Anda di halaman 1dari 3

definisi bomoh Seorang bomoh atau dukun bomoh Melayu .

Peranan asal bomoh adalah penyembuh dan kepakaran mereka adalah pertama-tamanya pengetahuan yang mendalam herba ubat-uba tan dan Tajul Muluk atau geomancy Melayu. Ini telah ditambah dengan bahasa Sansk rit Mantera ( mantera ) terhutang kepada purba Hindu - Buddha pengaruh di rantau ini. Teori metafizik Melayu berpendapat bahawa badan, dan sebenarnya alam semesta itu sendiri, terdiri daripada empat elemen klasik api, air, bumi, dan angin. Ilness es sering berkata disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur-unsur ini. Untuk menge mbalikan keseimbangan ini, pesakit dinasihatkan untuk mandi dalam air sejuk yang ditambah jus limau. Bomoh ini juga bekerjasama dengan ritual dan jampi, dikenal i sebagai jampi. [1] Beberapa penggunaan bomoh tanah perkuburan untuk memanggil semangat untuk memenu hi permintaan oleh supplicants, manakala yang lain hanya berurusan dengan semang at satu. Ia adalah dikatakan bahawa kadang-kadang bomoh memilih semangat, sement ara masa lain, ia adalah semangat yang memilih bomoh. Roh boleh melakukan penyem buhan, dapatkan hilang orang atau malah menyiasat sebab-sebab nasib malang. Roh juga boleh digunakan untuk memiliki ramai orang, menyebabkan penyakit dan pender itaan dan banyak perkara-perkara buruk yang lain. Bomoh yang mempunyai agama ter tentu boleh menggabungkan amalan agama mereka ke dalam kemahiran mereka. Ritual penyembuhan sering melibatkan muzik dan Dance seperti puteri yang utama a tau peteri utama 1 berkhayal-tarian dari Kelantan dan Trengganu sering disambung kan kepada mak yong , yang lukah utama (tarian 1 nelayan itu dari Pahang ), dan yang saba utama (yang semula Mengesahkan puteri syurga (Puteri Kayangan) menari di sekeliling pokok saba). Muzik yang dimainkan oleh pembantu dipanggil minduk t uk. Kraf bomoh kekal sebahagian besarnya tidak berubah walaupun selepas Islam menjad i dominan sehingga kebangkitan semula Islam dalam tahun 1970-an dan 80-an. Bomoh kemudiannya dilihat sebagai menyimpang dari agama Islam kerana doa mereka seman gat dan keajaiban yang berpotensi membahayakan hitam mereka diamalkan. Tempoh in i menyaksikan penurunan drastik dalam bomoh sahih dan banyak shaman penipuan men gisi kekosongan ini. Hasilnya, bomoh hari ini memandang dengan syak wasangka wal aupun mereka masih sering dirujuk kepada sebab-sebab peribadi. Bomoh ialah istilah generik bagi seseorang yang mengamalkan perubatan tradisiona l di Asia Tenggara. Saya lebih suka pengamal perubatan alternatif jangka (PM). T erdapat beberapa jenis daripada bomohs di luar sana, baik dan buruk, mudah dibez akan oleh cara dan kaedah mereka menggunakan untuk penyembuhan. Ada yang bergabu ng dengan agama dan beberapa jelas tidak adalah. Rohani / Batin Saya menyediakan platform untuk orang-orang yang memilih untuk tidak menggunakan perubatan arus perdana yang ditawarkan di farmasi, klinik atau hospital. Amanah awam dalam institusi-institusi dan syarikat-syarikat ini jelas menghakis. Terda pat perubahan besar dalam masyarakat, kerohanian dan teknologi, dan bagaimana me reka berkorelasi. Saya mengamalkan tanpa gabungan mana-mana agama yang dianjurkan kerana saya perc aya ia adalah penting bahawa bomohship saya tetap benar dan tulen. Satu sistem c heck and balance diperbadankan untuk memastikan kualiti dan keberkesanan. Saya t idak menyokong dan tidak juga saya menolak perubatan moden. Sila tidak berdebat dengan saya mengenai sebarang isu kerana saya tidak mempunyai masa dan tidak min at untuk membuktikan apa-apa kepada sesiapa. Sesi adalah tersedia untuk mereka y ang berminat dalam terapi dan penyembuhan. Fizikal / Zahir Silat adalah satu bentuk seni mempertahankan diri yang asli di Asia Tenggara. Te

rdapat banyak gaya yang diamalkan di rantau ini sebagai tarian rakyat atau dalam keadaan asal, sistem pejuang. Saya mengajar Silat Gayung Umar Umayyah yang meru pakan satu sistem pertempuran yang unik komprehensif yang menggabungkan disiplin rohani dan penyaman fizikal. Kelas silat untuk mempertahankan diri dan kehilang an berat badan boleh didapati.

AKTIVITI-AKTIVITI BOMOH ARTIS Bomoh Artis Malaysia bukan sahaja dikunjungi oleh pesakit, artis popular malahan para ahli politik, ahli perniagaan, orang kenamaan pernah menemui Bomoh Awang u ntuk mendapatkan rawatan serta khidmat nasihat zahir dan batin. Pesakit yang datang adalah daripada seluruh tanahair, Singapura, Brunei dan luar negeri. Pesakit beliau terdiri dari pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Inggeris, Jerman dan lain-lain.

JENIS-JENIS SUSUK: Rahsia Ilmu Susuk. Segala hajat dan cita-cita akan mudah tercapai dan akan menda pat satu kecantikan luar biasa dengan ilmu susuk. Antara susuk yang ditawarkan oleh BOMOH ARTIS MALAYSIA ialah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Susuk Susuk Susuk Susuk Susuk Susuk Susuk Susuk Susuk Susuk Ayat untuk Ilmu Kesian 11. Susuk Penunduk Pemanis 12. Susuk Pendinding Diri Seri Wajah 13. Susuk Suara Merdu Penyeri Diri 14. Susuk Kelamin Suami Isteri Pelaris Diri 15. Susuk Pasak Tenaga Batin Pelaris Perniagaan 16. Susuk Pengikat Kasih Penarik Batin 17. Susuk Luruh Badan Pemikat Umum 18. Susuk Mandi Susuk Payudara 19. Susuk Penyeri Pulih Dara 20. Susuk Ibu Segala Susuk

JENIS-JENIS RAWATAN DI PUSAT RAWATAN ZAWIL HAYAT Bomoh Artis Malaysia menawarkan kepada orang ramai dalam mengubati pelbagai jeni s penyakit zahir dan batin. Pusat Rawatan Zawil Hayat menyediakan khidmat-khidma t seperti berikut: 1. Segala 2. 3. 4. 5. 6. 7. Masalah Rumahtangga 10. Suami Atau Isteri Liar Di Rumah Sering Putus Tunang 12. Gagal Dalam Percintaan 13. Lambat Jodoh Kerana Pelalau Bermadu Tiada Aman 15. Dibenci Kawan Atau Keluarga Hajat Selalu Terhalang 11. Terkena Badi Atau Saka Minyak Pengasih Minyak Pembenci Dan Penjauh 14. Segala Penyakit Baru Dan Lama Masalah Kelelakian 16. Kurang Segala Nafsu

8. Mandi Bunga Pulih Diri 17. Segala Perbuatan Manusia 9. Kerja Sudah Lama Tetapi Tidak Naik Pangkat 18. Buka Dan Tutup N afsu Untuk Seseorang