Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH MENENGAH AGAMA NILAI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

PEPERIKSAAN UJIAN BULANAN (OGOS) 2011

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DI BERITAHU 1. Kertas ini mengandungi Soalan Objektif dan Soalan Subjektif 2. Jawab semua soalan. Disediakan dan disemak oleh, Disahkan oleh,

___________________________ (Pn. Noor Azlin Bt A Aziz) Guru Mata Pelajaran


1

_____________________ (Pn. Rashidah Bt.Jailani) Guru Penolong Kanan 1 (GPK)

Soalan Objektif 1. Individu yang mempunyai identiti diri positif akan A. Yakin terhadap kebolehan diri B. Berusaha bersaing dengan orang lain C. Melakukan semua tanpa memikirkan kesannya D. Menggunakan setiap peluang yang ada untuk kepentingan diri 2. Potensi diri dari aspek emosi merangkumi perkara berikut kecuali A. Sentiasa menghargai keindahan B. Mempunyai tingkah laku yang terkawal C. Mempunyai semangat kekitaan dan perpaduan D. Sentiasa berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan 3. y y y Menyedari adanya Pencipta Mensyukuri pemberian Pencipta Berusaha ke arah pembentukan akhlak yang mulia

A. B. C. D.

Emosi Rohani Intelek Jasmani

4. Adrianna bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Apakah potensi diri yang perlu ada pada Adriana? A. Mempunyai daya kreativiti yang tinggi B. Mampu mengawal keadaan ketika kecemasan C. Melibatkan diri dalam pertubuhan sukarela D. Menguasai kemahiran mengira dan berkomunikasi 5. Perkara-perkara berikut boleh dikongsi bersama rakan sebaya, kecuali A. Minat B. Masalah C. Kewangan D. Pengalaman

6. Antara berikut, yang manakah bukan kriteria rakan yang baik? A. Bersedia menghulurkan bantuan kepada rakan yang memerlukan B. Tidak memandang rendah kelemahan orang lain C. Enggan berkongsi masalah dengan rakan-rakan yang lain D. Sering member nasihat tentang perkara yang berfaedah 7. Bagaimanakah cara menolak pengaruh negatif rakan sebaya? A. Bergaul dengan rakan yang lebih tua B. Berpegang teguh kepada prinsip diri C. Mengasingkan diri daripada rakan sebaya D. Mengehad bilangan rakan yang ada 8. Anda mendapati rakan baik anda sering ponteng sekolah dan bergaul dengan budak-budak nakal. Apakah tindakan yang perlu anda lakukan ? A. Menceritakan perangai rakan kepada ibu bapa B. Meminta bantuan rakan lain untuk menasihatinnya C. Menasihati rakan supaya meninggalkan perangai buruknya D. Memarahi rakan dan enggan berkawan dengannya lagi 9. Berikut merupakan ciri-ciri asertif seseorang individu kecuali A. Mempunyai harga diri B. Sentiasa berfikir dengan matang C. Mudah terpengaruh dengan pujukan orang lain D. Berupaya menimbang kesan baik dan buruk sesuatu tindakan 10. Pembinaan keluarga bahagia merupakan tanggungjawab A. Ibu bapa B. Anak-anak C. Masyarakat D. Setiap anggota keluarga 11. Antara berikut yang manakah bukan cara membina keluarga bahagia? A. Menunjukkan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga B. Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti keluarga C. Menunaikan tanggungjawab di rumah D. Mengadakan sambutan hari istimewa pada setiap minggu 12. Pilih situasi yang tidak menggambarkan amalan bantu-membantu sesama anggota keluarga. A. Suraya dan abangnya bergilir-gilir menjaga ibunya yang sakit B. Kumar mengajar adiknya dalam subjek Matematik C. Puan Dania memasak makanan istimewa untuk keluarganya D. Kartina membantu kakaknya menyiram pokok bunga 3

