Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Tajuk Sub topik

: Kemahiran Hidup : 26 Jun 2012 : 10.30 pagi. hingga 11.30 pagi. ( 1 jam) : 4 Bestari : 30 orang : Tanaman Hiasan : Pengenalan Tanaman Hiasan

Pengetahuan sedia ada

1. Murid-murid mengetahui beberapa jenis tanaman hiasan. 2. Murid pernah melihat ahli keluarga menguruskan tumbuhan hiasan di perkarangan rumah. 3. Objektif pengajaran ; Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Menyatakan sekurang-kurangnya lima jenis tanaman hiasan

2. Mengetahui sekurang-kurangnya tiga jenis bunga semusim yang popular di Malaysia 3. Mengetahui sekurang-kurangnya tiga jenis bunga semusim, keistimewaan, spesifikasi, dan peringkat berbunga serta jangka masa pokok semusim berbunga.

Kemahiran berfikir : Membanding beza, mengkategori, menyelesaikan masalah.

Bahan bantu mengajar : Buku teks, Kad bergambar, Persembahan Power Point, komputer dan LCD projektor

Penerapan nilai murni : 1. Ketelitian 2. Berdisiplin 3. Memberi perhatian 4. Kerjasama 5. tekun

Strategi P&P : Deduktif, Induktif, konstektual, konstruktif dan komunikatif, soal jawab, demonstrasi.

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran :

Langkah/Masa

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Isi Pelajaran

Catatan

Set Induksi ( 5 minit)

1. Menyoal murid. (a) Soalan : Pernahkah anda melihat tumbuhan hiasan? Contoh Jawapan - Pernah, di rumah saya ada pokok bunga raya - Pernah, tumbuhan hiasan terdapat di kawasan sekolah. 2. persembahan power point dan video mengenai jenis kumpulan tanaman hiasan

1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pengetahuan sedia ada murid tentang tanaman hiasan :

KBKK: menjana idea, pemikiran kreatif

2. Murid melihat video dan persembahan Nilai: power point yang disediakan oleh guru Memberi perhatian. tentang jenis kumpulan tanaman hiasan. Strategi: Pokok naungan Pokok renek Kemahiran Berfikir.

Pokok menjalar dan memanjat Pokok palma Kaktus Rumput Bunga semusim

Langkah 1

Maksud

1. Guru menyoal murid tentang maksud

BBM: slide Power

( 10 minit)

Tumbuhan Hiasan Pokok-pokok atau pokok bunga yang ditanam untuk mencantikkan, menyegarkan dan mengindahkan sesuatu tempat.

tanaman hiasan menurut pandangan mereka

Point

Nilai: Memberi 2. Guru membuat perhatian, tekun rumusan terhadap jawapan mereka dan memberikan maksud KBKK : tumbuhan hiasan menyelesaikan yang sebenar. masalah. 3. Murid-murid cuba memberikan contohcontoh tumbuhan hiasan di rumah, di sekolah, kawasan rekreasi dan lainlain.

Strategi: Deduktif & soal jawab

- Contoh Jawapan: bunga kekwa bunga matahari bunga mawar palma bunga raya

Langkah 2 (10 minit)

Pengenalan dan penerangan tentang setiap jenis tumbuhan hiasan

1. Guru mengarahkan murid untuk membentuk lima kumpulan kecil 2. Guru mengagihkan

BBM : Kad bergambar

KBKK : Banding

kad bergambar jenis pokok hiasan serta penerangan Pokok renek Penutup bumi Pokok naungan

beza & mengkategori

Nilai: Ketelitian

Pokok memanjat/menjalarPokok bunga semusim

Strategi: kemahiran berfikir, Kontekstual , dan kemahiran mendengar.

Langkah 3 (20 minit)

1. Persembahan power point tentang: 1.1 Jenis bunga semusim yang popular di Malaysia 1.2 Keistimewaan bunga semusim 1.3 Spesifikasi kepelbagaian bunga semusim 1.3 Peringkat berbunga dan jangka masa pokok berbunga

1. Guru menunjukkan persembahan power point tentang jenis bunga semusim, keistimewaan, spesifikasi, dan peringkat berbunga serta jangka masa pokok semusim berbunga. 2. Guru menyoal murid adakah murid-murid pernah melihat antara pokok bunga semusim yang ditunjukkan dalam persembahan power point. 3. Sesi soal jawab antara guru dengan murid

ABM: Slide Power Point

KBKK: Mengkategori & Menyelesai masalah.

Nilai Murni: Ketelitian

Strategi: Konstruktif & demonstrasi.

Pengukuhan

1.

Aktiviti

1. Guru memberikan

BBM: Lembaran

(10 minit)

kumpulan. 1.1 Murid menjawab soalan tentang bunga semusim 1.2 Murid dikehendaki memilih jawapan yang disediakan kemudia mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

lembaran soalan kepada setiap kumpulan. 2. Setiap kumpulan dikehendaki menjawab soalan tentang keistimewaan bunga semusim, keistimewaan, spesifikasi, dan peringkat berbunga serta jangka masa pokok semusim berbunga

soalan

Nilai: Memberi perhatian,kerjasama dan ketelitian

Strategi: Kemahiran berfikir kritis dan kreatif, soal jawab.

Penutup ( 5 minit )

1. Sesi soal jawab antara guru dengan murid.

1. Guru membuat sesi soal jawab kepada murid jika ada murid yang kurang jelas tentang sesi P&P Pengenalan Tanaman Hiasan. 2. Guru membuat rumusan tentang keseluruhan topik pengenalan tanaman hiasan secara peta konsep.

BBM : Nota ringkas

Nilai : Perhatian dan kerjasama

Strategi : Membuat rumusan.