Anda di halaman 1dari 55

Created by : Pn.

Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2, CHICHA, 16150 KOTA BHARU,KELANTAN. Laman Sesawang : http://.kbgkerian2.blogspot.com TEL : 09-7667202 FAX : 09-7667201 Email: kbgkerian2@gmail.com

PENGURUSAN Kurikulum SKKK2 ~~Versi Web~~

Disediakan oleh: S/U PK PENTADBIRAN Disunting Sebagai versi Web Oleh: Guru Penyelaras Bestari Skkk2

Buku Pengurusan Kurikulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

Sekapur Sireh

Syukur

Alhamdullillah kerana dengan limpah dan sebagai

izinNya hamba dan

maka dapat kita meneruskan tanggungjawab kita

khalifah Allah untuk menunaikan amanah yang telah ditetapkan. Dalam tahun 2012, Sek. Keb. Kubang Kerian 2 sekali lagi telah mencatat

banyak kejayaan sama ada dalam kurikulum dan juga ko-kurikulum, syukur alhamdulillah. Ini semua adalah hasil usaha yang telah dilaksanakan dan keikhlasan oleh semua

dengan penuh rasa tanggungjawab, kerjasama warga SKKK2 serta dengan kehendakNya.

Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua guru dan kakitangan yang telah melaksanakan semua perancangan Tahun 2011 yang lalu. Adalah diharapkan agar ianya diteruskan dengan penuh komitmen dan semangat baru yang lebih cemerlang bersama bagi Tahun 2012 ini, insyaallah. demi untuk kejayaan kita

Dengan suasana yang kondusif maka

saya optimis segala perancangan

dan perlaksanaan program untuk tahun ini akan lebih cemerlang lagi. Anggaplah segala kerja buat dan tugas yang dilaksanakan adalah sebagai sumbangan ikhlas kita demi kemajuan anak bangsa, negara dan agama.

BERSAING DI PERINGKAT DUNIA KOMITMEN KITA

Sekian, wassalam.

....Arifin.....
(Mohd Arifin B Yaacob ) Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Kubang Kerian 2

Buku Pengurusan Kurikulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

ENDIDIKAN DI MALAYSIA

ADALAH USAHA YANG BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPATUHAN DAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETRAMPILAN BERAKHLAK MULIA,BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN MEMAKMURKAN MASYARAKAT DAN NEGARA

Buku Pengurusan Kurikulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

ETIKA KERJA ISLAM

* Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah * Bekerja dengan ikhlas dan amanah * Bekerja dengan tekun cekap Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran * Bekerja dengan matlamat kebahagian manusia sejagat

Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki atau wanita dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan
Maksud Firman Allah S.W.T, Surah Al-Nahl, Ayat 7

Buku Pengurusan Kurikulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

PIAGAM PELANGGAN

1.

Sentiasa memberi perkhidmatan dan layanan mesra kepada ibubapa/pelawat yang hadir ke sekolah ini. Kami akan memberi layanan yang sama kepada murid-murid kami bagi meningkatkan JERI dan memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Negara. Memberi penekanan khusus tentang agama kepada anak-anak didik kami supaya anak ini akan menjadi orang yang berguna di hari tua nanti. Mempastikan pelajar-pelajar sekolah ini lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. Mempastikan semua murid mengambil bahagian dalam kegiatan ko-kurikulum dan menjadikan sekolah yang indah dan pelajar yang menyayangi sekolah.

2.

3.

4.

5.

Buku Pengurusan Kurikulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

MATLAMAT SEKOLAH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Semua murid dapat menguasai kemahiran 3M. Keputusan peperiksaan semua kelas hendaklah cemerlang Kelulusan am UPSR di tahap cemerlang Kedatangan murid 98% - 100%. Tidak ada murid ponteng sekolah Murid sentiasa bersopan santun dan beramanah. Murid-murid menghormati guru dan orang yang lebih dewasa daripadanya Mendapat johan atau tempat kedua dalam zon, kawasan dan negeri Bekerja sebagai satu pasukan Sekolah dalam taman Tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan Murid-murid cerdas dan cergas dalam persatuan, sukan dan pakaian seragam.

Buku Pengurusan Kurikulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

PERATURAN SEKOLAH
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Takrif Disiplin dan Peraturan Sekolah Laporan Jawatan kuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979) telah menyenaraikan maksud disiplin sebagai KESANGGUPAN. Seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri . Seseorang itu bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib. Menghormati hak individu lain. Mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak menggangu diantara satu sama lain. Hormat dan menghormati di antara satu sama lain. Mempunyai semangat tolong menolong. Membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina. Berkhidmat kepada masyarakat.

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8

* Kelapan-lapan teras disiplin di atas adalah keperluan bagi seseorang pelajar dalam hubungannya dengan kehendak-kehendak negara. * Secara umum disiplin melibatkan norma dan nilai yang berhubungan dengan tatatertib, tatasusila, peradaban akhlak dan kesopanan. Disiplin melibatkan juga cara berfikir yang teratur supaya dapat`melahirkan sifat rasional, keyakinan diri dan ketabahan hati seseorang mengikut peraturan-peraturanyang dapat diterima umum bagi mewujudkan tingkah laku yang baik demi kesempunaan dan keharmonian hidup bermasyarakat. * Sekolah merupakan satu institusi yang melatih dan mendidik anggota masyarakat supaya bersopan santun dan berdisiplin. Akan tetapi, sekolah itu sendiri dalam prosesnya menjadi pendidik merupakan suatu masyarakat kecil yang mempunyai peraturan dan undang-undang tersendiri. * Peraturan dan undang-undang yang dibuat di sekolah ( yang tertakluk pula kepada Kementerian Pendidikan Malaysia ), adalah bertujuan supaya wujudnya suasana pengajaran dan pembelajaran yang baik. Justeru itu terlaksanalah proses pendidikan yang lancar. * Kesanggupan anggota yang terlibat untuk mengikuti peraturan dan undang-undang sekolah merupakan tarbiah awal bagi mematuhi peraturan dan undang-undang masyarakat dan negara nanti. * Hidup berdisiplin adalah menjadi tanggungjawab setiap individu. Masyarakat yang berdisiplin adalah kunci ke arah mencapai kemajuan yang tersusun, seimbang dan pesat. * Sekolah adalah tempat sosializasi dan penyediaan generasi muda dan alam kehidupan orang-orang dewasa. Oleh itu proses penyesuaian dan masalah -masalah yang berkaitan dengan penyesuaian sering berlaku. Masalah-masalah yang di hadapi oleh pihak guru bertambah rumit kerana saiz kelas yang terlalu besar,keutamaan di beri kepada pencapaian akademik dan kurikulum yang terlalu berat. * Walaubagaimana pun,disiplin sekolah yang baik dapat dicapai dengan adanya rancangan strategi yang disusun rapi. Buku Pengurusan Kurikulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

2.0

PERATURAN SEKOLAH 2.1 2.1.1 2.1.2 Waktu belajar Sidang persekolahan bermula jam 7.45 pagi hingga 1.15 petang Sebelum masuk kelas, loceng di bunyikan sebanyak dua kali . Kali pertama berbunyi, murid hendaklah beratur di beranda kelas masing-masing. Apabila kali ke dua berbunyi 5 minit kemudian (jam 7.45 pagi) barulah murid boleh masuk ke kelas. Sebelum mula mengajar, murid dikehendaki membaca doa, memohon kepada Allah keberkatan,sama ada semasa beratur di luar kelas atau sebaik sahaja masuk ke dalam darjah. Sebelum masuk kelas selepas rehat loceng dibunyikan sebanyak dua kali juga. Kali pertama berbunyi, murid hendaklah beratur di luar kelas. Apabila loceng kedua berbunyi dan guru selepas rehat telah datang, baru boleh masuk kelas. Murid -murid tidak boleh masuk kelas sebelum guru masa pertama sekolah bermula atau guru pertama selepas rehat datang. Walaupun loceng kedua telah berbunyi . Jika guru yang berkenaan gagal berbuat demikian sehingga selama lima minit, ketua darjah atau wakilnya hendaklah melaporkan kepada Penolong Kanan HEM. Murid-murid yang bertugas membersihkan kelas hendaklah datang lebih awal semasa kelas sedang dibersihkan oleh murid bertugas. Murid-murid tidak dibenarkan masuk atau keluar bilik darjah tanpa kebenaran guru. Murid-murid tidak di benarkan keluar dari sekolah semasa belajar, mereka yang ingin keluar atas sebab penting hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Guru Besar / PenolongKanan. Waktu persekolahan berjalan, murid-murid dilarang sama sekali berada atau berlegar-legar di kawasan bilik darjah dan di tepi pagar sekolah kecuali bersama guru Loceng Sekolah Satu deringan, menandakan pertukaran waktu belajar biasa. Dua deringan jarak selama lima minit,menandakan permulaan masa persekolahan atau masuk selepas rehat.. Tiga deringan berturut dan panjang menandakan ada perhimpunan. Apabila loceng demikian berbunyi murid hendak beratur diluar kelas masing-masing dengan dikepalai oleh ketua darjah dan diekori oleh penolongnya serta diawasi oleh pengawas yang bertugas. Apabila loceng keempat berbunyi (lima minit kemudian),murid hendaklah bergerak ke tempat perhimpunan dengan teratur. Deringan panjang bersambung-sambung berkali-kali, menandakan ada kecemasan. Murid mesti berlari ke kawasan yang telah ditentukan dengan seberapa segera (jalan larian dan kawasan perhimpunan akan diedarkan).

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.2 2.2.1 2.2.2

2.2.3

2.2.4

Buku Pengurusan Kurikulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

MAJLIS KURIKULUM SKKK2 2012

PENDAHULUAN
Kurikulum Kebangsaan adalah .. suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua aspek ilmu pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial serta menanam dan mempertingkat nilai norma yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan AKTA PENDIDIKAN 1996 Kurikulum adalah suatu pelan pembelajaran, ia juga adalah pengalaman pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dirancang dan dibimbing. Rumusannya, kurikulum di sekolah merupakan suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum adalah nadi penggerak yang menghidupkan nyawa sesebuah sekolah kerana sesungguhnya tanpa pengurusan kurikulum yang mantap dan cemerlang maka akan layu dan tidak bermayalah sesebuah sekolah itu. Tonggak kekuatan dan keutuhan sesebuah sekolah itu amat bergantung kepada keampuhan dan kehebatan kurikulum di sekolah ke mercu kejayaan yang diimpikan.

VISI KURIKULUM SKKK2


Kurikulum Cemerlang Sekolah Gemilang

MISI KURIKULUM SKKK2


Memantapkan pelaksanaan dan pengurusan kurikulum secara holistik bagi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan sekolah

MATLAMAT KURIKULUM SKKK2


Memantap dan memperkasa pengurusan kurikulum di sekolah ini secara holistic mencakupi pengajaran dan pembelajaran, kepimpinan dan pengurusan kurikulum, kemajuan staf dan penyediaan bahan untuk P & P dengan memfokuskan usaha dan komitmen ke arah kecemerlangan dalam UPSR tanpa meminggirkan murid-murid yang lain.

Buku Pengurusan Kurikulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

10

TUGASTUGAS-TUGAS JAWATANKUASA KURIKULUM

1.

Memastikan perjalanan kuriulum sekolah dilaksanakan dengan baik dan terancang. Menyelaras segala jenis program yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Mengatur program dan strategi ke arah pencapaian wawasan pendidikan. Merancang penggunaan bilik sumber dan peralatan yang sesuai dengan keperluan semasa ke arah peningkatan mutu pendidikan. Mengkaji dan menilai perjalanan kurikulum serta membuat tindakan susulan. Menyelaras, mengatur dan mengadakan program ujian, penilaian dan peperiksaan di semua peringkat. Menyusun jadual waktu kelas, pensendirian, anjal dan jadual ganti. Membantu dan membimbing guru-guru yang baru mengajar, guru-guru pelatih dan mengadakan perbincangan dengan mereka berkatan dengan tugas harian. Memastikan perjalanan panitia-panitia matapelajaran dengan teratur dan sempurna. Melaksanakan segala projek-projek yang diarahkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri seperti :- Projek juara, Projek Amanah, Projek Sekolah sebagai Koridoraya Maklumat

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.

9.

10.

Buku Pengurusan Kurikulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

11

CARTA ORGANISASI UNIT ICT BESTARI Sekolah Kebangsaan Kubang Kerian 2

PENGERUSI Encik Ismail B Ibrahim

PK HEM

PK PENTADBIRAN

PK KOKURIKULUM

GURU PENYELARAS BESTARI PN RAMLAH BT DAUD

JURUTEKNIK FAIZUL AFZAN

PENOLONG PENYELARAS / SUP EN AZHARAN B HUSSEIN

AJK PENGKOMPUTERAN

PENYELARAS KSSR PN ROSLIZAWATI

PENYELARAS PPSMI PN MEK YAS

GURU BRIGED ICT PN ZUNAIDAH

GURU MEDIA CIK NURUL HANANI

GURU DATA EMIS TN HJ AMINUDDIN

PENYELARAS PUSAT AKSES PN NURUL HIDAYAT

SEMUA KETUA PANITIA

KETUA PEMBANTU TADBIR

PEGAWAI ASET PN ZARIMA

LITERASI ICT PN HJH NORAINI

BRIGED BESTARI / ICT

Buku Pengurusan Kurikulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

12

JAWATANKUASA MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH T AH U N 2 0 1 2

PENGERUSI EN ISMAIL B IBRAHIM ( GB )

TIMBALAN PENGERUSI EN MOHD ARIFIN B YAACOB (PKP)

NAIB PENGERUSI 1 PN HJH HALIMAH BT ABDULLAH KUTTY (PK HEM)

NAIB PENGERUSI 2 PN.HJH RUSNANI BT.DERIS (PK KO)

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- SETIAUSAHA PN ZURAINI BT ABD RAHMAN

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

13

AHLI JAWATANKUASA

PN NOR HAYATI BT MOHD NAWI ( KP B.MELAYU )

PN ARIZA BT OTHMAN ( KP B. INGGERIS )

EN ROSLAN B MAJID ( KP MATEMATIK )

PN CHE FARIDAH BT ABDULLAH ( KP SAINS )

PN ASLIZA BT HASAN ( KP PAI / BA )

PN JUNAIDAH BT AHMAD ( KP PSV )

PN HJH MAHURA BT MOHAMAD

EN MOHD ZAILANI B KHUSAIRI

PN NORAZIMAH BT JUSOH

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- ( KP SK ) ( KP KT )

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud


( KP PJK )

14

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- 14 -

Edited by: Pn.wan ramlah Daud

AHLI JAWATANKUASA

PN ROSLIZAWATI BT W. MUHAMAD ( KP MZ )

EN ZAMANI B RASHID ( PEMULIHAN )

PN HJH NORAINI BT ISMAIL ( LINUS )

EN MOHD AZLAIHAN B ISMAIL ( KP KH )

PN JOHAINI BT TAHIR ( PSS )

PN AZIMAH BT JUSOH ( PRA )

EN MOHD ZAINI B ZAKARIA ( B& K )

EN AZHARAN B HUSSEIN ( SUP )

PN WAN RAMLAH BT DAUD ( BESTARI )

SELAMAT MENJALANKAN TUGAS DENGAN PENUH DEDIKASI & KOMITMEN

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- 14 -

Edited by: Pn.wan ramlah Daud

CARTA ORGANISASI MAJLIS KURIKULUM Sekolah Kebangsaan Kubang Kerian 2


PENGERUSI En Ismail Bt Ibrahim

TIMBALAN PENGERUSI En Mohd Arifin B Yaacob

NAIB PENGERUSI 1 Pn Hjh Halimah Bt Abdullah Kutty SETIAUSAHA Pn Zuraini Bt Abd Rahman

NAIB PENGERUSI 2 Pn Hjh Rosnani Bt Deris

UNIT PEPERIKSAAN PENGURUSAN ICT - Makmal Komputer - Pusat Akses - Zoom A KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

- UPSR - UBB - PEKA/PAFA

PENGURUSAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

KELAS KHAS

UNIT PENIGKATAN UPSR - Pemulihan Khas - Pemulihan


Thn 6

PUSAT SUMBER

- Jadual Waktu - Program Transisi

- Program Motivasi

- Perpustakaan - Bilik Tayangan

- ETeMS - Pemantauan P&P - Pra Sekolah - Program Celik 3M

- B. Melayu - B. Inggeris - Matematik - Sains - Pend Islam B. Arab & J-QAF - Pend Seni

- Kia 2M - PROTIM - J-QAF - KAFA - SBT

- ABM / APD - Rujukan Guru - Pusat Akses

- Kelas Tambahan - Pemuafakatan Ibubapa & Guru - Kecemerlangan UPSR - Pemulihan

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- 14 -

Edited by: Pn.wan ramlah Daud

JAWATANKUASA MAJLIS KURIKULUM TAHUN 2012


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha : : : : : En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) Puan Hjh Halimah Bt Abdullah Kutty ( PK HEM ) Puan Hjh Rosnani Bt Deris Puan Zuraini Bt Abd Rahman Ahli Jawatankuasa Puan Norhayati Bt Mohd Nawi Puan Zarima Bt Amir Encik Roslan B Majid Puan Che Faridah Bt Abdullah Puan Asliza Bt Hassan Encik Mohd Zailani B Khusairi Pn Hjh Mahura Bt Mohamad Puan Junaidah Bt Ahmad Puan Roslizawati Bt Wan Mohammad Encik Mohd Azlaihan B Ismail Puan Norazimah Bt Jusoh Encik Zamani B Rashid Puan Johaini Bt Tahir Encik Azharan B Hussein Puan Wan Ramlah Bt Daud Puan Hjh Noraini Bt Ismail Puan Azimah Bt Mat Jusoh En Mohd Zaini B Zakaria ( KP-BM ) ( KP-BI ) ( KP-MT ) ( KP-SN ) ( KP-PI/BA ) ( KP-KT ) ( KP-SK ) ( KP-PSV ) ( KP-MZ ) ( KP-KH ) ( KP-PJK ) ( PEMULIHAN ) ( PSS ) ( SU-PEP ) ( Penyelaras ICT ) ( SU LINUS ) ( PRA SEKOLAH ) ( BIMBINGAN & KAUNSELING )

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

18

SKUAD PENINGKATAN & KECEMERLANGAN UPSR


Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha : : : : : En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) Puan Hjh Halimah Bt Abdullah Kutty ( PK HEM ) PUAN RUSNANI BT DERIS Puan Ariza Bt Othman Ahli Jawatankuasa Puan Norhayati Bt Mohd Nawi Puan Norin Bt Yusoff Encik Norasmadi B Mohd Zawi Puan Zamila Bt Mat Ail Puan Ariza Bt Othaman Puan Johaini Bt Tahir Puan Zarima Bt Amir Tn Hj Aminuddin B Mohammad Puan Hjh Noraishah Bt Yahya En Mohd Azlaihan B Ismail Encik Roslan B Majid Puan Che Faridah Bt Abdullah Puan Zuraini Bt Abd Rahman En Mohd Zaini B Zakaria Puan Asliza Bt Hassan Pn Zainun Bt Ismail En Abd Halim B Ghazali En Mohd Azman B Mohd Zain En.Azharan B Hussein

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

19

PENGERUSI / SETIAUSAHA PANITIA

PANITIA BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BAHASA ARAB KAJIAN TEMPATAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SENI VISUAL MUZIK PJ & KESIHATAN KEMAHIRAN HIDUP

KETUA/PENGERUSI Pn Norhayati Bt Mohd Nawi Pn Zarima Bt Amir En Roslan B Majid Pn Che Faridah Bt Abdullah

SETIAUSAHA Pn Maryani Bt Ghani Pn Wan Zurina Bt Wan Arifin En Kamarulzaman B Mohd Noor Pn Zuraini Bt Abd Rahman

Pn Asliza Bt Hasan En Mohd Zailani B Khusairi Pn Hjh Mahura Bt Mohamad

Pn Nurul Hidayat Bt Ibrahim Pn Hjh Che Azizah Bt Daud Pn Hjh Midah Bt Ab Lah

Pn Junaidah Bt Ahmad

Pn Zaitun Bt Yacob

Pn Roslizawati Bt W. Muhammad Pn Norazimah Bt Jusoh En Mohd Azlaihan B Ismail

Cik Sh. Zulyana Bt Syed Ahmed En Azharan B Husein En Ab Halim B Hj Razali

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

20

GURU-GURU PANITIA MATA PELAJARAN 2012


BAHASA MELAYU
Pn Norhayati bt Mohd Nawi (KP) Pn Maryani bt Abdul Ghani (SU) Pn Norin bt Yusoff Pn Zamila bt Mat Ail Pn Salmiah bt Abd Rahmna Pn Hjh Midah bt Ab Lah Pn Hjh Rabiah bt Saamah Pn Junaidah bt Ahmad Pn Rokiah bt Hussein Pn Zaitun bt Jaya Pn Hjh Noraini bt Ismail Pn Hjh Mahura bt Muhamad Pn Roslizawati bt W. Muhammad Pn Alwana bt Mustapha En Norasmadi b Mohd Zawi En Mohd Zailani b Khusairi En Azharan b Hussein

BAHASA INGGERIS
Pn Zarima bt Amir (KP) Pn Wan Zurina bt W. Ariffin (SU) Pn Hjh Halimah Bt Abdullah Kutty Pn Roshaimah bt Deraman Pn Johaini bt Tahir Pn Ariza bt Othman Pn Mek Yas bt Hussin Pn Rosmaizam bt Daud Cik Sh. Zulyana bt S. Ahmed PEND. AGAMA ISLAM & BAHASA ARAB Pn Asliza Bt Hassan (KP) Pn Nurul Hidayat Bt Ibrahim (SU) Pn Zainun Bt Ismail En Ab Halim B Razali En Mohd Azman B Mohd Zain Pn Hjh Saripah Bt Jusoh Pn Hjh Che Azizah Bt Daud Pn Jawahir Bt Hasbullah Pn Zaitun Bt Yaacob Pn Zairos Bt Ab Hadi En Mohd Zaki B Yaacob Pn Sur Haima Bt Muhd Salleh Pn Zunaidah Bt Jaafar Pn Saniah Bt Abdul Rahman Cik Nurul Hanani Bt Md Noor PJ / KESIHATAN Pn Norazimah bt Jusoh ( KP ) En Azharan b Husein ( SU ) PK KO Pn Norin bt Yusoff Pn Roslizawati bt W Muhammd Pn W. Ramlah bt Daud Pn Junaidah bt Ahmed Pn Rokiah bt Hussein Pn Zaitun bt Jaya Pn Zainun Bt Ismail Pn Jawahir Bt Hasbullah En Ab Halim B Razali En Mohd Zailani b Khusairi En Norasmadi b Mohd Zawi Pn Hjh Saripah Bt Jusoh En Mohd Azman B Mohd Zain Pn Alwana Bt Alwana Pn Che Faridah bt Abdullah Pn Hjh Midah bt Ab Lah Pn Zamila bt Mat Ail Pn Zaitun Bt Yaacob Pn Nor Hayati Bt Mohd Nawi

MATEMATIK
En. Roslan b Majid (KP) En Kamarulzaman b Mohd Noor (SU) Tn Hj Aminuddin b Mohammad En Mohd Azlaihan b Ismail En Norasmadi b Mohd Zawi Pn Hjh Noraishah bt Yahya Pn Norazimah bt Jusoh Pn Hjh Rabiah bt Saamah Pn Noraini bt Ismail Pn Zamila bt Mat Ail Pn Maryani bt Abdul Ghani Pn Zaitun bt Jaya KAJIAN TEMPATAN En Mohd Zailani b Khusairi ( KP ) Pn Hjh Che Azizah Bt Daud ( SU ) Pk Ko Pn Hjh Midah bt Ab Lah Pn Jawahir Bt Hasbullah Pn Roshaimah bt Deraman Pn Wan Zurina bt W. Ariffin En Mohd Azlaihan b Ismail Pn Hjh Noraishah bt Yahya En Ab Halim B Razali Pn Johaini bt Tahir PENDIDIKAN SENI VISUAL Pn Junaidah bt Ahmed ( KP ) Pn Zaitun Bt Yaacob ( SU ) Pk 1 Pk KO Pn Rokiah bt Hussein Pn Zaitun bt Jaya Pn W. Ramlah bt Daud Pn Roshaimah bt Deraman Pn Zainun Bt Ismail En Mohd Azman B Mohd Zain Pn Alwana bt Mustapha Pn Hjh Che Azizah Bt Daud Pn Hjh Noraishah bt Yahya Pn Zuraini bt Abd Rahman Pn Ariza bt Othman KEMAHIRAN HIDUP En Mohd Azlaihan b Ismail ( KP ) En Ab Halim B Razali ( SU ) En Mohd Zailani b Khusairi En Mohd Azman B Mohd Zain Tn Hj Aminuddin b Mohammad En Norasmadi b Mohd Zawi En. Roslan b Majid SIVIK & KEWARGANEGARAAN Pn Hjh Mahura bt Muhamad ( KP ) Pn Hjh Midah bt Ab Lah ( SU ) GB PK HEM PK 1 PK HEM Pn Hjh Noraishah bt Yahya Pn Asliza Bt Hassan En Ab Halim B Razali En Mohd Azman B Mohd Zain

En Kamarulzaman b Mohd Noor

SAINS
Pn Che Faridah bt Abdullah (KP) Pn Zuraini bt Abd Rahman (SU) Pn Junaidah bt Ahmed Pn Salmiah bt Abd Rahman Pn Norhayati bt Mohd Nawi Pn W. Ramlah bt Daud Pn Rokiah bt Hussein Pn Roslizawati bt W.Muhammad En Mohd Zaini b Zakaria En Azharan b Husein MUZIK Pn Roslizawati bt W Muhammd (KP) Cik Sh. Zulyana bt S. Ahmed ( SU ) Pn Che Faridah bt Abdullah Pn Rokiah bt Hussein Pn W. Ramlah bt Daud Pn Zaitun bt Jaya Pn Norazimah bt Jusoh Pn Ariza bt Othman Pn Norin bt Yusoff Pn Hjh Noraishah bt Yahya Pn Johaini bt Tahir Pn Zuraini bt Abd Rahman Tn Hj Aminuddin b Mohammad En Mohd Zaini b Zakaria

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

21

SENARAI GURU KELAS 2012


TAHUN TAHUN 1 KELAS 1 TERBILANG 1 GEMILANG 1 CEMERLANG 1 SINARAN 2 TERBILANG 2 GEMILANG 2 CEMERLANG 2 SINARAN 3 TERBILANG 3 GEMILANG 3 CEMERLANG 3 SINARAN 4 TERBILANG 4 GEMILANG 4 CEMERLANG 4 SINARAN 5 TERBILANG 5 GEMILANG 5 CEMERLANG 5 SINARAN 6 TERBILANG 6 GEMILANG 6 CEMERLANG 6 SINARAN NAMA GURU Pn Roslizawati bt W. Muhammad Pn Mek Yas bt Hussin Pn Maryani bt Abd Ghani Pn Hjh Noraini bt Ismail Pn Hjh Rabiah bt Saamah Pn Rokiah bt Hussein Pn Jawahir bt Hasbullah Pn Hjh Mahura bt Muhamad Pn Wan Zurina bt Wan Arifin Pn Junaidah bt Ahmad Pn salmiah bt Abd Rahman Pn Zunaidah bt Jaafar Pn Roshaimah bt Deraman Cik Nurul Hanani bt Md Noor En Kamarulzaman b Mohd Noor En Mohd Zailani b Kushairi Pn Ariza bt Othman Pn Noraishah bt Yahya Pn Asliza bt Hasan Pn Norazimah bt Jusoh Pn Nor Hayati bt Mohd Nawi Pn Norin bt Yusoff Pn Zarima bt Amir Pn Zamila bt Mat Ail

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

TAHUN 6

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

22

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN


Penasihat Pengerusi S/U Luaran( UPSR ) / Headcount S/U Dalaman ( UBB ) Pen S/U ( UBB ) S/U SAPS ( NKRA ) Pen. S/U SAPS ( NKRA ) : : : : : : : En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) En Azharan b Hussein Puan Zuraini Bt Abd Rahman 1. Pn Zairos Bt Abdul Hadi Tn Hj Aminuddin B Mohammad Pn Saniah Bt Abdul Rahman

PENYELARAS TAHUN HAL EHWAL KURIKULUM TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 - Pn Roslizawati bt wan Muhammad - Pn Hjh Rabiah bt Saamah - Pn Wan Zurina bt Wan Arifin - Pn Roshaimah bt Deraman - Pn Ariza bt Othman - Pn Nor Hayati bt Mohd Nawi

JAWATANKUASA PEMANTAUAN P & P

Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: : : : : :

En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) Puan Hjh Halimah Bt Abdullah Kutty ( PK HEM ) Puan Hjh Rosnani Bt Deris (PK KO) Tn Hj Aminuddin B Mohammad Puan Nor Hayati Bt Mohd Nawi ( KP BM ) Puan Ariza Bt Othman ( KP BI ) Encik Roslan B Majid ( KP MT ) Puan Che Faridah Bt Abdullah ( KP SN ) Puan Asliza Bt Hasan ( KP PI / BA )

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

23

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Pen. Setiausaha

: : : : : :

En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) Puan Hjh Halimah Bt Abdullah Kutty ( PK HEM ) Puan Hjh Rosnani Bt Deris (PK KO) Puan Johaini Bt Tahir Puan Sur Haima Bt Muhd Salleh Ahli Jawatankuasa

Puan Norhayati Bt Mohd Nawi Puan Zarima Bt Amir Encik Roslan B Majid Puan Che Faridah Bt Abdullah Puan Asliza Bt Hassan Encik Mohd Zailani B Khusairi Pn Hjh Mahura Bt Mohamad Puan Junaidah Bt Ahmad Puan Roslizawati Bt Wan Mohammad Encik Mohd Azlaihan B Ismail Encik Zamani B Rashid Puan Hjh Noraini Bt Ismail Puan Azimah Bt Mat Jusoh Puan Rosmaizan Bt Daud Puan Roshaimah Bt Deraman Puan Wan Ramlah Bt Daud Pn.Nurul Hidayat B Ibrahim

( KP-BM / NILAM ) ( KP-BI ) ( KP-MT ) ( KP-SN ) ( KP-PI/BA ) ( KP-KT ) ( KP-SK & BBM ) ( KP-PSV ) ( KP-MZ ) ( KP-KH ) ( PEMULIHAN ) ( SU LINUS ) ( PRA SEKOLAH ) ( RUJUKAN GURU ) ( SUDUT SAL ) ( MAKMAL KOMPUTER / ICT ) ( PUSAT AKSES )

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

24

JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH


Penasihat Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Unit Perpustakaan Pengerusi Setiausaha Guru APD / ABM Pengerusi Setiausaha : : Puan Hjh Mahura Bt Mohamad Puan Zaitun Bt Yacob : : Puan Johaini Bt Tahir Puan Sur Haima Bt Muhd Salleh : : : : En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) Puan Johaini Bt Tahir Puan Sur Haima Bt Muhd Salleh

Naskah Guru / Rujukan Guru Pengerusi Setiausaha Sudut SAL Pengerusi Setiausaha Program Nilam Pengerusi Setiausaha : : Puan Nor Hayati Bt Mohd Nawi Puan Nurul Hidayat Bt Ibrahim : : Puan Roshaimah Bt Deraman Puan Ariza Bt Othman : : Puan Rosmaizan Bt Daud Puan Saniah Bt Abdul Rahman

Unit Makmal Komputer dan ICT Pengerusi Setiausaha A/ Jawatankuasa J/Teknik Pusat Akses Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : Pn.Nurul Hidayat B Ibrahim Tn Hj Aminuddin B Mohammad Puan Zunaidah Bt Jaafar Puan Zairos Bt Ab Hadi Encik Mohd Zaki B Yaakob : : : : Puan Wan Ramlah Bt Daud Encik Azharan B Hussein Semua Ketua Panitia Encik Mohd Faizul Afzan B Mamat

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

25

JAWATANKUASA PENGURUSAN KAFA


Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) Puan Hjh Saripah Bt Jusoh En Mohd Azman B mohd Zain Puan Asliza Bt Hasan Puan Hjh Che Azizah Bt Daud Puan Zainun Bt Ismail Puan Zaitun Bt Yacob Puan Jawahir Bt Hasbullah Guru-guru Fardhu Ain

JAWATANKUASA LINUS
Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) Puan Hjh Noraini Bt Ismail Pn. Nor Hayati Bt Mohd Nawi ( KP-BM ) Pn Maryani Bt Ab Ghani Pn Roslizawati Bt Wan Mohammad Pn Zaiton Bt Jaya Pn Zaitun Bt Yacob Pn Hjh Saripah Bt Jusoh Pn Hjh Mahura Bt Mohamed Pn Zunaidah Bt Jaafar Pn Zairos Bt Ab Hadi Pn Nurul Hidayat Bt Ibrahim Cik Nurul Hanani Bt Mohd Noor Pn Alwana Bt Mustapha En Kamarulzaman B Mohd Noor En Zamani B Rashid

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

26

JAWATANKUASA CELIK 3M (PEMULIHAN ) Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) Encik Zamani B Rashid Pn. Nor Hayati Bt Mohd Nawi ( KP-BM ) En Roslan B Majid ( KP-MT ) Pn Zaiton Bt Jaya Alwana Bt Mustapha Pn Hjh Mahura Bt Mohamed Pn Junaidah Bt Ahmad Pn Hjh Noraini Bt Ismail Pn Zamila Bt Mat Ail Pn Hjh Rabiah Bt Saamah En Azharan B Husein En Kamarulzaman B Mohd Noor

JAWATANKUASA TRANSISI Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) Pn Alwana Bt Mustapha Pn Roslizawati Bt Wan Mohammad Pn Maryani Bt Ab Ghani Pn Hjh Noraini Bt Ismail Pn Rosmaizan Bt Daud Pn Zaitun Bt Yacob Pn Hjh Saripah Bt Jusoh Pn Zunaidah Bt Jaafar Pn Zairos Bt Ab Hadi Pn Nurul Hidayat Bt Ibrahim Cik Nurul Hanani Bt Mohd Noor Pn Mek Yas Bt Hussin Pn Junaidah Bt Ahmad Pn Zaiton Bt Jaya Pn Saniah Bt Abdul Rahman Pn Norazimah Bt Jusoh Pn Rokiah Bt Husein Pn Jawahir Bt Hasbullah Semua Guru Bahasa Melayu Semua Guru Bahasa Inggeris

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

27

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

Penasihat Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Ahli Jawatankuasa

: : : : :

En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) Puan Nor Hayati Bt Mohd Nawi ( KP BM ) Puan Zarima Bt Amir ( KP BI ) Pn Roslizawati Bt Wan Mohammad Pn Alwana Bt Mustapha Pn Maryani Bt Ab Ghani Pn Hjh Noraini Bt Ismail Pn Rosmaizan Bt Daud Pn Mek Yas Bt Hussin Pn Junaidah Bt Ahmad Pn Zaiton Bt Jaya Pn Hjh Saripah Bt Jusoh Pn Zaitun Bt Yacob Pn Zairos Bt Ab Hadi Pn Zunaidah Bt Jaafar Pn Norazimah Bt Jusoh Pn Jawahir Bt Hasbullah Pn Saniah Bt Abdul Rahman Pn Nurul Hidayat Bt Ibrahim Cik Nurul Hanani Bt Mohd Noor En Roslan B Majid Puan Che Faridah Bt Abdullah Puan Asliza Bt Hassan En Mohd Zaini B Zakaria Semua Guru Bahasa Melayu Semua Guru Bahasa Inggeris

JAWATANKUASA UNIT JADUAL WAKTU


Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa
Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

: : : :

En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) Tn Hj Aminuddin B Mohammad Pn Zuraini Bt Abd Rahman

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

28

JAWATANKUASA EteMS
Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : En Ismail B Ibrahim ( GB ) Encik Mohd Ariffin B Yaacob ( PKP ) Pn Zuraini Bt Abd Rahman Pn Che Faridah Bt Abdullah Pn Roslizawati Bt Wan Mohammad Pn Maryani Bt Ab Ghani Pn Hjh Noraini Bt Ismail Pn Nor Hayati Bt Mohd Nawi Pn Junaidah Bt Ahmad Pn Zaiton Bt Jaya Pn Salmiah Bt Abdul Rahman Pn Norazimah Bt Jusoh Pn Rokiah Bt Husein Pn Hjh Rabiah Bt Saamah Pn Hjh Midah Bt Ab Lah En Mohd Zaini B Zakaria En Azharan B Husein Tn Hj Aminuddin B Mohammad En Mohd Azlaihan B Ismail En Roslan B Majid En Norasmadi B Mohd Zawi En Zamani B Rashid En Kamarulzaman B Mohd Noor

Anda adalah apa yang anda fikirkan........fikirkan kejayaan, kejayaan akan jadi milik anda, fikirkan kegagalan, kegagalan akan jadi milik anda. Apa yang ingin anda fikirkan ? Osman Affan

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

29

UPSR PANITIA ALIRAN P & P

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

30

PANDUAN P & P YANG BERKESAN

Bagaimana Murid Belajar dan Mengingat

Tindakan Guru Di Bilik Darjah * Menulis isi-isi penting di papan hitam : - Gunakan kapur warna-warni - Tulisan yang jelas * Permudahkan apa yang perlu dibaca, misalnya tulisan terbaik. * Menggalakkan murid mencatat isi penting * Menggalakkan murid membuat nota * Memastikan murid mengulangkaji * * * * Suara yang lantang dan jelas Penekanan suara pada tempat-tempat yang bersesuaian Gunakan alat bantu seperti rakaman audio Bergerak keseluruh bahagian kelas

10% dari apa yang dibaca

20% dari apa yang didengar

30% dari apa yang dilihat

* Gerak badan guru : - Melakonkan apa yang disebut - Gerakan tangan - Tenungan / pandangan mata - Mimik muka - Gerakan kepala - Penggunaan jari * Bergerak keseluruh bahagian kelas * Penggunaan alat bantu * Bahan / contoh sebenar * Model * Gambar * Menggunakan gambaran visual seperti gambarajah, peta minda * Sebut dan lakonkan/ gayakan * Tunjuk dan sebut * Lukis, label dan sebut * Meminta murid menyebut semula, mengulangi sebutan : - Secara berkumpulan - Secara individu * Meminta murid menulis dan menyebut * Meminta murid melukis, melabel dan menceritakan * Perbincangan * Soal Jawab * Meminta murid melakukan dan menceritakan apa yang mereka lakukan * Meminta murid menceritakan apa yang mereka akan lakukan dan minta mereka melakukan * Menyuruh mirid membuat latihan * Kaedah penemuan / inkuiri * Hands on experience * Mari kita buat

50% dari apa yang didengar dan dilihat

70% dari apa yang disebut dan diucapkan

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

31

FUNGSI FUNGSI PANITIA MATA PELAJARAN


* Memperolehi sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terkini * Menyedia dan menyelaraskan rancangan pelajaran * Memilih dan mencadangkan buku teks dan buku kerja jika perlu kepada pihak jawatan kuasa kurikulum * Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan pusat sumber sekolah * Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran * Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan, menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi kelemahan murid * Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran * Menyedia dan memperoleh bahan Bantu mengajar * Merancang program khas murid bermasalah 3M * Menyedia dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi * Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran * Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pelaksanaan kurikulum * Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan * Mengurus dan menyemak buku stok * Memastikan fail-fail panitia berada dalam keadaan kemas kini

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

32

EDISI PENGURUSAN MAJLIS KURIKULUM SKKK2 2012

MESYUARAT PANITIA

* Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran hendaklah diadakan pada awal penggal pertama sebaik sahaja selesai mengadakan mesyuarat pertamanya dan sebaikbaiknya diadakan selepas setiap ujian bulanan dan peperiksaan serta sebelum sekolah bercuti pada akhir tahun. * Notis menghadiri mesyuarat hendaklah dibuat secara rasmi dengan mengedarkan notis kepada setiap AJK * Setiausaha hendaklah mencatat minit mesyuarat dan menyediakan satu minit mesyuarat * Minit mesyuarat hendaklah diedarkan seperti berikut : - Dua salinan kepada Guru Besar - Satu salinan kepada Guru Kanan Bidang Mata Pelajaran - Satu salinan kepada Ketua Panitia - Satu salinan difailkan dalam Fail Panitia - Satu salinan kepada setiap ahli panitia untuk perhatian dan tindakan

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

33

PERBINCANGAN MESYUARAT PANITIA

Perkara yang harus dibincangkan di dalam mesyuarat panitia mengikut kesesuaian masa, sama ada di awal, pertengahan atau diakhir sesi persekolahan. 1. Menentukan matlamat dan wawasan untuk kemajuan pelajar dalam mata pelajaran yang berkaitan. 2. Penilaian : Analisis keputusan ujian / peperiksaan awam. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan. Merujuk kepada Rancangan Lima Tahun Sekolah atau Rancangan Peningkatan Akademik dan sejauh mana pencapaiannya. Menilai keberkesanan langkah-langkah yang telah diambil bagi meningkatkan mutu pembelajaran para pelajar. Menialai keberkesanan kegiatan ko-kurikulum dan program-program sokongan yang berkaitan dalam membantu perkembangan pelajar dalam mata pelajaran berkaitan. 3. Kandungan Kurikulum Sukatan pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan pelajaran tahunan / harian Kerja-kerja kursus 4. Peningkatan Pembelajaran Buku latihan pelajar Jumlah kerja bertulis / lisan / amali Aktiviti pengukuhan dan pengkayaan Kelas bimbangan / pemulihan / tambahan / ganti / ulangkaji Kegiatan ko-kurikulum Bacaan tambahan / luas Sudut mata pelajaran dalam kelas / papan notis Penghargaan terhadap prestasi murid untuk menggalakkan kecemerlangan 5. Peningkatan Teknik Pengajaran - Pembangunan staf Latihan dalaman Strategi dan kaedah pengajaran yang baik dan berkesan Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang baru Masalah-masalah dalam pengajaran dan pembelajaran dan langkah-langkah mangatasinya.

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

34

APAKAH PERANAN KETUA PANITIA ?

* Melaksanakan tugas P&P - Mengajar mengikut opsyen - Guru contoh * Pemimpin dan Pengurus Kurikulum - Merancang, melaksanakan, menyelia dan menilai P&P - Mengurus dan mengerakkan panitia - Mematuhi SP - Melaksanakan HSP - Agen perubahan / inovasi - Merancang, menyedia dan memastikan penggunaan bahan - Mengurus jadual waktu - Mengurus bilik-bilik khas - Melaksanakan pemantauan - Merancang dan melaksanakan penilaian - Analisis peperiksaan - Tindakan susulan pemulihan & pengayaan * Kemajuan Staf - Membuat analisis keperluan - Merancang dan melaksanakan program latihan dalaman - Menilai program - Memastikan penyertaan guru dalam seminar, bengkel dan kursus * Penyediaan bahan - Menyedia bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar - Koleksi Pusat Sumber Sekolah

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

35

EDISI PENGURUSAN MAJLIS KURIKULUM SKKK2 2012

FUNGSI PANITIA MATA PELAJARAN

* Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terkini. * Menyedia dan menyelaraskan rancangan pelajaran. * Memilih dan mencadangkan buku teks dan buku kerja jika perlu kepada pihak jawatankuasa kurikulum. * Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan pusat sumber sekolah. * Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran. * Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi akademik. * Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan, menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategimengatasi kelemahan murid. * Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. * Menyedia dan memperoleh bahan bantu mengajar. * Merancang program khas murid bermasalah 3M. * Menyedia dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi. * Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. * Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pelaksanaan kurikulum. * Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan. * Mengurus dan menyemak buku stok. * Memastikan fail-fail panitia berada dalam keadaan kemas kini.

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

36

APAKAH STRUKTUR DAN FUNGSI JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH ?

STRUKTUR JAWATANKUASA PSS


PENGERUSI ( GB )

TIMBALAN PENGERUSI ( PKP )

SETIAUSAHA ( Penyelaras PSS )

AHLI
* * * * * * PK HEM Penyelia petang Kaunselor Guru Kanan / Ketua Panitia Guru Pakar Penyelaras ICT

Fungsi Jawatankuasa PSS


* Merancang dan melaksanakan program peningkatan akademik. * Mengelas, mengkatalog dan mengurus bahan bantu mengajar * Menyedia bahan dan sumber pendidikan * Menjalankan aktiviti Kemajuan Staf berkaitan PSS * Menilai keberkesanan PSS

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

37

APAKAH STRUKTUR DAN FUNGSI JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN ?

STRUKTUR JAWATANKUASA PEPERIKSAAN & PENILAIAN


PENGERUSI ( GB )

TIMBALAN PENGERUSI ( PKP )

SETIAUSAHA ( Setiausaha Peperiksaan )

AHLI
* Guru Kanan * Ketua Panitia * Penyelaras

FUNGSI JAWATANKUASA PEPERIKSAAN & PENILAIAN


* Merancang dan melaksanakan penilaian dan peperiksaan di peringkat sekolah : jadual waktu peperiksaan / penilaian kumpulan sasaran menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian memastikan jadual penentu ujian ( JPU ) pengawasan syarat kelulusan menganalisis keputusan peperiksaan memberi maklum balas kepada jawatankuasa kukrikulum menyediakan bank soalan di peringkat sekolah

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

38

APAKAH STRUKTUR DAN FUNGSI JAWATANKUASA KEMAJUAN STAF ?