13. Berikut merupakan objektif sebuah sekolah kecuali A. Melahirkan pelajar berilmu dan berpengetahuan B. Membentuk pelajar menjadi generasi yang berakhlak C. Melatih pelajar agar bertanggungjawab D. Menjamin masa hadapan pelajar yang cerah 14. Pernyataan manakah yang tidak benar tentang peraturan sekolah? A. Kehadiran di sekolah diwajibkan kepada semua pelajar B. Pelajar tidak dibenarkan keluar daripada kawasan sekolah semasa waktu pembelajaran C. Pelajar yang hendak ke klinik perlu menandatangani buku rawatan D. Para pelajar dibenarkan keluar daripada kelas apabila ketiadaan guru 15. Budaya sekolah merangkumi aspek-aspek berikut kecuali A. Displin B. Keselamatan C. Kebersihan dan keceriaan D. Kecemerlangan guru dan pelajar 16. Aktiviti berikut memerlukan kerjasama dalam satu pasukan kecuali A. Pementasan drama B. Perlawanan bola sepak C. Mengulangkaji pelajaran D. Pertandingan perbahasan 17. Dalam usaha mengharumkan nama sekolah, semua pelajar bertanggungjawab mengetahui perkara-perkara berikut, kecuali A. Sejarah sekolah B. Pencapaian sekolah C. Taraf pendidikan guru D. Visi dan misi sekolah 18. Apakah kebaikan mempunyai sahsiah dan sikap positif dalam kalangan warga sekolah? A. Mengurangkan kos pentadbiran sekolah B. Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik C. Mewujudkan budaya penyayang antara warga sekolah D. Mewujudkan komunikasi sehala dengan masyarakat 19. Mengapakah kita perlu melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah? A. Agar mendapat pujian daripada pihak sekolah B. Agar dapat menjayakan pelbagai program sekolah C. Agar dapat mengisi masa lapang D. Agar boleh berkenalan dengan ramai rakan 4

20. Antara yang berikut yang manakah bukan sikap positif seorang pelajar? A. Sentiasa bersaing dengan pelajar lain B. Sentiasa menjayakan pelbagai program sekolah C. Berusaha menjaga dan meningkatkan imej sekolah D. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam masyarakat 21. Sikap terbuka dalam menerima pandangan dan kritikan dapat A. Mewujudkan suasana harmoni di dalam kelas B. Mengenal pasti kelebihan dan kelemahan rakan C. Mengurangkan masalah dispin pelajar D. Membantu menyelesaikan masalah dengan pantas 22. Perkara berikut boleh dilakukan untuk meraikan kejayaan rakan kecuali A. Memberikan ucapan tahniah kepada rakan B. Melahirkan rasa bangga akan pencapaian rakan C. Memberikan penghargaan atas kebolehan rakan D. Mengadakan majlis sambutan secara besar-besaran 23. Mengapakah sastera rakyat dianggap milik masyarakat? A. Tidak diketahui nama pengarang atau penulisannya B. Ceritannya berkisar tentang kehidupan rakyat jelata C. Dicipta untuk menjadi tatapan rakyat D. Boleh diceritakan oleh sesiapa sahaja 24. Apakah perkara yang memungkinkan adanya tokok tambah dalam cerita rakyat? A. Untuk memanjangkan cerita B. Untuk disesuaikan dengan situasi setempat C. Untuk mengelakkan kekeliruan para pendengar D. Untuk menjadikan jalan cerita lebih menarik 25. Antara yang berikut yang manakah bukan faedah mengetahui cerita rakyat pelbagai kaum? A. Dapat mengenali warisan budaya kaum lain B. Dapat memupuk persefahaman antara kaum C. Dapat meneladani nilai-nilai murni daripada cerita rakyat D. Dapat membandingkan cerita rakyat pelbagai kaum 26. Cerita A. B. C. D. Nakhoda Tanggang tergolong dalam cerita rakyat jenis Mitos Teladan Asal-usul Kepahlawanan

27. Bagaimanakah cara memupuk minat pelajar terhadap cerita rakyat? A. Mengadakan pertandingan bercerita bertemakan cerita rakyat B. Mewajibkan pelajar menghafal cerita rakyat C. Mengubahsuai jalan cerita rakyat supaya lebih menarik D. Mengarang lebih banyak cerita rakyat 28. Dalam kerajaan demokrasi berparlimen, rakyat memilih kerajaan melalui proses A. Lantikan B. Rundingan C. Pilihan raya D. Perlembagaan 29. Berikut merupakan faedah amalan demokrasi, kecuali A. Rakyat memilih hak bersuara mengikut peraturan B. Rakyat bebas mengundi untuk memilih perwakilan C. Rakyat boleh memilih raja yang disukai D. Hak- hak asasi rakyat terjamin 30. Antara berikut , yang manakah bukan tanggungjawab warganegara di negara yang mengamalkan pemerintahan demokrasi ? A. Mengundi untuk memilih wakil rakyat B. Bekerjasama menjayakan dasar-dasar Negara C. Mempromosikan Negara kepada masyarakat dunia D. Melibatkan diri dalam bidang politik Negara 31. Amalan demokrasi di Malaysia dapat dikekalkan dengan cara berikut. I. Taat setia kepada raja dan Negara II. Mengamalkan Prinsip Rukun Negara III. Menghormati undang-undang Negara IV. Menghormati kedaulatan Negara luar A. I dan II B. III dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 32. Individu yang mempunyai kesedaran sivik akan I. Mematuhi peraturan dan undang-undang Negara II. Memikirkan kepentingan orang ramai sebelum bertindak III. Menjaga kemudahan awam yang disediakan IV. Melakukan sesuatu untuk kepentingan diri dan keluarga A. I dan II B. III dan IV 6

C. I, III dan IV D. II, III dan IV 33. Berikut merupakan cara menghormati orang kurang upaya, kecuali A. Memahami ketidakupayaan mereka B. Melayan mereka seperti insane normal yang lain C. Menganggap mereka sebagai golongan yang tidak berdaya D. Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan 34. Jati diri membolehkan individu A. Berupaya menangani unsur negatif B. Terpengaruh dengan anasir luar C. Membuat keputusan dengan cepat D. Menghadapi cabaran hidup dengan tabah 35. Bagaimanakah cara menghargai dan menyanyangi alam sekitar? I. Mengamalkan kitar semula II. Memusnahkan flora dan fauna III. Melaporkan kes pencemaran alam kepada pihak berkuasa IV. Mengadakan aktiviti pemuliharaan alam sekitar A. I, II dan III B. II, III dan IV C. I,II dan IV D. I,III dan IV 36. Berapakah umur seseorang warganegara Malaysia untuk layak mengundi dalam pilihan raya? A. 18 Tahun B. 20 Tahun C. 12 Tahun D. 21 Tahun

Soalan Subjektif A. Isi tempat kosong dalam pernyataan di bawah dengan jawapan yang sesuai. maruah diri Kesedaran Norma Tenaga Kemerdekaan Kebolehan Empati Sokongan

1. Seseorang yang mempunyai identiti diri yang positif akan ________________________dirinya. 2. Kita tidak perlu takut kehilangan rakan yang tidak baik demi menjaga _____________________. 3. Setiap anggota keluarga harus mempunyai sikap positif yang bersesuaian dengan _______________________ masyarakat. 4. Setiap warga sekolah berperanan menyumbangkan _______________________ ke arah penggayaan budaya sekolah. 5. Pelajar yang tidak terlibat dalam aktiviti sekolah boleh memberikan _______________________ moral kepada rakan-rakan yang mengambil bahagian. 6. Pelbagai langkah perlu diambil untuk meningkatkan ___________________________ pelajar tentang kepentingan memahami cerita rakyat. 7. Pemerintahan secara demokrasi berparlimen telah diamalkan di Malaysia sejak negara mencapai ________________________. 8. Individu yang mempunyai perasaan _________________________sentiasa bersedia membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan.

( 4 markah)

10