Anda di halaman 1dari 5

PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PJM3110 DHAVASINI A/P ARUMUGHAM G4.

4.11 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub Tajuk : : : : Pendidikan Jasmani Kecergasan Fizikal Daya Tahan Kardiovaskular Senamrobik Tarikh : 26 September 2011 Hari : Isnin Masa : 8.00 pagi 8.30 pagi Kelas : 5 Ultimate Bilangan murid : 36 orang ( L: 20 / P: 16 )

Hasil Pembelajaran

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : Psikomotor : 1) Melakukan aktiviti yang meningkatkan daya tahan kardiovaskular seperti pergerakan Heel Touch, Knee Lift,Step Touch, dan Marching secara individu sekurang-kurangnya 8 ulangan dengan jaya dan selamat. 2) Melakukan aktiviti yang meningkatkan daya tahan kardiovaskular seperti pergerakan Heel Touch, Knee Lift, Step Touch, dan Marching secara berkumpulan sekurangkurangnya 8 ulangan dengan jaya dan selamat. Kognitif : 1) Menyatakan sekurang-kurangya 3 pergerakan dalam melakukan aktiviti senamrobik dengan betul dan tepat. 2) Menyebut sekurang-kurangnya 2 otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti senamrobik dengan betul dan tepat.

PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PJM3110 DHAVASINI A/P ARUMUGHAM G4.11 Afektif : 1) Menunjukkan semangat bekerjasama dengan bergerak seiring semasa melakukan aktiviti senamrobik secara berkumpulan. 2) Menunjukkan rasa gembira dengan bertepuk tangan secara berkumpulan semasa aktiviti senamrobik berirama dijalankan.

Pengalaman sedia ada Strategi utama Penggabungjalinan KBKK Nilai Murni Bahan Bantu Mengajar BILANGAN 1 2 3 4 5 6

: : : : : :

Murid-murid pernah mempelajari tentang daya tahan kardiovaskular semasa di Tahun 4. Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP). Matematik ( Kiraan ulangan pergerakan ) dan Muzik ( Iringan muzik semasa melakukan pergerakan ). Meneliti atau sebahagian dan keseluruhan ( Pergerakan yang diajar ). Menghargai diri sendiri, semangat bekerjasama dan mendengar arahan guru.

ALATAN Rentak Muzik ( Cakera Padat ) Komputer Riba Pembesar Suara Wisel Kon Riben

KUANTITI 1 1 1 1 4

FASA Permulaan ( 5 Minit )

STRATEGI / AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN

ORGANISASI

CATATAN

KKE : PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PJM3110 Kesedaran Kendiri -Keyakinan Diri DHAVASINI A/P ARUMUGHAM G4.11 Strategi Utama : TKP (Intrapersonal, Interpersonal dan Kinestetik) Memanaskan badan : 1) Mobiliti a) Permainan Katak dalam Kolam. 1) Mobiliti a) Permainan Katak dalam Kolam. - Murid-murid membuat satu bulatan sambil memegang tangan.
-

Alatan : Kon Wisel

Tiga

orang

murid Katak di

Petunjuk : Guru Lalat Katak Kon ORGANISASI CATATAN

dipilih secara rawak sebagai mencangkung tengah bulatan.


-

Lalat berjalan mengikut arah lawan

FASA

STRATEGI / AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN selepas wisel dibunyikan oleh guru.


-

Wisel akan dibunyikan sekali lagi dan Katak akan cuba menyentuh Lalat.
3

Lalat yang disentuh oleh Katak akan

FASA Langkah 2 ( 5 minit )

STRATEGI / AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN

ORGANISASI

CATATAN Alatan : Kon

Pergerakan secara Pergerakan secara PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PJM3110 berkumpulan : berkumpulan. DHAVASINI A/P ARUMUGHAM G4.11 1) Heel Touch - Murid-murid 2) Knee Lift 3) Step Touch 4) Marching dibahagikan kepada dua kumpulan. Setiap kumpulan perlu memilih seorang ketua bagi kumpulan masingmasing. Ketua kumpulan berdiri dihadapan kumpulan masing-masing.
-

Petunjuk : Guru Ketua Kumpulan Ahli Kumpulan Kon

Selepas guru memberikan arahan MULA, ketua kumpulan memberikan arahan kepada ahli kumpulannya untuk

FASA

STRATEGI / AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN melakukan pergerakan. Guru akan memantau pergerakan yang dibuat oleh murid-murid.

ORGANISASI

CATATAN

Kemuncak ( 4 minit )

Senamrobik Berirama - Irama Marry YouBruno Mars

Melakukan senamrobik 4

aktiviti berirama Alatan : n Kon Ribe

secara berkumpulan. Guru menggabungkan

FASA Penutup ( 6 minit )

STRATEGI / AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN

ORGANISASI

CATATAN

KKE : PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI PJM3110 Kesedaran Kendiri - Keyakinan Diri DHAVASINI A/P ARUMUGHAM G4.11 Strategi Utama : TKP (Intrapersonal dan Interpersonal) Menyejukkan badan.
-

Menyejukkan badan.
-

Pergerakan seperti haiwan.


a)

Murid bergerak bebas dalam kawasan yang ditandakan.

Alatan :

Kon

Jalan
-

seperti Penguin. b) Terbang seperti Burung.

Guru arahan melakukan


a)

memberikan untuk pergerakan seperti Petunjuk : Guru Murid-murid Kon

seperti haiwan. Jalan Penguin. -

Berdiri tegak. Mata pandang hadapan. Tangan lurus di sisi dan kaki dirapatkan.

FASA

STRATEGI / AKTIVITI -

ORGANISASI

CATATAN

FOKUS PEMBELAJARAN Tapak tangan diangkat dan pergelangan tangan dikunci. Kaki b) melangkah
5Terbang

kecil seperti Jalan Seperti Penguin

dengan lutut dikunci. Burung. - Berdiri tegak.