Anda di halaman 1dari 15

UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU

NAMA

TARIKH : MASA KELAS : :

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )

NAMA:_________________________

KELAS:__________

TARIKH:__________

KEMAHIRAN 1 : Huruf Kecil Arahan Guru : Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )


KEMAHIRAN 2 : Huruf Besar Arahan Guru : Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )


KEMAHIRAN 3 : Suku kata V

Arahan Guru :

Tulis suku kata V berdasarkan gambar.

_____lar

_____kan

___mak

___pi

___tik

___tak

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )


KEMAHIRAN 4 : Arahan Guru : Suku kata KV Tulis suku kata KV yang sesuai berdasarkan gambar.

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )


KEMAHIRAN 5 Arahan Guru : : Perkataan KV + KV Suaikan gambar dengan perkataan yang sesuai.

labu

bola

kaki

gigi

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )


KEMAHIRAN 6 Arahan Guru : : Perkataan KV + KV + KV Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar yang sesuai.

_____ rusi

Ke________

______re______ _

Kame________ _

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )


KEMAHIRAN 7 Arahan Guru : : Perkataan V + KV Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar yang sesuai.

______bu

a______

____si

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )


KEMAHIRAN 8 Arahan Guru : : Perkataan KVK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

____ _____ ____

____ _____ ____

____ _____ ____

____ _____ ____

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )


KEMAHIRAN 9 Arahan Guru : : Melengkapkan perkataan dengan suku kata awal KVK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

____ ____ ____pah

____ ____ ____kut

____ ____ ____bu

____ ____ ____cin

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )


KEMAHIRAN 10 Arahan Guru : : Melengkapkan perkataan dengan suku kata awal V + KVK Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah ini.

a___ ___ ___

u___ ___ ___

o___ ___ ___

a___ ___ ___

BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU ( BERTULIS)


Nama:_____________________________ Tarikh : _____________________________ Sekolah :____________________________ Tandakan Bagi jawapan yang betul, dapat membuat sesuatu item. Bil. 1. Senarai Kemahiran Nama huruf kecil. Arahan Guru : Tuliskan huruf-huruf yang disebut oleh guru. c s j p f g r d i w e k m t y a b h n u l o z Tahun:______________ Umur :______________

jika murid tidak

Analisis Guru

2.

Nama huruf besar. Arahan Guru : Tuliskan huruf-huruf yang disebut oleh guru. K G T I Y B F S N W A C L E Z O P M U H R D J

Bil.

Senarai Kemahiran

Analisis Guru

3.

Suku kata V. Arahan Guru : Tulis suku kata V berdasarkan gambar. u e i i a o

4.

Suku kata KV. Arahan Guru : Tulis suku kata yang sesuai berdasarkan gambar. mata buku kuda ceri meja

5.

Perkataan KV + KV Arahan Guru : Bulat perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. bola kaki labu gigi

Bil.

Senarai Kemahiran

Analisis Guru

6.

Perkataan KV + KV + KV. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar. kerusi kereta kelapa kamera

7.

Perkataan V + KV. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar. ibu api isi

8.

Perkataan KVK Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar. kek jam pin bas

Bil.

Senarai Kemahiran

Analisis Guru

9.

Suku kata KVK. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar. sampah biskut lembu cincin

10. Perkataan V + KVK. Arahan Guru : Lengkapkan perkataan yang betul berdasarkan gambar. ayam ubat oren awan

Catatan Penguji :

Tandatangan Penguji Nama Penguji Tarikh

: : ( : )