TEKS MC BAHASA JAWA

Posted on 16/04/2010 Assalamu’alaikum wr. wb.

‫بسم ال الرحمن الرحيم الحمد ل رب العالمين و الصلة والسلم على اشرف النبياء و المرسلين سيدنا‬ ‫محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد‬

- Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah __________________________________lan sedoyo keluarga soho dzuriyahipun - Poro pejabat pemerintah sahe sipil menopo TNI ingkang tansah kawulo hormati, wabil khusus dumateng Bapak Bupati Wonosobo Bpk. Ahmad Naufa(hehe) - Kaping sepisan monggo kulo dereaken samiyo Muji Syukur wonten ngarsani Ngayunan Dalem Gusti Allah Swt, kanti Waosan Tahmid, Alhamduliilahirobbil ‘alamiin, awit limpahan Rohmat taufiq sedhoyo Hidayahipun Allah ing wekdal ndalu meniko kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing majlis ingkang mubarrok meniko, mugi-mugi pakempalan puniko kacatet dening Allah minongko amal kesaenan, amiin Allohumma Amiin. Salawat serto salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem Nabi Agung Muhammad SAW, mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa’atipun mbenjang wonten ing yaumil qiyamah, Allohumma Amin. Hadirin-Hadirot ingkang tansah kito mulyaaken. Monggo adicoro pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW kito milai, ananging sak derengipun, keparenga kula aminangkani pranoto adicoro maosaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah. Aminangkani Adicoro ingkang kapisan inggih puniko Pembukaan. Adicoro ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci AlQuran soho Sholawat nabi. Adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah. Adicoro ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan. Adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul khasanah Adicoro ingkang kaping enem penutup kanti do’a. Hadirin-hadirot ingkang kito mulyaaken Monggo sesarengan acara Sewelasan Soho Penutupan Mujahadah Kholwat kito bikak mawi waosan ummul Kitab :

‫لرضاء ال تعالى ولشفاعة رسول ال صلى ال عليه وسلم وبكرامة سلطان الولياء الشيخ عبد القادر‬ ‫الجيلني رضي ال عنه وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى الحاضرون والحاضرات في هذا‬ ‫…… المجلس وعلى كل نية صالحة الفاتحة‬
Kalajengaken adicoro inkang kaping kalih Wahosan ayat-ayat suci Al-Qur’an soho Shalawat

Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih saking ________________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq Wassalamu’alaikum Wr Wb. Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro sewelasan soho penutupan mujahadah kholwat. Hadirin-Hadirot rohimmakumulloh Kito lajengaken adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul Khasanah soho doanipun ingkang bade dipun asto dening ________________________________________________ dumateng panjenenganipun wekdal soho papan kito aturaken.. . Kaljengaken adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah Tahlil ingkang bade dipun pimpin dening _________________________ wekdal soho papan kito aturaken. ingkang badhe dipun astho dening __________________________ wekdal soho papan kito aturaken. saking kula sedoyo lepat awal tumugi akhir nyuwun agunging pangapunten. Sambutan ingkang kaping sepisan aminangkani Panitia ingkang bade dipun asto dening _________________________________________ wekdal soho papan kito aturaken.Nabi Muhamamd SAW.

