Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA PEREMPUAN, IPOH TAHUN 2010 BULAN

BIDANG
Pentadbiran & Pengurusan Psikososial & Kesejahteraan Mental Psikososial & Kesejahteraan Mental Pembangunan diri pelajar Bimbingan & Kaunseling

INPUT
Pengurusan Fail, Bilik, Aktiviti & Program Program Orientasi & Silaturahim IPS IPW Program bina insan puteri

OBJEKTIF
Mengemaskini pentadbiran Bimbingan & Kaunseling. Memastikan program Bimbingan & Kaunseling berjalan dengan baik. Memberikan perkhidmatan penyuburan dan pengkayaan yang meliputi seluruh aspek perkembangan pelajar. Mengenalpasti jenis kumpulan pelajar melalui ujian personaliti. Membangunkan sahsiah diri pelajar dan membantu meningkatkan tahap kendiri pelajar Membantu pelajar & individu menyedari tentang kekuatan,kelemahan diri dan persekitarannya supaya ia dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan diri Mengemaskini pentadbiran Bimbingan & Kaunseling. Memastikan program Bimbingan & Kaunseling berjalan dengan baik. Murid dapat menggunakan kemahiran belajar dengan berkesan Murid dapat memahami faedah kemahiran yang dipelajari. Mengenalpasti jenis kumpulan pelajar melalui ujian personaliti. Merapatkan hubungan di antara guru-guru dengan pelajar Membangunkan sahsiah diri pelajar dan membantu meningkatkan tahap kendiri

SASARAN
Semua warga sekolah

PERSONALIA
Guru B&K

CATATAN

Tingkatan 1 Tingkatan 4 Tingkatan 4 Semua warga sekolah

JAN

Guru B&K Penyelaras Tingkatan 1&4 Guru B&k Guru B&k Ustazah Guru pendidikan Moral Guru B&k

Bimbingan & Kaunseling (Individu & Kelompak)

Semua warga sekolah

Pentadbiran & Pengurusan Akademik

Pengurusan Fail,Bilik, Aktiviti & Program Kemahiran belajar dan peta minda IPS IPW Program Mentor Mentee Pelajar Asrama Program bina insan puteri

Semua warga sekolah

Guru B&K

Tingkatan 2

Guru B&K

FEB

Psikososial & Kesejahteraan Mental Psikososial & Kesejahteraan Mental Pembangunan diri pelajar

Tingkatan 3 Pelajar Asrama Semua warga sekolah

Guru B&K

Guru B&k Ustazah

pelajar

Guru pendidikan Moral

Bimbingan & Kaunseling

Bimbingan & Kaunseling (Individu & Kelompak)

Membantu pelajar & individu menyedari tentang kekuatan,kelemahan diri dan persekitarannya supaya ia dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan diri Mengemaskini pentadbiran Bimbingan & Kaunseling. Memastikan program Bimbingan & Kaunseling berjalan dengan baik. Murid dapat menggunakan kemahiran belajar dengan berkesan Murid dapat memahami faedah kemahiran yang dipelajari Memberi maklumat kepada ibu bapa Membangunkan sahsiah diri pelajar dan membantu meningkatkan tahap kendiri pelajar Membantu pelajar & individu menyedari tentang kekuatan,kelemahan diri dan persekitarannya supaya ia dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan diri

Semua warga sekolah

Guru B&K

Pentadbiran & Pengurusan Akademik

Pengurusan Fail,Bilik, Aktiviti & Program Kemahiran belajar

Semua warga sekolah

Guru B&K

Tingkatan 1

Guru B&K

MAC

Psikososial & Kesejahteraan Mental Pembangunan diri pelajar Bimbingan & Kaunseling

Keibubapaan Program bina insan puteri

Semua Pelajar Semua warga sekolah

Guru B&K -PRS Guru B&k Ustazah Guru pendidikan Moral Guru B&K

Bimbingan & Kaunseling (Individu & Kelompak)

Semua warga sekolah

BULAN

BIDANG
Pentadbiran & Pengurusan Akademik Keibubapaan Pembangunan Diri Pelajar

INPUT
Pengurusan Fail,Bilik,

OBJEKTIF
Mengemaskini pentadbiran Bimbingan & Kaunseling. Memastikan program Bimbingan & Kaunseling berjalan dengan baik. Murid dapat menggunakan kemahiran belajar dengan berkesan. Membantu ibu bapa dan penjaga untuk memahami perkembangan anak-anak untuk mencapai kecemerlangan diri dan keluarga Membantu pelajar memahami dan menguasai asas komunikasi dan mempraktikannya dengan rakanrakan/guru/keluarga dan orang lain Membangunkan sahsiah diri pelajar dan membantu meningkatkan tahap kendiri pelajar Memberi panduan dan dorongan kepada pelajar dalam memerangi najis dadah Membantu pelajar & individu menyedari tentang kekuatan,kelemahan diri dan persekitarannya supaya ia dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan diri Mendedahkan para pelajar dengan teknik mencatat nota yang baik dan berkesan Mengemaskini pentadbiran Bimbingan & Kaunseling. Memastikan program Bimbingan & Kaunseling berjalan dengan baik. Membantu pelajar memahami dan menguasai asas komunikasi dan mempraktikannya dengan rakanrakan/guru/keluarga dan orang lain Membangunkan sahsiah diri pelajar dan membantu meningkatkan tahap kendiri pelajar

SASARAN
Semua warga sekolah

PERSONALIA
Guru B&K

CATATAN

Strategi Pembelajaran Berkesan Anakku Sayang Program Latihan PRS

Tingkatan 3 Semua ibu/bapa/penjaga murid PRS

Guru B&K Guru B&K -PRS -Guru B&K

APR

Pembangunan Diri Pelajar Pendidikan Pencegahan Dadah Bimbingan & Kaunseling

Program bina insan puteri

Semua warga sekolah

Program SLAD Bimbingan & Kaunseling (Individu & Kelompak)

Semua Pelajar Semua warga sekolah

Guru B&k Ustazah Guru pendidikan Moral -Guru B&K Guru B&K

Akademik Pentadbiran & Pengurusan Pembangunan Diri Pelajar Pembangunan Diri Pelajar

Kemahiran generik Teknik mengingat Pengurusan Fail,Bilik, Aktiviti & Program Program Latihan PRS

Tingkatan 2 Semua warga sekolah

Guru B&K SU HEM Guru B&K

PRS

Guru B&K

Program bina insan puteri

Semua warga sekolah

Guru B&k Ustazah Guru pendidikan

Moral

MEI

Pembangunan Diri Pelajar Pembangunan Diri Pelajar

Program Mentor Mentee Pelajar Asrama Kursus Kepimpinan & Pengurusan Organisasi

Merapatkan hubungan di antara guru-guru dengan pelajar Membina daya dorongan untuk membina budaya membantu, hormat, kasih mesra antara rakan-rakan. Memberi pendedahan kepada pelajar kemahiran dalam kepimpinan. Mendedahkan pelajar baru kepada suasana Pra U Membimbing pelajar-pelajar yang bermasalah dalam pelajaran dan kurang bermotivasi

Pelajar asrama Pemimpin Pelajar (PSS,Pengawas,Ketua Kelas) Guru B&K AJK Unit B&K

Pembangunan Diri Pelajar Psikososial & Kesejahteraan Mental

Minggu Orientasi Pelajar Program Mentor Mentee

Tingkatan 6 Rendah Pelajar yang lemah dalam akademik

Guru B&K Penyelaras Ting. 6 -Guru yang terlibat

Bimbingan & Kaunseling

Bimbingan & Kaunseling (Individu & Kelompak)

Membantu pelajar & individu menyedari tentang kekuatan,kelemahan diri dan persekitarannya supaya ia dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan diri Mengemaskini pentadbiran Bimbingan & Kaunseling. Memastikan program Bimbingan & Kaunseling berjalan dengan baik. Membantu pelajar memahami dan menguasai asas komunikasi dan mempraktikannya dengan rakanrakan/guru/keluarga dan orang lain Membangunkan sahsiah diri pelajar dan membantu meningkatkan tahap kendiri pelajar Merapatkan hubungan di antara guru-guru dengan pelajar Mengenalpasti jenis kumpulan pelajar melalui ujian personaliti. Menwujudkan kesedaran pelajar untuk menjadi individu yang cemerlang rohani & jasmani

Semua warga sekolah

Guru B&K

Pentadbiran & Pengurusan Pembangunan Diri Pelajar Pembangunan Diri Pelajar Psikososial & Kesejahteraan Mental Psikososial & Kesejahteraan Mental Psikososial & Kesejahteraan Mental

Pengurusan Fail,Bilik, Aktiviti & Program Program Latihan PRS

Semua warga sekolah

Guru B&K

PRS

Guru B&K

JUN

Program bina insan puteri

Semua warga sekolah

Program Mentor Mentee IPS IPW Ceramah Pembentukan Sahsiah Cemerlang

Pelajar asrama Tingkatan 2 Tingkatan 1&2

Guru B&k Ustazah Guru pendidikan Moral -Guru yang terlibat Guru B&K -Guru B&K -Penceramah Jemputan Program Sekolah Selamat

Bimbingan & Kaunseling

Bimbingan & Kaunseling (Individu & Kelompak)

Membantu pelajar & individu menyedari tentang kekuatan,kelemahan diri dan persekitarannya supaya ia dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan diri Membimbing pelajar agar dapat menjawab soalan dengan cemerlang Mengemaskini pentadbiran Bimbingan & Kaunseling. Memastikan program Bimbingan & Kaunseling berjalan dengan baik. Membantu pelajar memahami dan menguasai asas komunikasi dan mempraktikannya dengan rakanrakan/guru/keluarga dan orang lain Membangunkan sahsiah diri pelajar dan membantu meningkatkan tahap kendiri pelajar

Semua warga sekolah

Guru B&K

Akademik Pentadbiran & Pengurusan Pembangunan Diri Pelajar Pembangunan Diri Pelajar

Seminar Teknik Menjawab Soalan Pengurusan Fail,Bilik, Aktiviti & Program Program Latihan PRS

Tingkatan 3 Semua warga sekolah

-Guru B&K -Penceramah Jemputan Guru B&K

PRS

Guru B&K

Program bina insan puteri

Semua warga sekolah

JUL

Guru B&k Ustazah Guru pendidikan Moral

Psikososial & Kesejahteraan Mental Akademik Bimbingan & Kaunseling

Seminar Teknik Menjawab Soalan Bimbingan & Kaunseling (Individu & Kelompak)

Membimbing pelajar agar dapat menjawab soalan dengan cemerlang Membantu pelajar & individu menyedari tentang kekuatan,kelemahan diri dan persekitarannya supaya ia dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan diri

Tingkatan 5 Semua warga sekolah

-Guru B&K -Penceramah Jemputan Guru B&K

BULAN

BIDANG
Pentadbiran & Pengurusan Pembangunan Diri Pelajar Pembangunan Diri Pelajar

INPUT
Pengurusan Fail,Bilik, Aktiviti & Program Program Latihan PRS

OBJEKTIF
Mengemaskini pentadbiran Bimbingan & Kaunseling. Memastikan program Bimbingan & Kaunseling berjalan dengan baik. Membantu pelajar memahami dan menguasai asas komunikasi dan mempraktikannya dengan rakanrakan/guru/keluarga dan orang lain Membangunkan sahsiah diri pelajar dan membantu meningkatkan tahap kendiri pelajar

SASARAN
Semua warga sekolah

PERSONALIA
Guru B&K

CATATAN

PRS

Guru B&K

Program bina insan puteri

Semua warga sekolah

OGO

Guru B&k Ustazah Guru pendidikan Moral

Psikososial & Kesejahteraan Mental Akademik Kerjaya Bimbingan & Kaunseling

Seminar Strategi Menghadapi Peperiksaan IPS SDS INPS Bimbingan & Kaunseling (Individu & Kelompak)

Memberi pendedahan kepada pelajar tentang teknik menjawab soalan berkesan dan pendedahan tentang tingkatan 6 atas. Memberi panduan kepada pelajar tentang personaliti dan cita-cita supaya selaras dengan diri sendiri Membantu pelajar & individu menyedari tentang kekuatan,kelemahan diri dan persekitarannya supaya ia dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan diri Mengemaskini pentadbiran Bimbingan & Kaunseling. Memastikan program Bimbingan & Kaunseling berjalan dengan baik. Membantu pelajar memahami dan menguasai asas komunikasi dan mempraktikannya dengan rakanrakan/guru/keluarga dan orang lain Membangunkan sahsiah diri pelajar dan membantu meningkatkan tahap kendiri pelajar Merapatkan hubungan di antara guru-guru dan pelajar

Tingkatan 6 Tingkatan 3,5&6 Semua warga sekolah

Guru B&K Guru B&K Guru B&K

Pentadbiran & Pengurusan Pembangunan Diri Pelajar Pembangunan Diri Pelajar

Pengurusan Fail,Bilik, Aktiviti & Program Program Latihan PRS

Semua warga sekolah

Guru B&K

PRS

Guru B&K

Program bina insan puteri

Semua warga sekolah

SEP

Guru B&k Ustazah Guru pendidikan Moral

Pembangunan Diri Pelajar

Program Mentor Mentee Pelajar Asrama

Pelajar asrama

Kerjaya Bimbingan & Kaunseling

Halatuju dan peluang lepasan PMR Bimbingan & Kaunseling (Individu & Kelompak)

Pentadbiran & Pengurusan Pembangunan Diri Pelajar Pembangunan Diri Pelajar

Pengurusan Fail,Bilik, Aktiviti & Program Program Latihan PRS

Program bina insan puteri

Memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk menimba pengetahuan berkenaan halatuju lepasan PMR Membantu pelajar & individu menyedari tentang kekuatan,kelemahan diri dan persekitarannya supaya ia dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan diri Mengemaskini pentadbiran Bimbingan & Kaunseling. Memastikan program Bimbingan & Kaunseling berjalan dengan baik. Membantu pelajar memahami dan menguasai asas komunikasi dan mempraktikannya dengan rakanrakan/guru/keluarga dan orang lain Membangunkan sahsiah diri pelajar dan membantu meningkatkan tahap kendiri pelajar Membantu pelajar & individu menyedari tentang kekuatan,kelemahan diri dan persekitarannya supaya ia dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan diri Mengemaskini pentadbiran Bimbingan & Kaunseling. Memastikan program Bimbingan & Kaunseling berjalan dengan baik. Membantu pelajar memahami dan menguasai asas komunikasi dan mempraktikannya dengan rakanrakan/guru/keluarga dan orang lain Membangunkan sahsiah diri pelajar dan membantu meningkatkan tahap kendiri pelajar Membantu pelajar & individu menyedari tentang kekuatan,kelemahan diri dan persekitarannya supaya ia dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan diri

Guru Tingkatan Tiga Semua warga sekolah

Guru B&K PRS Guru B&K

Semua warga sekolah

Guru B&K

PRS

Guru B&K

Semua warga sekolah

OKT

Bimbingan & Kaunseling

Bimbingan & Kaunseling (Individu & Kelompak)

Semua warga sekolah

Guru B&k Ustazah Guru pendidikan Moral Guru B&K

Pentadbiran & Pengurusan Pembangunan Diri Pelajar Pembangunan Diri Pelajar

Pengurusan Fail,Bilik, Aktiviti & Program Program Latihan PRS

Semua warga sekolah

PRS

Program bina insan puteri Bimbingan & Kaunseling (Individu & Kelompak)

Semua warga sekolah Semua warga sekolah

NOV

Bimbingan & Kaunseling

Di sediakan oleh Unit Bimbingan & Kaunseling SMK Raja Perempuan Ipoh

Disemak Oleh .. (Pn. Hjh. Haslina Bt Abd Rahim) PK Hal Ehwal Murid

Di sahkan oleh (Cik Rusnani bt Sharuddin) Pengetua SMK Raja Perempuan Ipoh