Anda di halaman 1dari 52

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kertas Kerja KEM BINA JUARA SEKOLAH-SEKOLAH PROGRAM j-QAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGKAT DAERAH NEGERI KEDAH 2010

Disediakan oleh : UNIT PENDIDIKAN ISLAM PEJABAT PELAJARAN DAERAH

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada Tuhan. Usaha melahirkan pengetahuan, kesejahteraan terhadap warganegara dan serta kepercayaan dan kepatuhan ini adalah Malaysia bertujuan yang untuk berilmu mulia, mencapai sumbangan keluarga,

berketrampilan, diri

berakhlak

bertanggungjawab

berkeupayaan memberikan dan kemakmuran

keharmonian

masyarakat dan negara.

KANDUNGAN
iii

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Falsafah Pendidikan kebangsaan Kandungan Kata Pengantar Panduan Pelaksanaan Kem Bina Juara Panduan Tugas Jawatankuasa Kem Bina Juara Contoh Tentatif Kem Bina Juara al-Quran Contoh Tentatif Kembina Juara Jawi Contoh Tentaif Kem Bina Juara Bahasa Arab Contoh Anggaran Perbelanjaan

iii iv v 1 10 13 14 15 16 17 22 30

10. Modul Kem Bina Juara al-Quran – Taranum 11. Modul Kem Bina Juara Jawi 12. Modul Kem Bina Juara Bahasa Arab – Pengucapan Awam

KATA PENGANTAR
Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam, selawat dan salam ke atas junjungan Besar Nabi Muhammad s.aw, ahli keluarga dan para sahabat sekelian. Kem Bina Juara merupakan salah satu program Kementerian Pelajaran menyediakan Malaysia ke arah melahirkan modal insan bagi generasi berkualiti bermula dari peringkat

persekolahan rendah lagi. Program ini menjadi asas ke arah melahirkan insan yang berterampilan dan kecemerlangan dari sudut pemikiran, bakat, kemahiran dan sahsiah. Pelaksanaannya dijalankan dalam bentuk kem yang memberi fokus kepada latihan secara berkumpulan dan individu untuk mengasah bakat dan minat murid mendalami dalam bidang taranum, jawi dan pengucapan awam dalam bahasa Arab. Bidang yang diketengahkan ini merupakan pengetahuan dan kemahiran tambahan kepada muridmurid yang telah menguasai bacaan al-Quran, jawi dan bahasa Arab dalam Program j-QAF. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjaya kem ini, semoga segala usaha yang dicurahkan dapat memberi kesan jangka pendek dan jangka panjang ke arah melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri dan berakhlak mulia di kalangan murid-murid.

HAJI ABD. RASHID BIN NGAH Pengarah

Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia v

.

negeri dan kebangsaan. Ia merangkumi konsep. cara pemilihan peserta. Kem ini dijalankan mengikut modul atau bidang yang tertentu dan dilaksanakan di peringkat daerah dan sekolah. PENDAHULUAN Panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF. objektif. Kem tersebut akan memberi tumpuan kepada modul yang dikendalikan oleh fasilitator atau guru-guru yang mempunyai kemahiran tinggi dalam bidang berkenaan. Dalam masa yang sama kem ini juga dapat membentuk Murid Turus yang akan membantu guru di kelas untuk membimbing rakan sebaya. OBJEKTIF 7 . KONSEP Kem Bina Juara j-QAF adalah suatu usaha untuk menggilap bakat dan potensi murid-murid cemerlang dalam aspek al-Quran. kewangan dan fasilitator. strategi pelaksanaan. jawi dan Bahasa Arab. jawatankuasa pelaksana. agihan tugas. kumpulan sasaran. 2.PANDUAN PELAKSANAAN KEM BINA JUARA j-QAF SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1. modul. 3. Kem ini akan menjadi asas melahirkan juara di peringkat sekolah. tempoh pelaksanaan. syarat-syarat pemilihan. daerah.

Melahirkan murid yang berpotensi dalam bidang yang diketengahkan. MODUL Menggunakan modul yang dirancang dan disediakan oleh pihak BPI.5 Melahirkan murid yang mempunyai berketrampilan yang tinggi.4 3. 3. Mewujudkan semangat persaingan yang sihat di kalangan murid. 5. 6. Melatih murid-murid dalam yang bidang cemerlang yang mendalami sebagai pengetahuan tertentu persediaan untuk menjadi juara. 4. Memberi peluang kepada bakat melalui murid modul jati diri untuk yang dan memperkembangkan diperkenalkan.1.3.2.3. TEMPOH PELAKSANAAN Kem ini dijalankan selama 1 hari. Kementerian Pelajaran Malaysia. 3. 3. iaitu 8 : . KUMPULAN SASARAN Kem ini dijalankan kepada 160 orang murid program j-QAF Tahap 2 sekolah rendah KPM yang telah mencapai objektif model-model j-QAF setelah dijalankan satu saringan oleh pihak sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah.

Mempunyai suara yang elok. SYARAT PEMILIHAN PESERTA Syarat-syarat pemilihan peserta adalah seperti berikut: BIDANG AL-QURAN Pelajar yang menguasai asas ilmu tajwid. Mampu berkomunikasi dengan baik. BIDANG JAWI Pelajar telah menguasai bacaan dan penulisan jawi.6. 7.2. Mempunyai potensi dalam bidang tarannum. BIDANG BAHASA ARAB Pelajar yang menguasi asas di dalam Bahasa Arab.3. Mempunyai bakat penulisan yang cantik.1. 6. Mempunyai bakat dalam pengucapan awam. kemas dan menarik. 9 - - - . 6. KBJ al-Quran KBJ Jawi (Modul Taranum ) (Modul Khat) KBJ Bahasa Arab (Pengucapan Awam) KAEDAH PEMILIHAN PESERTA Mengenal pasti murid yang layak oleh Sekolah Saringan penentuan murid oleh PPD/PPG berdasarkan borang pengesanan peserta Pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF 8.

STRATEGI PELAKSANAAN 9. Murid mengikuti kem berdasarkan modul-modul yang telah disediakan Menentukan senarai fasilitator yang akan terlibat. surau sekolah atau 10 .1 Penubuhan Jawatankuasa Pelaksana Kem Bina Juara jQAF peringkat daerah : a) b) 9. Pemilihan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan kem seperti dewan besar. g) h) i) j) Penyediaan peralatan untuk digunakan semasa menjalankan kem. Pelaksanaan Kem Bina Juara: a) b) c) d) e) f) Mengenal pasti murid yang berbakat melalui borang pengesanan peserta oleh guru.9. Pemilihan peserta oleh PPD berdasarkan borang pengesanan peserta. tempat yang bersesuaian. Menentukan masa dan tarikh yang sesuai untuk pelaksanaan kem. Membuat anggaran kewangan (perbelanjaan dan pendapatan) Penyediaan jadual kerja pelaksanaan kem.2 Perlantikan Jawatankuasa Pelaksana. Melaksanakan mesyuarat. Manual prosedur kerja.

1.4 Penyediaan Pelaporan dan Penilaian Kem a) PPD/PPG menyediakan dan menyiapkan laporan dan penilaian b) PPD/PPG pelaksanaan kem dalam tempoh 2 menghantar laporan dan penilaian minggu selepas kem selesai dilaksanakan. 10. Jawatankuasa Pelaksana Kem akan menentukan peserta-peserta yang layak menyertai kem Bina Juara.1 Melantik Jawatankuasa dan mesyuarat mempengerusikan daerah. c) Setiap modul dibimbing oleh sekurang-kurangnya seorang fasilitator. JPN menghantar laporan pelaksanaan Kem di peringkat negeri ke JAPIM. 10. 9. pelaksanaan Kem c) kepada JPN mengikut format laporan yang disediakan.3.9. Menentukan Prosedur Pelaksanaan Kem a) b) Kem dilaksanakan selama 2 hari.2 Memantau pelaksanaan kem :- pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF peringkat 11 . KPM.1. AGIHAN TUGAS 10.1 PPD/PPG bertanggungjawab : 10.

4 Mengenal pasti murid yang layak menyertai kem. 10.3 2.2. sebagai penyelaras atau pengurus pelaksanaan kem 10.2.1 Mengadakan 10.2 2. kepada mengesah Sektor dan mengemukakan laporan pelaksanaan Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral (SPPIM). 10.4 Bekerjasama dengan semua pihak di sekolah untuk mejayakan Pelaksanaan kem. 10. 10.1 2.2. 10.5 Menyedia dan menyerahkan laporan pelaksanaan kem kepada SPPIM.3 Memberi taklimat pelaksanaan kem.6 Mengadakan post mortem selepas pelaksanaan kem. Meneruskan pelaksanaan KBJ di peringkat sekolah melalui aktiviti persatuan Menentukan fasilitator kepada semua murid yang terlibat 12 dengan kem ini. b) kem Meneliti. Jabatan Pelajaran Negeri.a) Memastikan program dapat dilaksanakan dengan sempurna. . Menjadi fasilitator kem.3 Guru j-QAF/GPI bertanggungjawab : 2.2.2 Bertindak mesyuarat setiausaha penyelarasan merangkap pelaksanaan kem.2.2 Pengerusi KBJ bertanggungjawab: 10.2.

11.4.4.4. AJK Dokumentasi AJK Siaraya dan Publisiti AJK Persiapan Tempat dan Peralatan AJK Cenderahati dan persijilan 12.4 Memaklumkan kepada penyelaras kem sebarang masalah yang timbul.5.2 Membuat pengukuhan dan pengayaan. 11. JAWATANKUASA PELAKSANA 11.4. Bendahari.4. KEWANGAN 12. 10. Setiausaha.2. AJK Seranta. penilaian pencapaian dan perkembangan peserta kem dari masa ke 11.4 Fasilitator yang dilantik bertanggungjawab : 10. 10. Kebajikan Dan Disiplin.2. AJK Jamuan AJK Keselamatan.11 Pengerusi. 10. 11.9 11. 11. 11.5 Membuat laporan dan penilaian selepas kem dilaksanakan.3 Membuat semasa. 11.8.10 11. 11.1 Sumber Kewangan : 13 . 11. AJK Pendaftaran. 10.1.1 Membantu dan membimbing murid .7.3.6.

14 . Guru-guru KAFA.4 Pembayaran Sewa Dewan dan PA sistem. sijil dan lain-lain. organisasi atau tokoh-tokoh korporat Peruntukan wang kokurikulum sekolah.5 13.2.2.2.12. Perbelanjaan jamuan makan dan minum peserta.3 12. penceramah jemputan).1.1 12. AJK dan Fasilitator 12. Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak sekolah (Imam. Peruntukan wang suwa sekolah Perbelanjaan 12. fail dan lain.3 13.lain).4 12. cenderahati.1 12.2 12.5 12.1 13.1.6 Guru j-QAF Guru-guru Pendidikan Islam.2 Anggaran Perbelanjaan ( Rujuk lampiran A ) 13. bahan bayaran edaran.1.2 12.1. Derma daripada jabatan. Guru-guru lain yang berkebolehan. Penyediaan Perbelanjaan bahan (kertas kerja.2 13. FASILITATOR 13.2 Peruntukan KPM Sumbangan daripada PIBG sekolah.1.3 12.2. penceramah.

Membentuk mesyuarat. PENUTUP Diharapkan pelaksanaan kem ini akan mendapat kerjasama.14. PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA KEM BINA JUARA j-QAF 1. mencatat dan menyediakan minit dan menyelia persiapan jawatankuasa 15 . Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program. 2. sokongan. PENGERUSI 1. jawi. 2. Semoga kem ini nanti dapat melahirkan juara dalam bidang tilawah al-Quran. Mempengerusi dan mengendali mesyuarat pelaksana. perbualan bahasa Arab akan tercapai dengan jayanya. Menyelaras program.4 2. jawatankuasa kecil. TENTATIF KEM BINA JUARA ( Rujuk lampiran A ) 15.2 2.1 2. SETIAUSAHA 2. idea dan sumbangan kewangan serta tenaga bagi mencapai objektif yang dirancang.5 Memastikan surat kebenaran ibu bapa dikeluarkan oleh pihak sekolah.2 Membentuk jawatankuasa pelaksana.1 1.3 Mengurus surat-menyurat.

