KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA MUZIK
TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. 62604 Putrajaya. Parcel E. fotokopi. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Blok E9. Aras 4-8. mekanik. . Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Kementerian Pelajaran Malaysia. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum.

DRAF ISI KANDUNGAN Pengenalan CD 1 : Vokal dan Instrumental CD 2 : Vokal dan Instrumental dan Pendengaran UNIT PEMBELAJARAN Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 2 6 8 12 16 20 v vii ix LAMPIRAN UNIT 1 LAMPIRAN 1 : Gambar Aktiviti Perkusi Badan 2 : Gambar Aktiviti Perkusi Badan 3 : Gambar Aktiviti Perkusi Badan 2 4 : Aras Tinggi Dan Rendah 5 : Latihan Unit 2 3 4 6 : Carta Ikon Detik 7 : Carta Ikon Dinamik 8 : Carta Ikon Dinamik 5 6 9 : Carta Ikon Detik 10 : Latihan Unit 6 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 iii .

DRAF ISI KANDUNGAN SENARAI LAGU Skor Lagu 36 PENGHARGAAN Penghargaan 55 iv .

Panduan latihan murid juga disediakan dalam buku ini. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bagi tujuan pentaksiran. muzik dan gerakan serta permainan alat muzik. Ini untuk memudahkan penggunaan di Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK). Dalam buku panduan pengajaran ini. Selain itu. masa dan tenaga. merupakan usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) bagi membantu guru yang diberi tanggungjawab mengajar mata pelajaran ini. suasana gembira dan ceria. Walau bagaimanapun. guru hendaklah merujuk kepada Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. BPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran. guru tidak akan terbeban untuk mencapai standard pembelajaran yang ditetapkan dalam satu masa (30 minit). Buku panduan ini diharap dapat membantu guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut Dokumen Standard Kurikulum Dunia Muzik Tahun Dua. Walau bagaimanapun. terdapat beberapa lagu yang dikekalkan liriknya dalam bahasa asal untuk memberi pengalaman kepada murid mengenal pelbagai budaya dan bahasa atas semangat 1Malaysia. Oleh itu. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Dunia Muzik sekolah rendah. Ini bermakna setiap unit pembelajaran boleh diajarkan dua kali. Setiap unit pengajaran diperuntukkan 60 minit untuk guru mencapai standard pembelajaran yang ditetapkan. Susunan buku panduan ini berasaskan tema Mulanya Di Sini yang merupakan platform awal kepada murid untuk melahirkan idea kreatif mereka melalui aktiviti muzikal seperti nyanyian. murid juga diberi peluang untuk mmengaitkan perasaan.DRAF Buku Panduan Pengajaran Tahun 2 ini. guru boleh menggunakan lagu lain yang sesuai daripada koleksi persendirian dalam pengajaran dan pembelajaran. Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang begitu komited dalam menghasilkan buku ini. sebanyak 20 unit pembelajaran beserta CD yang dimuatkan dengan lagu yang dicipta untuk memenuhi keperluan setiap aktiviti yang terdapat dalam setiap unit pembelajaran. persekitaran dan budaya mereka dalam setiap aktiviti muzikal dalam v . Lagu-lagu yang terdapat dalam buku panduan ini kebanyakan disertakan dalam tiga bahasa iaitu Bahasa Melayu.

DRAF PERINCIAN TAJUK KECIL UNIT PEMBELAJARAN Tema Masa Pengajaran 2 X 30 minit Elemen muzik yang ditekankan semasa pengajaran dan pembelajaran Kaedah atau cara yang digunakan untuk menilai pencapaian murid Merujuk kepada Kurikulum Muzik Sekolah Rendah Tahun 2. Ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. Merujuk kepada Kurikulum Muzik Sekolah Rendah Tahun 2. Aktiviti tambahan vi . Pembelajaran yang mesti dikuasai oleh murid dalam satu tahun.

