Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Penilaian Dalam Pendidikan Islam (Evaluation In Islamic Education) PIM3110 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Kelima 1. Menganalisis konsep penilaian dalam Pendidikan Islam, membina item soalan dengan tepat mengikut JSU dan melaksanakan proses penilaian dengan teratur. 2. Mengaplikasi dan mentadbir penilaian PAFA mengikut buku panduan PAFA. Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep, penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam, bentuk penilaian, contoh dan pelaksanaan, bidang pembelajaran yang diuji, pembinaan item Pendidikan Islam, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah.

Sinopsis

This course focuses on concepts, types and field of testing, measurement, assessment and evaluation in Islamic education, item building, tables of specification and PAFA assessment.

1

y y y Pengujian. y y Definisi Contoh 4 3 Bentuk penilaian. 7 Penilaian PAFA Sekolah Rendah y y y Tujuan Peraturan Pelaksanaan Jumlah 4 45 2 . y y y Tulisan Lisan Pemerhatian 7 4 Bidang Pembelajaran yang diuji: y Penguasaan ilmu y y Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan 6 5 Pembinaan Item Pendidikan Islam 8 y y Item objektif Item subjektif Spesifikasi Ujian (JSU) 8 y y y Kepentingan JSU Komponen Langkah penyediaan 6 Pembinaan Jadual Pendidikan Islam. Penilaian. Pengukuran. contoh dan pelaksanaan. Kaundungan Jam 8 2 Penilaian Formatif dan Sumatif dalam pendidikan Islam.Tajuk 1 Konsep.

Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah. Pedagogi. Rujukan Tambahan Kamarudin Hj. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: strategi dan teknik mengajar berkesan. Rohizani Yaakub. kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka 3 . Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Ee Ah Meng (1990). Dewan Bahasa dan Pustaka.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Husin. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam tahun 1± 6 Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd. Dr. Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Pedagogi asas pendidikan. Mohd. Buku panduan dan rekod pencapaian penilaian perkara asas fardhu ain Shabuddin Hashim. pedagogi dan metodologi. Fajar Bakti Sdn Bhd Shah Alam Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (2002).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful