Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Gombak

CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PEMIMPIN UNIT
( SKIM LATIHAN BARU TAHUN 2009 )

aibiwai 09112008

1

Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Gombak

1.0 CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU – KURSUS PENGENALAN

MASA 0800 - 0830 0830 - 0900

SESI

0900 - 1000

1

1000 - 1030 1030 - 1115 2

1115 - 1200

3

1200 - 1245

4

1245 - 1430 1430 - 1515

5

1515 - 1600

6

1600 - 1645

7

1645

MINIT TAJUK 30 Pendaftaran Peserta 30 Taklimat Kursus dan Pengenalan Jurulatih TUJUAN DAN DASAR KEPENGAKAPAN · Tujuan dan Dasar Persekutuan ( Rujuk P.O.R Bahagian II ) · Apa itu Kepengakapan 60 · Definasi Kepengakapan · Matlamat Berpengakap · Prinsip Kepengakapan 30 REHAT PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP 45 · Lafaz Persetiaan Pengakap ( Rujuk P.O.R Bahagian II ) · Undang-undang Pengakap DASAR KEAGAMAAN ( Rujuk P.O.R Bahagian III Seksyen V ) 45 · Keahlian terbuka kepada semua · Galakkan Amalan Keagamaan Ahli · Tanggungjawab Pemimpin Kumpulan REKOD DAN DOKUMEN KUMPULAN · Pendaftaran dan Sijil Pendaftaran Kumpulan · Pendaftaran Ahli, Yuran dan Kad Keahlian 45 · Tauliah Sementara dan Tauliah Tetap Pemimpin · Inventori Kumpulan · Penggunaan Borang-borang yang berkaitan 105 REHAT, MAKAN DAN SOLAT 45 SKIMA LATIHAN KEPIMPINAN · Objektif Latihan · Skima Latihan Kursus Kepimpinan Manikayu · Anugerah Manikayu 45 SEJARAH KEPENGAKAPAN · Riwayat Hidup B.P · Sejarah Penubuhan Pengakap Sedunia · Sejarah Pengakap di Malaysia 45 PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP · Pakaian untuk Pemimpin ( L / W ) · Ahli-ahli Pengakap ( L / P ) · Pemakaian Lencana-lencana MAJLIS PENUTUP DAN PENYAMPAIAN SIJIL

aibiwai 09112008

2

Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Gombak

2.0 CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU – PERINGKAT I ( PENGAKAP KANAK-KANAK ) HARI PERTAMA MASA 1500 - 1600 1600 - 1630 1630 - 1700 SESI MINIT TAJUK 60 Pendaftaran Peserta 30 Taklimat Kursus dan Pengenalan Jurulatih 30 REHAT ISTIADAT PENGAKAP ( Teori dan Amali ) · Hormat Pengakap · Isyarat Pengakap ( Taarif ) 120 · Berjabat Tangan Pengakap · Laung Agung · Istiadat Mengibar Bendera dan Menurunkan Bendera 90 REHAT UNIT PENGAKAP KANAK-KANAK · Mengenali Kanak-kanak 8 hingga 12 tahun 60 · Perkembangan Jasmani, Rohani, Emosi dan Intelek · Perubahan Tingkahlaku Kanak-kanak mengikut peringkat umur ( dikaitkan dengan aktiviti PKK ) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN PENGAKAP · Kepada Ahli individu Unit · Kepada Ibu Bapa Ahli 60 · Kepada Penolong Pemimpin Unitnya · Terhadap Dirinya Sendiri · Kepada Unitnya PROGRAM LATIHAN PENGAKAP KANAK-KANAK · Lencana Keahlian 60 · Lencana Kemajuan · Lencana Wajib / Lencana Kepandaian · Anugerah Rambu PKK MESYUARAT JURULATIH