sehinggo ndalu puniko kito sami saget nderek hormat Maulidurrosul. arupi sehat wal afiat. Kaping Tigo.Dumateng Sederek……wekdal soho panggenan kulo sumangga aken. kaleresan ndalu puniko wonten dalemipun Sederek…… kanti mboten wonten alangan setunggal punopo. ugi kito tansah pinaringan nikmat Jasmani. wa ala alihi washohbihi aj main. Waosan ayat-ayat suci Al Qur’an. Mugi-mugi kanti sholawat ingkang kito waos.wekdal soho panggenan kulo haturaken. Ingkang kawulo horamti shohibul bait Sederek…………. Nabi ingkang angrubah zaman jahiliyah ngantos jaman Islamiyah. Wassholatu Wassalamu ala anbiya’i wal mursalin.Amin. Keparing ing mriki kulo selaku Pranoto acoro. Matur nuwun dumateng sederek…… mugi-mugi kanti waosan Kalam Illahi kolo wau. kito sedoyo pinaringanl syafaat Al Qur’an. ingkang dipun Waos dumateng Sederek…………………Dumateng Sederek………. ingkang dipun waos dumateng Sederek…. Kaping Enem Sambutan-sambutan Kaping Pitu Pengumuman-pengumuman. mugi-mugi acoro ndalu puniko mlampah kanti sae mboten wonten alangan setunggal punopo. sholawat salam ugi tansah kito nglaeraken ing Ngarso Junjungan kito Nabi agung Muhammad SAW. Biqoulina AlhamdulillahiRobbil Alamin. bileh kito sedoyo tansah pinaringan kanugrahan arupi Nikmat Islam soho Iman. Kaping Sekawan. Sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Kaping kalehipun. Amma ba’du.amin Allahuma amin. ing acoro sepindah puniko kito bika’ kanti waosan Ummul Kitab. mbenjeng ing Yaumil akhir kito lan keluargo kito pinaringan Syafa’atul Udma’. Waosan Al Berjanji lan Sholawat Nabi. Alaniyah al Fatihah……… Acoro kaping kaleh inggih puniko waosan kalam illahi.Protokol kreasi asli dari Abu Nayya Taineswe Kudus Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillahirobbil ‘alamin. wa ala umurriddunya waddin. Matur nuwun dumateng Sederek…… mugi-mugi kito sedoyo pinaringan Syafaat . Monggo sareng-sareng. Iftitahul Majlis. Kaping Kaleh. Ingkang kawulo hormati Sesepuh pinisepuh. La haula wala kuata Illa billahil Aliyyil adhim. Kaping Wolu Iftitamul Majlis. Acoro kaping tigo nun inggih waosan Al Berjanji lan Sholawat Nabi. biqoulina Allahuma Sholi ala Syaiyidina Muhammad Wa ala ali syayidina Muhammad. Wabihinastain. Nabi ingkang kito derekaken sedoyo tindak lampahipun. amin Allahuma amin…. Waosan Tahlil Istirahat acoro kaping Gangsal. Sepindah. bade maosaken susunan Acoro ing ndalu puniko : Sepindah. monggo kito sami sareng-sareng nglaeraken syukur ing Ngarso Dalem Allah SWT.

lan ahli kubur kito sedoyo pinaringan jembar kuburipun.Dumateng Sederek……wekdal soho panggenan kulo sumangga aken. mbok bileh wonten kekhilafanipun anggen kulo matur.pengumuman.. wiwit awal ngantos akhir. ingkang dipun sampeaken dening sederek…. Acoro kaping pitu inggih puniko Pengumuman. Dumateng sederek…. Alaniah Al Fatihah…. wekdal soho panggenan kulo sumangga aken. Acoro selajengipun inggih puniko penutup. Kulo selaku pranoto acoro nyuwun pangapunten ingkang katah.kulo aturaken maturnuwun. Acoro kaping Gangsal inggih puniko Istirahat. wekdal soho panggenan kulo sumangga aken.. acoro kito lajengaken. Sambutan sepindah sanking Shohibul Bait.kulo aturaken maturnuwun. Wabillahit Taufiq wal Hidayah. lan sedoyo kalepatanipun dipun ngapunten deneng Allah SWT.kulo aturaken maturnuwun.. amin Allahuma amin…. Sambutan kaping kaleh sangking wakil Jam’iyah Al Berjanji. Acoro kaping sekawan inggih puniko waosan Tahlil. Dumateng sederek…. padang kuburipun. amin Allahuma amin….. ingkang dipun pimpin dumateng Sederek…. Sinambi menikmati hidangan ingkang wonten. Matur nuwun dumateng Sederek…… mugi-mugi ahli kubur shohibul bait. . ingkang dipun sampe aken dumateng Sederek….Kanjeng Nabi Muhammad SAW mbenjing wonten ing Yaumil Kiyamah. Dumateng sederek…. Acoro kaping Enem inggih puniko sambutan-sambutan. Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. ingkang dipun aturaken dumateng Sederek…… wekdal soho panggenan kulo sumangga aken. monggo ing acoro puniko kito pungkasi kanti waosan surotul Fatihah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.