DRAF CD 1 : VOKAL DAN INSTRUMENTAL UNIT 1 TRACK 01 02 2 03 04 3 05 06 4 07 08 5 09 10 6 11 12 7 13 14 8 15 16 9 17 18 10 19 20 JUDUL LAGU Mari Bergerak ( Vokal ) Mari Bergerak ( Instrumental ) See Saw ( Vokal ) See saw ( Instrumental ) Bunyi Perkusi ( Vokal ) Bunyi Perkusi ( Instrumental ) Main Muzik ( Vokal ) Main Muzik ( Instrumental ) Tidurlah Adik ( Vokal ) Tidurlah Adik ( Instrumental ) Ayam Didik ( Vokal ) Ayam Didik ( Instrumental ) Isai Karuvigal ( Vokal ) Isai Karuvigal ( Instrumental ) So Mi ( Vokal) So Mi ( Instrumental ) Mari Mencari ( Vokal ) Mari Mencari ( Instrumental ) Bintang Kecil ( Vokal ) Bintang Kecil ( Instrumental ) vii MUKA SURAT 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 .

DRAF CD 1 : VOKAL DAN INSTRUMENTAL UNIT 11 TRACK 21 22 JUDUL LAGU Pantun Jenaka ( Vokal ) Pantun Jenaka ( Instrumental ) Come Sing With Me ( Vokal ) Come Sing With Me ( Canon Vokal ) 48 47 MUKA SURAT 46 12 23 25 14 27 28 Berlari Di Padang ( Vokal ) Berlari Di Padang ( Instrumental ) See See See ( Vokal ) See See See ( Instrumental ) Bunyi Di Ladang ( Vokal ) Bunyi Di Ladang ( Instrumental ) See The Pony Galloping ( Vokal ) See The Pony Galloping (Instrumental ) 15 29 30 49 16 31 32 50 17 33 34 51 18 35 36 Hidup Semut ( Vokal ) Hidup Semut ( Instrumental ) 52 viii .

INSTRUMENTAL DAN PENDENGARAN UNIT TRACK JUDUL LAGU MUKA SURAT 19 01 02 Gergasi ( Vokal ) Gergasi ( Instrumental ) 53 20 03 04 Joget Riang Ria ( Vokal ) Joget Riang Ria ( Instrumental ) Audio Pic Tinggi Pic Rendah ( Pengenalan ) Audio Pic Tinggi Rendah ( Latihan ) 54 2 05 06 3 07 08 09 Audio Tempo ( Cepat ) Audio Tempo ( Lambat ) Audio Tempo ( Cepat dan Lambat ) 6 10 Audio Dinamik ix .DRAF CD 2 : VOKAL.

.

DRAF UNIT PEMBELAJARAN .

1. (Lampiran 1 hingga 3). Mengimprovisasi lirik lagu seperti tepuk tangan dan hentak kaki kepada lirik yang sesuai. 3. . . Menggunakan perkusi badan untuk menghasilkan bunyi berdasarkan carta ikon perkusi badan. CD 1 Track 01 : Mari Bergerak (vokal) Track 02 : Mari Bergerak (instrumental) Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.DRAF Pergerakan mengikut lirik. Menghasilkan bunyi menerusi penerokaan perkusi badan. 2. Menyanyi lagu Mari Bergerak. (CD 1 track 01) 2. Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan perkusi mulut. Penghasilan Muzik Menghasilkan idea muzikal kreatif. Contohnya tepuk bahu dan goyang pinggul. . Contoh: tepuk paha.lagu aksi (action song) 3.lambat 2. Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan. 2 .1. 1. Membuat pergerakan mengikut muzik. petik jari. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. 5. Menggunakan gerakan asas seperti berjalan atau berlari secara kreatif. hentak kaki. 4. Bergerak mengikut lirik lagu. Menyanyikan lagu Mari Bergerak dalam tempo cepat dan lambat tanpa iringan muzik. Menyanyi mengikut tempo.cepat .

DRAF CD 1 Track 01 wan MARI BERGERAK Tepuk tangan petik jari Goyang pinggul dan pusing kiri Cari kawan hulur tangan Beri salam dan pusing kanan Ke depan ke bla’kang Pimpin tangan dan pusing kawan Ke depan ke bla’kang Pimpin tangan dan pusing kawan 3 .

DRAF CD 1 Track 02 4 .

DRAF CD 1 Track 02 அசைந்து பாடுவ MARI BERGERAK ாம் Khalijah Mohamed Chan Kit Yip Lirik B. Tamil : S.Muthiah Charles Sousai சை சை தட் டி ி ரசல ந ாடி த்து உட சல அசைத் இசைத் து இடப் பக் ைம் திரும் பு ண் பசர வத டி சைைசள முன் து ாழ்த்து கூ றி லப் பக் ைம் திரும் பு வ ாக் ைி பின் வ ாக் ைி சை ைசள பிடி த்து சை ா ருங் ைள் முன் வ ாக் ைி பின் வ ாக் ைி ைசள பிடி த்து சுற் றி ா ருங் ைள் Kaiyai thatti viralai noditthu udalai asaitthu Idappakkam thirumbu nanbarai thedi Kaigalai inaithu vaalthu kuuri Valappakkam tirumbu Mun nohki pin nohki kaigalai piditthu suttri vaarunggal Mun nohki pin nohki kaigalai piditthu suttri vaarunggal 5 .

DRAF

Pic tinggi dan rendah Sebutan lirik

CD 1 Track 03 See-Saw (vokal) Track 04 See-Saw (instrumental) CD 2 Track 05 Audio muzik pic tinggi rendah Track 06 Audio latihan pic tinggi rendah

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.

Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan.

2. 3.

1. Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul. 2. Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - dinamik kuat / lembut - pic tinggi / rendah - tempo cepat / lambat - bunyi panjang / pendek

4. 5. 6.

7.

Mengenal pasti gambar yang berada pada aras tinggi dan rendah. (Lampiran 4 Unit 2) Mengajuk pic tinggi dan rendah. (CD 2 track 05) Bulatkan gambar yang menunjukkan aras tinggi dan rendah. Lampiran 5 Unit 2. (CD 2 track 06) Murid mengenal pasti pic tinggi dan rendah melalui aktiviti gerakan. Murid mendengar lagu See-Saw. (CD 1 track 03) Murid membuat latihan sebutan lirik lagu See-Saw dengan bimbingan guru. Murid menyanyi lagu See-Saw dengan sebutan yang jelas sambil bergerak. (CD 1 track 04)

1. Memainkan rakaman lagu See-Saw sambil membimbing murid bergerak seperti jongkang-jongkit atau see-saw mengikut skor lagu dengan pengawasan guru.

6

DRAF
CD 1 Track 03 dan 04

SEE—SAW Down and up down and up We are on a see – saw Down and up down and up We are having so much fun Up and down up and down We can try to reach the sky Up and down up and down Now it’s time to say goodbye

7

DRAF

Tempo - cepat - lambat Detik

CD 1 Track 05 Bunyi Perkusi (vokal) Track 06 Bunyi Perkusi (Instrumental) CD 2 Track 07 tempo cepat Track 08 tempo lambat Track 09 tempo cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan.

1. Memainkan perkusi mengikut detik. - postur - cara memainkan 2. Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

1. Menyanyikan lagu Bunyi Perkusi sambil menepuk detik. (CD 1 track 05) 2. Menyanyi lagu sambil menepuk tangan mengikut ikon. Lampiran 6 Unit 3. ( CD 1 track 05 ) 3. Menyanyi lagu sambil memainkan perkusi mengikut ikon. Lampiran 6 Unit 3. ( CD 1 track 05 ) 4. Memainkan perkusi mengikut tempo cepat. (CD 2 track 07) 5. Memainkan perkusi mengikut tempo lambat. (CD 2 track 08) 6. Memainkan perkusi mengikut tempo lambat dan cepat. (CD 2 track 09)

1. Guru boleh menggunakan alat perkusi yang lain selain daripada kerincing dan kastanet.

8

DRAF CD 1 Track 05 BUNYI PERKUSI Bunyi kerincing ting ting Ting ting ting ting ting ting Bunyi kastanet tap tap Tap tap tap tap tap tap 9 .