BENDAHARI 3. Menyediakan anggaran perbelanjaan makan dan minum.2 Menyediakan keperluan pendaftaran. 5. fasilitator dan tetamu.3 3.1 6.2 4. FASILITATOR 16 .4 Menyediakan anggaran perbelanjaan.6 Membentuk jawatankuasa kecil. AJK PENDAFTARAN 5.4 6.2 3. anggaran perbelanjaan daripada 4. 6. Mengurus dan menyelia pendapatan dan perbelanjaan kewangan. Menentukan tempat. Memastikan bekalan makanan dan minuman mencukupi sepanjang program. Mendapatkan jawatankuasa. 7. AJK SERANTA 4.3 6. Menyediakan laporan kewangan.5 6.3. Mengagihkan kumpulan peserta. AJK JAMUAN 6. Mengedarkan buku program.1 5.2 6. Menyediakan menu kepada peserta.1 3. masa dan bentuk jamuan. Mengurus bil pembayaran tempahan makanan dan minuman melalui bendahari.4 Membentuk jawatankuasa kecil Menentukan perkataan ‘backdrop’ Menentukan pengerusi majlis.1 4.3 4.

Menyediakan peralatan dan bantuan kecemasan. Menyediakan banner. 10. 8.2 9. back drop dan sepanduk publisiti.1 9. AJK SIARAYA DAN PUBLISITI 11.1 8. KEBAJIKAN DAN DISIPLIN 8.3 Memberi taklimat kepada peserta sebelum aktiviti bermula.1 11. AJK KESELAMATAN.3 Menyediakan keperluan dan alat siaraya untuk semua slot.1 10.2 10. Memastikan alat siaraya boleh digunakan semasa program dijalankan. Menyediakan alternatif tempat. alatan dan bahan jika ada gangguan. 9. Menyediakan dan menerbitkan laporan penuh aktiviti. 17 . AJK PERSIAPAN TEMPAT DAN PERALATAN 10. AJK DOKUMENTASI 9.1 7. Menyediakan senarai barangan keperluan peserta.2 11. 11.7. Membimbing dan memudah cara peserta melaksanakan aktiviti dan latihan dalam bengkel.3 Menguruskan fotografi dan rakaman audio-video.2 Menyediakan bahan untuk aktiviti dan latihan dalam bengkel.2 8.3 Menyediakan dan menyusun tempat aktiviti. Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat aktiviti. Menyelaras agenda post mortem program.

6 Menentukan isi kandungan . ‫مودول تحسين دان ترنم‬ ‫القرءان‬ MODUL TAHSIN DAN TARANUM AL-QURAN 18 . Mendapatkan senarai nama fasilitator. bentuk dan saiz buku program . Mendapatkan senarai nama jawatankuasa kerja. Jumlah Peserta: BIL 1 2 3 MODUL TAHSIN AL-QURAN MODUL (JAWI / KHAT) MODUL PENGUCAPAN AWAM BAHASA ARAB *Peserta Daerah 10 30 20 60 Peserta Negeri 2x8 4x8 4x8 80 JUMLAH *Ikut kemampuan daerah.4 11.5 11.11.

4.Murid turus tahap dua. 2. 2.Membaca Surah al-Baqarah ayat 1-12 dengan bacaan Bayati. Pendahuluan Modul ini merangkumi aspek kemahiran pembacaan al-Quran secara bertajwid dan pendedahan kepada kaedah bertaranum dalam pembacaan al-Quran.1. Tentatif program Sila lihat Lampiran A:1 Anggaran Belanjawan Sila lihat Lampiran B Aspek Latihan . Langkah-langkah pelaksanaan 2. 3. 8.4 Membaca dan menyebut ayat-ayat al-Quran dengan makhraj huruf yang betul. 7. Kumpulan Sasaran .2 Peserta dapat mengenal asas-asas hukum tajwid dan lagu-lagu al-Quran serta kaedah membaca secara bertajwid .1 Peserta dapat membaca al-Quran dengan lancar dan fasih mengikut makhraj huruf yang betul dan sempurna. Objektif 2. 19 . 6. 2. 5. Peruntukan Masa 8 Jam (mengandungi 3 LDK).3 Peserta dapat membaca al-Quran secara bertaranum dengan baik. fasih dan mengikut lahjah Arab. Hijaz dan Nahwan.

7 Marker pen 20 .6 Kertas mahjong 6.5 LCD 6.4 Komputer 6. Hijaz dan Nahwan serta memperdengarkan contoh bacaan.Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 9. Hijaz dan Nahwan secara individu. Peralatan 6. Peserta mendengar bacaan ayat alQuran yang bertaranum dari guru. Hijaz dan Nahwan secara individu.2 Kaset 6.3 Pita rakaman 6. Fasilitator memperkenalkan jenis-jenis lagu yang biasa digunakan dalam pembacaan al-Quran Fasilitator menerangkan cara bacaan Bayati. Fasilitator membimbing peserta membaca ayat 1-12 dari surah al-Baqarah dengan taranum Bayati. Peserta membaca ayat 1-12 dari surah alBaqarah dengan taranum Bayati. Peserta membaca ayat 1-12 dari surah alBaqarah secara bertaranum mengikut fasilitator dalam kumpulan dan individu.1 Al-Quran 6. pita rakaman atau cakera padat.

00 x 20 orang ) Runcit ( RM 3.00 300.00 21 .00 120.00 600. PERKARA Banner (RM160.50 x 20 fasilitator ) Cenderahati ( RM 20.00 30.00 240.00 x 2) RM 320.00 x 20 fasilitator x 1 hari) Sijil Penyertaan ( RM 1.Lampiran B ANGGARAN PERBELANJAAN KEM BINA JUARA j-QAF (TAHSIN AL-QURAN) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PA Sistem Jamuan ( RM 10.00 500.50 x 80 peserta ) Sijil Penghargaan ( RM 1.00 400.00 x 60 peserta x 1 hari ) Jamuan (RM 15.00 x 80 peserta ) 60 Batang Pensil Khat dan pemadam 10 Set Buku Kerts Lukisan 2 Rim Kertas 800 Gram Putih Bergaris 80 Fail Jumlah keseluruhan * Contoh Anggaran Perbelanjaan Pelaksanaan Kem Peringkat Daerah.

Lemah TARANNUM FASAHAH TAJWID BIL NAMA MURID SUARA JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nota : Pihak sekolah akan menentukan markah yang perlu diperolehi oleh murid bagi melayakkan murid terpilih ke peringkat PPD/PPG/JPN 22 .Kurang Memuaskan 1.BORANG PENGESANAN PESERTA Kem Bina Juara j-QAF TAHSIN AL-QURAN Sekolah Nama Guru : ____________________________________ : ____________________________________ Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3.Memuaskan 2.

