Anda di halaman 1dari 26

Program Latihan Pengakap Kanak-Kanak

PENGAKAP KANAK-KANAK adalah bahagian pertama yang dialami seorang budak apabila ia memasuki Pergerakan Pengakap. Bahagian ini hanya satu bahagian sahaja dalam Persaudaraan Pengakap yang mengand ungi beberapa bahagian lain iaitu Pengakap Muda, Pengakap Remaja dan Pengakap Kelana. Untuk menjadi Pengakap Kanak-Kanak, budak itu hendaklah berumur 8 tahun dan belu m sampai umur 13 tahun. Ia tidak terus kekal menjadi Pengakap Kanak-kanak apabila umurnya telah sampai 13 tahun dan bersekola h di Sekolah Menengah Rendah. Bahagian ini dijalankan dibawah seorang Pemimpin Pengakap Kanak-Kanak dengan dib antui oleh beberapa orang Ponolong Pemimpin Pengakap Kanak-kanak. Bahagian ini dibahagikan menjadi beberapa unit kecil, tiap -tiap satu terdiri dari sekawan 6 hingga 8 orang dengan seorang daripadanya menjadi Ketua Sekawan.

CARA MEMASANG LENCANA PENGAKAP KANAK-KANAK

UNTUK MENDAPATKAN LENCANA KEAHLIAN PKK Lencana Keahlian 1.1 Sebelum dilantik menjadi ahli serta mendapat Lencana Keahlian, seorang budak akan diuji dalam Perkara-prekara yang berikut bag menentukan bahawa ia faham dan mengerti makna-makna tiap-tiap satunya : 1. Persetiaan dan Undang-undang Pengakap. 2. Prinsip Rukunegara yang lima itu. 3. Tabik dan Hotmat Pengakap, Isyarat Hormat Pengakap dan Cogankata Pengakap. 4. Sejarah Permulaan Pergerakan Pengakap dan Cerita Hutan. 5. Laung Agung.

1.2 Cara Memakainya: Lencana Keahlian Pengakap yang berupa Lambang Pengakap di a tas latar biru tua dipakai pada saku kiri kemeja UNTUK MENDAPATKAN LENCANA KERIS GANGSA Lencana Keris Gangsa 1 Kesetiaan

1. Menyanyi Lagu Kebangsaan Negaraku dan memahami bagaimana menghormati lagu itu k etika dimainkan. 2. Mengenal Bendera Malaysia dan Bendera Negeri di mana pengakap itu berada. 3. Mengetahui Lambang Sejagat Pengakap dan Cogankata Pengakap Kanak-kanak. 4. Mengetahui Pengertian Rukunegara. 5. Mengenal dan mengecam D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong, D.Y.M. M. Raja Permaisuri Agong, dan D.Y.M.M Sultan dan Sultanah Serta T.Y.T. Yang Di Pertua Negeri, seta isteri bagi di mana ia berada. 6. Mengelangi Persetiaan dan Undang-undang Pengakap. 7. Mengulangi kekefahaman Hormat Pengakap, Isyarat Pengakap dan Salam Pengakap. 8. Mengenal nama penuh Kuasa Penganjur /Guru Besar, Pemimpin dan Penolong Peminp in Pengakap Kanak-kanak kumpulannya serta alamat meraka sekali. 9. Mengetahui serba ringkas sejarah perkembangan Kumbulan Pengakap Kanak-kanak d i sekolahnya. 10. Mengetahui agama-agama di Malaysia serta tempat-tempat ibadat seperti Masjid , Surau, Gereja, Kuil, Tokong dan lain-lain di kawasan sekitar tempat tinggalnya. 11. Nilai beribadat mengikut agama masing-masing. 3.2 Kesihatan dan Keselamatan

1. Mengetahui kepentingan kesihatan dan kebersihan badan serta mengetahui bagaim ana membersihkan gigi, sebab berlaku kebusukan gigi, mengelakan busuk gigi, merawat segera sekiranya sakit gi gi; bagaimana mengerat kuku, memelihara rambut, tangan, kaki dan system pernafasan. 2. Mengetahui cara membersihkan bilik mandi dan tandas di rumah serta tempat pem buangan sampah; mengawal kebersihan sumber minumandan mencegah daripada berlakunya keracunan makan dan me ngatasinya. 3. Mengetahui betapa mustahaknya Memakai kasutdan selipar di rumah sesuai dengan keadaan tempat serta cara menjaga kasut. 4. Mengetahui/menyedari bahayanya menelan apa jua jenis pil, atau gula-gula yang diberi oleh orang yang tidak dikenali. 5. Mengenali jenis penyakit kulit yang berjangkit. 6. Mengetahui bahaya bermain mata pisau cukur dan sebarang jenis mata pisau yang tajam. (Ingatab : Pengakap Kanak-Kanak bolehmembawa pisau lipat (Jack Knife) setelah mendapat kebenaran dar i Pemimpinnya.) 7. Mengetahui bahaya bermain sebarang alat yang mengandungi bahan letupan seperti m ercun, mercun buatan sendiri, meriam buluh dan bunga api. 8. Mengetahui bagaimana mendapat bantuan pertolongan dari orang dewasa, jika ber lakusebarang kemalangan; mendapatkan alamat dan nombor telefon Balai Polis, Balai Bomba, doctor dan Rumah Sakit, tempat kerja ibu bapa

dan keluarga rakan sebaya yang tinggal berhampiran. 9. Mengetahui peraturan berjalan dan menyeberang jalanraya, di tempat menunggu bas, melintas jalan di lampu isyarat, berjalan melalui terowong,jejentas dan lintasan lain-lain. 10. Mengetahui sebab utama berlakunya kemalangan jalanraya bagi penunggang basik al dan cara mengawal keselamatan semasa naik dan turun dari bas,kereta api, dan teksi. 11. Mengenal isi kandungan peta pertolong cemas 3.3 Kecekapan 1. Mengetahui Latihan Asas Perbarisan seperti Masuk Baris, Senang Diri, Rehatkan Diri, Ke Kanan Lurus, Pandang Depan, Keluar Baris, Ke Kanan Pusing, Ke Kiri Pusing dan Bersurai. 2. Mengetahui Kemahiran asas bagi Permainan Pasukan. (a) Kemahiran asas untuk bermain bola sepak seperti cara hantaran bola, Mengelec ek, menyepak biasa, menyepak leret, menyepak lambung, menanduk, menjaga gol; dan latihan bermain bol a. ATAU (b) Kemahiran asas untuk bermain bola jarring seperti hantaran paras bahu, paras dada, paras bahu, paras dada, paras pinggang, lantunan, jaringan gol atas kepala dan gerakan kaki.

3. Mengetahui cara mengekalkan kesegaran fizikal seperti latihan memanjat tali, mem egang tali paras muka, menyepit tali dengan kedua belah kaki. ( tinggi tali lebih dari 3 meter dengan s aiz tali 1.5 inci garis pusat ). 4. Mengetahui cara meraut sebatang kayu dengan manggunakan sebilah pisau kecil ( Pisau lipat ). Mengetahui 5. cara mengasah pisau membubuh minyak dan membersihkannya setelah digunakan. Ingatan : Pengakap Kanak-kanak dilarang membawa apa jua bentuk pisau lipat denga nmendapat kebenaran terlebih dahuli daripada pemimpinnya. 5. Mengetahui kedudukan tempat-tempat awam di kawasan tempat tinggalnya dan dapa t menunjukkan arah tempat-tempat itu kepada orang yang memerlukan bantuan seperti : Perhentian Bas, Keretapi, Teksi, Balai Bomba, Hospital, Balai Polis, Pejabat Pos dll. 6. Menunjukkan cara yang betul memakai dan menjaga pakaian seragam pengakapnya d an mengetahui peraturan memakai lencana dan lain-lain seperti Lencana Keahlian, Lencana Malaysia, Lenvan a Wajib, Nombor Kumpulan, nama Daerah dan Negeri. 7. Mengetaui segala isyarat pengakap dan mengetahui arah tempat yang hendak ditu ju dengan menggunakan tanda isyarat Sulit Pengakap seperti ikut arah ini , jangan ikut arah ini , i ada air, tunggu di sini, dan saya sudah pulang .

di sin

8. Mengetahui cara mengikat tali kasut, Simpul Buku Sila dan gunanya serta mengi kat sebuah bungkusan. 3.4 Penyertaan Menjalan kan dua (2) daripada aktiviti di bawah ini. 3.4.1 Menanam pokok bunga pada pasu atau pada kotak di dalam rumah dan di luar r umah. Kaji kesuburan pokok-pokok itu dan catatkan perkembangannya dalam Bku Log. 3.4.2 Mengetahui cara penyuburan pokok seperti pembajaan penyiraman dan lain-lai n. 3.4.3 Menbuat batas dan menanam pokok bunga yang beraneka warna padanya di halam an rumahsendiri dengan bimbingan dan bantuan ibu bapa atau orang dewasa. 3.4.4 Membantu ibu bapa di rumah dan guru keceriaan di sekolah memelihara pokokpokok bunga dankeindahan sekitar. 2 Menyimpan seekor haiwan kesayangan seperti arnab, kucing, anjing, dan lain-lain, dan mengetahui cara memeliharanya. ATAU 3.2.1 Mengetahui bagaimana peladang memelihara bintang ternakan seperti kambing, lembu , kerbau, faedah yang didapati darinya; mengetahui cara bagaimana Pengakap Kanak-kanak dapat meno long dalam hal pemeliharaan itu. 3. Telah membaca sekurang-kerungnya sebuahbuku mengenai cara memelihara bintang/ haiwan kesayangan

seperti arnab, anjingdan sebagainya; dan dapat menerangkan cara memeliharanya ke pada pemimpin pengakapnya, atau kepada ibu bapa atau teman sebayannya. 4. Menjadi ahli perpustakaan sekolah/perpustakaan awam tempatan; menunjukkan Pen gakap Kanak-kanak telah membaca sekurang-kurangnya lima buah buku dan dapat menceritakan balik isi cerit a kepada pemimpin pengakapnya ataurakan sebayanya; mengetahui bagaimana cara menyampul buku dan mengetahui car a membuka buku yang baru. 5. Mengetahui membuat satu barang permainan rakaan sendiri dari bahan terbuang s ama ada untuk kegunaan sendiri atau untuk dihadiahkan kepada rakan sebaya kumpulan pengakap sekolahnya. 6. Mengambil bahagian dalam persembahan drama lakunan dan tarian di sekolah. 7. Boleh berlakon dengan baik satu babak pantomin menggambarkan satu peristiwa sama ada berseorangan, berpasangan atau beramai-ramai, cerita yang berkait dengan pendidikan moral, keh armonian, kesetiaan kepada ibu bapa, ketua dan apa jua peristiwa yang mewujudkan ikatan kekeluargaan bagi i nsane yang berbudi mulia. 8. Membuat Mini Muzium di rumah hasil kutipan hobinya seperti batu-batan, karangan laut yang akan ditunjukkan kepada pemimpinnya. 9. Membuka sebuah buku akaun dan lain-lain akaum simpanan Wang di Bank. 3.5 Perkhidmatan :

1. Membantuibu bapa di rumah setiap hari dengan menyempurnakan tugasnya itu deng an memuaskan. 2. Melalui kumpulan sekawannya dengan diketuai oleh pemimpinnya melawat ke rumah kanak-kanak yatim piatu, 3. kanak-kanak cacat akal, dan melawat ke rumah penempatan wargatua. 4. Mencerita secara lisan atau dengan perantaraan lakunan yang bersiri tentang k ejayaan seseorang dalam satu 5. peristiwa ia membuat khidmat bakti kepada orang ramai dengan memberi kepuasan kepadanya. 6. Menerangkan secara ringkas mengapa sekolahnya mengenakan hukuman kerana membu ang sampah di 7. merata tempat dan mengapa perturan undang-undang itu diadakan. Menunjukkan ca rabagaimana pengakap 8. kanak-kanak dapat memainkan peranan melaksanakan perantur itu di sekolah. 9. Menawarkan khidmat kemasyarakatan dirumah ibadat sama ada secara sekawan atau Pek. 10.Menyediakan sebuah Buku Log Perkhidmatan catatan mingguan dengan menunjukkan segala khidmat sukarala 11.yang telah dilalui. UNTUK MENDAPATKAN LENCANA KERIS PERAK

Lencana Keris Perak 1 Kesetiaan 1. Boleh menyanyi Lagu Kebangsaan Negaraku dan Lagu Negeri masing-masing sama ada berseorangan atau beramai-ramai. 2. Mengetahui lambing kandungan bendera Malaysia dan bendera negeri masing-masin g (di mana pengakap kanak-kanak itu tinggal) dan mengetahui cara melipat bendera untuk disimpan sert a melukisnya. 3. Mengetahui dan melukis Lambang Pengakap Malaysia. 4. Mengetahui nama penuh D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong, D.Y .M.M.

Raja Permaisuri Agong, D.Y.M.M. Sultan atau T.Y.T. Yang Di Pertua Negeri dan Ist erinya, Perdana Menteri Malaysia, dan Menteri Besar atau Ketua Menterinegari negara berkenaan. 5. Mengetahui Persetiaan dan Undang- undang Pengakap serta maknanya mengikut kebole h kadar umurnya. 6. Mengecam dan mengemali Penolong Pesuruhjaya Pengakap Kanak-kanak dan nama penuh mereka. 7. Mengetahui sejarah ringkas perkembangan pengakap dan juga nama tokoh pengakap di daerahnya. 8. mengetahui rukun sembahyang. (contoh, bagi penganut yang beragama Islam); 1.1.1 Mengetahui Azan dan Iqamah. 1.1.2 Mengetahui masuknya waktu sembahyang bagi setiap waktu yang lima. (Sembahyang fardhu sehari semalam) 1.1.3 Mengetahui peraturan sembahyang jemaah fardhu Jumaat. Bagi yang buka penga nut beragama Islam mestilah mengetahui peraturan sembahyang diadakan seminggu sekali di Gereja, di Kuil dan sebagainya mengikut peraturan agama masing-masing. 4.2 Kesihatan dan Keselamatan 1. Mengetahui kebersihan fizikal dan serta menyatakan perlunya kebersihan diri,ruma h dan persekitaran.

Cara-cara pembuangan kotoran manusia dengan baik merupakan satu daripada hukum k esihatan yang utama seperti berludah, berkahak, membuang hinhus, dan sampah di merata tempat akan me ndatangkan bahaya dan pencemaran alam. 2. Mengetahui kelaziman yang menyebabkan kulit melecur,mengetahui kena sinaran caha ya matahari dan cara mengatasinya. 3. Mengetahui faedah senaman. Mengamalkan 6 Jenis senaman tradisi pengakap oleh B-P untuk ketahanan, kecekalan, dan ketrampilan meliputi pergerakan kepala, dada, pinggang, perut, pu nggung, peha, betis, kaki, tapak , tangan dan jari. 4. Mengetahui cara pernafasan tradisi pengakap oleh B-P. menarik nafas untuk uda ra ke dalam paru-paru dan dada. 5. Mengetahui cara memberhentikan darah yang keluar dari hidung. 6. Mengetahui cara perawatan penyakit kulit separti Kudis, puru, panau, kurap da n gatal-gatal yang mudah berjangkit. 7. Menunjukkan bagaimana mencuci dan membulut jari yang luka, melecur, terkena a pi atau benda-benda yang panas. 8. Mengetahui bahaya aliran elekterik dan gas dan cara mengerakkannya bila mengg unakan alat elektrik di rumah seperti, seterika, kipas angina, pembakar roti, dapur gas dan lain-lain. 9. Mengetahui bahaya menggunakan ubat tampa nasihat doctor.

10. Mengetahui kegunaanisi kandungan peti pertolongan cemas. 4.3 Kecekapan 1. Mengukuhkan pengetahui asas kawad kaki Lencana Keris Gangsa dan mengetahui Latih an Asas Perbarisan: 4.3.1 Ke belakang pusing. 4.3.2 Buka Barisan. 4.3.3 Tutup Barisan 2. Mengukukan asas ikatan: Buku Sila, Bunga Geti dan Simpul Sentak 3. Mengetahui cara memasang, menaik, mengibar dan menurunkan bendera. 4. Mengetahui latihan asas untuk bermain bola tampar separti pukul mula cedok, hant aran paras atas kepala , 5. hantaran cedok dan berlatihan bermain bola tamper. ATAU Mengetahui kemahiran asas untuk Permainan Pasukan: Kemahiran Rounders-cara memeg ang kayu pemukul, memukul, gaya lakuan pukul, memerangkap bola lerat. Latihan bermail Rounders. 5. Mengetahui cara mengekalkan keadaan fizikal. Panjat tali yang tingginya tidak me lebihi 5 meter. 6. Memanjat mengguna kan tangan sahaja.

ATAU Mengumpul sejarah keharmonian keluarga : Membuat buku Peringatan sejarah keluarg a bermula dari datuk dan sebagainya; tarikh lahir, perkahwinan, kematian dan lain-lain. 6. Mengetahui kemahiran renang dan peraturan keselamatan di air. Keselamatan semasa turun di air, timbul tenggelam, 7. cara menahan nafas, melucur, meniarap, gaya rangkak, gaya tangan atas kepala, ge rak tangan, 8. mengapung dan meniarap. (Ingatan : Latihan ini dibuat di atas permukaan air yang dalamnya paras pinggang Pengakap Kanak-kanak dengan tujukcara dari pemimpinnya atau orang dewasa sebagai pembantuan.) ATAU Menjalankan satu tugas dengan berbasikal secara individu atau kumpulan : (a) Mengepos surat (b) Ke Balai Bomba (c) Ke Klinik/Balai Polis/ Balai Penghulu. 4.4 Penyertaan 1. Mengetahui sifat khusus haiwan yang hidupan di udara dan di darat:1.1.1 Menyatakan sekurang-kurangnya nama 5 jenis burung dan sifatnya.

1.1.2 Catatkan nama burung-burung yang dapat dilihat setiap minggu dalam Buku Lo g berkenaan. 1.1.3 Menjejak burung ke sarangnya dan memerhati bagaimana burung membuat sarang nya dan menyatakan kepada pemimpin apa yang dilihatnya. 1.1.4 Menyediakan tempatan makan/miniman burung (Feeder). 2. Mengetahui keperluan tumbuhan untuk hidupan mendapatkan makanannya separtibah an pembinaan dari cahaya, 3. air, karbon dioksida; Cara pengambilan air dan karbon dioksida, serta cara tu mbuhan menyimpan mapanan. 4. Menanam tomato, lada dalam kotak, dalam pasu, mengetahui cara pengadunantanah , pembajaan, dan penyiraman. 5. Menyenaraikan 4 jenis kumpulan makanan yang dikehendaki oleh tubuh kita setia p karbohidrat, protein, vitamin 6. dan garam galian. 3.3.1 Menyenaraikan 4 jenis kumpulan makanan yang dikehendaki oleh tubuh kita setiap s ayuran, buahan, bijiran, protein bahan miniman air dari buah. 3.3.2 Mengetahui makanan seimbang dan bahan-bahannya. 3.3.3 Menghias meja makan dan mencuci pinggan mangkuk serta membersih dapur sete lah digunakan. 4. Mengetahui Sains Komputer : 4.4.1 Keseronokan menggunakan computer dengan mengadakan lawatan bersama pemimpin kamu ke tempat computer sedang diguna. Sebab computer digunakan. 4.4.2 Permainan computer

4.4.3 Cara menghidupkan dan mematikan computer. ATAU 4.4.1 Boleh mengucapkan ucapan Hello /Apa khabar dalam 10 bahasa selain daripada Bahasa M alaysia dan Bahasa Inggeris. 4.4.2 Boleh menyebut angka 1 hingga 10 dalam 5 bahasa selain daripada Bahasa Mal aysia dan Bahasa Inggeris. 5 Mengetahui penggunaan telephon awam/persendirian dengan menggunakan wang silin g / Kad Uniphon ketika mendail dan faham menggunakan Buku Panduan Telefon. 6 Menembah simpanan wang di Bank Simpanan Nasional hingga sebanyak sekurang-kura ng $5.00. 7 Menyertai satu kumpulan tarian/nasyid dan mencadang kan jenis pakaian untuk ta rian/nasyid yang akan 8 dipersembahkan. 4.5 Perkhidmatan 1. Mengumpulkan pakaian lama yang telah terpakai dan barang permain kanak-kanak untuk dihadiahkan kepada 2. yang memerlukannya. 3. Mengetahui cara menggunakan telephon, akhbar, TV / Radio, isyarat semaphore, isyarat kepulan asap, memukul 4. gendang, kentun, wisel. (Pilih 3 sahaja) 5. Mendengar syarahan penceramah undang seperti Doktor Gigi / Jururawat. Pegawai Bomba, Merinyu Polis 6. dan lain-lain dan seterusnya mengadakan perbincang dengan ahli Pek tentang ba gaimana Pek dapat membantu 7. mereka dalam menjalankan kewajipan kepada masyarakat. 8. Menyediakan sebarang doa selamat untuk Pek dan membincangkannya dengan Pimimp in Pek. 9. Menyimpan akaun perbelajaan mingguan selama seminggu tentang bagaimana wang s aku sendari dibelajar

10.dalam Bank Simpanan Nasional. 11.Mengetahui cara memberi pertolong kepada seseorang di air dengan tangan, kaki , tuala, baju jeket, kayu, tali, 12.dan sebagainya. (Ingatan : Pertolongan ini adalah latihan asas sahaja) UNTUK MENDAPATKAN LENCANA KERIS EMAS Lencana Keris Emas Kesetiaan 1. Menyanyi sekurang-kurang 2buah lagu patriotic seperti lagu Selamat Jalan Pahla wanku , tanah Pusaka ,

2. Malaysia Berjaya dan lain-lain lagu ciptaan semasa. 3. Mengenali Jata Negara Malaysia dan Jata Neheri dan Mengetahui di mana mereka berada. Boleh melipat 4. bendera dan membimbing tunjukcara kepada seorang pengakap kanak-kanak yang la in yang akan mengambil 5. ujian Lencana Keris Perak. 6. Mengetahui nama dan mengenal Datuk Bandar, Pegawai Daerah, Pegawai Pendidikan Daerah, Penghulu, 7. Ketua Kampung , Wakil Parlimen dan wakil Rakyat tempat Pengakap Kanak-kanak t inggal. 8. Mengetahui nama penuh dan mengenali Persuruhjaya Pengakap Negeri dan Ketua Pe rsuruhjaya Pengekap Negeri. 9. Mengamalkan rukun agama masing-masing. Penganut beragama Islam hendaklah sent iasa bertakwa kepada Allah, 10. Mengetahui ucapan kalimah syukur, doa hendak makan, tidur, berjalan jauh, da n doa ketika dalam ketakutan. 11.Penganut bukan beragama Islam diminta merujuk kepada agama masing-masing. 12.Mengetahui dan mengambil bahagian dalam sambutan Hari Keputeraan D.Y.M.M. Ser i Paduka Baginda Yang 13.Di Pertuan Agong dan D.Y.M.M. Sultan atau T.Y.T Yang Di Pertua Negeri masingmasing. 14.Mengetahui dan mengambil bahagian dalam sambutan Hari Pengakap Sedunia / Mala ysia, Hari Ibu, Hari Bapa, 15. Hari Guru, Hari kanak-kanak, Hari Keluarga dan hari-hari yang diraikan oleh Negeri / tempatan masing-masing. 5.2 Kesihatan dan Keselamatan 1. Mengetahui sekurang-kurangnya lapan peraturan hidup sihat dan bahagian. 2. Mengetahui bagaimana mengatasi sakit selsema dan menjauhkannya. 3. Mengetahui maksud pertolongan cemas dan bahagian mendapatkan bantuan kecemasa n segera melalui telefon 4. ke Balai Polis, Balai Bomba, Hospital, Klinik, kerana pergaduhan, kebakaran, kemalangan seperti keracunan, 5. kejutan, kelemasan, serangan jantung, gila babi dan sebagainya. 6. Mengetahui kegunaan isi kandungan peti pertolongan cemas dan jenis-jenis balu tan : pembalutan tangan, 7. pembalutan bersegi tiga dan anduh pembalutan bersegitiga dan anduh pembalutan bersegi tiga. 8. Mengetahui bagaimana mengikat anduh dengan menggunakan simpulan buku sila. 9. Mengetahui cara menjaga keselamatan di air ketika belajar berenang, turun ke air, timbul tenggelam, mengharung, 10.dan mendekam. (Ingatan : Latihan ini dibuat di atas permukaan air sedalam paras pinggang denga n diawasi oleh pemimpin atau

orang dewasa yang berpengalaman mengenai hal tersebut) 7. Mengetahui cara berenang seperti meluncur, meniarap, tending keribas. Latihan ini dibuat di atas permukaan air dengan pengurusan yang sama seperti NO.6 atas 8. Mengumpul Maklumat Media : menyimpan keratin / suntingan bahan cetak sama ada da ri akbar dan majalah 9. yang ada mesej. Pengakap Kanak-kanak hendaklah menyimpan buku catatan Merokok, A TAU Keracunan Makanan. 5.3 Kecekapan 1. Mengukuhkan Latihan Asas Perbarisan Lencana Keris Gangsa dan Perak dan seteru snya mengetahui perintah Langkah ke sebelah: , Cepat Jalan, Berhenti dan Hormat . 2. Mengetahui cara memasang, menaik, menghibar, menurum dan melipatkan bendera. 3. Mengetahui kemahiran asas permainan Pasukan seperti Sepak Takraw, Badminton dan peraturannya. ATAU 4. Mengetahui kemahiran asas permainan bola baling dan peraturannya. 5. Mengetahui kemahiran asas ( Pilih SATU sahaja ) seni mempertahankan diri sepe rti : Silat, Pencak, Tae Kwon Do, Karate dan sebagainya. 6. Mengetahui cara mengekalkan kesegaran fizikal, seperti memanjat tali dengan cepa t dengan menggunakan

pengalaman Ujian Lencana Keris Gangsa dan Keris Perak. Tinggi tali tidak lebih d ari 6meter. 7. Mengetahui latihan asas Ala Komando seperti : Merangkak, merangkak di bawah jaing / jala, bergayut pada tali, meniti kayu dan bergayut, gayut monyet. 8. Mengukuhkan kemahiran ikatan : Buku Sila (Keris Gangsa), Bunga Geti dan simpul s entak ( Keris Perak). Mengetahui cara mengikat simpulan Tindih Kasih, Simpul Manuk dan Lilit Dua Simpu l serta kegunaannya. 9. Membantu Pengakap Muda semasa mendirikan khemah dan menurunkan khemah untuk dili pat. Penyertaan 1. Mengetahui sifat khusus hidupan di air dan mengenali 5 jenis nama ikan di laut d an di sungai. 1.1 Mengetahui jenis umpan di mata kail. 1.2 Mengetahui cara menggunakan joran untuk memancing ikan. (Ingatan : Pengakap Kanak-kanak hendaklah ditemani oleh seorang dewasa semasa pe rgi mengail sama ada di tepi laut, di tebing sungai atau di tepi tasik. Ia harus mengetahui Perat uran keselamatan ketika di air.) 2. Mengetahui peringkat tumbuhan di hutan simpanan kerajaan. 2.1 Menyatakan 5 jenis pokok hutan dan nyatakan kegunaan kepada manusia. 2.2 Menunjukkan satu carta kepada pemimpin gambaran pusingan hidupan

pokok-pokok dihutan. 2.3 Menyediakan sekurang-kurangnya 3 jenis contoh kayu hutan yang digunakan untuk membina bangunan di negara kita. 3. Membuat satu daripada perkara-perkara di bawah, mengikut pilihan Pengakap Kanakkanak sendiri: 3.1 Sebuah kotak tempat menyimpan alat-alat Pertolongan Cemas, sebuah kotak untuk surat-surat, dan sebuah kotak untuk menabung wang senuanya dibuat dari bahan terbuang. 3.2 Membuat patung sarung jari puppet / pantung puppet bertali yang boleh digera k-gerakkan dan membuat panggung puppet. 3.3 Membuat laying-layang yang boleh dinaikkan ke udara. 3.4 Mengetahui membaiki sekurang-kurang satu jenis permainan kanak-kanak yang me nggunakan bateri. 4. Mengetahui pemeliharaan Alam Sekitar. Ingatan: Memilih 2 Bahagian sahaja dari tiga bahagian di bawah ini :1.1 Membuat sebuah Mini Zoo serangga di rumah yang menunjukkan sekurang-kurangnya 2 jenis semut, belalang, kupu-kupu dan lain-lain yang dipelihara dengan sempurna untuk perhatian kajian s endiri selama 3 bulan mengenai

peringkat kehidupan dan menulis segala catatan di dalam Buku Log 1.2 Menyediakan sebuah akuarium ikan atau terrarium (tumbuhan) dan memerhati per ingkat kehidupan pemeliharaan Pengakap Kanak-kanak itu selama 3 bulan yang dicatat di dalam Buku Log. 1.3 Melawat ke Muzim bersama Pemimpin Pengakap Kanak-kanak dan membuat pemerhati an mengenai hidupan alam (Nuture Study). ATAU 1.4 Melawat ke pusat sains atau ke Zoo bersama Pemimpin Pengakap Kanak-kanak ata u ibu bapa / Keluarga dan menjalankan pemerhatian / kajian apa yang dilihat. 2. Menyanyi dengan iringan muzik mengikut rntak. Menyanyi dengan harmoni mengiku t melodi dan boleh menyanyi dengan berbagai tempo (cepat, lambat, berubah-ubah, dan sederhana) melalui lagulagu seperti di bawah ini: 2.1 Menyanyi SATU lagu yang berirama tradisi seperti lagu Rasa Sayang . 2.2 Menyanyi SATU lagu rakyat setempat seperti Nasyid. Syair, Boria, Ghazal, Dik ir Barat dan Dondang Sayang. 2.3 Menyanyi SATU lagu asli seperti tudung Periok , Seri Mersing dan lain-lain. 2.4 Menyanyi sekurang-kurangnya DUA lagu pengakap tradisi dan DUA lagu pengakap antarabangsa. 3. Boleh berlakun SATU babak cerita pendek berdasarkan nilai agama tradisi kebud ayaan atau nilai-nilai masyarakat

berbilang bangsa. 4. Boleh koreografikan satu tarian kebudayaan untuk persembahan dalam pementasan atau pertujukan. 1.5 Perkhidmatan 1. Bersama sekawan / Pek / Kumpulan Pengakap Kanak-kanak membersih kawasan rumah / sekolah / rumah ibadat / tempat awam. 2. Membantu ibu bapa atau keluarga mengatur persiapan satu ekspedisi atau perkel ahan dan melaporkan kepada Pemimpin selepas balik. 3. Berikhtiar membantu rakan sebaya yang sedang dalam kesusahan / kesedihan keha langan / kematian keluarga / kemalangan. 4. Membantu Pemimpin untuk persiapan Pek Bercuti. 5. Melukis atau membuat model peta kasar kawasan tempat tinggal sendiri dengan m enunjukkan tempat kemudahan awam seperti Perjabat Pos, Hospital, Kilinik Kesihatan, Tempat Beribad at, Balai Penghulu, Penggawa, Sekolah dan Tempat Rekreasi. 6. Membantu Pemimpin dalam penguru untuk enam sekawan mengatur Program Malam Pen gakap. 7. Meneruskan kegiatan Perkhidmatan Lencana Keris Gangsa dan Perak.