DRAF CD 1 Track 06 10 .

Muthiah Charles Sousai தா ளக் ைி ளு ச டிங் டிங் டிங் டிங் டிங் டிங் டிங் டிங் தா ள க் ைட் சட டக் டக் டக் டக் டக் டக் டக் டக் Taalak kiluvai ting ting Ting ting ting ting ting ting Taalak kattai dak dak Dak dak dak dak dak dak 11 .Tamil : S.DRAF CD 1 Track 06 BUNYI PERKUSI தாளக் ைரு ி Lee Chai Huat Lee Chong Yern Ridzlina Ridzuan Lirik B.

CD 1 track 07. (Lampiran 7 Unit 4) 4.kuat (f) .postur . Kad ikon dinamik KUAT dan LEMBUT boleh diubahsuai dengan menggunakan gambar lain. . 2. Memainkan perkusi mengikut detik. Bersoal jawab tentang perkusi yang disebut dalam lirik. 12 .cara memainkan 2. tap. 3. Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan. dan ring. 1. Lampiran 8 Unit 4. ting. . Gunakan pelbagai jenis perkusi atau bahan-bahan improvisasi untuk mengiringi lagu.kuat dan lembut CD 1 Track 07 : Main Muzik (vokal) Track 08 : Main Muzik (instrumental) Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. (CD 1 track 07) 2.lembut (p) 1. 1. Memainkan perkusi mengikut ikon yang ditetapkan pada lirik boom. Memainkan perkusi dengan dinamik. Mendengar dan menyanyi lagu Main Muzik. Menepuk mengikut carta ikon dinamik lembut dan kuat.DRAF Dinamik .

DRAF CD 1 Track 07 MAIN MUZIK Mainkan bes dram boom boom boom Main kerincing ting ting ting Main kastanet tap tap tap Main loceng ring ring ring 13 .

DRAF CD 1 Track 08 14 .

DRAF CD 1 Track 08 ாருங்ைள் இசைப்வபாம் MAIN MUZIK Khalijah Mohamed Lirik B.Tamil : S.Muthiah Charles Sousai வபாம் மு ர லம்இசைப்வபாம் பும் பும் பும் ைி லு ச ஒலிப் ைிங் ைிங் ைிங் தா ளக் ைட் சட தான் நடப் நடப் நடப் ம ைி வைா சை ரிங் ரிங் ரிங் Muralam isaipom boom boom boom Kiluvai olipom ching ching ching Thaala kattaithan tap tap tap Maniyohsai ring ring ring 15 .

(CD 1 track 09) 3. Latihan menepuk detik kuat dan lembut. (CD 1 track 09) 2.DRAF Detik CD1 Track 09 Tidurlah Adik (vokal) Track 10 Tidurlah Adik (instrumental) Pengalaman Muzikal: Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.lembut (p) . (Lampiran 9 Unit 5) 4. Memainkan perkusi dengan dinamik. . Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan. 1. .cara memainkan 2. Murid memainkan detik dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut.postur . 16 . Aktiviti sebutan corak irama nama boleh menggunakan nama haiwan atau kenderaan. Mendengar lagu Tidurlah Adik sambil bergerak mengikut detik lagu. (CD 1 track 10) 1. Memainkan perkusi mengikut detik.kuat (f) 1. Menyanyikan lagu Tidurlah Adik sambil menepuk detik.

DRAF CD 1 Track 09 TIDURLAH ADIK Tidurlah adikku sayang Tidurlah jangan menangis Pejamkan matamu oh sayang Akan ku dodoi mu oh adik Esok kitakan main lagi Tidur adikku sayang 17 .

DRAF CD 1 Track 10 18 .

Muthiah Charles Sousai தூங் கு எந் தன் ைண் ம ைி வை அழு சை வ ண் டாம் ைண் ம ைி வை ைண் மூ டி ன் றா ை தூங் ைிடு ாய் ச ப்வபன் தா லாட் டி தா லாட் டி தூங் ை ா சள ாம் வைர்ந் து தான் ஆ டிட லாம் ைண் மூ டி தூங் ைி டு ைண்மைி வை Thuunggu enthan kanmaniye alugai vendam kanmaniye Kanmudi nanraaga thuunggiduvai thaalaatti thaalaatti thungga vaipen Naalai naam sernthuthaan aadidalam kanmudi thunggidu kanmaniye 19 .DRAF CD 1 Track 10 தூங்ைிடு ைண்மைிவை TIDURLAH ADIK Khalijah Mohamed Zaharah Abd Manap Lirik B.Tamil : S.

DRAF Ekspresi . (CD 1 track 12) 1. Mendengar rakaman lagu Ayam Didik. Menyanyi lagu Ayam Didik berpandukan kad ikon dinamik. (CD 1 track 11) 3. Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan. 20 . Tuliskan (f) atau (p) pada gambar yang melambangkan dinamik kuat atau lembut untuk pic yang diperdengarkan.dinamik kuat (f) lembut (p) CD 1 Track 11 Ayam Didik (vokal) Track 12 Ayam Didik (instrumental) CD 2 Track 10 Dinamik kuat dan lembut Pengalaman Muzikal: Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.lembut ( p ) . (Lampiran 10 unit 6) (CD 2 track 10) 4. Mempelbagaikan ikon yang sesuai bagi melambangkan dinamik lembut ( p) dan kuat (f). . Menyanyi dengan dinamik. (CD 1 track 11) 2. Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas.kuat ( f ) 1. 1.

DRAF CD 1 Track 11 dan 12 AYAM DIDIK Dimana dia sayang didikku tadi Dimana dia sayang didikku tadi Padiku tumpah di bawah tangga Padiku tumpah di bawah tangga Dimana dia sayang adikku tadi Dimana dia sayang adikku tadi Adikku seorang manja tersangat manja Adikku seorang manja tersangat manja 21 .

.

DRAF LAMPIRAN .

2.DRAF Arahan. 3. Lakukan aktiviti perkusi badan mengikut urutan gambar di bawah. 4. Petik jari Tepuk tangan Tepuk paha Hentak kaki 1. 24 .

4. 25 . 2. Petik jari Tepuk tangan Tepuk paha Hentak kaki 1. Lakukan aktiviti perkusi badan mengikut urutan gambar di bawah. 3.DRAF Arahan.

Petik jari Tepuk tangan Tepuk paha Hentak kaki Rehat 1.DRAF Arahan. Lakukan aktiviti perkusi badan mengikut urutan gambar di bawah. 26 . 3. 2. 4.

DRAF Arahan : Warnakan kuning pada gambar yang menunjukkan aras tinggi dan warna merah pada gambar yang menunjukkan aras rendah. 27 .

pic tinggi pic rendah 28 . Bulatkan pada gambar yang menunjukkan aras tinggi atau rendah bagi bunyi audio kedua yang dimainkan.DRAF Latihan Unit 2 CD 2 Track 06 ( Pic tinggi dan rendah ) Nama : ________________________ Tahun :________________________ Arahan : 1. 1. pic tinggi pic rendah 3. 2. pic tinggi pic rendah 2. Dengarkan audio yang dimainkan.

DRAF CD 1 Track 05 Latihan unit 3 Arahan: 1. Menyanyikan lagu sambil menepuk tangan mengikut ikon 2. Menyanyikan lagu sambil memainkan perkusi mengikut ikon Bu nyi ke rin cing ting ting ting ting ting ting ting ting Bu nyi kas ta net tap tap tap tap tap tap tap tap 29 .

Carta Ikon Dinamik Arahan : Menepuk mengikut carta ikon dinamik lembut dan kuat. Contoh Kad Ikon Dinamik : bunyi kuat bunyi lembut a b c d 30 .

