Hari Masa : 25 Julai 2011 : Isnin : 11.00 pagi hingga 11.30 pagi Tahun Bilangan Pelajar Jantina : 4 Setia : 30 Orang : Lelaki/Perempuan

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub Tajuk Pengetahuan Sedia Ada Murid

: Pendidikan Kesihatan , : Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran : Keselamatan : Keselamatan Di Jalan Raya : Pelajar telah membuat rujukan daripada buku teks terlebih dahulu sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran dengan arahan guru pada akhir sesi pengajaran yang lepas.

Objektif Pembelajaran Kognitif Afektif

: Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan diharapkan pelajar dapat : : 1. Mengenal pasti tanda-tanda keselamatan jalan raya. : 1. Pelajar menunjukkan sifat mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. 2. Menunjukkan sifat toleransi dan kesungguhan semasa melakukan aktiviti.

Penyebatian KBKK Penerapan nilai Sumber P&P Penggabungjalinan Bahan Bantu Mengajar

: Menghubungkait, mengelas, menjanakan idea : Minat, prihatin, kerjasama : Buku Rujukan dan Buku Teks : Sivik dan kewarganegaraan : Komputer riba, Sampul Surat, Kad Jigsaw Puzzle, Manila kad dan LCD.

FASA / MASA SET INDUKSI Pengenalan ( 5 minit ) AKTIVITI 1) Memberi penerangan ringkas mengenai tajuk keselamatan jalan raya MAKLUMAT P&P .Guru memberi penerangan di hadapan kelas mengenai tajuk keselamatan jalan raya ORGANISASI Keseluruhan kelas CATATAN Verbal Linguistik Interpersonal 2) Menunjukkan tayangan video mengenai keselamatan jalan raya -Guru menunjukkan tayangan video kepada murid-murid mengenai keselamatan jalan raya Intrapersonal PERKEMBANGAN Langkah 1 ( 5 minit ) 1) Perbincangan antara guru dengan murid - Perbincangan berdasarkan soalan yang diberi oleh guru : Perbincangan guru 1) Mengapakah dengan murid kemalangan jalan raya sering berlaku? 2) Apakah kegunaan tanda-tanda keselamatan jalan raya? Verbal Linguistik Interpersonal Intrapersonal .

3. Aktiviti regangan Pembahagian kumpulan Tunjuk cara dan penerangan guru ( teknik pegangan dan kedudukan peluru ) .

Langkah 2 ( 12 minit ) .

.Lontar peluru gaya berdiri .

Ansur Maju 1 Ansur Maju 2 KEMUNCAK ( 6 minit ) Ansur Maju 3 .

.Pertandingan melontar peluru antara kumpulan. . PENUTUP ( 5 minit ) . .Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan. .Pelajar melakukan PNF ( Propriorceptive Neuromuscular Facilitation ) secara berpasangan dengan tunjukcara oleh guru.Menyejukkan badan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful