Anda di halaman 1dari 52

ASAS PSIKOLOGI SUKAN

MOTIVASI

KEBIMBANGAN (ANXIETY)

ATRIBUSI

KEAGRESIFAN

KONSEP PSIKOLOGI SUKAN

PERANAN PSIKOLOGIS SUKAN

KAITAN ANTARA PSIKOLOGI SUKAN DENGAN PRESTASI

SATU CABANG KAJIAN SAINSTIFIK TENTANG PERLAKUAN DAN TINGKAH LAKU MANUSIA ( WANN, 1997)

SATU BIDANG KAJIAN SAINTIFIK YANG MELIHAT KESAN SERTA PENGARUH SESUATU AKTIVITI TERHADAP PERLAKUAN FIZIKAL, AFEKTIF SERTA KOGNITIF KE ATAS MEREKA YANG TERBABIT SECARA LANGSUNG MAHUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN AKTIVITI TERSEBUT. (WANN, 1997)

SATU CABANG KAJIAN SAINTIFIK TENTANG PERLAKUAN DAN TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM SUKAN

MENYELIDIK SERTA MENAMBAHKAN PENGETAHUAN KITA TENTANG BIDANG INI

MENGAJAR KEMAHIRAN PSIKOLOGI SERTA BIDANG AKADEMIK DAN MELAKUKAN KAJIAN UNTUK MENAMBAHKAN PENGETAHUAN DALAM BIDANG INI

MEMBANTU ATLIT MENYELESAIKAN MASALAH YANG BERSIFAT KLINIKAL SEPERTI ANEROXIA DAN PATOLOGIKAL YANG LAZIMNYA BERSIFAT PERIBADI

TAFSIRAN TENTANG PERLAKUAN PELAKU SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS SESUATU AKTIVITI

KESAN DALAMAN YANG BERLAKU AKIBAT DARI TAFSIRAN (KOGNITIF) YANG TELAH DILAKUKAN. IANYA AKAN MENINGKATKAN ATAU MENURUNKAN PRESTASI ATLIT

TINDAKAN YANG LAHIR DARI TAFSIRAN SERTA PERASAAN ATLIT

KONSEP MOTIVASI

MOTIVASI DAN GANJARAN

KEMAHIRAN MEMOTIVASIKAN DIRI

ARAH DAN INTENSITI USAHA SESEORANG INDIVIDU (SAGE, 1977). IANYA BERSIFAT NEUTRAL ARAH = MENDEKATI ATAU MENGELAKKAN DIRI DARI SITUASI TERTENTU INTENSITI = TAKAT USAHA SESEORANG UNTUK MENDEKATKAN ATAU MENGELAKKAN DIRI DARI SITUASI TERSEBUT

INTRINSIK = BERDASARKAN KEYAKINAN DIRI, KEBOLEHAN KEMAHUAN DAN KEINGINAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU AKTIVITI

EKSTRINSIK = BERDASARKAN GANJARAN (POSITIF/NEGATIF) ORANG TERSAYANG, PERSEKITARAN

GANJARAN YANG DITERIMA BOLEH MENINGKATKAN ATAU MENURUNKAN MOTIVASI INDIVIDU PEMBERIAN GANJARANBERBENTUK EKSTRINSIK SEPERTI TROPI, ANUGERAH SUKAN ATAU BIASISWA SUKAN YANG DITAFSIRKAN SEBAGAI PENGIKTIRAFAN TERHADAP KEBOLEHAN ATLIT, DAPAT MENINGKATKAN MOTIVASI INTRINSIK ATLIT TERSEBUT PEMBERIAN GANJARAN BERBENTUK INTRINSIK SEPERTI PUJIAN ATAU SENYUMAN JURULATIH YANG DITAFSIRKAN SEBAGAI PENGIKTIRAFAN TERHADAP KEBOLEHAN ATLIT DAPAT MENINGKATKAN MOTIVASI INTRINSIK TERSEBUT

PEMBERIAN GANJARAN BERBENTUK EKSTRINSIK SEPERTI TROPI, ANUGERAH SUKAN ATAUPU BIASISWA SUKAN YANG DITAFSIRKAN SEBAGAI MENGAWAL ATLIT TERSEBUT AKAN MENGURANGKAN MOTIVASI INTRINSIK SERTA KESERONOKAN ATLIT BERKENAAN

PEMBERIAN GANJARAN BERBENTUK INTRINSIK SEPERTI KATA-KATA SEMANGAT ATAU PERANGSANG YANG DITAFSIRKAN SEBAGAI MENGAWAL ATLIT TERSEBUT AKAN MENGURANGKAN MOTIVASI INTRINSIK SERTA KESERONOKAN ATLIT BERKENAAN

ANTARA TEKNIK YANG BIASA DIGUNAKAN UNTUK MEMOTIVASIKAN DIRI INDIVIDU ADALAH PENETAPAN MATLAMAT PERLAKUAN DAN KATA-KATA RANGSANGAN DIRI

SATU PROSES KOGNITIF YANG DIGUNAKAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI DENGAN MEMBUAT SASARAN TERTENTU YANG SENTIASA DI NILAI SEBAGAI PANDUAN UNTUK MENCAPAI SASARAN TERSEBUT

MATLAMAT JANGKA PANJANG

MATLAMAT JANGKA SEDERHANA

MATLAMAT JANGKA PENDEK

MATLAMAT TERAKHIR DALAM PERANCANGAN SESEORANG ATLIT ATAU PASUKAN DALAM MENCAPAI SASARAN YANG DITETAPKAN

MATLAMAT PERTENGAHAN DALAM PERANCANGAN SESEORANG ATLIT ATAU PASUKAN UTK MENILAI SAMA ADA ATLIT ATAU PASUKAN TERSEBUT BERADA DI LANDASAN YANG BETUL UTK MENEPATI MATLAMAT TERAKHIR

MATLAMAT HARIAN ATAU MINGGUAN YANG DIGUNAKAN UTK MENILAI ATLIT SAMA ADA ATLIT ATAU PASUKAN TERSEBUT BERADA DI LANDASAN YANG BETUL UTK MENEPATI MATLAMAT JANGKA PANJANG

MATLAMAT TERSEBUT MEMAINKAN PERANAN SEBAGAI PEMANGKIN UTK MEMOTIVASIKAN IND TERSEBUT DI SAMPING MENJADI PANDUAN (KAYU UKUR) UTK MENILAI SAMA ADA APA YANG DIRANCANG MENEPATI MATLAMAT

KATA PERANGSANG ATAU PERKATAAN YANG BOLEH DIGUNAKAN UTK MENINGKATKAN MOTIVASI, KEYAKINAN DIRI SERTA INTENSITI USAHA SESEORANG INDIVIDU ATAU PASUKAN. BOLEH BERBENTUK SLOGAN-SLOGAN TERTENTU ( CONTOH: MALAYSIA BOLEH) ATAU PERKATAAN YANG MENGAMBARKAN CIRI TERTENTU SPT KUAT SEPERTI HARIMAU, YOU ARE THE BEST AMONG THE BEST

KONSEP KEBIMBANGAN

PROSES TAFSIRAN KEBIMBANGAN

KEMAHIRAN MENGAWAL KEBIMBANGAN

DEFINISI

PERASAAN YANG SUBJEKTIF BERPUNCA DARI TAFSIRAN ATAU PERSEPSI SESEORANG INDIVIDU TERHADAP SESUATU SITUASI YANG MENGHASILKAN KEBANGKITAN DAN TEKANAN (LEVITT, 1980)

ANTARA KESAN FISIOLOGI KEBANGKITAN IALAH PENINGKATAN KADAR NADI, PERNAFASAN YANG CEPAT DAN TIDAK TERATUR, MENGELETAR, TUMPUAN MENJADI SEMPIT DAN OTOT MENGECUT

JENIS-JENIS KEBIMBANGAN

KEBIMBANGAN BERASASKAN TRET


MERUJUK KEPADA CIRI-CIRI PERSONALITI INDIVIDU CTH: INDIVIDU YANG SEMULA JADI DARAH GEMURUH YANG TINGGI. IND INI AKAN MENTAFSIR RANGSANGAN DI PERSEKITARAN SEBAGAI MEREKA AKAN MENGGUGAT DIRI MEREKA. TAFSIRAN INI AKAN MENINGKATKAN TAHAP KEBIMBANGAN MEREKA

KEBIMBANGAN SEKETIKA

MERUJUK KEPADA TAHAP KEBIMBANGAN SEMASA YANG TERHASIL DARI TAFSIRAN IND TERHADAP RANGSANGAN DIPERSEKITARAN PADA WAKTU ITU. BG IND YANG TINGGI DARAH GEMURUH AKAN MENTAFSIR RANGSANGAN TERSEBUT SEBAGAI SESUATU YANG AMAT MENEKAN. KESANNYA TAHAP KEBIMBANGAN DAN KEBANGKITAN AKAN MENINGKAT TINGGI DAN MENYEBABKAN PRESTASI AKAN MENURUN

PERKARA PERSEKITARAN YANG MEMBERI KESAN KPD IND. CTH: SORAKAN PENONTON, CUACA ATAU PESAING

ANALISIS INDIVIDU TERHADAP RANGSANGAN YANG DIHADAPI TAFSIRAN BOLEH BERSIFAT -VE ATAU +VE

TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH IND BERDASARKAN KPD TAFSIRAN YANG DIBUAT SEKIRANYA +VE MAKA TINDAKAN MENJADI +VE DAN SEBALIKNYA ATLIT JIKA BERASA BOLEH MENANG DALAM 100M, MAKA IA AKAN BERUSAHA BERSUNGGUH-SUNGGUH SUNGGUH

TERAPI PERNAFASAN

PEMUSATAN (CENTERING)

RELAKSASI

VISUALISASI

TEKNIK

MENARIK NAFAS YANG PANJANG DAN MENHEMBUS PERLAHAN DILAKUKAN BERULANG KALI HINGGA TENANG

TUJUAN

MENGHASILKAN RASA TENANG DAN RELAKS.

TEKNIK

MENARIK NAFAS YANG PANJANG DAN MENUMPUKAN PERHATIAN PADA TITIK DI BELAKANG PUSAT

TUJUAN

MELAHIRKAN KETENANGAN SERTA MENINGKATKAN KONSENTRASI

TEKNIK

MENGECUT DAN MERELAKSKAN OTOT SECARA PROGRESIF DILAKUKAN SECARA DUDUK ATAU BARING

TUJUAN

MENGURANGKAN TEKANAN DAN KETEGANGAN OTOT DENGAN MEMFOKUS KEPADA RASA OTOT TERSEBUT

TEKNIK

MEMBAYANGKAN SESUATU YANG BOLEH MENENANGKAN INDIVIDU

TUJUAN

MENGURANGKAN KEBIMBANGAN

KONSEP ATRIBUSI

DIMENSI PENYEBAB ATRIBUSI

KESAN ATRIBUSI

BAGAIMANA SESEORANG INDIVIDU CUBA UNTUK MENJELASKAN, MEMAHAMI SERTA MENJANGKA SESUATU SITUASI BERDASARKAN KPD PERSEPSI KOGNITIF MERANGKUMI PERSEPSI DAN TAFSIRAN INDIVIDU TERSEBUT MENGENAI SESUATU SITUASI YANG TELAH BERLAKU ATRIBUSI AKAN MEMPENGARUHI SIKAP, PERLAKUAN, KEYAKINAN SERTA MOTIVASI IND TERSEBUT

BERDASARKAN KPD PREMIS BAHAWA DI AKHIR SESUATU PROSES PENCAPAIAN, SESEORANGINDIVIDU AKAN MENCARI PENYEBAB KEPADAPENCAPAIAN MEREKA SAMA ADA MEREKA BERJAYA ATAU GAGAL

LOKUS PENYEBAB (LOCUS OF CAUSALITY)

KESTABILAN (STABILITY)

KEBOLEHKAWALAN (CONTROLLABILITY)

SESUATU YANG BERLAKU DITAFSIRKAN BERPUNCA FAKTOR DALAMAN ATAU LUARAN IND. CTH: SEORANG GIMNAS GAGAL MAKA DIA MELIHAT BERPUNCA DARI KURANG KEMAHIRAN (DALAMAN), ATAU SEBAB ALATAN YANG KURANG SEMPURNA (LUARAN)

MERUJUK KEPADA KESTABILAN FAKTOR PENYEBAB DALAM TEMPOH MASA TERTENTU. SEKIRANYA GIMNAS TADI DAPAT MENINGKATKAN KEMAHIRAN (TIDAK STABIL) KEMUNGKINAN BESAR DIA AKAN BERJAYA. SEKIRANYA DIA MENGATRIBUT KEJAYAAN BELIAU KEPADA KETINGGIAN (STABIL) KEMUNGKINAN BESAR DIA AKAN BERJAYA

SAMA ADA FAKTOR PENYEBAB BERADA DI DALAM ATAU LUAR KAWALAN IND TERSEBUT. KEKURANGAN KEMAHIRAN MERUPAKAN ELEMEN DI DALAM KAWALAN SEMENTARA ALATAN MERUPAKAN ELEMEN LUAR KAWAL

PERUBAHAN LOKUS KAWALAN DARI DALAMAN KE LUARAN BOLEH MENGURANGKAN KESUNGGUHAN ATAUPUN DAYA SAING SESEORANG INDIVIDU

INDIVIDU YANG MEMPUNYAI TAHAP MOTIVASI PENCAPAIAN YANG TINGGI LAZIMNYA MEMPUNYAI ATRIBUSI DALAMAN YANG TINGGI

GURU DAN JURULATIH PERLU MENINGKATKAN KEYAKINAN SERTA KEUPAYAAN DIRI ATLIT DENGAN MEMBUAT ATRIBUSI YANG SESUAI APABILA BERJAYA ATAU GAGAL DALAM SESUATU TUGASAN

KONSEP KEAGRESIFAN

KLASIFIKASI KEAGRESIFAN FAKTOR


MEMPENGARUHI

PERLAKUAN ATAU TINDAKAN YANG BERMATLAMAT UNTUK MENYAKITKAN ATAU MENGAKIBATKAN KECEDERAAN FIZIKAL SERTA MENTAL KEPADA BENDA HIDUP YANG BERUSAHA UNTUK MENGELAKKAN TINDAKAN TERSEBUT (SILVA,1981)

BERTUJUAN MENCEDERAKAN INDIVIDU LAIN DENGAN NIAT MELIHAT IND TERSEBUT KESAKITAN. FAKTOR PENGGALAK ADALAH MELIHAT PENDERITAAN MANGSA. TINDAKAN LAZIMNYA DIDORONG OLEH RASA MARAH DAN KECEWA PELAKU. CTH: PEMAIN BOLA KERANJANG YANG SENGAJA MENJATUHKAN PIHAK LAWAN

BERTUJUAN MENCEDERAKAN ORANG LAIN DENGAN NIAT UNTUK MENDAPATKAN GANJARAN TERTENTU. KECEDERAAN BERLAKU KERANA IANYA PERLU UNTUK MENCAPAI MATLAMAT. CTH: SEORANG PENINJU TERPAKSA MENJATUHKAN LAWANNYA UNTUK MEMENANGI SESUATU PERLAWANAN

BERTUJUAN MENGIKUT PERATURAN. PENGGUNAAN DAYA FIZIKAL SERTA PERKATAAN DALAM PERMAINAN ATAU PERLAWANAN ADALAH MENGIKUT PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN. INDIVIDU INI TIDAK BERNIAT UNTUK MENDATANGKAN KECEDERAAN KEPADA ORANG LAIN

BERKAIT RAPAT DENGAN TAFSIRAN INDIVIDU. SEKIRANYA IDIVISU TERSEBUT MERASAKAN (TAFSIRAN) BAHAWA BELIAU DIANCAM (LAWAN BERMAIN KASAR) SECARA FIZIKAL ATAU LISAN, INDIVIDU TERSEBUT AKAN BERTINDAK MENGIKUT TAFSIRAN YANG TELAH DIPUTUSKAN (TINDAK BALAS / MEMPERTAHANKAN DIRI)

SUHU
SEMAKIN TINGGI SUHU DI PERSEKITARAN, SEMAKIN TINGGI KEMUNGKINAN UNTUK BERTINDAK AGRESIF

PENGARUH PENONTON
SORAKAN DAN EJEKAN PENONTON BOLEH MENJADI PEMANGKIN KEPADA KEAGRESIFAN DI KALANGAN PEMAIN

PERBEZAAN MATA
FAKTOR SEMASA
SEMAKIN JAUH PERBEZAAN MATA SEMAKIN TINGGI UNTUK BERTINDAK AGRESIF OLEH PIHAK YANG KETINGGALAN

TEMPOH MASA PERMAINAN


ADA KAJIAN, AGRESIF BERLAKU DI PERTENGAHAN PERLAWANAN DI MANA WAKTU MINIT-MINIT TERAKHIR

Anda mungkin juga menyukai