CD 1 Track 07 Carta ikon Arahan : Mainkan perkusi mengikut ikon dinamik pada lirik lagu. Contoh ikon: Dinamik kuat Dinamik lembut Mainkan bes dram boom boom boom Main kerincing cing cing cing Main kastanet tap tap tap Main loceng ring ring ring 31 .

Mainkan perkusi mengikut ikon berikut: dinamik kuat dinamik lembut rehat ( tidak memainkan perkusi ) Contoh : Kumpulan A memainkan kastanet pada gambar dengan dinamik kuat. Kumpulan B memainkan loceng pada gambar dengan dinamik lembut. Kumpulan A Kumpulan B 32 .Mainkan perkusi mengikut detik CD 1 Track 09 Arahan 1. Bahagikan kelas kepada dua kumpulan. 2.

Dengarkan 2 bunyi yang dimainkan. Tandakan X pada gambar yang melambangkan dinamik kuat atau lembut untuk bunyi pertama yang diperdengarkan. 2.CD 2 Track 10 Latihan dinamik lembut ( p ) dan kuat ( f ). dinamik kuat 3. f dinamik kuat p dinamik lembut 1. f dinamik kuat p dinamik lembut f p dinamik lembut 2. f dinamik kuat p dinamik lembut 33 . Arahan : 1.

.

DRAF SKOR LAGU TAHUN 2 .

DRAF CD 1 Track 01 wan MARI BERGERAK Tepuk tangan petik jari Goyang pinggul dan pusing kiri Cari kawan hulur tangan Beri salam dan pusing kanan Ke depan ke bla’kang Pimpin tangan dan pusing kawan Ke depan ke bla’kang Pimpin tangan dan pusing kawan 36 .

DRAF CD 1 Track 03 dan 04 SEE—SAW Down and up down and up We are on a see – saw Down and up down and up We are having so much fun Up and down up and down We can try to reach the sky Up and down up and down Now it’s time to say goodbye 37 .

Tamil : S.DRAF CD 1 Track 06 BUNYI PERKUSI தாளக் ைரு ி Lee Chai Huat Lee Chong Yern Ridzlina Ridzuan Lirik B.Muthiah Charles Sousai தா ளக் ைி ளு ச டிங் டிங் டிங் டிங் டிங் டிங் டிங் டிங் தா ள க் ைட் சட டக் டக் டக் டக் டக் டக் டக் டக் Taalak kiluvai ting ting Ting ting ting ting ting ting Taalak kattai dak dak Dak dak dak dak dak dak 38 .

DRAF CD 1 Track 07 MAIN MUZIK Mainkan bes dram boom boom boom Main kerincing ting ting ting Main kastanet tap tap tap Main loceng ring ring ring 39 .

DRAF CD 1 Track 09 TIDURLAH ADIK Tidurlah adikku sayang Tidurlah jangan menangis Pejamkan matamu oh sayang Akan ku dodoi mu oh adik Esok kitakan main lagi Tidur adikku sayang 40 .

DRAF CD 1 Track 11 dan 12 AYAM DIDIK Dimana dia sayang didikku tadi Dimana dia sayang didikku tadi Padiku tumpah di bawah tangga Padiku tumpah di bawah tangga Dimana dia sayang adikku tadi Dimana dia sayang adikku tadi Adikku seorang manja tersangat manja Adikku seorang manja tersangat manja 41 .

greng.ing.DRAF CD 1 Track 13 dan 14 S.greng 42 .boom. ketpome Isai karuvigal osai ketpome.pon Boom.ing Pon. ketpome Gitar isaiyum ithuthaano ithuthaano Greng greng greng greng greng greng Greng greng greng greng greng Let us listen to the sound of instruments instruments Let us listen to the sound of instruments instruments Let us listen how the guitar sounds listen to this Greng greng greng greng greng greng Greng greng greng greng greng catatan: violin Trombon Dram Gitar - Ing.pon.boom Greng.Muthiah Charles Sousai Isai karuvigal osai ketpome.

DRAF CD 1 Track 15 SO MI Mi So Mi So Ma ri me nya nyi “SO MI” SO MI So mi so mi Mari mengenal so mi Mi so mi so Mari menyanyi “SO MI” So so so mi mi So so so mi mi Ini ciptaan kami Mi mi mi so so Mi mi mi so so Inilah rentak masri 43 .

DRAF CD 1 Track 17 MARI MENCARI Mari kawan kawan. mari mencari Kalau dapat cari terus berlari Lari lari lari cepatlah lari Kalau lambat nanti dia yang rugi 44 .

DRAF CD 1 Track 19 dan 20 Lagu rakyat BINTANG KECIL Bintang kecil di langit yang biru Sungguh indah menghias angkasa Aku ingin terbang dan melayang Jauh tinggi di tempat kau berada 45 .

DRAF CD 1 Track 21 dan 22 me la ri PANTUN JENAKA Biji saga warnanya merah Hijau warna kelapa muda Kawanku jangan cepat marah Kalau marah lekasnya tua Makan kuih talam keladi Minum air. airnya tebu Siapa yang belumnya mandi Badan bau macam sang lembu Mandi air air perigi Air perigi Kota Tinggi Kalau tidur tak cuci kaki Nanti mimpi si hantu tinggi 46 .

DRAF CD 1 Track 23 dan 25 COME SING WITH ME This is my song for you Happy are we Come sing along my friend Come sing with me Clap your hands Stamp your feet Come turn around 47 .

DRAF CD 1 Track 27 BERLARI DI PADANG Mari kawanku bermain Lumba lari di padang Di waktu petang yang nyaman Gembira bersama sama Larilah kawanku Agar cergas selalu Cepatlah kawanku Siapa lambat ketinggalan 48 .

DRAF CD 1 Track 29 dan 30 bird SEE SEE SEE See see see Three birds up on the tree One can sing and one can chirp One is just a tiny bird See see see Three birds up on the tree 49 .

DRAF CD 1 Track 31 BUNYI DI LADANG Hari mulai senja Pak Ali pun tiba Memanggil dan melambai Ayuh ayuh pulang Mbek mbek mbek moo moo moo Kuek kuek kuek kuek kok kok kok Mbek mbek mbek moo moo moo Semua ayuh pulang 50 .

DRAF CD 1 Track 33 dan 34 SEE THE PONY GALLOPING See the pony galloping galloping down the country lane See the pony galloping galloping down the country lane See the pony galloping galloping down the country lane See the pony coming home all tired down See the pony coming home all tired down 51 .

DRAF CD 1 Track 35 HIDUP SEMUT Meniti semut atas dahan Jalan berkawan kawan Kecil besar tua dan muda Bantu membantu bersama Meniti semut atas dahan Jalan dalam barisan Kerja sama jadi amalan Menjadi contoh tauladan 52 .

DRAF CD 2 Track 01 GERGASI Lihat Jangan bising gergasi datang Dia makan kita Dengar Aku dengar bunyi suara Mana kau berada 53 .

DRAF CD 2 Track 03 JOGET RIANG RIA Mari berjoget riang ria Ikut rentak penuh ceria Ayun tangan lengguk bergaya Mari gerak joget bersama Mari kita tepuk sama sama Mari kita kekalkan budaya Mari kita tepuk sama sama Mari kita kekalkan budaya Mari berjoget riang ria Ikut rentak penuh ceria Ayun tangan lengguk bergaya Mari gerak joget bersama 54 .

DRAF Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam usaha menyediakan modul ini. Johor Bahru (Rakaman Lagu) RTM ( sumbangan lagu dalam CD 2 )    55 . Pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia dan Pensyarah Universiti yang menjadi panel penyediaan Modul Pengajaran Pendidikan Muzik Sekolah Rendah Tahun 2 Sekolah Seni Malaysia Johor Bahru (Rakaman Lagu) IPGM Kampus Temenggung Ibrahim. Antara pihak yang terlibat ialah:  Guru-guru .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times