Teks Al-Quran Kem Bina Juara( Tahsin Al-Quran ) Program j-Qaf Sekolah-sekolah Kebangsaan Negeri Kedah                                                                                                                    23 .

                                                                                                   24 .

                                                                                    25 .

11. 4. tetapi mereka tidak sadar. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelummu[17]. (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14]. 9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. sama saja bagi mereka. mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Alif laam miin[10]. disebabkan mereka berdusta. Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya. Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi[24]". Allah Telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka[20]. dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang kami anugerahkan kepada mereka. kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Ingatlah. Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian[22]. lalu ditambah Allah penyakitnya. 6." pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang kafir. dan penglihatan mereka ditutup[21]. 10. dan merekalah orang-orang yang beruntung[19]. 7.Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 1. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18]. padahal mereka Hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. 5. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa[12]. 8. yang mendirikan shalat[15]. mereka tidak juga akan beriman. 2. dan bagi mereka siksa yang amat berat. dan bagi mereka siksa yang pedih. 26 . Dalam hati mereka ada penyakit[23]. 3." 12.

raqa’ah serta kaedah penulisan kaligrafi yang betul. Membina keyakinan untuk menguasai jawi.1 4.‫مــــودول جــــاوي / خط‬ MODUL (JAWI / KHAT) 1. 2. 2. Mendedahkan peserta pada jenis-jenis tulisan khat Membolehkan peserta menulis tulisan khat dalam pelbagai bentuk.3 2.4 Objektif Melahirkan generasi yang mahir jawi /khat dan kaligrafi.30 petang 4. 4.4. Peruntukan Masa 3. 08.1 2.2 2.2 5.00 pagi. Pendahuluan Modul ini mendedahkan murid dengan kaedah-kaedah seni penulisan khat nasakh. Tajuk Khat Nasakh Khat Raqa`ah Tempat 27 .

Langkah Peserta latih tubi menulis khat dengan 4 kaedah yang betul. .1 7.5 (beserta CD) 7.Peserta juga didedahkan dengan pelbagai bentuk khat-khat yang sering diguna pakai.Semua Daerah 6.4 7. 7.7 7.Fasilitator menunjukkan kepada peserta kaedah penulisan khat yang betul. . .Peserta perlu menulis semula mengikut kaedah yang ditunjukkan oleh fasilitator. Langkah-langkah Fasilitator mendedahkan kaedah memegang Langkah dan menggunakan peralatan berkaitan 1 penulisan khat .6 7. .3 7. Langkah Fasilitator menerangkan kaedah-kaedah 2 penulisan khat yang betul.( rujuk Modul Penulisan khat KBSR 2004. Langkah Peserta menulis semula mengikut kaedah 3 yang ditunjukkan oleh fasilitator. m/s 4-42 ) 28 .8 7.2 7.10 Peralatan Kertas Lukisan Pen Khat Pensel Pemadam Buku panduan kaedah penulisan jawi KBSR edisi 2007 Modul penulisan khat Nasakh Raqa’ah Papan putih Papan layer LCD Komputer Kaedah Penulisan Khat Nasakh . 7.Fasilitator mendedahkan kaedah memegang dan menggunakan peralatan yang berkaitan di dalam penulisan khat .9 7. Langkah Fasilitator membuat penilaian dan komentar 5 hasil kerja peserta.

‫ص ع غ ج خ ق‬ ‫ف طد ب ثي‬ ‫ل‬ ‫ماكن برسام ايبو‬ ‫باف‬ Kaedah Penulisan Khat Raqa’ah Menulis latihan khat raka’ah secara individu ( rujuk Modul Penulisan khat KBSR 2004. m/s 53-90 ) Latihan dan bimbingan seni penulisan khat Raqa’ah secara individu . ‫ابتسشهصض‬ ‫رزم ن‬ 29 .

PANDUAN KEM BINA JUARA j-QAF: JAWI / KHAT KEM Borang Penilaian Kem Bina Juara ( Seni Kaligrafi Individu ) Tahun : __________________________ Nama Guru : __________________________ Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3 – Memuaskan 2 – Kurang Memuaskan 1 – Lemah Tulisan Khat Nasakh & Raqa’ah Bil Nama Murid Nama Sekolah Menepati Kaedah Kekemasan Cantik / Menarik Jumlah 30 .

PANDUAN KEM BINA JUARA j-QAF: JAWI / KHAT KEM Borang Penilaian Kem Bina Juara (Seni Kaligrafi Berkumpulan ) Tahun : __________________________ Nama Guru : __________________________ Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3 – Memuaskan 2 – Kurang Memuaskan 1 – Lemah Tulisan Khat Nasakh & Raqa’ah Bil Nama Kumpulan Menepati Kaedah Kekemasan Cantik / Menarik Jumlah 31 .

PANDUAN KEM BINA JUARA j-QAF: JAWI / KHAT KEM Borang Penilaian Kem Bina Juara ( Explorasi Jawi ) Tahun : __________________________ Nama Guru : __________________________ Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3 – Memuaskan 2 – Kurang Memuaskan 1 – Lemah Tulisan Khat Nasakh & Raqa’ah Bil Nama Kumpulan Menepati Kaedah Kekemasan Cantik / Menarik Jumlah 32 .

2.2 Memantapkan kemahiran bertutur murid. 4. 2. 1) Ustaz Nasir Bin Awang 2) Ustaz Zuhud Ulya Bin IbrahiM (012-5624323) –KUIN (016-4497455) –SMKA Al-Irsyad 3) Ustaz Mohammad Bin Mohd Daud 4) Ustaz Mohd Najib Bin Ahmad (0134302838) SK Mahang 5) Ustaz Mohd Adib Bin Hassan Saari ( SK Sg.4 Meningkatkan kefasihan murid menyebut kalimah Bahasa Arab. 2.SENARAI CADANGAN PENCERAMAH. Peralatan 2.1 Melahirkan generasi yang cintakan Bahasa Arab. Objektif 2.3 Membina keyakinan diri murid untuk berucap di khalayak ramai. Pendahuluan Modul ini dikemukakan bagi memenuhi keperluan latihan pengucapan awam Bahasa Arab di kalangan murid yang terpilih menyertai Kem Bina Juara. Peruntukan masa 8 jam (mengandungi 3 LDK). Karangan) 6) Ustazah Naskhah binti Ahmad (SK Tawar) 7) Ustaz Abu Bakar bin Che Ngah (SMK Bakai) 8) Ustaz Sofi bin Ahmad (SK Seri Bayu) 9) Ustaz Hassan bin Saad ( SMK Jerai ) MODUL PENGUCAPAN AWAM BAHASA ARAB 1. 3. 33 . 2.5 Melatih murid menyebut huruf-huruf dan perkataan-perkataan Bahasa Arab dengan betul.

Murid akan mempraktikkan dialog bersama rakan dengan lebih yakin.3 Guru memastikan jawapan yang diisi oleh murid adalah benar dan betul. (Hiwar).5 Murid diminta mencari pasangan masing-masing.1 3. (Taaruf). Boleh menceritakan hal berkaitan dengan dirinya kepada rakan-rakan dalam Bahasa Arab.4 Murid membaca teks yang lengkap secara individu. 1.3 3.6 Murid membaca teks secara berpasangan. 2.2 Murid perlu melengkapkan teks yang disediakan.4 3. bacaan kepada rakan 2.1 Guru mengedarkan teks yang disediakan kepada murid.7 Murid mempersembahkan bacaan dengan yakin secara berpasangan.4 Murid membaca teks yang lengkap secara individu.2 3. 2.5 Murid mempersembahkan dengan yakin. 2. Marker pen. Buat satu dialog ringkas yang membolehkan murid ‘berhiwar’ dengan pasangan berkaitan kelakuan harian.2 Murid perlu melengkapkan teks yang disediakan. 2.3.5 3. CD/VCD. Lampiran 1e STRATEGI PELAKSANAAN: 1. Komputer. 1. 2. 2. 1. 34 kepada rakan .3 Guru memastikan jawapan yang diisi oleh murid adalah benar dan betul. 1.6 Petikan. Kertas mahjong.1 Guru mengedarkan teks yang disediakan kepada murid. 2. LCD. 1.

3. (CONTOH TEKS TAARUF (LATIHAN ‫ السل َم عَل َي ْك ُم وَرحمة اللهِ وَب َركات ُه‬ُ َ ْ َ ْ ُ ّ ُ َ َ .‫_____________ صباحا‬ ً َ َ 35 .__________ ‫ ا ِسمي‬ْ ِ ْ _______ ‫ ا ِسم _______ حسن وَا ِسم‬ُ ْ ُ ْ ُ َ َ .4 Hakim membuat ulasan untuk setiap persembahan. ___________________ ‫ أ َد ْرس فِي‬ُ ُ ْ ‫ أ َست َي ْقظ من الن ّوْم ِ فى‬ِ ِ ُ ِ ْ . 3. __________ ‫ أ َبي _________ . (Pengukuhan dan Penilaian).____________ ‫ أ َسك ُن فِي‬ْ ُ ْ . Buat pertandingan dalam aktiviti Ta’aruf dan Hiwar.3. ‫ عُمرِيْ ___________ سن َوات‬ٍ َ َ ْ .2 Peserta perlu membuat persembahan dengan yakin. وَأ ُمي‬ِ ْ ّ . 3.3 Setiap persembahan akan diadili oleh Hakim yang dilantik dikalangan Fasilitator.‫ل َطيفة‬ ُ َ ِ .1 Setiap kumpulan perlu menghantar seorang peserta Taaruf dan sepasang peserta Hiwar. 3.

‬‫ْ ِ ْ ُ َ ّ ْ‬ ‫ ا ِسم أ َب ِي حسن وَا ِسم أ ُمي ل َطيفة.‬ ‫ْ َ ِ‬ ‫َ َ ً‬ ‫َ َ ُ ّ َ‬ ‫ أ ُحب الل ّغَة العَرب ِي ّة حبا شدِي ْدا. وَأ ُمي موَظ ّفة‬‫َ ٌ‬ ‫ّ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫أ َمي ْن َة .‬‫ْ‬ ‫ْ ُ‬ ‫ عُمرِيْ اثنتا عَشرةَ سن َة . أ َد ْعُوْ الله ل َك ُم الت ّوْفِي ْق.‬‫ُ‬ ‫ أ َمل ِي أ َن أ َك ُوْن ___________.‬‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ ً‬ ‫والسل َم عَل َي ْك ُم وَرحمة اللهِ وَب َركات ُه .‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ ______________ بالد ّراجةِ مع‬‫ِ ّ َ َ َ‬ ‫أ َصدِقائي صباحا.‬‫ِ َ ُ‬ ‫ْ ُ‬ ‫ْ ُ ّ ْ‬ ‫ْ َ َ ُ‬ ‫ُ ّ ٌ ِ ٌ‬ ‫ أ َبي مد َرس ن َشي ْط .‬‫َ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ وَأ َخي ْرا .‬‫َ‬ ‫ً‬ ‫ِ ّ‬ ‫ أ َت َعَل ّم _______________ .سلنجور.‬‫َ ً‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫63‬ .‬ ‫ِ ٌ‬ ‫ أ َسك ُن فِي شاه عالم .‬ ‫ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َ ّ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫‪(CONTOH TEKS TAARUF (SKEMA/LELAKI‬‬ ‫ السل َم عَل َي ْك ُم وَرحمة اللهِ وَب َركات ُه‬‫ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ّ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ ا ِسمي محمد.‫َ ُ‬ ‫ ث ُم أ َست َحم و_________ وَأ َت َناوَل‬‫ّ ْ ِ ُ َ‬ ‫الفط ُوْر.

‬ ‫ْ َ ِ‬ ‫َ َ ً‬ ‫َ َ ُ ّ َ‬ ‫ أ ُحب الل ُغَة العَرب ِي ّة حبا شدِي ْدا.‬‫ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ ً‬ ‫ِ‬ ‫والسل َم عَل َي ْك ُم وَرحمة اللهِ وَب َركات ُه . /أ ُرِي ْد ُ أ َن أ َك ُوْن ط َب ِي ْبا ل ُعال ِج‬ ‫ً ِ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫المرضى‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ وَأ َخي ْرا .‬ ‫َ َ ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ‬ ‫َ ُ‬ ‫ ث ُم أ َست َحم وَأ ُصلى الصب ْح وَأ َت َناوَل‬‫ّ َ‬ ‫ّ ْ ِ ُ‬ ‫الفط ُوْر.‬ ‫ أ َست َي ْقظ من الن ّوْم ِ فى الساعَة‬‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ِ ُ ِ‬ ‫ّ‬ ‫السادِسةِ صباحا.‬‫َ‬ ‫ً‬ ‫ِ ّ‬ ‫ أ َت َعَل ّم الل ّغَة العَرب ِي ّة فِي مد ْرست ِي .‬ ‫ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َ ّ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫‪(CONTOH TEKS TAARUF (SKEMA/PEREMPUAN‬‬ ‫ السل َم عَل َي ْك ُم وَرحمة اللهِ وَب َركات ُه‬‫ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ّ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ ا ِسمي فاطمة. أ َد ْعُوْ الله ل َك ُم بالت ّوْفِي ْق.‬‫ْ ِ ْ‬ ‫73‬ .‫ أ َد ْرس فِي سكوله كبغساءن شاه عالم‬‫ُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫سلنجور .‬‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ َ َ ْ‬ ‫ أ َمل ِي أ َن أ َك ُوْن ط َب ِي ْبا ل ِعال ِج‬‫َ َ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫المرضى.‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ‬ ‫ أ َذ ْهَب إ ِلى المد ْرسةِ بالد ّراجةِ مع‬‫َ َ َ ِ ّ َ َ َ‬ ‫أ َصدِقائي صباحا.

‬‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ َ َ ْ‬ ‫ أ َمل ِي أ َن أ َك ُوْن ط َب ِي ْب َة ل ِعال ِج‬‫ً‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫المرضى. /أ ُرِي ْد ُ أ َن أ َك ُوْن ط َب ِي ْب َة ل ُعال ِج‬ ‫ً ِ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫المرضى‬ ‫َ ْ َ‬ ‫83‬ .‬ ‫َ َ ِ‬ ‫َ َ ً‬ ‫َ َ ُ ّ َ‬ ‫ أ ُحب الل ُغَة العَرب ِي ّة حبا شدِي ْدا.‬‫َ‬ ‫ً‬ ‫ِ ّ‬ ‫ أ َت َعَل ّم الل ّغَة العَرب ِي ّة فِي مد ْرست ِي .سلنجور.‬‫ْ‬ ‫ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫ عُمرِيْ اثنتا عَشرةَ سنة .‬ ‫ِ ٌ‬ ‫ أ َسك ُن فِي شاه عالم .‬ ‫َ َ ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ‬ ‫َ ُ‬ ‫ ث ُم أ َست َحم وَأ ُصلى الصب ْح وَأ َت َناوَل‬‫ّ َ‬ ‫ّ ْ ِ ُ‬ ‫الفط ُوْر.‬‫ِ َ ُ‬ ‫ْ ُ‬ ‫ْ ُ ّ ْ‬ ‫ْ َ َ ُ‬ ‫ُ ّ ٌ ِ ٌ‬ ‫ أ َبي مد َرس ن َشي ْط .‬‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ أ َد ْرس فِي سكوله كبغساءن شاه عالم‬‫ُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫سلنجور .‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ‬ ‫ أ َذ ْهَب إ ِلى المد ْرسةِ بالد ّراجةِ مع‬‫َ َ َ ِ ّ َ َ َ‬ ‫صدِي ْقاتي صباحا. وَأ ُمي موَظ ّفة‬‫َ ٌ‬ ‫ّ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫أ َمي ْن َة .‫ ا ِسم أ َب ِي حسن وَا ِسم أ ُمي ل َطيفة.‬ ‫ أ َست َي ْقظ من الن ّوْم ِ فى الساعَة‬‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ِ ُ ِ‬ ‫ّ‬ ‫السادِسةِ صباحا.

‬ ‫ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ وَأ َخي ْرا‬‫ِ ً‬ ‫والسل َم‬ ‫َ ّ ُ‬ ‫)‪CONTOH HIWAR (LATIHAN‬‬ ‫: السل َم عَل َي ْك ُم ؟‬ ‫محمد‬ ‫ّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ّ ُ َ ْ َ ُ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ي ُوْسف : وَعَل َي ْك ُم السل َم وَرحمة اللهِ‬ ‫ُ‬ ‫وَب َركات ُه .‬ ‫ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫عَل َي ْك ُم وَرحمة اللهِ وَب َركات ُه .‬ ‫محمد‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ي ُوْسف : ____________‬ ‫ُ ُ‬ ‫: ك َي ْف حال ُك يا أ َخي؟‬ ‫محمد‬ ‫َ َ َ َ ِ ْ‬ ‫93‬ . أ َد ْعُوْ الله ل َك ُم بالت ّوْفِي ْق.‬ ‫َ َ ُ‬ ‫: صباح الخي ْرِ .‫.

‬ ‫ي ُوْسف : هَيا ب ِنا .‬ ‫محمد‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ُ ِ‬ ‫________ .‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫: أهل ً وَ سهْل ً . وَك َي ْف‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ُ‬ ‫أ َن ْت؟‬ ‫َ‬ ‫: الحمد ُ للهِ . وَأ َن ْت؟‬ ‫ْ ِ ْ ُ ُ ُ‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫: ا ِسمي محمد . إلى‬ ‫محمد‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫أ َي ْن ست َذ ْهَب ؟‬ ‫ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ي ُوْسف : أ َذ ْهَب إلى المك ْت َب َةِ . وَأ َن ْت ؟‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ِ‬ ‫: أ َذ ْهَب إلى المك ْت َب َةِ أ َي ْضا. _________؟‬ ‫محمد‬ ‫َ ْ ِ‬ ‫ي ُوْسف : ا ِسمي يوسف .‬ ‫ُ ًْ َ َ ِ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ّ َ‬ ‫ْ‬ ‫)‪CONTOH HIWAR (SKEMA/PEREMPUAN‬‬ ‫04‬ . أ َنا ب ِخي ْرٍ . أ َنا طال ِب جدِي ْد ٌ فِي‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ َ ٌ َ‬ ‫ْ‬ ‫ٰهذِهِ المد ْرسةِ . هَل أ َن ْت‬ ‫محمد‬ ‫َ‬ ‫ْ ِ ْ‬ ‫طال ِب جدِي ْد ٌ فِي ٰهذِهِ المد ْرسة؟‬ ‫َ َ َ ِ‬ ‫َ ٌ َ‬ ‫ْ‬ ‫ي ُوْسف : _____ . _______؟‬ ‫محمد‬ ‫َ‬ ‫ي ُوْسف : أ َسك ُن فِي _______ .‫ي ُوْسف : _________. شكرا يا أخي . وَأ َن ْت ؟‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ‬ ‫: أ َسك ُن فِي ________ .

‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫: أهل ً وَ سهْل ً . ما اسمك يا أ ُخت ِي ؟‬ ‫زل ْفى‬ ‫ُ َ‬ ‫َ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ ِ َ ْ ْ‬ ‫زول َي ْخا : ا ِسمي زول َي ْخا .‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫زول َي ْخا : ن َعَم . وأن ْت ؟‬ ‫َ‬ ‫َ ِ‬ ‫ْ ُ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ُ‬ ‫: أ َسك ُن فِي ساي ْب َر جايَ . وَك َي ْف‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ِ‬ ‫؟‬ ‫وَرحمة الله‬ ‫َ ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫14‬ ‫ع َل َي ْك ُم‬ ‫ْ‬ ‫السل َم‬ ‫ّ ُ‬ . أ َنا ب ِخي ْرٍ . أ َي ْن ت َسك ُن ِي ْن ؟‬ ‫زل ْفى‬ ‫ُ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫زول َي ْخا : أ َسك ُن فِي فوت ْرا جايَ . وَأ َن ْت ؟‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫: السل َم‬ ‫ّ ُ‬ ‫: وَع َل َي ْك ُم‬ ‫ُ‬ ‫. أنا طال ِب َة جد ِي ْد َة ٌ فِي ٰهذ ِهِ‬ ‫َ َ ٌ َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫المد ْرسةِ .‬ ‫َ َ َ‬ ‫: ك َي ْف حال ُك يا أ ُخت ِي ؟‬ ‫َ َ ِ َ ْ ْ‬ ‫: الحمد ُللهِ .‬ ‫: صباح الخي ْرِ .‫زل ْفى‬ ‫ُ َ‬ ‫زول َي ْخا‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫وَب َركات ُه‬ ‫َ َ ُ‬ ‫زل ْفى‬ ‫ُ َ‬ ‫زول َي ْخا‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫زل ْفى‬ ‫ُ َ‬ ‫زول َي ْخا‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫أ َن ْت ؟‬ ‫ِ‬ ‫: الحمد ُللهِ . وأن ْت ؟‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ‬ ‫ْ ِ ْ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫: ا ِسمي زل ْفى . إلى أ َي ْن‬ ‫زل ْفى‬ ‫ُ َ‬ ‫ْ َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ست َذ ْهَب ِي ْن ؟‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ‬ ‫زول َي ْخا : أ َذ ْهَب إ ِلى ال ْمك ْت َب َةِ . هَل أ َن ْت طال ِب َة‬ ‫ْ ِ ْ ُ َ‬ ‫زل ْفى‬ ‫ُ َ‬ ‫ِ َ ٌ‬ ‫جد ِي ْد َة ٌ فِي ٰهذ ِهِ المد ْرسةِ .‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫: صباح الن ّوْرِ .

شك ْرا يا أ ُخت ِي‬ ‫َ‬ ‫ّ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ً َ ْ ْ‬ ‫)‪CONTOH HIWAR (SKEMA/LELAKI‬‬ ‫: السل َم‬ ‫محمد‬ ‫ّ ُ‬ ‫ي ُوْسف : وَع َل َي ْك ُم‬ ‫ُ ُ‬ ‫ُ‬ ‫وَب َركات ُه . هَيا‬ ‫زل ْفى‬ ‫ُ َ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ُ ِ‬ ‫ن َذ ْهَب معا . أ َنا طال ِب جد ِي ْد ٌ فِي ٰهذ ِه‬ ‫ُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ٌ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫المد ْرسةِ .‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ي ُوْسف : ن َعَم .‫: أ َذ ْهَب إلى ال ْمك ْت َب َةِ أ َي ْضا.‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ َ َ‬ ‫: ك َي ْف حال ُك يا أ َخي ؟‬ ‫محمد‬ ‫َ َ َ َ ِ ْ‬ ‫ي ُوْسف : الحمد ُللهِ . زول َي ْخا : هَيا ب ِنا .‬ ‫َ َ ُ‬ ‫: صباح الخي ْرِ . هَل أ َن ْت طال ِب‬ ‫محمد‬ ‫َ َ ٌ‬ ‫ْ ِ ْ‬ ‫جد ِي ْد ٌ فِي ٰهذ ِهِ المد ْرسةِ . ما اسمك يا أ َخي ؟‬ ‫محمد‬ ‫َ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ َ َ ِ ْ‬ ‫ي ُوْسف : ا ِسمي يوسف . وَأ َن ْت ؟‬ ‫ْ ِ ْ ُ ُ ُ‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫: ا ِسمي محمد .‬ ‫ُ َ ً‬ ‫. أ َنا ب ِخي ْرٍ .‬ ‫َ َ َ‬ ‫؟‬ ‫َ ْ َ ُ‬ ‫وَرحمة اللهِ‬ ‫24‬ ‫ع َل َي ْك ُم‬ ‫ْ‬ ‫السل َم‬ ‫ّ ُ‬ . وَك َي ْف‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ِ‬ ‫ُ ُ‬ ‫أ َن ْت ؟‬ ‫َ‬ ‫: الحمد ُللهِ .‬ ‫محمد‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ي ُوْسف : صباح الن ّوْرِ .

‬ ‫ي ُوْسف‬ ‫ُ ًْ َ َ ِ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ّ َ‬ ‫ْ‬ ‫34‬ . وَأ َن ْت ؟‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ِ‬ ‫: أ َذ ْهَب إلى المك ْت َب َةِ أ َي ْضا. إلى أ َي ْن‬ ‫محمد‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ست َذ ْهَب ؟‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ي ُوْسف : أ َذ ْهَب إلى المك ْت َب َةِ . وَأ َن ْت ؟‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ‬ ‫: أ َسك ُن فِي سايبر جاي .‫َ‬ ‫: أهل ً وَ سهْل ً .‬ ‫ُ َ ً‬ ‫: هَيأ ب ِنا . هَيا‬ ‫محمد‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ُ ِ‬ ‫ن َذ ْهَب معا . شكرا يا أخي . أ َي ْن ت َسك ُن ؟‬ ‫محمد‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ي ُوْسف : أ َسك ُن فِي فوترا جاي .

30 – 9.00 am 10.00 am 9.15 am PERKARA Pendaftaran dan pembahagian kumpulan Taklimat peserta LDK 1 (Tajwid / Tahsin) Rehat dan kudapan 44 .Kurang Memuaskan 1.Memuaskan 2.Lemah Skala : 5 – Sangat Baik BAHASA ARAB Kemahiran komunikasi asas Bahasa Arab Berkeyakinan dan minat yang tinggi. Menulis perkataan Bahasa Arab Bil Nama Murid Nota : Pihak sekolah akan menentukan markah yang perlu diperolehi oleh murid bagi melayakkan murid terpilih ke peringkat saringan Kem Bina Juara Sebutan/ bacaan Lampiran A:1 TENTATIF KEM BINA JUARA j-QAF (TAHSIN AL-QURAN) MASA 08.Tahun Nama Guru BORANG PENGESANAN PESERTA Kem Bina Juara j-QAF Bahasa Arab : ____________________________________ : ____________________________________ 4 – Baik 3.00 – 08.30 am 08.00 – 10.00 – 10.

30 pm 4.15 – 11.30 pm LDK 2 (Tarannum – Bayati.30 pm 12.30 am 11.15 – 11. Sobaa & Nahwan) Rehat LDK 3 ( Tarannum Pengukuhan) Makan Tengahari & Solat Zohor Pembentangan / Pertandingan Majlis Penutup & Penyampaian Hadiah Bersurai * tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian 45 .15 am 11.00 pm 4.00 – 4.30 – 12.30 – 2.10.00 pm 2.00 – 4.

45) CADANGAN BBB Pensil khat • 2.Nasakh HASIL PEMBELAJARAN 1. (titik. Peserta dapat menulis seni khat nasakh dengan betul. • Fasilitator menunjukkan contoh khat nasakh yang betul • Peserta menulis semula mengikut kaedah yang ditunjukkan oleh fasilitator. Kertas garis tiga ( 08. Peserta dapat menghasilkan tulisan seni khat yang baik dan bermutu.08. CADANGAN PELAKSANAAN (08.45 – 09.45 ) Pisau/ pemadam • Fasilitator menerangkan kaedah-kaedah penulisan khat nasakh yang betul.30 . Kaeda h Penulisan khat : . huruf tunggal dan bentuk ) • Lembaran kerja • White board gulung/ flash kad • pemadam 46 .30 TAJUK 1.Lampiran A:2 Panduan Pelaksanaan Kem Bina Juara (JAWI / KHAT) LDK 1 08-30 10. Fasilitator mendedahkan kaedah memegang Pen khat dan menggunakan peralatan berkaitan penulisan khat nasakh .

00 .LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN ( 08. CADANGAN PELAKSANAAN (11.Peserta dapat menghasilkan tulisan seni khat yang baik dan bermutu. Kertas garis tiga Pisau/ pemadam ( 11. ( huruf bersambung ) • Fasilitator membuat penilaian dan komentar hasil kerja peserta.Raqa’ah HASIL PEMBELAJARAN 1. Kaeda h Penulisan khat : . LDK 2 11-00 01. Peserta dapat menulis seni khat raqa’ah dengan betul.45 ) CADANGAN BBB • Peserta latih tubi menulis khat dengan kaedah yang betul.15 ) • Fasilitator menerangkan • Lembaran kerja kaedah-kaedah penulisan khat 47 .11.00 TAJUK 2.15) CADANGAN BBB Pensil khat • Fasilitator mendedahkan kaedah memegang Pen khat dan menggunakan peralatan berkaitan penulisan khat raqa’ah .45 – 09.15 – 12. 2.

seni kaligrafi individu Cawan kertas 48 . ( huruf tunggal dan bentuk ) ( 12. CADANGAN PELAKSANAAN CADANGAN BBB Pengukuhan & Aktiviti dijalankan mengikut check Pinggan kertas point. • White board • Fasilitator menunjukkan gulung/ flash kad contoh khat nasakh yang betul • Peserta menulis semula • pemadam mengikut kaedah yang ditunjukkan oleh fasilitator. ( huruf bersambung ) • Fasilitator membuat penilaian dan komentar hasil kerja peserta.00 ) • Peserta latih tubi menulis khat dengan kaedah yang betul. LDK 3 02 -00 04.15 – 01. 1.00 TAJUK HASIL PEMBELAJARAN 1.LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN CADANGAN BBB raqa’ah yang betul. peserta dapat menulis seni khat dengan baik dan bermutu.

peserta dapat membezakan khat nasakh dan raqa’ah.LDK TAJUK penilaian HASIL PEMBELAJARAN 2.00 : Kump 1 = seni kaligrafi berkumpulan Kump 2= seni kaligrafi individu 03. explorasi jawi.00 -02. 02.30 Semua kumpulan : explorasi jawi 49 . CADANGAN PELAKSANAAN 2.30 : Kump 1 =seni kaligrafi individu Kump 2= seni kaligrafi berkumpulan CADANGAN BBB Pen khat Pensil khat • Kertas garis tiga • Pemadam • Marker pen 70/90 • Manila kad 02-30 – 03. seni kaligrafi berkumpulan 3. Peserta dibahagikan kepada 2 kumpulan besar.00 – 03.

00 Penilaian fasilitator dan tayangan LCD CADANGAN BBB 50 .LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN 03.30 – 04.

30 –10.30 – 11.30 am LDK 1 ( Taaruf ) 10.Lampiran A:3 TENTATIF KEM BINA JUARA BAHASA ARAB j-QAF MASA 08.30 am PERKARA Pendaftaran dan pembahagian kumpulan 08.00 – 08.00 am Rehat dan Kudapan 51 .

00 – 01.00 – 02.11.30 pm Majlis perasmian penutup dan bersurai 52 .00 pm LDK 2 ( Hiwar ) 01.00 pm Solat Zohor dan makan tengahari 02.00 – 04.00 pm LDK 3 ( Pengukuhan & Penilaian ) 04-00 – 04.