Anda di halaman 1dari 67

PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009

Ku Nafishah binti Ku Ariffin Timbalan Pengarah Kesihatan Bahagian Keselamatan & Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang

Tujuan Kertas Makluman


Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 yang telah diwartakan pada 28 Februari 2009

PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009

Pewartaan satu peraturan baru dalam kawalan keselamatan dan kualiti makanan negara. Peraturan baru ini melibatkan kawalan kebersihan makanan domestik

10/24/11

PEWARTAAN PERATURAN BARU


28 Feb 2009

28 Feb 2009

12 Mac 2009

PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009

Latar belakang Objektif Pemakaian Kandungan Penalti Penguatkuasaan

LATAR BELAKANG
Mula digubal pada tahun 1983 Berdasarkan : - Kod Amali Kebersihan Makanan 1974 - The Codex general Principles of Food Hygiene - Regulation (EC) No. 852/2004 (hygiene of foodstuffs) - Regulation (EC) No. 853/2004 (hygiene rules for food of animal origin)
7

LATAR BELAKANG
Peruntukan di bawah Akta Makanan 1983
Seksyen 10 Pengarah mempunyai kuasa untuk mengarahkan supaya premis , peralatan dan perkakasan makanan yang digunakan berada dalam keadaan bersih dan suci Seksyen 11 Pengarah atau orang yang diberi kuasa olehnya boleh menutup premis yang tidak suci selama 14 hari.

OBJEKTIF AM
Kebersihan makanan merupakan aspek asas lagi utama dalam memastikan makanan yang disediakan tidak mendatangkan bahaya kesihatan dan sesuai untuk dimakan oleh manusia(fit for human consumption). Kawalan kebersihan makanan adalah tindakan-tindakan dan keadaan yang diperlukan untuk mencapai objektif
Peraturan ini menyediakan satu prasarana yang boleh mengawal kebersihan premis makanan dan keselamatan makanan di negara ini bagi melindungi kesihatan rakyat di negara ini.

OBJEKTIF KHUSUS
Memastikan premis makanan bersih dan memuaskan dari segi rekabentuk dan bangunan Memastikan pengendali makanan menjaga kebersihan diri dan mengelakkan amalan pengendalian makanan yang boleh mencemarkan makanan Memastikan perkakas dan peralatan yang digunakan sesuai, bersih dan mudah dicuci Membantu, mengukuh dan menyeragamkan aktiviti penguatkuasaan kebersihan makanan di premis makanan termasuk yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan Mewajibkan program jaminan keselamatan makanan10 seperti HACCP, GHP dan GMP di kilang makanan

PEMAKAIAN
Semua premis makanan dari kedai makan hingga ke kilang makanan perlu mematuhi Peraturan-Peraturan ini. Tafsiran dalam Akta Makanan 1983 Premis meliputi(a) bangunan atau khemah atau struktur lain, kekal atau sebaliknya, kenderaan, pengangkutan, vesel atau pesawat udara; dan (b) lebuh, tanah lapang, atau tempat peranginan awam atau basikal atau kenderaan yang digunakan untuk penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran atau penjualan makanan

Premis makanan - premis yang digunakan untuk penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran atau penjualan makanan atau pelabelan semula, pemprosesan atau pembaikan semula makanan

11

KANDUNGAN
Bahagian I Bahagian II Bahagian III Bahagian IV Bahagian V Permulaan Pendaftaran premis makanan Perjalanan dan penyelenggaraan premis makanan Pengendali makanan Kehendak khas dalam pengendalian, pembungkusan, penyajian, penyimpanan dan penjualan makanan khusus Pengangkutan makanan Pelbagai

Bahagian VI Bahagian VII

12

BAHAGIAN I PERMULAAN
Per 1 Nama Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 Per 2 Tafsiran air minuman, makanan cepat rosak, mesin jual air, pemunya, pengendali makanan, penghuni, sanitasi, tuan punya, daging, ikan, susu,dll

13

BAHAGIAN II PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN


Per 3 7 Semua premis makanan di Jadual Pertama wajib didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia Fi untuk perakuan pendaftaran premis makanan - RM 30.00 Tempoh sah laku perakuan pendaftaran adalah 3 tahun Perakuan pendaftaran seperti di Jadual Kedua

Permohonan untuk pendaftaran semula hendaklah dibuat sebulan sebelum tarikh tamat pendaftaran

14

BAHAGIAN III PERJALANAN DAN PENGENDALIAN PREMIS MAKANAN

Bab 1

Kewajipan tuan punya, pemunya atau penghuni premis makanan

Bab 2
Bab 3

Kehendak am premis makanan


Kehendak khas premis makanan

15

BAB 1 KEWAJIPAN TUAN PUNYA, PEMUNYA ATAU PENGHUNI PREMIS MAKANAN Per 8 Mempamerkan perakuan pendaftaran, notis, dsb., dalam premis makanan Perakuan pendaftaran premis makanan notis membasuh tangan larangan membawa masuk haiwan Per 9 Program jaminan keselamatan makanan Semua kilang makanan mesti ada program jaminan keselamatan makanan

16

BAB 1 KEWAJIPAN TUAN PUNYA, PEMUNYA ATAU PENGHUNI PREMIS MAKANAN

Per 10- Sistem kebolehkesanan makanan Premis makanan mesti ada sistem kebolehkesanan makanan (traceability system) Per 11 Kewajipan am tuan punya, pemunya atau penghuni premis makanan patuh semua keperluan am premis; pengendali makanan yang telah menjalani latihan pengendali makanan pemeriksaan kesihatan dan diberi vaksin; ada rekod latihan, pemeriksaan kesihatan aktiviti pembersihan dan pemprosesan makanan.
17

BAB 2 KEHENDAK AM BAGI PREMIS MAKANAN


Per 12 Lokasi jauh daripada punca pencemaran Per 13 Reka bentuk am memudahkan pembersihan Per 14 Bekalan air air minuman yang cukup, dilindungi daripada pencemaran

18

BAB 2 KEHENDAK AM BAGI PREMIS MAKANAN


Per 15 Kebersihan premis makanan keadaan baik, bersih dan kemas kemudahan untuk pembersihan, agen pencuci Per 16 Kawalan perosak di premis makanan bebas daripada perosak rawatan kawalan perosak yang sesuai Per 17 Pelupusan sampah sampah dialihkan dengan seberapa segera

19

BAB 3 KEHENDAK KHAS BAGI PREMIS MAKANAN


Per 18 Permukaan lantai keadaan baik, mudah dibersihkan bahan tidak telap air, bukan penyerap dan tidak toksik menyalirkan secukupnya

Per 19 Permukaan dinding keadaan baik, mudah dibersihkan bahan tidak telap air, bukan penyerap, tidak toksik, permukaan rata sehingga ketinggian yang sesuai dinding lengkung cengkung

20

BAB 3 KEHENDAK KHAS BAGI PREMIS MAKANAN


Per 20 Pencahayaan semulajadi / tiruan tidak membawa kepada pencemaran Per 21 Pengalihudaraan sesuai dan mencukupi tidak mengalir daripada kawasan tercemar ke kawasan bersih Per 22 Siling permukaan bumbung mesti menghalang pengumpulan kotoran Per 23 Pintu mudah dicuci,permukaan rata bukan penyerap boleh tutup sendiri

21

BAB 3 KEHENDAK KHAS BAGI PREMIS MAKANAN


Per 24 Perabot, lengkapan dan permukaan yang menyentuh makanan diselenggara dengan baik dan kekal bersih daripada bahan tidak telap air dan mudah dicuci Per 25 Penyimpanan makanan bilik penyimpanan yang sesuai bilik penyimpanan berlainan untuk menyimpan bahan mentah dan makanan yang telah diproses keperluan bagi simpanan sejuk beku Per 26 Bilik persalinan bilik persalinan untuk pengendali makanan

22

BAB 3 KEHENDAK KHAS BAGI PREMIS MAKANAN


Per 27 Sink cuci tangan bilangan mencukupi disediakan dengan air yang mengalir, sabun, pengering tangan dan paip dioperasi tanpa tangan Per 28 Bilik tandas Mencukupi disediakan air yang mengalir sabun, pengering tangan/ tuala gulung/kertas yang bersih bersih, bebas bau yang tidak menyenangkan tidak terbuka secara terus ke bahagian yang ada makanan Per 29 Kemudahan penyaliran mencukupi dibina bagi mengelakkan risiko pencemaran makanan

23

BAHAGIAN IV
PENGENDALI MAKANAN

Bab 1: Latihan, pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan, pakaian dan kebersihan diri pengendali makanan Bab 2 : Perlindungan makanan

24

Bab 1- Latihan, pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan, pakaian dan kebersihan diri pengendali makanan
Per 30 Latihan pengendali makanan wajib untuk semua pengendali makanan

Per 31 - Pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan pengendali makanan wajib untuk semua pengendali makanan pengendali makanan tidak boleh bekerja di premis makanan sekiranya menghidap, atau pembawa penyakit bawaan makanan

25

Bab 1- Latihan, pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan, pakaian dan kebersihan diri pengendali makanan
Per 32 Pakaian pengendali makanan pakaian - bersih, sesuai, berwarna cerah dan tidak menyumbang kepada pencemaran makanan pakaian yang tidak dipakai disimpan dalam almari / loker Per 33 Kebersihan diri menjaga kebersihan diri basuh tangan sebelum mulakan kerja tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan pencemaran tidak memakai perhiasan diri seperti gelang, cincin, pin

26

Bab 1- Latihan, pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan, pakaian dan kebersihan diri pengendali makanan
Per 34 Kewajipan untuk mengekalkan premis makanan bersih
Premis sentiasa bersih dan bebas daripada sampah serta LILATI.

27

Bab 2- Perlindungan makanan


Per 35 - Pengendali makanan, perkakas, dsb. makanan tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang boleh mencemarkannya bekas dan perkakas berkeadaan baik, bersih, mudah dicuci dan tidak mencemarkan kandungannya bekas dan perkakas yang berlainan digunakan untuk makanan mentah dan makanan yang telah dimasak guna ais dan stim yang tidak mencemarkan makanan pembersihan premis tidak dilakukan semasa pengendalian makanan tidak membekukan semula makanan

28

Bab 2- Perlindungan makanan


Per 36 - Penyediaan, pembungkusan dan penghidangan makanan bebas daripada pencemaran pembungkus makanan dapat melindungi makanan daripada pencemaran tidak menggunakan tangan yang tidak berlapik untuk menyentuh makanan yang tidak berbungkus suhu simpanan yang tidak menimbulkan risiko kesihatan perkakas berlainan untuk makanan daripada khinzir

29

Bab 2- Perlindungan makanan


Per 37 - Penyimpanan, pendedahan atau pameran makanan untuk dijual
dilindungi daripada pencemaran

30

Bab 2- Perlindungan makanan


Per 38 Penyimpanan makanan Penyimpanan berasingan: - bahan mentah dengan bahan yang telah diproses - makanan dengan agen pencuci dan penyahjangkit - makanan berasal daripada babi dan bukan berasal daripada babi - makanan berisiko tinggi dengan makanan tidak berbungkus Makanan kekal bersih dan dilindungi daripada pencemaran

31

Bab 2- Perlindungan makanan


Makanan diletakkan pada jarak minimum 15 cm daripada dinding dan jarak minimum 20 cm dari atas lantai Suhu simpanan makanan yang sesuai Bahan mentah dan ramuan hendaklah dilabel Sistem First In- First Out (FIFO) di setor makanan Rantaian sejuk makanan dingin atau sejuk beku tidak diganggu

32

BAHAGIAN V Keperluan khas dalam pengendalian, penyediaan, pembungkusan, penyajian, penyimpanan dan penjualan makanan khusus

Bab 1 Bab 2 Bab 3

Daging Ikan Aiskrim dan konfeksi sejuk beku

Bab 4
Bab 5 Bab 6

Susu
Ais Mesin jual

33

Bab 1 - Daging
Per 39 - Penyediaan daging kawasan penyediaan dibersih,dinyahjangkit setiap hari kawasan dan kelengkapan dikhaskan untuk penyediaan daging, suhu kekal di bawah 150C daging sejuk beku disimpan pada suhu di bawah minus 180C Per 40 - Pengangkutan daging dilindungi daripada pencemaran Per 41 - Penjualan daging daging dingin suhu di antara minus10C hingga 100C semua daging dipamerkan untuk jualan runcit dalam unit penyejukan pada suhu di bawah 100C

34

Bab 2 Ikan
Per 42 - Memunggah dan menurunkan ikan Kelengkapan mudah dicuci dan berkeadaan baik Amalan tidak menyebabkan kerosakan ikan Aktiviti tidak mencemarkan ikan

Per 43 - Pengendalian ikan segar Pemprosesan simpanan, pembuangan kepala, isi perut, hirisan ikan Ais cair tidak menyentuh ikan Per 44 - Pengendalian krustasea atau moluska Penyejukan Pembuangan cangkerang atau kulit

35

Bab 2 Ikan
Per 45 - Penyimpanan ikan Ikan segar suhu menghampiri ais Ikan sejuk beku suhu di bawah minus180C Ikan sejuk beku dalam air garam suhu di bawah minus 90C

Per 46 - Pengangkutan ikan Suhu pengangkutan Ais yang cair tidak boleh menyentuh ikan Per 47 - Penjualan ikan dingin dan sejuk beku Ikan dingin suhu di antara minus10C hingga 100C Ikan sejuk beku suhu di bawah minus180C

36

Bab 3 Aiskrim dan konfeksi sejuk


beku
Per 48 - Penyediaan, pembungkusan atau penjualan aiskrim atau konfeksi sejuk beku penyejukbekuan dilindungi daripada pencemaran Per 49 Kelakuan orang yang menjual aiskrim atau konfeksi sejuk beku ais yang cair atau disejukbekukan semula tidak boleh dijual suhu simpanan di bawah minus 180C

37

Bab 4 Susu
Per 50 - Kehendak suhu susu disejukkan segera pada suhu tidak lebih daripada 60C kecuali: - diproses dalam tempoh 4 jam; atau - kehendak teknologi pemprosesan Per 51 - Penjualan susu susu mentah suhu di bawah 40C susu dalam bungkusan lak dijual dalam bentuk, bekas dan kuantiti asal

38

Bab 5 Ais
Per 52 Pengangkutan, penyimpanan dan hantar serah ais kenderaan dan peralatan dilindungi daripada pencemaran bekas bersih dan ditutup tidak terdedah kepada lalu lintas

39

Bab 6 Mesin jual


Per 53 - Pemasangan mesin jual makanan atau mesin jual minuman nama dan alamat berdaftar pemunya perlu dilabel pada mesin diletakkan di kawasan yang dilindungi daripada pencemaran ruang sekeliling mesin mudah dicuci lantai rata, tidak telap air, mudah dicuci

40

Bab 6 Mesin jualPer 54 - Mesin jual makanan berfungsi dan berkeadaan baik, bersih, sanitasi khas untuk jualan makanan ditempatkan di kawasan yang bersih dan kemas bekas sampah dan rak untuk bekas guna semula disediakan mempunyai peranti kawalan suhu, pendispens yang sesuai

41

BAB 6 MESIN JUAL


Per 55 - Mesin jual minuman rekabentuk memudahkan pencucian bahan yang tahan kakisan , tidak telap air muncung pendispens tahan kakisan, pintunya boleh ditutup sendiri sistem rawatan dan kawalan tumpahan air yang berkesan ada peranti pencegahan aliran balik, peranti pemantau air dinyahjangkit mengikut kaedah yang diluluskan oleh Pengarah menggunakan bekalan air awam yang diluluskan

42

BAHAGIAN VIPENGANGKUTAN MAKANAN

Per 56 Pengangkutan makanan kenderaan bersih dan berfungsi dengan baik ada kemudahan untuk mengasingkan makanan dengan bukan makanan tidak mengangkut bahan toksik boleh mengekalkan suhu

43

BAHAGIAN VIPENGANGKUTAN MAKANAN


berasingan untuk makanan berasal daripada khinzir dibersihkan selepas digunakan untuk mengangkut makanan lain atau bukan makanan suhu yang sesuai untuk makanan dingin dan sejuk beku rantaian makanan dingin dan sejuk beku tidak diganggu

44

BAHAGIAN VII- PELBAGAI


Per 57 Tafsiran premis makanan Premis makanan yang sama pemprosesan makanan dilakukan dalam bilik atau tempat yang berasingan dalam premis makanan yang sama Premis makanan yang berasingan penjualan makanan dilakukan di dalam dua atau lebih bilik atau tempat dalam premis makanan yang sama dan di bawah pengurusan yang sama

45

BAHAGIAN VII- PELBAGAI


Per 58 Kesalahan yang boleh dikompaunJadual Keempat Per 59 Pengkompaunan kesalahan tawaran untuk mengkompaun - Jadual Kelima bayaran bagi kompaun - Jadual Keenam Per 60 Pembayaran kompaun dalam bentuk tunai,wang pos,pesanan bank, atau bank draf kepada Pegawai Kesihatan Daerah yang mengeluarkan kompaun tersebut.

46

KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAUN


Per 3 Per 7 Per 8 Per 9 Per 10 Per 11 Per 31 Per 32 Per 33 Per 34 Per 35 Per 36 Tidak mendaftar premis makanan Tidak memperbaharui perakuan pendaftaran premis Tidak mempamerkan perakuan pendaftaran, notis Tidak mengadakan program jaminan keselamatan Tidak mengadakan sistem pengesanan makanan Tidak mematuhi kehendak berhubungan dengan tugas am tuan punya pemunya atau penghuni premis Tiada pemeriksaan perubatan dan kesihatan pengendali Tidak mematuhi kehendak pakaian pengendali Tidak mematuhi kehendak kebersihan diri Tidak mematuhi kehendak mengekalkan premis bersih Tidak mematuhi kehendak pengendalian makanan dan perkakas Tidak mematuhi kehendak penyediaan, pembungkusan dan penghidangan makanan
47

KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAUN


Per 37 - Tidak mematuhi kehendak penyimpanan, pendedahan & pamiran makanan untuk dijual Per 38 - Tidak mematuhi kehendak berhubung penyimpanan makanan Per 39 - Tidak mematuhi kehendak penyediaan daging Per 40 - Tidak mematuhi kehendak pengangkutan daging Per 41 - Tidak mematuhi kehendak penjualan daging Per 42 - Tidak mematuhi kehendak pemunggahan & penurunan ikan Per 43 - Tidak mematuhi kehendak pengendalian ikan segar Per 44 - Tidak mematuhi kehendak pengendalian krustasia atau moluska yang diperoses Per 45 - Tidak mematuhi kehendak khas penyimpanan ikan segar Per 46 - Tidak mematuhi kehendak khas pengangkutan ikan segar Per 47 - Tidak mematuhi kehendak khas penjualan ikan dingin & sejuk beku Per 48 - Tidak mematuhi kehendak penyediaan, pembungkusan atau penjualan ais krim atau konfeksi sejuk beku. 48

KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAUN


Per 49 - Tidak mematuhi kehendak khas berhubung dengan pelakuan orang yang terlibat dalam penjualan ais krim dan konfeksi sejuk beku. Per 50 - Tidak mematuhi kehendak khas berhubungan dengan suhu susu. Per 51 - Tidak mematuhi kehendak khas berhubungan penjualan susu Per 52 - Tidak mematuhi kehendak khas berhubungan dengan pengangkutan penyimpanan dan penghantar serahan ais. Per 53 - Tidak mematuhi kehendak khas berhubungan dengan pemasangan mesin jual makanan atau mesin jual air. Per 54 - Tidak mematuhi kehendak khas berhubungan dengan mesin jual makanan. Per 55 - Tidak mematuhi kehendak khas berhubungan dengan mesin jual air Per 56 - Tidak mematuhi kehendak khas berhubungan dengan pengangkutan makanan.
49

PENALTI
Penalti : Tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak lebih dua (2) tahun, kecuali per 32(3), penalti RM1,000

50

PENGUATKUASAAN 2 fasa perlaksanaan (i)2010 - 2012 (i)2013 educational enforcement /road show/taklimat/training soft enforcement dimana kesalahan pertama dimaafkan, tapi jika berulang akan diambil tindakan

51

WARTA KERAJAAN

Di mana warta boleh diperolehi?


Pencetakan Nasional Sdn Bhd Laman web Perundangan BKKM

52

PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN DI BAWAH PERATURANPERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009

PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009

BORANG PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN (BORANG KKM-PPKM-1/09)


Bahagian A: (Kategori Premis)
Bahagian B: (Maklumat Pemohon)

Bahagian C: (Maklumat Perniagaan)

PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009

Perakuan pendaftaran (Peraturan 5) Sijil Perakuan Pendaftaran


Fi RM30 (Tiga Puluh Ringgit )untuk perakuan pendaftaran telah dimansuhkan. (Tiada bayaran dikenakan)

PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009

Tempoh sah perakuan (Peraturan 6)

TEMPOH SAH PERAKUAN 3 Tahun (Tiga Tahun)


Pembaharuan 1 bulan (30 hari) sebelum tarikh tamat pendaftarannya. (Tiada Bayaran di Kenakan)

SISTEM PERISIAN PENGKALAN DATA PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN


PENGKALAN DATA Pengkalan data berpusat Data disimpan di dalam server Boleh diakses melalui Internet User ID dan Password Control.

SISTEM PERISIAN PENGKALAN DATA PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN


PERMOHONAN ONLINE Pemohon boleh akses melalui internet dan mengisi borang pendaftaran. Setelah disahkan, pemohon boleh akses ke dalam sistem. Pemohon boleh membuat pendaftaran premis makanan secara online Boleh menyemak status pendaftaran dan juga rekod mereka yang lepas.

SISTEM PERISIAN PENGKALAN DATA PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN PERMOHONAN ONLINE

Pemohon boleh login dan semak status pendaftaran mereka. Status Pendaftaran:
Baru Menunggu Dokumen Semakan Cetakan sijil Selesai Dokumen Lengkap

SISTEM PERISIAN PENGKALAN DATA PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN

PERMOHONAN ONLINE Pemohon boleh mendaftarkan lebih dari satu premis. Premis boleh berada di dalam Negeri atau Daerah yang berbeza. Semua pendaftaran ini boleh diakses dalam satu paparan.

10/24/11

SISTEM PERISIAN PENGKALAN DATA PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN

PERMOHONAN ONLINE

SISTEM PERISIAN PENGKALAN DATA PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN

PROSES DALAMAN Pegawai boleh melihat permohonan online yang telah dibuat. Boleh membuat pengesahan. Setelah mendapat dokumen sokongan, maklumat disemak dan dikemaskini. Cetak Sijil.

SISTEM PERISIAN PENGKALAN DATA PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN PROSES DALAMAN Secara manual: Negeri dan Daerah memasukkan data premis makanan dari borang. Memberikan No. Pendaftaran, Tarikh dan LainLain maklumat. Mencetak Sijil Pendaftaran . Menghasilkan laporan dan statistik mengikut Negeri, Daerah dan sebagainya.

SISTEM PERISIAN PENGKALAN DATA PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN

PERMOHONAN ONLINE

KESIMPULAN
Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 memain peranan penting dalam memastikan premis makanan adalah bersih, suci dan hasilnya pengguna akan dapat menikmati makanan yang lebih bersih, selamat dengan harga yang berpatutan.

66

TERIMA KASIH atas perhatian anda

67