Anda di halaman 1dari 38

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Minggu 1

Minggu Suai Kenal Tingkatan 1

Pendedahan kepada alam persekolahan menengah

( 02 - 06 Jan )
Tilawah 1 Ayat Bacaan & Hafazan Al Quran Menjana Kecemerlangan Hidup( Surah Al-Baqarah ayat 1-5) Amali Rukun wuduk Membaca kalimah dan potongan ayat dengan betul (Aras 1) Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih, lancar dan bertajwid (aras2) Membaca ayat ditentukan dengan bacaan tertib dan tadwir (Aras 3) Membaca ayat dengan fasih dan lancar Mengenalpasti dan menghuraikan hokum tajwid Membaca secara tartil

Ceramah Kuiz Tazkirah LDK

Bacaan contoh Bacaan kumpulan Bacaan Individu Pemerhatian & Rekod

Dapat Berwuduk dengan sempurna

Tunjuk cara Bimbingan

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Pengenalan Kepada Sukatan P.Islam Tingkatan 1 Tilawah 1 Ayat Kefahaman Al Quran Menjana Kecemerlangan Hidup( Surah Al-Baqarah ayat 1-5) Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh (Aras 1) Menyatakan konsep takwa kepada Allah serta menyenaraikan cirri-ciri orang yang bertaqwa ( Aras 2) Menjelaskan pengajaran yang dapat diambil daripada kefahaman ayat tersebut (Aras 3) - Mendengar bacaan contoh - Bacaan dalam kumpulan pelajar - Bacaan individu - Perbincangan kumpulan - Senarai semak - Soal jawab OBJEKTIF/HASIL P&P Pendedahan kepada sukatan P. Islam dan cara Pengajaran dan Pembelajaran AKTIVITI

Minggu 2 ( 09 13 Jan )

2 masa tambahan Murid dapat mengenal huruf-huruf jawi Murid boleh mengenal dan menyebut huruf jawi Murid boleh menulis huruf-huruf jawi mengikut urutan Membaca berkumpulan

1.Tilawah (1-10 surah Al Baqarah)

2.Jawi - Mengenal, menyebut, membaca dan menulis huruf jawi

Dapat berwuduk dengan sempurna

Menulis semula huruf-huruf jawi

Amali Rukun wuduk Tunjuk cara Bimbingan

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Hadis 1 Pengenalan Hadis Hadis sebagai sumber hukum Hadis dan al-Quran Menyatakan pengertian hadis (Aras 1) Memberi contoh hadis dari segi perkataan dan perbuatan (Aras 2) Menerangkan syarat perawi hadis (Aras 3) Menghuraikan perbezaan antara hadis dengan Quran - Berbincang - Mengumpul doa ringkas dari hadis - Membuat nota daripada pembacaan di pustaka. OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Akidah 1 Konsep Akidah Minggu 3 ( 16 20 Jan ) 2 masa tambahan 1. Tilawah (11-20 surah Al Baqarah) Membaca ayat dengan fasih dan lancar Mengenalpasti dan menghuraikan hokum tajwid Membaca secara tartil Menyatakan konsep kebersihan dari segi rohani dan jasmani Menerangkan kelebihan menjaga kebersihan Menerangkan kepentingan kebersihan dalam kehidupan Dapat berwuduk dengan sempurna Menyatakan pengertian Akidah (Aras 1) Menghuraikan mengapa kita perlu kepada Akidah yang betul (Aras 2) Menjelaskan bagaimanakah cara membetulkan Akidah (Aras 3) - Pengucapan dua kalimah syahadah serta pengertiannya. - Sumbang saran. - Menghuraikan amalan masa kini yang merosakkan aqidah

- Membaca berkumpulan

2. Budaya Ilmu (Kebersihan)

- Penerangan

Amali Rukun wuduk

- Tunjuk cara - Bimbingan

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Ibadat 1 Fardhu Ain Dan Fardhu Kifayah Unit 1: Konsep Fardhu Ain Dan Fardhu Kifayah Unit 2: Kepentingan Fardhu Ain Dan Fardhu Kifayah OBJEKTIF/HASIL P&P Menyatakan maksud Fardhu ain dan Fardhu Kifayah (Aras 1) Menerangkan faedah Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah (Aras 2) Memberikan cadangan cara-cara mempertingkatkan amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. (Aras 3) Memahami akibat mengabaikan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah (Aras 1) AKTIVITI - Perbincangan maksud - Membuat carta perkara Fardhu ain dan Fardhu Kifayah. - Mengumpul keratan akhbar - Sumbang saran tentang isu-isu semasa. - Perbincangan - Kajian kes/Kesan

Akhlak Islamiah 1 Adab Menjaga Fitrah Perempuan Lelaki Dan Menyenaraikan perbuatan yang menyalahi fitrah kejantinaan (Aras 1) Menghuraikan hikmat mematuhi fitrah kejantinaan lelaki dan perempuan (Aras 2) Menerangkan akibat menyalahi fitrah Lelaki dan Perempuan (Aras 3) Bercerita tentang kaum nabi Lut yang dilaknat oleh Allah s.w.t - Perbincangan

2 masa tambahan 1. Hafazan (Surah Al Baqarah 1-5) Minggu 4 Menghafaz keseluruhan ayat mengikut hukum tajwid secara tadwir Membaca ayat dengan fasih dan lancar Mengenalpasti dan menghuraikan hukum tajwid Membaca secara tartil - Menghafaz ayat hafazan - Memperdengarkan ayat hafazan yang telah dihafaz - Membaca berkumpulan

( 23 27 Jan )

2. Tilawah ( 21-30 surah al Baqarah)

Amali Sunat-sunat wuduk Dapat melaksanakan perkara sunat wuduk dengan sempurna - Tunjuk cara - Bimbingan

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Sirah 1 Riwayat Hidup Rasulullah s.a.w. Tilawah 2 Minggu 5 (30 Jan-3 Feb ) Mencontohi Kepatuhan Para Malaikat (Surah al-Baqarah ayat 43) Menyenaraikan sifat-sifat kepatuhan malaikat kepada Allah (Aras 1) Menjelaskan cara-cara bertaubat (Aras2) Menjelaskan ganjaran Allah kepada malaikat atas sebab ketaatan mereka (Aras 3) OBJEKTIF/HASIL P&P Mengambil iktibar sifat Rasulullah s.a.w menghadapi dugaan hidup (Aras1) Membincangkan kehidupan baginda sebelum dan selepas menjadi Rasul (Aras 2) Menyenaraikan perbezaan sifat Rasulullah s.a.w. dengan manusia biasa (Aras 3) AKTIVITI - Berselawat - Pertandingan bercerita kisah Rasulullah s.a.w. - Perbincangan - Muhasabah diri tentang kesalahan - Bacaan individu beramai-ramai dan

2 masa tambahan 1.Pengukuhan( Tauhid Rububiyyah) Menyatakan kewujudan alam adalah ciptaan Allah Merasai keagungan Allah s.w.t. - Penerangan - Pemerhatian terhadap alam sekitar - Menulis suku kata terbuka jawi secara berulang

2.Jawi( Mengenal,membaca dan menulis suku kata terbuka )

Dapat mengenal suku kata terbuka dan menyebut nya Dapat menulis suku kata terbuka

Amali Sunat-sunat wuduk Dapat melaksanakan perkara sunat wuduk dengan Sempurna - Tunjuk cara - Bimbingan

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Ibadat 2 Bersuci Asas Kebersihan


- Unit 1: Konsep bersuci Menjelaskan faedah bersuci (Aras 1) Menjelaskan kaitan bersuci dengan ibadat seharian (Aras 2) Membandingkan amalan orang yang bersih dan kotor. (Aras 3) - Sumbang saran amalan bersuci. - Perbincangan konsep bersuci. - Bergotong royong membersihkan kawasan kelas.

Akhlak Islamiah 2 - Adab Berkawan Minggu 6 ( 06 10 Feb ) 2 masa tambahan 1.Tilawah (Surah al Baqarah 41-45) Membaca ayat dengan fasih dan lancar Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid Membaca secara tartil Dapat menghuraikan konsep Uluhiyyah Allah Dapat menyatakan bahawa Allah sahaja yang wajib di sembah Mengetahui perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala wuduk Membaca secara berkumpulan Menerangkan tentang adab dengan rakan (Aras 1) Menerangkan sebab-sebab perlu berhati-hati memilih kawan (Aras 2) Membuat rumusan cirri-ciri sahabat yang membawa Ke syurga (aras 3) - Sumbang saran tentang ciri-ciri sahabat yang baik - Bercerita kisah Saidina Abu Bakar sebagai sahabat yang setia - Simulasi bertaaruf dengan rakan. Menceritakan kisah para sahabat Rasulullah

2. Pengukuhan (Uluhiyyah)

Penerangan

Amali - Perkara makruh wuduk

- Tunjuk cara - Bimbingan - Pemerhatian

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Hadis 2 - Al Quran Dan Hadis Panduan Hidup Mukmin Menerangkan kewajipan berpegang teguh dengan ajaran Al Quran dan Hadis.(Aras 1) Menjelaskan akibat membelakangkan Al Quran dan Hadis (Aras 2) - Membaca Hadis dengan betul dan menterjemahkannya. - Perbincangan dalam kumpulan tentang kepentingan Al Quran dan Hadis kepada individu. OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Akidah 2 - Asas Akidah Islam Minggu 7 ( 13 17 Feb ) 2 masa tambahan 1.Tilawah (Surah al Baqarah 51-60) Membaca ayat dengan fasih dan lancar Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid Membaca secara tartil Membaca secara berkumpulan Mengetahui akidah Islam berasaskan sumber yang betul dan tepat.(Aras 1) Mengetahui tujuan mempelajari ilmu akidah (Aras 2) Memahami faktor-faktor salah laku aqidah. (Aras 3) Membuat carta tentang Sifat Allah. - Membuat peta minda tentang aspek akidah

2.Budaya Ilmu (Kepentingan Berakidah) Amali - Perkara makruh wuduk - Mengetahui perkara yang mengurangkan pahala wuduk Tunjuk cara Bimbingan Menyenaraikan perkara makruh Mengetahui dan menyakini kewujudan alam barzakh dan hari akhirat Menghayati konsep ihsan dalam kehidupan Sumbang saran Penerangan

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Sirah 2 - Riwayat Hidup Rasulullah s.a.w. OBJEKTIF/HASIL P&P Menjelaskan salasilah keturunan Rasulullah s.a.w.(Aras 2) Menceritakan kisah Rasulullah s.a.w dari kelahirannya hingga remaja.( Aras 3 ) Menghuraikan peristiwa perlantikan baginda sebagai rasul (Aras 3 ) AKTIVITI - Perbincangan - Menonton video siri Jejak Rasul. - Pertandingan Bercerita Kisah Rasul

-Soal jawab Minggu 8 ( 20 24 Feb ) 2 masa tambahan 1.PAFA - Menjawab soalan dengan betul - Memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan -Melakukan amalan yang telah ditentukan -Dapat mengenal suku kata tertutup tertutup -Dapat menyebut suku kata tertutup tertutup -Dapat menulis suku kata tertutup tertutup akukan -Menulis dan membaca secara berulang

2.Jawi ( Mengenal, membaca dan Menulis suku kata tertutup dan Tertutup ) Amali -Perkara yang membatalkan wuduk

-Dapat melakukan wuduk dengan sempurna -Supaya wuduk diterima Allah

-Tunjuk cara -Bimbingan -Pemerhatian

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Akhlak Islamiah 3 & 4 Minggu 9 ( 27Feb-03 Mac ) Adab Dengan Ibubapa Menyenaraikan cara-cara beradab dengan ibubapa dan keluarga (Aras 1) Menerangkan sebab-sebab wajib mentaati kepada kedua ibubapa (Aras 2) Menghuraikan hikmat menghormati kepada ibubapa dan keluarga kepada diri dan masyarakat. (Aras 3) - Berbincang - Muhasabah diri - Menghafaz doa kepada ibubapa. - Mengumpul keratan akhbar. OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Adab Bergaul dengan keluarga

Menyatakan kebaikan adab bergaul dengan keluarga (Aras 1) Menerangkan amalan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga (Aras 2) Menghuraikan akibat tidak menjaga adab bergaul dalam keluarga (Aras 3)

Tilawah 3 Berbudi dan Berbakti Cara Hidup Mukmin. (Kefahaman ayat surah alBaqarah ayat 83) Menerangkan tanggungjawab semua pihak dalam menjaga hubungan baik sesama manusia. (Aras 1) Menyenaraikan cara-cara berbakti kepada ibubapa kerabat, anak yatim dan lain-lain. (Aras 3) Menjelaskan rasional hubungan dengan orang tersebut mesti dijaga (Aras 3) - Perbincangan - Soal Jawab - Bacaan ayat.

2 masa tambahan 1.Tilawah ( Surah al Baqarah 61-70 ) - Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil -Membaca secara berkumpulan

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK 2.Jawi( Membaca dan menulis rangkai Kata teks rumi ke jawi Amali -Perkara yang membatalkan wuduk -Dapat melakukan wuduk dengan sempurna -Supaya wuduk diterima Allah -Tunjuk cara -Bimbingan -Pemerhatian OBJEKTIF/HASIL P&P -Dapat membaca rangkai kata jawi -Dapat menyebut danmembaca rangkai kata -Dapat menulis rangkai kata jawi AKTIVITI -Menulis dan menyebut secara berulang

UJIAN BERASASKAN SEKOLAH 1

UJIAN Minggu 10 BERASASKAN SEKOLAH 1 (06 10 Mac )

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 TAHUN 2011

(11 MAC 19 MAC )

10

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Ibadah Bersuci Asas Kebersihan Unit 2: Bersuci daripada Najis Minggu 11 ( 20 24 Mac ) 2 masa tambahan . 1.Tilawah ( Surah al Baqarah 71-80 ) Menyatakan jenis-jenis najis(Aras 1) Menghuraikan cara menyucikan najis (Aras 2) Memahami pengertian istinjak dan alat-alat istinjak berdasarkan ayat tersebut. (Aras 1) Menjelaskan tatacara istinjak dengan menggunakan alat-alat istinjak secara khusus (Aras 2) Menjelaskan hikmat istinjak berdasarkan dalil Naqli (aras 3) - Perbincangan dalam kumpulan - Simulasi membasuh ketiga-tiga jenis najis. OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Unit 3 : Istinjak

Sumbang saran konsep istinjak Kategori alat. Tunjuk cara. Perbincangan

Membaca ayat dengan fasih dan lancar Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid Membaca secara tartil

-Membaca secara berkumpulan

2.Jawi ( Mengenal, menulis dan Menyebut perkataan pinjaman )

-Dapat mengenal perkataan pinjaman daripada teks -Dapat menyebut perkataan pinjaman daripada teks -Dapat membaca dan menulis perkataan pinjaman -Mendidik jiwa supaya sentiasa mengingati Allah Samada ketika senang ataupun susah

-Menyebut dan menulis perkataan pinjaman secara berulang -Memperdengarkan doa Selepas wuduk

Amali -Doa selepas wuduk

11

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Tilawah 4 Sabar Menghadapi Ujian Allah (Kefahaman Surah al-Baqarah ayat 155-156) Menyenaraikan bentuk-bentuk ujian berdasarkan ayat tersebut (Aras 1) Menjelaskan hikmat ujian Allah (Aras 2) Menghuraikan konsep tawakal kepada Allah. (Aras 3) Allah - Tayangan Video / Keratan Akhbar - Perbincangan. - Menganalisa ujian Allah dan hikmatnya. OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Hadis Minggu 12 ( 27 -31 Mac ) 2 masa tambahan 1.Budaya ilmu (Kepentingan ilmu) -Menyatakan konsep ilmu fardu ain dan fardu kifayah -Menyenaraikan ciri-ciri orang berilmu -Suka berdamping dengan orang berilmu -Sumbang saran -Menyenaraikan ilmu yang amat Penting dalam kehidupan hari Ini -Soal jawab Ilmu Pengetahuan Asas Kejayaan Menerangkan galakan menjadi orang berilmu,menuntut ilmu dan cintakan ilmu.(Aras 1) Mengemukakan pendapat akibat menjadi golongan kelima (Aras 3) Menjelaskan ciri ilmu yang benar.(Aras 2) Perbincangan Sumbangsaran Rujukan dan carian internet mengenai kejayaan ilmuan Islam dalam bidang sains dan teknologi.

2.PAFA - Menjawab soalan dengan betul - Memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan - Melakukan amalan yang telah ditentukan Amali -Doa selepas wuduk

- Mendidik jiwa supaya sentiasa mengingati Allah Samada ketika senang ataupun susah

-setiap pelajar dikehendaki Memperdengarkan bacaan doa Selepas wuduk

12

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Ibadah - Unit 4 : Minggu 13 ( 03 07 Apr ) Akidah 3 - Konsep Muslim dan Mukmin Memberi pengertian Iman,Islam dan Ihsan.(Aras 1) Menyatakan dalil Naqli mengenai Islam,Iman dan Ihsan (Aras 2) Menjelaskan sifat muslim dan mukmin serta perbezaan kedua-duanya (Aras 3) Perbincangan Sumbangsaran OBJEKTIF/HASIL P&P Menjelaskan erti wuduk dan mengenali anggota wuduk. (Aras 1) Menyenaraikan rukun-rukun wuduk serta dapat mengambil wudhuk dengan betul (Aras 2) Menyatakan adab-adab ketika berwuduk dan hikmat wuduk (Aras 3) AKTIVITI - Tunjuk contoh - Perbincangan - Latih tubi bacaan doa dan niat wudhuk.

Wuduk

2 masa tambahan 1.Tilawah ( Surah al Baqarah 81-90 ) - Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil - Menjawab soalan dengan betul - Memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan - Melakukan amalan yang telah ditentukan -Membaca secara berkumpulan

2.PAFA

-Soal jawab

Amali -Lafaz niat solat -Menentukan hala tuju suatu ibadat yang dilakukan -Menentukan suatu amalan itu diterima atau tidak oleh Allah -Setiap pelajar dikehendaki Memperdengarkan lafaz niat Solat lima waktu

13

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Sirah 3 Kejayaan Rasulullah s.a.w. dan strategi Perjuangan Baginda OBJEKTIF/HASIL P&P Menerangkan bentuk-bentuk ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. (Aras 1) Memahami faktor-faktor yang mendorong kejayaan Rasulullah s.a.w (aras 2) Menjelaskan kecekalan Rasulullah s.a.w. dalam perjuangan menegakkan Islam AKTIVITI - Bercerita - Perbincangan - Soal jawab

Akhlak Islamiah Adab Berguru Minggu 14 ( 10 14 Apr ) 2 masa tambahan 1.Pengukuhan ( Istinjak ) 2.Jawi ( mengenal, membaca dan Menulis perkataan imbuhan ) -Menerangkan kesan istinjak dari sudut kesihatan -Dapat mengenal perkataan berimbuhan (awalan) -Dapat menyebut perkataan berimbuhan (awalan) -Dapat menulis perkataan berimbuhan(awalan) -Menyenaraikan alat yang boleh digunakan untuk beristinjak -Menyebut dan menulis Perkataan berimbuhan Memahami garis panduan beradab dengan guru (Aras 1) Menerangkan jasa-jasa guru (Aras 2) Menghuraikan hikmat menghormati guru (Aras 3) - Cerita tentang disayangi. - Perbincangan - Soal jawab guru yang

Amali -Lafaz niat solat -Menentukan hala tuju suatu ibadat yang dilakukan -Menentukan suatu amalan itu diterima atau tidak oleh Allah -Setiap pelajar dikehendaki Memperdengarkan lafaz niat Solat lima waktu

14

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Tilawah 5 Makanan yang Halal dan Haram Menurut Islam (Kefahaman Surah Al-Baqarah ayat 219) Menghuraikan erti arak dan judi (Aras 1) Menerangkan cara-cara membelanjakan harta ke jalan Allah (Aras 2) Menyatakan hikmat Allah mengharamkan arak dan judi (Aras 3) - Bacaan contoh pelajar - Huraian dan perbincangan. OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

2 masa tambahan Minggu 15 ( 17 21 Apr ) 1.Budaya ilmu (Mencontohi Keperibadian dan Kepimpinan Rasulullah s.a.w) 2.Pengukuhan ( Menjaga harta Sekolah) Amali -Lafaz niat solat - Menentukan hala tuju suatu ibadat yang dilakukan - Menentukan suatu amalan itu diterima atau tidak oleh Allah -Setiap pelajar dikehendaki Memperdengarkan lafaz niat Solat lima waktu -Menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah -Bercerita kisah Rasulullah

-Mempunyai perasaan sayang kepada harta sekolah

-Sumbang saran -Memyenaraikan harta sekolah

15

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Tilawah 6 Kepentingan Doa dalam Kehidupan Mukmin (Kefahaman ayat surah alBaqarah ayat 201) Menyatakan tujuan manusia disuruh berdoa. (Aras 1) Menjelaskan perbezaan diantara kebaikan di dunia dan diakhirat. (Aras 2) Menjelaskan hikmat berdoa kepada Allah (Aras 3) - Membaca ayat dengan lancar dan memberi erti ayat. - Latih tubi berdoa - Perbincangan maksud ayat. OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Minggu 16 ( 24 28 Apr )

2 masa tambahan 1.Tilawah (Surah al Baqarah 121130 ) - Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil -Dapat mentafsirkan kandungan surah al Fatihah -Membaca secara berkumpulan

2.Pengukuhan (Surah al Fatihah)

-Membaca surah al Fatihah dan Menterjemahkannya

Amali -Doa iftitah -Mendidik jiwa memohon sesuatu daripada Allah s.w.t. -Setiap pelajar dikehendaki Memperdengarkan doa iftitah

16

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Aqidah 4 -Rukun iman teras akidah Islam Sirah Nabawiah - Keunggulan Perjuangan tokohtokoh Islam Unit 1: Abu Bakar As Siddiq Minggu 17 ( 1 5 mei ) Menjelaskan maksud setiap rukun iman (Aras 1) Menjelaskan hikmat percaya kepada rukun Iman kepada individu, masyarakat dan negara (Aras 2) Menjelaskan hubungan antara Rukun Iman (Aras 3) -Sumbang saran - Menyenaraikan amalan yang menyeleweng daripada ajaran Islam OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Menyatakan riwayat hidup Abu Bakar As Siddiq secararingkas (Aras 1) Menerangkan pengorbanan Abu Bakar As siddiq dalam peristiwa di Gua Thur.(Aras 2) Menjelaskan perlantikan Abu Bakar sebagai Khalifah.(Aras 3) Menerangkan jasa-jasa Abu Bakar As Siddiq. (Aras 2)

-Perbincangan -Membuat buku skrap

2 masa tambahan 1.Tilawah( Surah al Baqarah 131140 ) - Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil -Menyebut dan membaca karangan pendek -Membaca karangan jawi pendek -Menulis semula karangan pendek dalam tulisan jawi Mendidik jiwa memohon sesuatu daripada Allah s.w.t. -Membaca secara berkumpulan

2.Jawi( Membaca dan menulis Karangan pendek ) Amali -Doa iftitah

-Membaca dan menulis Karangan pendek

-Setiap pelajar dikehendaki memperdegarkan doa iftitah Memperdengarkan doa iftitah

17

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Sirah Nabawiyyah - Strategi Perjuangan Rasulullah di Mekah. -

Menyatakan dua bentuk dakwah Rasulullah di Mekah.(Aras 1) Menerangkan hikmah dakwah secara rahsia dan terus terang (Aras 2) Menghuraikan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah semasa berdakwah.(Aras 3)

-Bercerita -Perbincangan -Soal jawab Kuiiz

Akidah Minggu 19 ( 15 - 19 Mei ) - Dalil Kewujudan Allah SWT -

Menerangkan tentang kejadian alam ini sebagai bukti kewujudan dan kekuasaan Allah swt. Menyebut dalil naqli bahawa Allah swt sebagai pencipta alam. Menjelaskan tentang kejadian manusia ,haiwan, siang dan malam serta tumbuh-tumbuhan adalah tanda kewujudan Allah swt

2 masa tambahan 1.Budaya ilmu (Akidah: Dalil Kewujudan Allah s.w.t.) 2.Jawi ( mengenal, membaca dan Menulis perkataan imbuhan ) Amali -Doa iftitah

-Menerangkan dalil kewujudan Allah s.w.t. -Menceritakan proses kejadian manusia -Sentiasa bersyukur dengan nikmat kurnian Allah -Dapat mengenal perkataan berimbuhan (akhiran) -Dapat menyebut perkataan berimbuhan (akhiran) -Dapat menulis perkataan berimbuhan(akhiran) Mendidik jiwa memohon sesuatu daripada Allah s.w.t.

-Membuat catatan ringkas tentang proses kejadian manusia -Menonton rakaman kejadian alam melalui rancangan National Geographic

-Pemerhatian terhadap kejadian alam

. -Menyebut dan menulis perkataan berimbuhan Setiap pelajar dikehendaki memperdengarkan doa iftitah

18

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Ibadah 5 - Unit 5 : Mandi Menyatakan erti mandi dan bahagiannya (Aras 1) Menyenaraikan jenis-jenis mandi sunat (Aras 2) Menyenaraikan perkara-perkara yang dilarang semasa berhadas besar (Aras 3) Menyatakan maksud Tayammum ( Aras 1) Menerangkan sebab bertayammum (Aras 2) Menghuraikan cara bertayammum (Aras 3) - Sumbang saran amalan mandi OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

- Unit 6 ; Tayammum

Penerangan Tunjukcara

2 masa tambahan 1.Tilawah ( Surah al Baqarah 111-120 )

- Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil -Membaca secara berkumpulan -Dapat bertayammun dengan betul

Minggu 20 ( 12 26 Mei )

2.Pengukuhan (Tayammum) Amali -Doa iftitah Mendidik jiwa memohon sesuatu daripada Allah s.w.t.

-Tunjuk cara -Bimbingan -Pemerhatian Setiap pelajar dikehendaki memperdengarkan doa iftitah

UJIAN BERASASKAN SEKOLAH 2

19

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

(27 Mei - 11 Jun)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2011

20

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK OBJEKTIF/HASIL P&P 2 masa tambahan Minggu 21 ( 12 16 Jun ) 2.Jawi ( Mengenal, membaca dan Menulis suku kata tertutup dan Tertutup ) -Dapat mengenal suku kata tertutup tertutup -Dapat menyebut suku kata tertutup tertutup -Dapat menulis suku kata tertutup tertutup -Menulis secara berulang suku tertutup tertutup 1.Pengukuhan (Hijrah Rasulullah s.a.w.) -Bersedia berubah kearah kebaikkan -Sumbang saran iktibar dari Peristiwa hijrah Menceritakan sebab-sebab berlakunya hijrah (Aras 1) Menjelaskan erti hijrah yang tersurat dan tersirat (Aras 2) Menceritakan kelebihan hijrah dalam membina tamaddun diri dan bangsa (Aras 3) AKTIVITI - Pertandingan peristiwa hijrah. - Sumbang saran kelebihan bercerita hikmat/

Sirah Hijrah Rasulullah s.a.w.

Amali -Doa iftitah Mendidik jiwa memohon sesuatu daripada Allah s.w.t. -Setiap pelajar dikehendaki memperdengarkan doa iftitah

21

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Tilawah 7 Minggu 22 ( 19 23 Jun ) Arak dan Judi memusnahkan Kehidupan. (Kefahaman surah al-Baqarah : 219) Menyatakan erti arak dan judi (Aras 1) Menjelaskan cara-cara menjauhi amalan meminum arak dan berjudi (Aras 2) Menyatakan hikmat Allah mengharamkan arak dan judi kepada individu, masyarakat dan Negara (Aras 3) - Bacaan ayat dan maksud ayat. - Perbincangan - Soal jawab OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

2 masa tambahan 1.Pengukuhan (Fadilat solat) -Mendalami fadilat solat secara terperinci -Mematuhi dan mentaati perintah Allah -Menyenarai fadilat solat

2.Jawi ( Membaca dan menulis Karangan pendek )

-Menyebut dan menbaca karangan pendek -Membaca karangan jawi pendek -Menulis semula karangan dalam tulisan jawi

-Membaca dan menulis Karangan jawi

Amali -Doa iftitah Mendidik jiwa memohon sesuatu daripada Allah s.w.t. -Setiap pelajar dikehendaki memperdengarkan doa iftitah

22

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Sirah Nabawiah Keunggulan Tokoh-tokoh Islam Unit 2 : Saidatina Khadijah Bt Khuwailid. Menjelaskan riwayat hidup dan peribadi tokoh (Aras 1) Menyatakan sumbangan beliau dalam perkembangan Islam. (Aras 2) Merumuskan iktibar yang boleh diteladani daripada perjalanan kehidupan tokoh. (Aras 3) - Penerangan -Perbincangan OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Minggu 23 ( 26 30 Jun )

2 masa tambahan 1.Tilawah( Surah al Baqarah 141-150) - Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil -Membaca secara berkumpulan

2.Pengukuhan (Sertu samak)

-Menjelaskan kepentingan sertu dan samak

-Tunjuk cara -Bimbingan -Pemerhatian

Amali Rukun Qauli (dlm solat) -Melaksanakan solat dengan sempurna -Memperdengarkan bacaan rukun qauli

23

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Ibadah BERSUCI ASAS KEBERSIHAN Unit 8:Hikmat Bersuci Dalam Kehidupan Induividu dan Masyarakat - Menyatakan hikmat bbersuci kepada individu dan masyarakat (Aras 1) - Menerangkan akibat mengabaikan kebersihan diri dan alam sekitar (Aras 2) - Menghuraikan usaha usaha memelihara kebersihan alam sekitar (Aras 3) - Perbincangan - Sumbangsaran OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Ibadah SOLAT Minggu 24 ( 03 07 Jul ) 2 masa tambahan 1.Tilawah( Surah al Baqarah 151-160) Unit 1: Solat Fardhu

- Menyatakan erti solat fardhu dan hikmatnya (Aras 1) - Menyatakan kepentingan solat dalam kehidupan seseorang mukmin (Aras 2) - Menerangkan dalil wajib solat (Aras 3)

- Sumbang saran amalan solat. - Tonton video cara solat. - Bacaan ayat-ayat dalam solat.

- Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil

-Membaca secara berkumpulan

2.Budaya ilmu( Disiplin kendiri )

-Hidup sentiasa berdisiplin -Melaksanakan solat dengan sempurna

-Contoh amalan yang perlu kepada disiplin -Memperdengarkan bacaan rukun qauli

Amali Rukun Qauli (dlm solat)

24

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Tilawah 8 Keagungan Dan Kekuasaan Allahs.w.t (Kefahaman surah al Baqarah 255) Menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah berdasarkan ayat tersebut (Aras 1) Menyatakan kelemahan manusia dan kekuasaan Allah (Aras 2) Menerangkan hikmat kejadiaan langit dan bumi dan membuat rumusan daripada kefahaman ayat (Aras 3) - Bacaan ayat contoh - Perbincangan maksud ayat - Pemerhatian kepada kejadian alam OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Ibadat Unit 2: Khusyuk Solat dan Kesannya Kepada Kehidupan Mukmin - Menyatakan pengertian khusyuk dan maksud khusyuk dalam solat.(Aras 1) - Menjelaskan peranan hati,akal dan anggota untukkhusyuk solat.(Aras 3) - Menerangkan perkara yang menghalang khusyuk solat.(Aras 2) - Merumuskan hikmah khusuk solat. (Aras 3) - Perbincangan dalam kumpulan - Pidato ringkas : * Cara khusyuk dalam solat * Hikmah khusyuk dalam solat

Minggu 25 ( 10 14 Jul )

2 masa tambahan 1.Tilawah (Surah al Baqarah 161-170) - Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil - Menjawab soalan dengan betul - Memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan - Melakukan amalan yang telah ditentukan -Melaksanakan solat dengan sempurna

-Membaca secara berkumpulan -Soal jawab

2.PAFA Amali Rukun Qauli (dlm solat)

-Memperdengarkan bacaan rukun qauli

25

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Ibadat Unit 3 : Tuntutan Solat Berjemaah - Menyatakan maksud solat berjemaah. (Aras 1) - Menerangkan syarat menjadi imam dan makmum (Aras 2) - Menjelaskan kedudukan imam dan makmum ketika solat berjemaah.(Aras 3) - Menerangkan maksud makmum muafik dan makmum masbuk. - Perbincangan dalam kumpulan - Tunjuk cara: - solat berjemaah - makmum muafik - makmum masbuk OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

2 masa tambahan Minggu 26 ( 17 21 Jul ) 1.Tilawah (Surah al Baqarah 171-180) -- Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil -Membaca secara berkumpulan

2.Jawi ( Menjawikan teks )

-Membaca dan menyalin teks jawi

-Menulis teks rumi ke dalam Tulisan jawi

Amali Rukun Qauli (dlm solat ) -Melaksanakan solat dengan sempurna -Memperdengarkan bacaan Rukun qauli

26

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Akhlak Islamiah - Adab Menuntut Ilmu -Mengetahui konsep menuntut ilmu (Aras ) -Menyenaraikan adab-adab menuntut lmu (Aras 2) Membezakan antara ilmu yang berfaedah dan tidak berfaedah (Aras 3) - Senarai keutamaan ilmu - Bercerita kisah nabi berdasarkan surah Al Kahfi ayat 60 -68. OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Sirah Nabawiah - Unit 3 : Sumaiyyah Ummu Ammar bin Yasir. Menyatakan riwayat hidup dan peribadi tokoh. (Aras 1) - Menceritakan kesabaran tokoh dan keluarganya ketika menghadapi dugaan.(Aras 3) - Menerangkan sumbangan dan pengorbanan tokoh (Aras 2) - Menulis riwayat hidup dan sumbangan tokoh dalam bentuk peta minda.

Minggu 27 ( 24 28 Jul ) 2 masa tambahan 1.Tilawah (Surah al Baqarah 181-190)

-- Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil

-Membaca secara berkumpulan

2.Budaya ilmu( Kepentingan beribadat)

-Menjelaskan matlamat beribadat

-Perbincangan -Menyenaraikan ibadat umum Dan ibadat khusus

Amali --Melaksanakan solat dengan sempurna -Memperdengarkan bacaan rukun qauli

Rukun Qauli (dlm solat )

27

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Akidah - Konsep Muslim dan Mukmin OBJEKTIF/HASIL P&P Memahami erti Islam, Iman dan Ihsan. Menyenaraikan bukti-bukti kewujudan Allah melalui amatan kepada alam sekitar (Aras 1) Menjelaskan sifat-sifat seorang muslim dan mukmin. Mengemukakan bukti kewujudan Allah secara logic (Aras 2) Memahami implikasi ihsan dalam kehidupan Menyenaraikan dan menghuraikan kejadiankejadian alam yang diluar kemampuan manusia (Aras 3) AKTIVITI - Memperdengarkan nasyid Islam, Iman dan Ihsan - Sumbang saran tentang Rukun Islam dan Rukun Iman - Sumbang saran tentang asal usul kejadian alam. - Pemerhatian kepada alam

Minggu 28 ( 31Jul 04 Ogos ) 2 masa tambahan 1.Tilawah (Surah al Baqarah 191-200) . -- Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil -Membaca secara berkumpulan

2.Jawi ( Menjawikan teks ) Amali -Doa qunut

--Membaca dan menyalin teks jawi

-Menulis teks rumi ke dalam Tulisan jawi

-Istiqamah membaca doa qunut dengan sempurna

-Memperdengarkan bacaan doa qunut

28

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Akhlak Islamiah - Adab Menjaga Harta Sekolah Menerangkan cara menjaga harta sekolah.(Aras 1) Menyenaraikan kebaikan dan faedah menjaga harta sekolah.( Aras 2) Menjelaskan akibat tidak menjaga harta sekolah.(Aras 3) Sumbang saran Pertandingan mencipta cogan kata. OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Minggu 29 2 masa tambahan ( 07 11 Ogos ) 1.Tilawah (Surah al Baqarah (201 210 )) -- Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil -Membaca secara berkumpulan

2.Pengukuhan ( Kesempurnaan Solat )

-Melakukan sunat abad dan sunat haiah dengan sempurna

-Menyenaraikan perkara sunat Abad dan sunat haiah dalam Solat

Amali -Doa qunut -Istiqamah membaca doa qunut dengan sempurna -Memperdengarkan bacaan doa qunut

29

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Ibadat 8 - Solat Jumaat Unit 1: Konsep Solat Jumaat OBJEKTIF/HASIL P&P Memahami konsep solat Jumaat dan menyenaraikan kelebihan hari Jumaat (aras 1) Menerangkan dalil-dalil wajib solat Jumaaat Membezakan antara solat Jumaat dan solat Zohor. (Aras 2) Menyenaraikan perkara-perkara sunat yang dilakukan pada hari Jumaat dan membezakan antara golongan Maustautin, mukim dan musafir (aras 3) AKTIVITI - Perbincangan - Sumbang saran tentang perbezaan. - Latih tubi lafaz niat solat Jumaat.

Unit 2 : Khutbah Jumaat Minggu 30 ( 14 18 Ogos) 2 masa tambahan 1.Tilawah (Surah al Baqarah 161-170)

Menyatakan pengertian Khutbah Jumaat (Aras 1) Menyenaraikan syarat sah,rukun dan sunat Khutbah (Aras 1)

Perbincangan dalam kumpulan. Menonton tayangan rakaman khutbah jumaat.

-- Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil - Menjawab soalan dengan betul - Memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan - Melakukan amalan yang telah ditentukan

-Membaca secara berkumpulan

2.PAFA

-Soal jawab

Amali -Doa qunut -Istiqamah membaca doa qunut dengan sempurna -Memperdengarkan bacaan doa qunut

30

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Tilawah 9 - Berpegang teguh dengan agama Allah. ( Ayat 256 ,Surah Al Baqarah) OBJEKTIF/HASIL P&P Membezakan maksud tiada paksaan orang bukan Islam memeluk Islam dengan larangan keras murtad kepada orang Islam. (Aras 3) Menghuraikan maksud Taghut (Aras 2) Merumuskan kesan buruk amalan Taghut. (Aras 3) Menyenaraikan hikmah berpegang teguh dengan agama Allah.(Aras 1) AKTIVITI - Bacaan ayat contoh - Perbincangan maksud ayat - Perbincangan dalam kumpulan mengenai dakwah berkesan.

Ibadat 9 Minggu 31 ( 21 25 Ogos ) 2 masa tambahan 1.Tilawah (Surah al Baqarah 161-170) -- Membaca ayat dengan fasih dan lancar - Mengenalpasti dan menghuraikan tajwid - Membaca secara tartil -Membaca secara berkumpulan Solat Sunat Rawatib dan Tahiyattul Masjid Memahami erti solat sunat Rawatib (Aras 1) Menyenaraikan solat sunat rawatib qabliah dan badiah (Aras 2) Menerangkan hikmat solat sunat (Aras 3) - Sumbang saran tentang amalan solat sunat Rawatib - Penerangan - Hafaz lafaz niat.

2.PAFA Amali -Doa qunut

- Menjawab soalan dengan betul - Memperdengarkan bacaan yang telah ditentukan - Melakukan amalan yang telah ditentukan

-Soal jawab

-Istiqamah membaca doa qunut dengan sempurna

-Memperdengarkan bacaan doa qunut

31

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

(28 Ogos 03 Sept)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

32

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Tilawah 10 OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

-Sifat-Sifat Allah SWT (Ayat 284 -286 surah Al Baqarah)


-

Minggu 32 ( 04 08 Sept)

Mengeluarkan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam ayat.(Aras 1) Menerangkan maksud amalan zahir dan batin (Aras 1) Memberi contoh amalan zahir dan batin yang baik dan jahat.(Aras 2) Menerangkan kewajipan mematuhi perintah Allah dan Rasul.(Aras 2) Merumuskan hikmah diutuskan Rasul ( Aras 3) Menghuraikan dengan ringkas tanggung jawab setiap mukallaf dalam melaksanakan perintah Allah.(Aras 3)

Membaca ayat dengan bertajwid Memberikan terjemahan ayat Perbincangan isi-isi penting. Menghafaz doa daripada ayat 286 surah al Baqarah.

Amali -Doa qunut Istiqamah membaca doa qunut dengan sempurna -Memperdengarkan bacaan doa qunut

33

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK OBJEKTIF/HASIL P&P Menyatakan maksud Saiyidul Ayyam .(Aras 1) Menyenaraikan adab di masjid dan adab solat Jumaat.(Aras 2) Menjelaskan kelebihan adab solat Jumaat.(Aras 2) AKTIVITI Perbincangan Menghafaz doa ketika masuk dank el;uar masjid.

Ibadah Minggu 33 ( 11 15 Sept ) Amali -Doa qunut

Adab makmum dalam solat Jumaat.

Istiqamah membaca doa qunut dengan sempurna

-Memperdengarkan bacaan doa qunut

34

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Akhlak Islamiah Adab Membaca Al Quran


Menjelaskan adab sebelum,semasa dan selepas membaca al Quran.(Aras 2) Menerangkan hikmah membaca al Quran dengan beradab.(Aras 2) Membuat banding beza antara adab membaca al Quran dengan adab membaca buku.(Aras 3) Perbincangan Membuat senarai semak jumlah ayat yang dibaca dalam seminggu.

Minggu 34 (18 22 Sept )

Sirah Nabawiah Unit 4 : Bilal bin Rabah


Menyatakan riwayat hidup dan peribadi tokoh (Aras 1) Menerangkan sumbangan dan pengorbanan tokoh (Aras 2) Menonton video kisah Bilal Bercerita kisah bilal Perbincangan.

Amali -Doa qunut Istiqamah membaca doa qunut dengan sempurna -Istiqamah membaca doa qunut dengan sempurna

35

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK Amali Minggu 35 (25 29 Sept ) -Perkara sunat dalam solat -Melaksanakan semua perkara sunat dengan sempurna -Menyenaraikan perkara sunat abad dan sunat haiah OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Minggu 36 (02 -06 Okt)

Menghafaz ayat-ayat hafazan

Minggu 37 (09 13 Okt)

Pengukuhan dan pengayaan (Ayat kefahaman )

36

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

Minggu 38 (16 -20 OKt)

Pengukuhan dan pengayaan ( Hadis dan Akidah )

Minggu 39 (23 - 27 Okt )

Pengukuhan dan pengayaan ( Ibadat )

Minggu 40 (30 Okt 03 Nov)

Pengukuhan dan pengayaan( Sirah dan Akhlak Islamiah )

37

Sektor Pendidikan Islam JPN, Kelantan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2011 MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/TAJUK OBJEKTIF/HASIL P&P AKTIVITI

ULANGKAJI
Minggu 41 & 42 ( 06 17 Nov)

Peperiksaan Akhir Tahun 2011

Disediakan oleh

38