Anda di halaman 1dari 5

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

DISIPLIN ILMU: PENDIDIKAN ISLAM BIDANG:AL QURAN STANDARD KANDUNGAN: 1.1 Bacaan 1.1.1 Menyebut dan membaca huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas STANDARD PEMBELAJARAN: 1.1.1.1 Menyebut dan membaca huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas ( - )

CONTOH RANCANGAN HARIAN BIDANG AL QURAN Hari :___________________ Tarikh :________________________ Subjek :TILAWATUL QURAN Tahun : 1 ARIF Masa : 8.10 9.10 (SATU JAM) Topik :Menyebut dan membaca huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas (1.1.1 Standard Kandungan)

OBJEKTIF / KEMAHIRAN

STRATEGI / AKTIVITI / BAHAN

HASIL PEMBELAJARAN / LEARNING OUTCOMES

Pentaksiran Formatif:

Di akhir pelajaran murid dapat:

1.1)Guru pamer kad imbasan jenis-jenis

1.Soal jawab

Aras 1)Menyebut huruf hijaiyah tunggal berbaris

baris,bersoaljawab dan kaitkan dengan tajuk

Apa yang kamu lihat?

satu di atas ( ) dengan betul

1.2 )Guru perkenalkan huruf yang berbaris

- Pernahkah kamu lihat bentuk-bentuk ini?

satu di

Aras 2)Membaca huruf hijaiyah tunggal berbaris

atas,murid baca secara kelas,kumpulan dan

2.Pemerhatian guru ketika talaqqi musyafahah

satu di atas ( ) dengan betul

individu

3.Kuiz

Aras 3)Membaca huruf hijaiyah tunggal berbaris

2.1)Guru pamer kad huruf dan latih tubi bacaan

4.Lembaran kerja

satu di atas dalam Buku Iqra Satu

2.2) Murid baca Buku Iqra Satu (m.s. 1-3)

(m.s. 1 3) dengan betul

3.1)Guru mengadakan kuiz antara kumpulan

Pentaksiran Sumatif:

3.2)Guru edar lembaran kerja,murid jawab dan

1.Laporan guru di dalam Buku Rekod Bacaan

guru betulkan jawapan yang salah

Murid dan Fail Rekod Bacaan guru

4.1)Murid baca semula Buku Iqra secara individu

dan guru merekodkan bacaan murid

4.2) Guru menggalakkan murid supaya rajin

Murid dapat membaca semula Buku Iqra Satu

membaca al Quran

(m.s. 1- 3) secara kumpulan dan individu dengan

betul.

PENERAPAN NILAI/ PENGISIAN KURIKULUM

IMPAK / REFLEKSI

90% murid dapat membaca Buku Iqra Satu

Elemen Kreativiti dan Inovatif: -hubungkaitkan kad imbasan dengan tajuk

(m.s. 1-3) secara individu dengan betul.

10% murid dapat membaca Buku Iqra Satu

Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi

(m.s. 1-3) secara individu dengan bimbingan guru.

-guna alat teknologi untuk perkara yang baik

Elemen Keusahawanan:

-rajin berusaha,berdaya saing antara kumpulan