STRUKTUR JAWATANKUASA KEMAJUAN STAF


PENGERUSI ( GB )

NAIB PENGERUSI ( Penolong kanan )

NAIB PENGERUSI ( Penyelia petang )

SETIAUSAHA

AHLI
* * * * * * PK HEM PK Ko-kurikulum / Ketua Bidang / Guru Kanan Setiausaha / JK Kurikulum Pengerusi Jk Staf Sokongan Guru Pakar Penyelaras ICT

Fungsi Jawatankuasa Kemajuan Staf


* * * * * * * Merancang dan melaksanakan program kemajuan staf. Memberi motivasi, bimbingan dan kaunseling. Meningkat kecekapan dalam mengurus sumber. Membuat penilaian program latihan. Menjalankan tindakan susulan. Penyediaan dokumentasi. Memberi latihan dan pendedahan kepada guru yang baru dilantik, bertukar ke sekolah, bertukar opsyen dan guru sandaran yang ntidak terlatih. ( GSTT )

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud


ALIRAN KERJA PENGAJARAN DI BILIK DARJAH

39

Masuk ke kelas Tepat pada waktu

1. Pastikan semua pelajar berdiri sebelum ucapan salam 2. Murid menadah tangan dan membaca doa.

1. Program 5 minit bersih 2. Arah pelajar membersih kelas jika kebersihan tidak memuaskan. 3. Arah pelajar duduk setelah puas hati dengan kebersihan.

Program 2 minit kebajikan Disiplin murid/pelajar dan motivasi.

Set Induksi

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian

PENGUKUHAN

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

40

PENCERAPAN KELAS DAN SEMAKAN BUKU LATIHAN 2012

BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

NAMA
AB HALIM BIN RAZALI AMINUDDIN B MOHAMMAD AZHARAN B HUSSEIN KAMARULZAMAN B MOHD NOOR MOHD AZLAIHAN B ISMAIL MOHD AZMAN B MOHD ZIN MOHD ZAILANI B KUSHAIRI MOHD ZAINI B ZAKARIA MOHD ZAKI B YAACOB NORASMADI B MOHD ZAWI ROSLAN B MAJID ZAMANI B RASHID ALWANA BT MUSTAPHA ARIZA BT OTHMAN ASLIZA BT HASAN AZIMAH BT MAT JUSOH CHE FARIDAH BT ABDULLAH HJH CHE AZIZAH BT DAUD HJH MAHURA BT MUHAMAD HJH MIDAH BT AB LAH HJH NOR AINI BT ISMAIL HJH NORAISHAH BT YAHYA HJH RABIAH BT SAAMAH HJH SARIPAH BT JUSOH JAWAHIR BT HASBULLAH JOHAINI BT TAHIR JUNAIDAH BT AHMAD MARYANI BT ABDUL GHANI MEK YAS BT HUSSIN NOR HAYATI BT MOHD NAWI NORIN BT YUSOFF NORAZIMAH BT JUSOH NURUL HANANI BT MD NOOR NURUL HIDAYAT BT IBRAHIM ROKIAH BT HUSSEIN ROSHAIMAH BT DERAMAN ROSLIZAWATI BT W. MUHAMMAD

FEBUARI
GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN

APRIL
PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM

JUN
PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO

OGOS
P KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM PK KO GB PK PEN PK HEM GB PK PEN PK HEM PK KO GB

ROSMAIZAM BT DAUD 38 SALMIAH BT AB RAHMAN 39 SANIAH BT ABDUL RAHMAN 40 SH ZULIYANA BT SD AHMED 41 SUR HAIMA BT MUHD SALLEH 42 WAN RAMLAH BT DAUD 43 WAN ZURINA BT WAN ARIFFIN 44 ZAINUN BT ISMAIL 45 ZAIROS BT ABDUL HADI 46 ZAITON BT JAYA 47 ZAITUN BT YACOB 48 ZAMILA BT MAT AIL 49 ZARIMA BT AMIR 50 ZULAIDAH BT MUHAMAD 51 ZUNAIDAH BT JAAFAR 52 ZURAINI BT ABD RAHMAN 53 Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web 54

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

41

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012
AKTIVITI BAGI BULAN DISEMBER 2011
TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU JENIS AKTIVITI CATATAN

MESYUARAT BADAN REDAKSI BUKU PENGURUSAN

MESYUARAT PERANCANG SEKOLAH

MESYUARAT GURU KALI KE -1 2012 / MESYUARAT KURIKULUM MESYUARAT UNIT HEM /GOTONG-ROYONG PENDAFTARAN TAHUN 1 / PRA / AGIHAN BUKU TEKS / MESYUARAT UNIT KANTIN

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

42

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012
AKTIVITI BAGI BULAN JANUARI 2012
TARIK H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA JENIS AKTIVITI Mesyuarat Unit Bangunan / Prasarana Mesyuarat Unit Kedai Sekolah PERSEKOLAHAN BERMULA CATATAN

MINGGU 1

Mesyuarat RMTS / Taklimat Peraturan Sekolah Mesyuarat Panitia ( BM & BI ) Mesyuarat Panitia ( SN & MT ) Mesyuarat Panitia ( AI & KT ) Mesyuarat Panitia ( SV & KH )

MINGGU 2

Mesyuarat Panitia ( PSV & MZ ) Mesyuarat Panitia ( PJK ) Mesyuarat Kecemerlangan UPSR Mesyuarat Badan Pengawas / Disiplin / Kaunseling SOLAT HAJAT TAHUN 6 & MOTIVASI Cuti Peristiwa TAHUN BARU CINA TAHUN BARU CINA CUTI GANTI TAHUN BARU CINA CUTI GANTI TAHUN BARU CINA

MINGGU 3

MINGGU 4

OPS Cakna Diri Mesyuarat Badan Pengawas Mesyuarat Unit Keceriaan / Kebersihan

MINGGU 5

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

43

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012

AKTIVITI BAGI BULAN FEBRUARI 2012


TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 HARI RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU JENIS AKTIVITI Mesyuarat Unit Penghayatan Musalla Mesyuarat JK Induk HEM CATATAN

MAULIDUR RASUL Perlantikan Pengawas Kem Kepimpinan / Disiplin Ujian TID / SEGAK

MINGGU 6

Program Jom Ke Sekolah PELANCARAN MINGGU 7 Latihan Rumah Sukan

OPS Cakna Diri ( Budaya memberi Salam ) UBB 1 UBB 1 UBB 1

MINGGU 8

MINGGU 9

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

44

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012

AKTIVITI BAGI BULAN MAC 2012


TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU JENIS AKTIVITI Latihan Kebakaran CATATAN

Mesyuarat Panitia ( BM & BI ) Ke - 2 Mesyuarat Panitia ( SN & MT ) Ke - 2 Mesyuarat Panitia ( AI & KT ) Ke - 2 Mesyuarat Panitia ( SV & KH ) Ke - 2 Motivasi Murid Tahun 6

MINGGU 10

MINGGU 11

Program Jom Ke Sekolah /Mesyuarat Panitia ( PSV & MZ ) 2 Mesyuarat Panitia ( PJK ) Ke - 2 Mesyuarat Unit Disiplin Kali Ke-2 Mesyuarat Majlis Sukan Sekolah Merentas Desa

MINGGU 12

Program Cakna Diri ( Budaya Ilmu ) MINGGU 13

Sukan Tahunan Sukan Tahunan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 :

09.03.2012 HINGGA 17.03.2012

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

45

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012

AKTIVITI BAGI BULAN APRIL 2012


TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HARI AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN JENIS AKTIVITI Program Jom Ke Sekolah Mesyuarat Kurikulum Kali ke 2 MINGGU 14 CATATAN

Program Cakna Diri ( Adab Makan ) MINGGU 15

OPS Cakna Diri ( Disiplin Kental ) UBB 2 UBB 2 UBB 2

MINGGU 16

Mesyuarat Kecemerlangan Kali ke - 2 Perjumpaan Ibu/bapa Tahun 6

MINGGU 17

Mesyuarat Panitia ( BM & BI ) Ke - 3 Mesyuarat Panitia ( SN & MT ) Ke - 3

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

46

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012

AKTIVITI BAGI BULAN MEI 2012


TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JENIS AKTIVITI HARI PEKERJA Sukan Tara Sukan Tara HARI WESAK Mesyuarat Panitia ( AI & KT ) Ke - 3 Mesyuarat Panitia ( SV & KH ) Ke - 3 Mesyuarat Panitia ( PSV & MZ ) Ke - 3 Mesyuarat Panitia ( PJK ) Ke - 3 Perkhemahan CATATAN

MINGGU 18

MINGGU 19

Program Cakna Diri ( Amalan Kebersihan ) MINGGU 20 Kawad Kaki

MINGGU 21

MINGGU 22

CUTI PERTENGAHAN TAHUN :

25.05.2012 HINGGA 09.06.2012

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

47

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012 AKTIVITI BAGI BULAN JUN 2012
TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HARI JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU JENIS AKTIVITI CATATAN

HARI KEPUTERAAN SPB YANG DIPERTUAN AGONG

MINGGU 23

MINGGU 24

UBB 3 UBB 3 UBB 3 Perjumpaan Ibu/bapa Tahun 6 Kali - 2

MINGGU 25

MINGGU 26 Sukan Permainan (Antara Rumah) Tahap 2 Sukan Permainan (Antara Rumah ) Tahap 2

CUTI PERTENGAHAN TAHUN :

25.05.2012 HINGGA 09.06.2012

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

48

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012

AKTIVITI BAGI BULAN JULAI 2012


TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA JENIS AKTIVITI Sukan Permainan (Antara Kelas ) Tahap 2 Mesyuarat Panitia ( BM & BI ) Ke - 4 Mesyuarat Panitia ( SN & MT ) Ke - 4 Mesyuarat Panitia ( AI & KT ) Ke - 4 Mesyuarat Panitia ( SV & KH ) Ke - 4 CATATAN

MINGGU 27

Mesyuarat Panitia ( PSV & MZ ) Ke - 4 Mesyuarat Panitia ( PJK ) Ke - 4 Mesyuarat Kecemerlangan Kali ke -3 Mesyuarat PLBS / PBS

MINGGU 28

Ceramah Motivasi Bimbingan dan Kaunseling MINGGU 29

Peperiksaan Percubaan UPSR / UBB 4 Peperiksaan Percubaan UPSR / UBB 4 Peperiksaan Percubaan UPSR / UBB 4 Rehat Minda

MINGGU 30

MINGGU 31

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

49

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012 AKTIVITI BAGI BULAN OGOS 2012
TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT JENIS AKTIVITI Mesyuarat Kurikulum Kali ke - 3 CATATAN

HARI NUZUL QURAN MINGGU 32 Mesyuarat Panitia ( PJK ) Ke 5

Mesyuarat Panitia Mesyuarat Panitia Mesyuarat Panitia Mesyuarat Panitia Mesyuarat Panitia

( BM & BI ) Ke - 5 ( SN & MT ) Ke - 5 ( AI & KT ) Ke - 5 ( SV & KH ) Ke - 5 ( BM & BI ) Ke - 5

MINGGU 33

HARI RAYA AIDIL FITRI HARI RAYA AIDIL FITRI MINGGU 34

Kelas Intensif UPSR Kelas Intensif UPSR Kelas Intensif UPSR Kelas Intensif UPSR Kelas Intensif UPSR HARI KEBANGSAAN

MINGGU 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 17.08.2012 HINGGA 25.08.2012

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

50

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012 AKTIVITI BAGI BULAN SEPTEMBER 2012
TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HARI SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD JENIS AKTIVITI Majlis Restu Ilmu & Solah Hajat Perdana CATATAN

MINGGU 36

MINGGU 37

HARI MALAYSIA MINGGU 38

Larian Kemerdekaan

Pertandingan Badan Beruniform

MINGGU 39

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

51

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012 AKTIVITI BAGI BULAN OKTOBER 2012
TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU JENIS AKTIVITI CATATAN

MINGGU 40

Mesyuarat kurikulum Mesyuarat HEM Mesyuarat Kokurikulum

MINGGU 41

UJIAN AKHIR TAHUN UJIAN AKHIR TAHUN UJIAN AKHIR TAHUN

MINGGU 42

MINGGU 43

HARI RAYA AIDIL ADHA HARI RAYA AIDIL ADHA MINGGU 44

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

52

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012 AKTIVITI BAGI BULAN NOVEMBER 2012

TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HARI KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

JENIS AKTIVITI

CATATAN

MINGGU 45

HARI KEPUTERAAN KDYMM AL SULTAN KELANTAN HARI KEPUTERAAN KDYMM AL SULTAN KELANTAN HARI DEEPAVALI AWAL MUHARRAM

CUTI AKHIR TAHUN :

9.11.2012 HINGGA 31.12.2012

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

53

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2 TAKWIM DAN PERANCANGAN AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2012 AKTIVITI BAGI BULAN DISEMBER 2012
TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN JENIS AKTIVITI CATATAN

HARI KRISMAS

CUTI AKHIR TAHUN :

9.11.2012 HINGGA 31.12.2012

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

54

CATATAN

Jangan marah kalau anda tidak dapat membuat orang lain sebagaimana yang anda ingin, kerana anda sebenarnya inginkan tidak dapat berbuat apa yang anda inginkan

Thomas A.Kempls

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web

Created by : Pn.Zuraini Abd Rahman


- -

Edited by: Pn.wan Ramlah Daud

55

PROGRAM PENINGKATAN AKEDEMIK SEKOLAH

1.

MENGADAKAN KELAS TAMBAHAN UNTUK MURID CERDAS SEWAKTU CUTI AKHIR TAHUN.

2. 3.

PROGRAM MEMBACA SIFIR SEBELUM MASUK KE KELAS SETIAP HARI MENGADAKN SUDUT-SUDUT TERTENTU BAGI SETIAP MATA PELAJARAN DI DALAM KELAS .

4.

PROGRAM MOTIVASI UNTUK MURID-MURID TAHUN ENAM DENGAN MENJEMPUT PENCERAMAH DARI LUAR.

5.

MENJEMPUT GURU -GURU PAKAR DARI LUAR UNTUK MEMBERI RANSANGAN DAN SEMANGAT BARU KEPADA MURID UNTUK SETIAP MATA PELAJARAN .

6.

PERJUMPAAN GURU-GURU DAN IBU BAPA DIADAKAN DARI MASA KE SEMASA UNTUK MENDAPAT MAKLUM BALAS DAN BAGI TUJUAN PERBINCANGAN.

7. 8.

KUIZ MINGGUAN DIADAKAN MENGIKUT MATA PELAJARAN SECARA BERGILIR. MENGADAKAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR UNTUK MEMBUKA MINDA MURID-MURID DAN SEBAGAI DORONGAN .

9.

PROGRAM GURU TURUN KE DESA UNTUK MEMAHAMI DAN MENGETAHUI MASALAH MURID DENGAN LEBIH JELAS LAGI.

10. MENYEDIAKAN HADIAH DAN CENDERAHATI KEPADA MURID-MURID YANG BERJAYA SETIAP KALI SELEPAS UJIAN ATAU PEPERIKSAAN.

Buku Pengurusan Kukurkulum Versi Web