1700 - 1900

1

1900 - 2030

2030 - 2130

2

2130 - 2230

3

2230 - 2330

4

2230

aibiwai 09112008

3

Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Gombak

HARI KEDUA MASA 0530 - 0630 0630 - 0700 0700 - 0800 0800 - 0830 SESI MINIT 30 30 30 TAJUK Bangun Pagi dan Solat Malaysia Cergas – Kawad Kaki Kemas Diri dan Sarapan Laung Agung dan Istiadat Mengibar Bendera PERMAINAN PENGAKAP · Tujuan Permainan Pengakap · Faedah dan Kepentingan Permainan · Jenis-jenis Permainan dan Contoh · Peralatan dan Kaedah Pelaksanaan LAGU-LAGU PENGAKAP DAN YELL REHAT MERANCANG PROGRAM ( Kumpulan Bengkel dan Pembentangan Hasil Bengkel ) · Tujuan Merancang Program · Program Jangka Panjang – Rancangan Unit · Program Jangka Pendek – Lencana Anugerah Tertinggi · Program Perjumpaan Mingguan Pek · Penilaian Program REHAT, MAKAN DAN SOLAT AKTIVITI ASAS 1 – PKK Kemahiran Berpengakap ( Sistem Pengkalan ) · Kemahiran bagi Lencana Keahlian REHAT DAN SOLAT AKTIVITI ASAS 2 – PKK Kemahiran Berpengakap ( Sistem Pengkalan ) · Kemahiran bagi Lencana – Keris Gangsa REHAT, MAKAN DAN SOLAT CERITA HUTAN · Peranan Watak Ahli Rimba · Peranan Utama Budak Anak Serigala MALAM PENGAKAP · Pengertian Malam Pengakap · Tujuan diadakan Malam Pengakap · Pengisian Malam Pengakap SISTEM SEKAWAN · Takrif Sekawan ( Rujuk P.O.R ) · Faedah Sistem Sekawan · Lantikan Ketua dan Penolong Ketua Sekawan · Pengurusan Sekawan dan Prestasi Sekawan · Manfaat Sistem Sekawan dalam Komuniti MESYUARAT JURULATIH 4

0830 - 0930

5

60

0930 - 1000 1000 - 1030

30 30

1030 - 1300

6

150

1300 - 1430 1430 - 1630 1630 - 1700 1700 - 1900 1900 - 2030 9 2030 - 2130 10 2130 - 2230 11 2230 - 2330 8 7

90 120 30 120 150 60

60

60

2230
aibiwai 09112008

Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Gombak

HARI KETIGA MASA 0530 - 0630 0630 - 0700 0700 - 0800 0800 - 0830 0830 - 0930 SESI MINIT 30 30 30 12 90 TAJUK Bangun Pagi dan Solat Malaysia Cergas – Kawad Kaki Kemas Diri dan Sarapan Laung Agung dan Istiadat Mengibar Bendera PERJUMPAAN PEK MINGGUAN · Amali ORGANISASI KUMPULAN, DAERAH DAN NEGERI · Struktur Pentadbiran Kumpulan · Struktur Organisasi Pengakap Daerah · Struktur Majlis Pengakap Negeri MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL

1000 – 1100 1100

13

60

aibiwai 09112008

5

Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Gombak

3.0 CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU – PERINGKAT I ( PENGAKAP MUDA ) HARI PERTAMA MASA 1500 - 1600 1600 - 1630 1630 - 1700 SESI MINIT TAJUK 60 Pendaftaran Peserta 30 Taklimat Kursus dan Pengenalan Jurulatih 30 REHAT ISTIADAT PENGAKAP ( Teori dan Amali ) · Hormat Pengakap · Isyarat Pengakap ( Taarif ) 120 · Berjabat Tangan Pengakap · Laung Agung · Istiadat Mengibar Bendera dan Menurunkan Bendera 90 REHAT UNIT PENGAKAP MUDA · Mengenali Kanak-kanak 12 hingga 15 tahun 60 · Perkembangan Jasmani, Rohani, Emosi dan Intelek · Perubahan Tingkahlaku Kanak-kanak mengikut peringkat umur ( dikaitkan dengan aktiviti PM ) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN PENGAKAP · Kepada Ahli individu Unit · Kepada Ibu Bapa Ahli 60 · Kepada Penolong Pemimpin Unitnya · Terhadap Dirinya Sendiri · Kepada Unitnya PROGRAM LATIHAN PENGAKAP MUDA · Lencana Keahlian 60 · Lencana Kemajuan · Lencana Kepandaian · Anugerah Rambu PM MESYUARAT JURULATIH

1700 - 1900

1

1900 - 2030

2030 - 2130

2

2130 - 2230

3

2230 - 2330

4

2230

aibiwai 09112008

6

Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Gombak

HARI KEDUA MASA 0530 - 0630 0630 - 0700 0700 - 0800 0800 - 0830 SESI MINIT 30 30 30 TAJUK Bangun Pagi dan Solat Malaysia Cergas – Kawad Kaki / Kawad Tongkat Kemas Diri dan Sarapan Istiadat Mengibar Bendera PERMAINAN PENGAKAP · Tujuan Permainan Pengakap · Faedah dan Kepentingan Permainan · Jenis-jenis Permainan dan Contoh · Peralatan dan Kaedah Pelaksanaan LAGU-LAGU PENGAKAP DAN YELL REHAT MERANCANG PROGRAM ( Kumpulan Bengkel dan Pembentangan Hasil Bengkel ) · Tujuan Merancang Program · Program Jangka Panjang – Rancangan Unit · Program Jangka Pendek – Lencana Anugerah Tertinggi · Program Perjumpaan Mingguan Terup · Penilaian Program REHAT, MAKAN DAN SOLAT AKTIVITI ASAS 1 – PM Kemahiran Berpengakap ( Sistem Pengkalan ) · Kemahiran bagi Lencana Keahlian REHAT DAN SOLAT AKTIVITI ASAS 2 – PM Kemahiran Berpengakap ( Sistem Pengkalan ) · Kemahiran bagi Lencana Kemajuan – Usaha REHAT, MAKAN DAN SOLAT MALAM PENGAKAP & LAGU-LAGU PENGAKAP DAN YELL · Pengertian Malam Pengakap · Tujuan diadakan Malam Pengakap · Pengisian Malam Pengakap SISTEM BERPATROL · Takrif Patrol ( Rujuk P.O.R ) · Faedah Sistem Berpatrol · Lantikan Ketua dan Penolong Ketua Patrol · Pengurusan Patrol dan Prestasi Patrol · Manfaat Sistem Berpatrol dalam Komuniti MESYUARAT JURULATIH

0830 - 0930

5

60

0930 - 1000 1000 - 1030

30 30

1030 - 1300

6

150

1300 - 1430 1430 - 1630 1630 - 1700 1700 - 1900 1900 - 2100 2100 - 2230 9/10 8 7

90 120 30 120 180 90

2230 - 2330

11

60

2230

aibiwai 09112008

7

Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Gombak

HARI KETIGA MASA 0530 - 0630 0630 - 0700 0700 - 0800 0800 - 0830 0830 - 0930 SESI MINIT 30 30 30 12 90 TAJUK Bangun Pagi dan Solat Malaysia Cergas – Kawad Kaki / Kawad Tongkat Kemas Diri dan Sarapan Istiadat Mengibar Bendera PERJUMPAAN TERUP MINGGUAN · Amali ORGANISASI KUMPULAN, DAERAH DAN NEGERI · Struktur Pentadbiran Kumpulan · Struktur Organisasi Pengakap Daerah · Struktur Majlis Pengakap Negeri MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL

1000 – 1100 1100

13

60

aibiwai 09112008

8

Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Gombak

4.0 CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU – PERINGKAT I ( PENGAKAP REMAJA )

HARI PERTAMA MASA 1500 - 1600 1600 - 1630 1630 - 1700 SESI MINIT TAJUK 60 Pendaftaran Peserta 30 Taklimat Kursus dan Pengenalan Jurulatih 30 REHAT ISTIADAT PENGAKAP ( Teori dan Amali ) · Hormat Pengakap · Isyarat Pengakap ( Taarif ) 120 · Berjabat Tangan Pengakap · Laung Agung · Istiadat Mengibar Bendera dan Menurunkan Bendera 90 REHAT UNIT PENGAKAP MUDA · Mengenali Kanak-kanak 15 hingga 18 tahun 60 · Perkembangan Jasmani, Rohani, Emosi dan Intelek · Perubahan Tingkahlaku Kanak-kanak mengikut peringkat umur ( dikaitkan dengan aktiviti PR ) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN PENGAKAP · Kepada Ahli individu Unit · Kepada Ibu Bapa Ahli 60 · Kepada Penolong Pemimpin Unitnya · Terhadap Dirinya Sendiri · Kepada Unitnya PROGRAM LATIHAN PENGAKAP REMAJA · Lencana Lencana Tertinggi 60 · Anugerah Rambu PR · Ujian Sikap dan Perkhemahan Pengembaraan MESYUARAT JURULATIH

1700 - 1900

1

1900 - 2030

2030 - 2130

2

2130 - 2230

3

2230 - 2330 2230

4

aibiwai 09112008

9

Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Gombak

HARI KEDUA MASA 0530 - 0630 0630 - 0700 0700 - 0800 0800 - 0830 0830 - 0930 0930 - 1000 SESI MINIT 30 30 30 5 60 30 TAJUK Bangun Pagi dan Solat Malaysia Cergas – Kawad Kaki / Kawad Tongkat Kemas Diri dan Sarapan Istiadat Mengibar Bendera ANUGERAH PENGAKAP RAJA · Kea rah Pengakap Raja · Syarat-syarat Kelayakan Pentarafan Pengakap Raja · Perkhemahan Ujian Pentarafan Pengakap Raja REHAT MERANCANG PROGRAM ( Kumpulan Bengkel dan Pembentangan Hasil Bengkel ) · Tujuan Merancang Program · Program Jangka Panjang – Rancangan Unit · Program Jangka Pendek – Lencana Anugerah Tertinggi · Program Perjumpaan Mingguan Terup · Penilaian Program REHAT, MAKAN DAN SOLAT AKTIVITI ASAS 1 – PR Kemahiran Berpengakap ( Sistem Pengkalan ) · Ikatan dan Simpulan · Lilitan dan Sambatan REHAT DAN SOLAT AKTIVITI ASAS 2 – PR Perkhidmatan Pengakap : Pertolongan Cemas · Bantu Mula ( First Aids ) · Peti Pertolongan Cemas · Balutan ( Balutan Gelong, Pembalut Bergetah, Kain Segitiga ) · Balutan Anduh · Balutan Anggota Patah REHAT, MAKAN DAN SOLAT MALAM PENGAKAP & LAGU-LAGU PENGAKAP DAN YELL · Tujuan Malam Pengakap · Persediaan · Acara / Program dan Pengisian · Pengurusan Malam Pengakap · Lagu-lagu Pengakap dan Yell Pengakap SISTEM BERPATROL · Takrif Patrol ( Rujuk P.O.R ) · Faedah Sistem Berpatrol · Lantikan Ketua dan Penolong Ketua Patrol 10

1000 - 1300

6

180

1300 - 1430 1430 - 1630 1630 - 1700 7

90 120 30

1700 - 1900

8

120

1900 - 2100

180

2100 - 2230

9/10

90

2230 - 2330

11

60

aibiwai 09112008

Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Gombak

2230

· Pengurusan Patrol dan Prestasi Patrol · Manfaat Sistem Berpatrol dalam Komuniti MESYUARAT JURULATIH

HARI KETIGA MASA 0530 - 0630 0630 - 0700 0700 - 0800 0800 - 0830 0830 - 0930 SESI MINIT 30 30 30 12 90 TAJUK Bangun Pagi dan Solat Malaysia Cergas – Kawad Kaki / Kawad Tongkat Kemas Diri dan Sarapan Istiadat Mengibar Bendera PERJUMPAAN TERUP MINGGUAN · Amali ORGANISASI KUMPULAN, DAERAH DAN NEGERI · Struktur Pentadbiran Kumpulan · Struktur Organisasi Pengakap Daerah · Struktur Majlis Pengakap Negeri MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL

1000 – 1100 1100

13

60

aibiwai 09112008

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful